Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Warszawie - 69 uczelni

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 10

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie powstała w 1997 roku w Warszawie. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, która kształci w zawodach medycznych oraz okołomedycznych. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak kierunek lekarski, pielęgniarstwo, kosmetologia oraz ratownictwo medyczne. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także wiele kursów, szkoleń, studiów podyplomowych i innych form uzupełniania wykształcenia. Posiada rozbudowaną infrastrukturę z nowocześnie wyposażonymi pracowniami, które pozwalają na organizowanie zajęć praktycznych na najwyższym poziomie. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców akademickich, a także specjalistów – praktyków z konkretnych dziedzin medycyny czy pokrewnych branż. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności, a praktyki i staże zawodowe realizowane są w dobrych, stołecznych ośrodkach zdrowia, szpitalach i placówkach medycznych. 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 8

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 12

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to niepubliczna uczelnia, której misją jest kształcenie nowoczesnych kadr w dziedzinach związanych ze zdrowiem, medycyną, odżywianiem, technologią żywności czy chemią. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także na studiach podyplomowych. Uczelnia oferuje szereg kursów i szkoleń, które pozwalają na rozwijanie kompetencji zawodowych. Misją uczelni jest przygotowanie studentów pod każdym względem do funkcjonowania na zmieniającym się i wymagającym rynku pracy. Programy nauczania na wszystkich kierunkach studiów są konsultowane z otoczeniem biznesowym. Studenci kształcą się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Mają możliwość realizacji praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, ośrodkach i instytucjach w Warszawie. Kształcenie jest realizowane przez wykwalifikowanych wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i praktyków w poszczególnych dziedzinach. Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 14

Polsko-Japońska Akademia technik Komputerowych jest niepubliczną uczelnią wyższa, która powstała w 1994 roku. Założyła ją Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Stawia przede wszystkim na jakość kształcenia, innowacyjne rozwiązania i dostosowanie kierunków i programów studiów do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb rynku pracy. W strukturze organizacyjnej PJATK znajdują się: Wydział Informatyki. Wydział Sztuki Nowych Mediów, Wydział Zarządzania Informacją oraz Wydział Kultury Japonii. Kształcenie jest realizowane w nowoczesnej bazie dydaktycznej, świetnie wyposażonych pracowniach. Studenci mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach, brać udział w ciekawych projektach, a także korzystać z wymiany międzynarodowej. Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych świetnie sobie radzą po ukończeniu uczelni, znajdując satysfakcjonujące zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (VIZJA) ( zobacz więcej )

01-030 Warszawa

ul. Pawia 55

tel.:

22 536 54 11
22 624 41 42 - biuro rekrutacji

ikonka email do uczelni

rekrutacja@vizja.pl

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Warszawie ( zobacz więcej )

01-513 Warszawa

ul. Felińskiego 15

tel.:

(22) 244 16 06

ikonka email do uczelni

warszawa@ahe.lodz.pl

Akademia Teatralna (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza ( zobacz więcej )

00-246 Warszawa

ul. Miodowa 22/24

tel.:

22 831-02-16 w 133, 22 831-02-16 w 135

ikonka email do uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( zobacz więcej )

00-968 Warszawa

ul. Marymoncka 34

tel.:

22 834 76 67, 22 865 10 80

ikonka email do uczelni

rekrutacja@awf.edu.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) ( zobacz więcej )

00-246 Warszawa

ul. Miodowa 21c

tel.:

22 831-95-97

ikonka email do uczelni

chat@chat.edu.pl

Collegium Verum ( zobacz więcej )

02-778 Warszawa

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

tel.:

22 644-07-97, 22 644-04-55

ikonka email do uczelni

collegium@verum.edu.pl

Politechnika Warszawska (PW) ( zobacz więcej )

00-661 Warszawa

Plac Politechniki 1

tel.:

(22) 234 7412, (22) 629 6070

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ca.pw.edu.pl

Uczelnia Korczaka ( zobacz więcej )

02-202 Warszawa

ul. Pandy 13

tel.:

885 801 919

ikonka email do uczelni

marketing@uczelniakorczaka.pl

Uniwersytet Warszawski (UW) ( zobacz więcej )

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

22 55 20 000

ikonka email do uczelni

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie ( zobacz więcej )

04-386 Warszawa

ul. Paca 37

tel.:

+48 506 561 999

ikonka email do uczelni

rekrutacja@viamoda.edu.pl

Warszawska Szkoła Filmowa (WSF) ( zobacz więcej )

01-518 Warszawa

ul. gen. Zajączka 7

tel.:

22 839 00 50

ikonka email do uczelni

info@szkolafilmowa.pl