Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Warszawie

Nowe kierunki studiów w WarszawieNowe kierunki studiów na uczelniach warszawskich 2023/2024

 

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna

 

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia, II stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Studenci przyswajają zagadnienia z obszaru nauk społecznych, a także kryminologii i kryminalistyki oraz cyberbezpieczeństwa.

Absolwenci studiów mogą kontynuować kształcenie na ww kierunku na studiach II stopnia.

Po studiach można rozpocząć karierę zawodową w: instytucjach państwowych i resortach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, agencjach bezpieczeństwa czy organach administracji publicznej.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Bezpieczeństwo wewnętrzne na AEH.

 

2. Ekonomia - studia I stopnia (tryb stacjonarny i zaoczny)

Ekonomia

Ekonomia przygotowuje studentów z zakresu ekonomii ogólnej, w tym mikroekonomii oraz makroekonomii, nauk społecznych (np. prawo gospodarcze, socjologia).

Z kolei z umiejętności praktycznych studenci są uczeni, m.in. analizowania matematycznego, czy zarządzania bazami danych i narzędziami informatycznymi.

Student może kontynuować kształcenie na kierunkach: Ekonomia stosowana oraz Metody ilościowe w ekonomii czy Gospodarka globalna.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Ekonomia na AHE.

 

3. Resocjalizacja - studia I stopnia i II stopnia

Resocjalizacja

Resocjalizacja to nowy kierunek kształcenia, którego nadrzędnym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz warsztatu zawodowego, przygotowujące do pracy z osobami niedostosowanymi lub wykluczonymi społecznie czy osadzonymi w zakładach karnych.

Program uwzględnia głównie zagadnienia z nauk społecznych.

Dla osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych uprawnień przeznaczony jest kierunek Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Resocjalizacja na AHE.

 

4. Kryminologia i kryminalistyka - studia I stopnia i II stopnia

Kryminologia i kryminalistyka

Na kierunku Kryminologia i kryminalistyka student uzyskuje wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu najnowocześniejszych metod zapobiegania i wykrywania przestępczości.

Po ukończeniu studiów absolwent znajdzie zatrudnienie, m.in.

 • w formacjach mundurowych, sądownictwie,
 • firmach detektywistycznych, agencjach ochrony mienia,
 • laboratoriach kryminalistycznych, dziennikarstwie śledczym.

Student może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Kryminologia i kryminalistyka na AHE.

 

5. Nauki o rodzinie - I stopnia i II stopnia

Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie to nowy kierunek kształcenia, który zaopatruje studentów w wiedzę z zakresu psychologii, prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także komunikacji społecznej.

W ramach studiów do wyboru są dwa moduły specjalizacyjne:

 • Asystent rodziny,
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dla osób zainteresowanych dalszą edukacją, AEH stworzyła powyższy kierunek również na etapie studiów II stopnia.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Nauki o rodzinie na AHE.

 

6. Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe - II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe

Na Bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych studenci zgłębiają następujące aspekty:

 • zarządzania kryzysem,
 • dyplomacji,
 • problematyki migracyjnej,
 • globalnej polityki energetycznej, klimatycznej i zdrowotnej,
 • biznesu międzynarodowego.

Absolwenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o pracę w: instytucjach administracji państwowej, samorządowej czy w szeroko rozumianym sektorze prywatnym.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe na AEH.

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach warszawskich 2022/2023

 

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1.Technologia biomedyczna – studia I stopnia inżynierskie

Technologia medyczna to kierunek studiów realizowany we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwia zdobycie kompetencji wymaganych do tworzenia innowacyjnych środków medycznych oraz wspomagania procesu diagnostyki, prewencji i leczenia różnego rodzaju schorzeń.

Studenci w trakcie nauki poznają wiele zagadnień z obszaru medycyny oraz wykorzystania nowych technologii. Kierunek kształci specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w koncernach farmaceutycznych czy ośrodkach badawczych.

Program studiw na kierunku: Technologia biomedyczna na SGGW

 

2. Ogrodnictwo miejskie i arborystyka – studia I stopnia inżynierskie

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka to nowoczesny kierunek studiów, który umożliwia zdobywanie kompetencji z obszaru ekologii, ochrony środowiska, arborystyki czy zagospodarowania przestrzeni. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności do współpracy przy tworzeniu zrównoważonego rozwoju miast.

Posiadają kompetencje z obszaru prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych na obszarze terenów zurbanizowanych. Mogą tym samym znaleźć zatrudnienia w jednostkach samorządowych, firmach z branży ogrodniczej czy ośrodkach naukowo-badawczych. Zdobywane w trakcie nauki praktyczne kompetencje sprawiają, że warto zainteresować się edukacją na tym właśnie kierunku.

Program studiów na kierunku: Ogrodnictwo miejske i arborystyka na SGGW

 

 • Uniwersytet Warszawski


Nowe kierunki studiów w Warszawie

1. Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki – studia I stopnia licencjackie

Trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej. Kierunek pozwala zdobyć szeroką wiedzę z dziedzin fizyki i chemii jądrowej, obsługi i wykorzystania najnowszej generacji sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego czy bezpiecznej pracy z radioizotopami i preparatami promieniotwórczymi.

Po zaliczeniu państwowego egzaminu, absolwenci kierunku mogą pracować jako Inspektorzy Ochrony Radiologicznej, znaleźć pracę w firmach wykorzystujących izotopy promieniotwórcze i specjalistycznych laboratoriach badawczych.

Program studniów na kierunku: Chemia jądrowa i radiofarmaceutyka na UW

 

2. Nanoinżynieria – studia I stopnia inżynierskie

Stacjonarne studia inżynierskie I-ego stopnia, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów). Nowatorski program studiów pozwala poznać najnowsze dokonania światowej klasy naukowców w dziedzinie chemii i fizyki, zgłębiać obszar nowych technologii i materiałów w tym urządzeń kwantowych.

Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczna wiedzę inżynierską, poszukiwaną przez pracodawców w każdej gałęzi przemysłu wykorzystującej nowoczesne technologie.

Program studiów na kierunku: Nanoinzynieria na UW

 

3.Sztuka Pisania – studia I stopnia licencjackie

Trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia z nauką w trybie dziennym – stacjonarnym. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej twórczego pisania, poznać współczesne narzędzia i programy edytorskie, nauczyć się między innymi redagowania tekstów na użytek publicystyki, reklamy, popkultury czy social mediów.

Kończąc kierunek, można z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach mediów cyfrowych czy jako copywriter i krytyk literacki.

Program studiów na kierunku: Sztuka pisania na UW

 

4. Architektura przestrzeni informacyjnych – studia I i II stopnia

Stacjonarne, trzyletnie studia I-ego stopnia licencjackie. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie systemów i procesów informacyjnych na potrzeby edukacji, biznesu czy szeroko pojętej kultury.

Nabyte podczas studiów umiejętności, przygotowują do pracy analityka i twórcy profesjonalnych baz danych, specjalistów poszukiwanych przez instytucje kulturalno-oświatowe, przedsiębiorstwa i administrację

Program studiów na kierunku: Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia

Program studiów na kierunku: Architektura przestrzeni informacyjnych II stopnia

 

5. Chemia medyczna – studia I stopnia inżynierskie

Stacjonarne studia inżynierskie z nauką prowadzoną w trakcie 7 semestrów (3,5 roku).

Interdyscyplinarny kierunek studiów, pozwala zgłębić dziedziny nauk chemicznych i fizycznych z uwzględnieniem zagadnień kwantowych, biochemii, matematyki i informatyki, przydatne w później pracy związanej z gałęziami przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego, chemicznego czy pracy w wyspecjalizowanych laboratoriach badawczo-naukowych.

Program studiów na kierunku: Chemia Medyczna na UW

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach warszawskich 2021/2022

 

 • Uniwersytet Warszawski

 

1. Publikowanie współczesne – studia I stopnia licencjackie

Stacjonarne, 3 letnie studia licencjacki I-ego stopnia. Kierunek studiów skupia się na współcześnie stosowanych metodach wydawniczych tradycyjnych i cyfrowych, pozwala poznać cały proces wydawniczy, strukturę sprzedaży i funkcjonowania księgarni stacjonarnych i działających w sieci, zdobyć umiejętności edytorskie i menadżerskie.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w e-księgarniach, oficynach wydawniczych, bibliotekach czy redakcjach czasopism branżowych.

Program studiów na kierunku: Publikowanie współczesne na UW

 

2. Radiogenomika – studia magisterskie II stopnia

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia. Studia pomagają znaleźć zależności występujące pomiędzy obrazowaniem molekularnym i danymi pozyskanymi podczas badań genetycznych, wykorzystywanych w diagnozowaniu, podejmowaniu leczenia i monitorowaniu przebiegu leczenia.

Absolwenci kierunku współpracują z zespołami diagnostycznymi i rehabilitacyjnymi, pracują w zakładach obrazowania medycznego, szpitalach i na oddziałach klinicznych.

Program studiów na kierunku: Radiogenomika na UW

 

3. Socjologia interwencji społecznych – studia magisterskie II stopnia

Stacjonarny kierunek dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia. Studenci kierunku poznają programy interwencji społecznych, uczą się diagnozować i badać politykę społeczną państwa i jej wpływ na gospodarkę czy ekonomię.

Absolwent kierunku może podjąć pracę w administracji państwowej i samorządowej użyteczności publicznej, międzynarodowych organizacjach czy firmach analityczno-badawczych.

Program studiów na kierunku: Socjologia interwencji społecznych

Pełna oferta kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim


Data publikacji: 25.04.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Warszawie

Zobacz opinie o innych miastach w Warszawie
ikonka kierunki studiów

Opinie o innych uczelniach w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa