Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
 2. Akademia WIT
 3. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 4. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
 5. Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 6. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
 7. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 8. Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 9. Uczelnia Łukaszewski (ULU)
 10. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
 11. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 12. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 13. Uczelnia Łazarskiego
 14. Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
 15. Collegium Intermarium
 16. Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 17. Akademia Pożarnicza
 18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 19. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
 20. Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
 21. Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
 22. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 23. Collegium Humanum
 24. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
 25. Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
 26. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
 27. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie
 28. Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
 29. Collegium Civitas
 30. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
 31. Uniwersytet SWPS
 32. Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
 33. Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 34. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
 35. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
 36. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
 37. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 38. Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku (ADiRD)
 39. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Warszawie
 40. Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie
 41. Akademia Teatralna (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza
 42. Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT)
 43. Collegium Verum
 44. Politechnika Warszawska (PW)
 45. Uczelnia Korczaka
 46. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 47. Uniwersytet Warszawski (UW)
 48. Warszawska Szkoła Filmowa (WSF)
 49. Warszawska Szkoła Reklamy (WSR)
 50. Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 51. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 52. Wydział Zarządzania (WZ) Uniwersytetu Warszawskiego
 53. Wyższa Szkoła Artystyczna (WSA)
 54. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (WSBIO) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
 55. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie (EWS)
 56. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 57. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
 58. Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
 59. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 60. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
 61. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
 62. Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 63. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 64. Uniwersytet WSB Merito w Warszawie
 65. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 66. Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
 67. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

 Kierunki studiów w Warszawie 

Uniwersytet SWPS (Niepubliczna)

Galeria Uniwersytet SWPS
Galeria Uniwersytet SWPS
Galeria Uniwersytet SWPS
Galeria Uniwersytet SWPS
Galeria Uniwersytet SWPS
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 34

Opinie: 12

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia z siedzibą w Warszawie. Powstała w 1996 roku, od początku kładąc wielki nacisk na jakość kształcenia i oferowanie studentom najwyższych, europejskich standardów. Uczelnia ma swoje zamiejscowe filie w Sopocie, Katowicach, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Z różnych form kształcenia na uczelni korzysta aktualnie około 20 tysięcy studentów, którzy kształcą się pod okiem 350 pracowników naukowych. Uniwersytet SWPS prowadzi kształcenie w naukach społecznych oraz humanistycznych. Studenci mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie. Spory wybór jest również wśród kierunków studiów podyplomowych

Oprócz działalności edukacyjnej, SWPS prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową i badawczą. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę naukową, nowoczesne pracownie. Mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, szkoleniach, projektach i innych formach zdobywania doświadczenia zawodowego. 

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego (Publiczna)

Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Opinie: 13

Wydział Prawa i Administracji jest największym i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział kształci w takich dziedzinach, jak prawo, finanse, administracja. Oferuje kształcenie na studiach I i II stopnia, a także na jednolitych studiach magisterskich. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Duży wybór jest również w studiach podyplomowych. Studenci mogą korzystać z wielu dodatkowych kursów, szkoleń, brać udział w ciekawych projektach naukowych i badawczych. Poza obowiązkowymi zajęciami, mają możliwość uczestniczenia w stowarzyszeniach studenckich i kołach naukowych. 

Wydział Prawa i Administracji prężnie działa także we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz ekspertów z różnych dziedzin nauk prawnych i nie tylko. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych, innowacyjnych programów nauczania.
 

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych (Niepubliczna)

Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Galeria Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 11

Mazowiecka Uczelnia Niepubliczna jest niepubliczną uczelnią wyższą, która od kilkunastu lat z powodzeniem kształci nowoczesne kadry medyczne na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia. Studia realizowane są w formie kształcenia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Programy nauczania są konsultowane ze środowiskiem akademickim i medycznym. 

Studenci uczą się w rozbudowanej, bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, świetnych pracowniach i laboratoriach. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Mają możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych ośrodkach. Mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach naukowych organizowanych przez uczelnię. 

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 10

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie powstała w 1997 roku w Warszawie. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, która kształci w zawodach medycznych oraz okołomedycznych. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak kierunek lekarski, pielęgniarstwo, kosmetologia oraz ratownictwo medyczne. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także wiele kursów, szkoleń, studiów podyplomowych i innych form uzupełniania wykształcenia. 

Posiada rozbudowaną infrastrukturę z nowocześnie wyposażonymi pracowniami, które pozwalają na organizowanie zajęć praktycznych na najwyższym poziomie. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców akademickich, a także specjalistów – praktyków z konkretnych dziedzin medycyny czy pokrewnych branż. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności, a praktyki i staże zawodowe realizowane są w stołecznych ośrodkach zdrowia, szpitalach i placówkach medycznych. 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 15

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to niepubliczna uczelnia, której misją jest kształcenie nowoczesnych kadr w dziedzinach związanych ze zdrowiem, medycyną, odżywianiem, technologią żywności czy chemią. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych. Uczelnia oferuje szereg kursów i szkoleń, które pozwalają na rozwijanie kompetencji zawodowych. Programy nauczania na wszystkich kierunkach studiów są konsultowane z otoczeniem biznesowym. 

Studenci kształcą się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Mają możliwość realizacji praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, ośrodkach i instytucjach w Warszawie. Kształcenie jest realizowane przez wykwalifikowanych wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i praktyków w poszczególnych dziedzinach. Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są cenionymi przez pracodawców specjalistami. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) (Niepubliczna)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 15

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest niepubliczną uczelnią wyższa, która powstała w 1994 roku. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe. W strukturze organizacyjnej PJATK znajdują się: Wydział Informatyki. Wydział Sztuki Nowych Mediów, Wydział Zarządzania Informacją oraz Wydział Kultury Japonii.

 Kształcenie jest realizowane w nowoczesnej bazie dydaktycznej, świetnie wyposażonych pracowniach. Studenci mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach, brać udział w ciekawych projektach, a także korzystać z wymiany międzynarodowej. Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych świetnie sobie radzą po ukończeniu uczelni, znajdując satysfakcjonujące zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Publiczna)

Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 8

Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego to nowoczesna uczelnia publiczna o bogatych tradycjach. Akademia rozpoczęła swoją działalność w 1929r. Studenci i doktoranci mają dostęp do rozbudowanej infrastruktury, obejmującej nowoczesne sale wykładowe, zaawansowane technologicznie laboratoria, hale sportowe, boiska piłkarskie, stadiony lekkoatletyczne, pawilony sportów walki, pływalnie i piękny kampus uczelniany.

W ramach 3 Wydziałów, studenci kształcą się miedzy innymi na kierunkach sportowych i wychowania fizycznego, turystyce i rekreacji oraz na kierunkach nauk o zdrowiu z pielęgniarstwem, fizjoterapia czy kosmetologią. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, kształci uznanych trenerów, instruktorów i pracowników naukowych, ale przede wszystkim znana jest jako kuźnia wybitnych talentów sportowych, studenci uczelni mogą pochwalić się 260 medalami zdobytymi na największych imprezach sportowych.

Collegium Verum(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

palceholder

02-778 Warszawa

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

tel.:

797 349 169,
+48 22 644 07 97,
+48 22 644 04 55