Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Warszawie

Nowe kierunki studiów w WarszawieNowe kierunki studiów na uczelniach warszawskich 2022/2023

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

1.Technologia biomedyczna – (studia I stopnia inżynierskie)

Technologia medyczna to kierunek studiów realizowany we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwia zdobycie kompetencji wymaganych do tworzenia innowacyjnych środków medycznych oraz wspomagania procesu diagnostyki, prewencji i leczenia różnego rodzaju schorzeń. Studenci w trakcie nauki poznają wiele zagadnień z obszaru medycyny oraz wykorzystania nowych technologii. Kierunek kształci specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w koncernach farmaceutycznych czy ośrodkach badawczych.
Program studiw na kierunku Technologia biomedyczna na SGGW

 

2. Ogrodnictwo miejskie i arborystyka – (studia I stopnia inżynierskie)

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka to nowoczesny kierunek studiów, który umożliwia zdobywanie kompetencji z obszaru ekologii, ochrony środowiska, arborystyki czy zagospodarowania przestrzeni. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności do współpracy przy tworzeniu zrównoważonego rozwoju miast. Posiadają kompetencje z obszaru prac przyrodniczo-inwentaryzacyjnych na obszarze terenów zurbanizowanych. Mogą tym samym znaleźć zatrudnienia w jednostkach samorządowych, firmach z branży ogrodniczej czy ośrodkach naukowo-badawczych. Zdobywane w trakcie nauki praktyczne kompetencje sprawiają, że warto zainteresować się edukacją na tym właśnie kierunku.
Program studiów na kierunku Ogrodnictwo miejske i arborystyka na SGGW
 

 

Uniwersytet Warszawski


Nowe kierunki studiów w Warszawie

1. Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki – Uniwersytet Warszawski

Trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej. Kierunek pozwala zdobyć szeroką wiedzę z dziedzin fizyki i chemii jądrowej, obsługi i wykorzystania najnowszej generacji sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego czy bezpiecznej pracy z radioizotopami i preparatami promieniotwórczymi. Po zaliczeniu państwowego egzaminu, absolwenci kierunku mogą pracować jako Inspektorzy Ochrony Radiologicznej, znaleźć pracę w firmach wykorzystujących izotopy promieniotwórcze i specjalistycznych laboratoriach badawczych.
Program studniów na kierunku Chemia jądrowa i radiofarmaceutyka na UW
Zasady rekrutacji na kierunek Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki

 

2. Nanoinżynieria – Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne studia inżynierskie I-ego stopnia, na których nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów). Nowatorski program studiów pozwala poznać najnowsze dokonania światowej klasy naukowców w dziedzinie chemii i fizyki, zgłębiać obszar nowych technologii i materiałów w tym urządzeń kwantowych. Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczna wiedzę inżynierską, poszukiwaną przez pracodawców w każdej gałęzi przemysłu wykorzystującej nowoczesne technologie.
Program studiów na kierunku Nanoinzynieria na UW
Zasady rekrutacji na kierunek Nanoinżynieria

 

3.Sztuka Pisania – Uniwersytet Warszawski

Trzyletnie studia licencjackie I-ego stopnia z nauką w trybie dziennym – stacjonarnym. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej twórczego pisania, poznać współczesne narzędzia i programy edytorskie, nauczyć się między innymi redagowania tekstów na użytek publicystyki, reklamy, popkultury czy social mediów. Kończąc kierunek, można z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach mediów cyfrowych czy jako copywriter i krytyk literacki.
Program studiów na kierunku Sztuka pisania na UW
Zasady rekrutacji na kierunek Sztuka pisania

 

4. Architektura przestrzeni informacyjnych – Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne, trzyletnie studia I-ego stopnia licencjackie. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie systemów i procesów informacyjnych na potrzeby edukacji, biznesu czy szeroko pojętej kultury. Nabyte podczas studiów umiejętności, przygotowują do pracy analityka i twórcy profesjonalnych baz danych, specjalistów poszukiwanych przez instytucje kulturalno-oświatowe, przedsiębiorstwa i administrację.
Program studiów na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia
Program studiów na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych II stopnia

 

5. Chemia medyczna – Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne studia inżynierskie z nauką prowadzoną w trakcie 7 semestrów (3,5 roku). Interdyscyplinarny kierunek studiów, pozwala zgłębić dziedziny nauk chemicznych i fizycznych z uwzględnieniem zagadnień kwantowych, biochemii, matematyki i informatyki, przydatne w później pracy związanej z gałęziami przemysłu biomedycznego, farmaceutycznego, chemicznego czy pracy w wyspecjalizowanych laboratoriach badawczo-naukowych.
Program studiów na kierunku Chemia Medyczna na UW
Zasady rekrutacji na kierunek Chemia medyczna

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach warszawskich 2021/2022

Uniwersytet Warszawski

 

1. Publikowanie współczesne – Uniwersytet Warszawski 

Stacjonarne, 3 letnie studia licencjacki I-ego stopnia. Kierunek studiów skupia się na współcześnie stosowanych metodach wydawniczych tradycyjnych i cyfrowych, pozwala poznać cały proces wydawniczy, strukturę sprzedaży i funkcjonowania księgarni stacjonarnych i działających w sieci, zdobyć umiejętności edytorskie i menadżerskie. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w e-księgarniach, oficynach wydawniczych, bibliotekach czy redakcjach czasopism branżowych.
Program studiów na kierunku Publikowanie współczesne na UW

 

2. Radiogenomika – Uniwersytet Warszawski

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia. Studia pomagają znaleźć zależności występujące pomiędzy obrazowaniem molekularnym i danymi pozyskanymi podczas badań genetycznych, wykorzystywanych w diagnozowaniu, podejmowaniu leczenia i monitorowaniu przebiegu leczenia. Absolwenci kierunku współpracują z zespołami diagnostycznymi i rehabilitacyjnymi, pracują w zakładach obrazowania medycznego, szpitalach i na oddziałach klinicznych.
Program studiów na kierunku Radiogenomika na UW

 

3. Socjologia interwencji społecznych – Uniwersytet Warszawski

Stacjonarny kierunek dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia. Studenci kierunku poznają programy interwencji społecznych, uczą się diagnozować i badać politykę społeczną państwa i jej wpływ na gospodarkę czy ekonomię. Absolwent kierunku może podjąć pracę w administracji państwowej i samorządowej użyteczności publicznej, międzynarodowych organizacjach czy firmach analityczno-badawczych.
Program studiów na kierunku Socjologia interwencji spoełecznych


Pełna oferta kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim


Data publikacji: 29.03.2022
ikonka kierunki studiów

Sprawdź opinie o uczelniach w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa