Progi Punktowe - Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach.


Progi punktowe na SUM - Ogólne informacje

Progi punktowe - jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę?


Studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, podobnie jak na innych uczelniach, rozpoczynają się od postępowania rekrutacyjnego.

Pod uwagę głównie brane są wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, przy czym pierwszym wymaganym jest biologia lub chemia.

Punkty z egzaminu maturalnego są przeliczane przy uwzględnianiu poziomu przedmiotów zdawanych na maturze oraz przypisanych im wag.

Progi punktowe - czy poza ocenami z matury coś jeszcze ma wpływ na progi punktowe?


Słaba punktacja na maturze, nie oznacza całkowitej rezygnacji z aplikowania na wymarzony kierunek lub kierunki studiów.

Dodatkowe punkty naboru zdobywa się, m.in. biorąc udział w konkursach przedmiotowych czy olimpiadach naukowych organizowanych dla szkół średnich. Laureat lub finalista takiej olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu, który jest przypisany danemu konkursowi.

Jedynym warunkiem później jest przystąpienie do matury z pozostałych przedmiotów obowiązkowych i uzyskanie minimalnej do zdania ilość punktów.

Kiedy Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podaje informację o progach punktowych?


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach informację o progach punktowych i limitach osób umieszcza stronie internetowej w sekcji dla kandydatów. Minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym jest obliczana na podstawie średniej ocen, która wynika z przebiegu studiów I stopnia oraz innych wytycznych uczelni.

Dlatego też aby podjąć studia na SUM w Katowicach trzeba uzyskać jak najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym.

Kandydaci z najlepszymi wynikami maturalnymi są przyjmowani do czasu większościowego lub całkowitego zapełnienia limitu miejsc na konkretnym kierunku. Niemniej jednak w przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór.

Zobacz więcej: Limity i progi na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Top 5 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w roku 2023

 

1. Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym - próg minimalny: 196 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia licencjackie, magisterskie.

Jest to kierunek interdyscyplinarny. Studenci uczeni są właściwych działań, które mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych określonymi czynnikami ryzyka.

Kształcą się tutaj przyszli specjaliści, w pełni przygotowani do wdrażania zapisów dwóch najważniejszych dokumentów w obszarze zdrowia publicznego, jak np. Ustawa o Zdrowiu Publicznym. Do wyboru studenci mają 2 specjalizacje: Zdrowie środowiskowe, Organizacja pomocy humanitarnej.

Zobacz więcej: Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym na ŚUM w Katowicach.

2. kierunek: Lekarski – próg minimalny: 145/108 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie (6-letnie)

Kierunek Lekarski realizuje program, opierając się na przedmiotach teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Niewątpliwym atutem jest również fakt posiadania przez ŚUM największego w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które doskonale sprawdza się w ćwiczeniach praktycznych.

Absolwent ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.

Zobacz więcej: Kierunek Lekarski na ŚUM w Katowicach.

3. kierunek: Lekarsko - Dentystyczny - próg minimalny: 145/115 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie (5-letnie).

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych i  zaawansowaną wiedzą z zakresu stomatologii. Jest on przygotowany do prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej, w tym planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego oraz leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej.

W celu uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty należy przystąpić i zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Zobacz więcej: Lekarsko-Dentystyczny na ŚUM w Katowicach.

4. Pielęgniarstwo - próg minimalny: 111 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (tylko na studiach II stopnia)
Poziom studiów: studia I stopnia, II stopnia.

Studenci Pielęgniarstwa zdobywają ogólną wiedzę z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Dodatkowo posiadają takie umiejętności jak: udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom czy sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym.

Zobacz więcej: Pielęgniarstwo na ŚUM w Katowicach.

5. Zdrowie Publiczne - próg minimalny: 110/118 punktów


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia (3-letnie), studia II stopnia (2-letnie)

Kierunek opiera się na odpowiednio zmodyfikowanym programie kształcenia, który ma za zadanie zapewnić systemowi ochrony zdrowia profesjonalne i dobrze wykwalifikowane kadry pracowników w przyszłości.

Do wyboru są 4 specjalności: Epidemiologia i biostatystyka, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Higiena dentystyczna.

Zobacz więcej: Zdrowie Publiczne na ŚUM w Katowicach.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Katowicach