Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Dietetyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od 2600zł

Fizjoterapia

Zobacz

Cena za semestr od od od 2400zł od

Kosmetoogia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł od 2700zł

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3700zł od od od 3700zł

Położnictwo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1 950zł od 2 500zł

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Cena za semestr od 2 250zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Ostatnie wolne miejsca na wybrane kierunki!

W związku z ogromnym zainteresowaniem a także ze względu na podtrzymanie wysokiej jakości kształcenia informujemy, że zamknęliśmy rekrutację na Pielęgniarstwo studia licencjackie stacjonarne oraz Ratownictwo medyczne studia licencjackie niestacjonarne.

Rozbudowa naszej bazy dydaktycznej pozwala nam na możliwość rekrutacji ostatnich kandydatów na kierunkach:

 • Położnictwo - studia magisterskie,
 • Pielęgniarstwo - studia magisterskie,
 • Fizjoterapia - studia magisterskie,
 • Dietetyka - studia licencjackie i magisterskie,
 • Kosmetologia studia licencjackie i magisterskie,
 • Ratownictwo medyczne- studia licencjackie stacjonarne

oraz

 • studia pomostowe: Pielęgniarstwo i Położnictwo.


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Dodatkowe zapisy tylko do 15 października!

https://wumed.edu.pl/pl/kontakt.html


 

O uczelni

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka została założona w 1991 roku. Była pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Dawniej funkcjonowała jako Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji. Obecnie uczelnia prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia i dietetyka, a także jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku informatyka oraz studia licencjackie – administracja. Studia realizowane są zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niestacjonarne zajęcia odbywają się w weekendy, co pozwala studentom na połączenie nauki z pracą zawodową. Ponadto WUMed posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz fizjoterapeutów. Wszystkie studia podyplomowe są realizowane przez specjalnie do tego celu powołaną jednostkę – Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych.

Misją uczelni jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej w zawodach:

 • pielęgniarki i położne,
 • fizjoterapeuci,
 • dietetycy,
 • kosmetolodzy,
 • informatycy wyspecjalizowani w procesach informatycznych ochrony zdrowia,
 • specjaliści administracji ochrony zdrowia.

Od początku swego istnienia uczelnia reagowała na postępujące zmiany społeczne i rynku pracy. Obecny profil WUMed jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych.
Priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy.

Uczelnia wypełnia swoją misją, prowadząc studia:

licencjackie i magisterskie na kierunkach:

 • pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka,

jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia,
studia inżynierskie na kierunku informatyka
studia licencjackie na kierunku Administracja.
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Programy kształcenia WUMed są nieustannie modyfikowane i ulepszane, aby spełniać oczekiwania nowoczesnego, wymagającego rynku pracy. Duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę zawodu. W tym celu uczelnia współpracuje z najlepszymi placówkami ochrony zdrowia, w których studenci mają możliwość realizowania praktyk studenckich oraz stażów zawodowych. Władze uczelni stale polepszają warunki oraz komfort nauczania poprzez unowocześnianie pracowni specjalistycznych, tworzenie nowych, innowacyjnych kierunków kształcenia, rozszerzanie współpracy na arenie krajowej i międzynarodowej. Dużym atutem uczelni jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w której skład wchodzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i wykładowcy – praktycy, którzy są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Pod okiem praktyków studenci odbywają praktyczną część kształcenia na warsztatach, ćwiczeniach, seminariach i zajęciach laboratoryjnych.

WUMed dysponuje nowoczesną bazą lokalową dogodnej lokalizacji stolicy. W kampusie znajduje się 60 sal wykładowych, pracownie specjalistyczne, sala kongresowa, obiekty sportowe i rekreacyjne, a także świetnie wyposażona biblioteka. Biblioteka Naukowa WUMed umożliwia korzystanie z ponad 30 tysięcy woluminów, wielu tytułów polskich i zagranicznych czasopism naukowych, a także rozbudowanego zbioru prac magisterskich i licencjackich. Biblioteka na bieżąco kompletuje i uzupełnia swoje zbiory, przede wszystkim o pozycje z zakresu nauk medycznych, dietetyki, kosmetologii, informatyki, ekonomii, socjologii, prawa oraz polityki zagranicznej.

 

Oferta dydaktyczna WUMed

Uczelnia prowadzi studia

1. licencjackie i magisterskie na kierunkach:

 • Pielęgniarstwo,
 • Kosmetologia,
 • Dietetyka.

2. jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia

3. studia inżynierskie na kierunku Informatyka

4. studia licencjackie na kierunku Administracja.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są od poniedziałku do czwartku. Piątek to czas na pracę własną studenta.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się tylko w soboty i niedziele. Studenci nie muszą rezygnować z życia zawodowego, aby poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Administracja – studia licencjackie

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych oraz organizacjach międzynarodowych, szczególnie w Unii Europejskiej.

Studenci mogą wybrać specjalizację:

 • Administracja publiczna
 • Administrowanie instytucjami medycznymi
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Studenci mają możliwość odbycia praktyk w urzędach administracji publicznej, samorządowej i rządowej, w tym w NFZ, a także w wiodących placówkach służby zdrowia. Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Więcej informacji na https://wumed.edu.pl/pl/kierunki-studiow/administracja.html

Dietetyka - studia licencjackie i magisterskie.

Program kształcenia obejmuje: wykłady, warsztaty, praktyki zawodowe.

Wraz z dyplomem ukończenia studiów licencjackich absolwenci uzyskują uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie dietoterapii i poradnictwa żywieniowego.

Podczas studiów mają do wyboru specjalizacje:

 • poradnictwo żywieniowe
 • psychodietetyka
 • dietetyka kliniczna
 • dietetyka w sporcie

Praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych placówkach medycznych, szpitalach, klinikach, placówkach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych.

Absolwent studiów licencjackich jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich, podczas których poszerzy swoją wiedzę i praktykę z zakresu leczenia żywieniowego. Magister Dietetyki, obok lekarza i dyplomowanej pielęgniarski, jest pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego.

Więcej na: https://wumed.edu.pl/pl/kierunki-studiow/dietetyka.html

Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie

To jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin. Ważna i doceniana część nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej.

Priorytetem studiów na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów tej dziedziny.

Zajęcia dydaktyczne, dopełniają ćwiczenia kliniczne oraz praktyki zawodowe w renomowanych placówkach ochrony zdrowia, publicznych i niepublicznych, uzdrowiskach, centrach i klubach sportowych.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia absolwenci:

 • są specjalistami fizjoterapii przygotowanymi do samodzielnej pracy z pacjentami, w tym z osobami niepełnosprawnymi
 • mają umiejętności wykorzystania czynników naturalnych w profilaktyce chorób, ich leczeniu, zapobieganiu ich nawrotom
 • mogą samodzielnie wykonywać badania z obszaru diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji
 • są profesjonalne przygotowani do wykonywania wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych
 • potrafią zarządzać zespołem terapeutów, placówka terapeutyczną

Więcej informacji na: https://wumed.edu.pl/pl/kierunki-studiow/fizjoterapia.html

Informatyka - studia inżynierskie.

Absolwenci kierunku Informatyka specjalizują się w następujących obszarach:

 • wykorzystywanie technologii informatycznych w medycynie,
 • projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie i administrowanie sieciami komputerowymi firm oraz systemami informatycznymi zarządzania funkcjonującymi w środowiskach rozproszonych;
 • projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie i administrowanie systemami baz i hurtowni danych, w tym zwłaszcza w środowiskach sieciowych;
 • projektowanie, wdrażanie i zarządzanie złożonymi aplikacjami
  multimedialnymi, funkcjonującymi w obszarach dostarczania różnorodnych usług teleinformatycznych,
 • nowoczesnych tzw. inteligentnych usług multimedialnych;
 • projektowanie i wdrażanie złożonych przedsięwzięć teleinformatycznych, w tym zwłaszcza kierowania takimi przedsięwzięciami;
 • projektowanie, wdrażanie, serwisu i nadzoru eksploatacji komputerowych systemów sterowania, występujących w przemyśle, administracji i usługach oraz wszelkich formach działalności, gdzie wykorzystywane są roboty.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Więcej informacji na: https://wumed.edu.pl/pl/kierunki-studiow/informatyka.html

Kosmetologia – studia licencjackie i magisterskie.

Bogaty program kształcenia oraz współpraca z profesjonalna kadrą dydaktyczną i praktykami profesji kosmetologicznych zapewnia studentom gruntowne przygotowane zawodowe.

Studenci kierunku Kosmetologia studiów licencjackich, mają do wyboru trzy specjalności:

 • wizaż,
 • odnowa biologiczna i anti-aging,
 • kosmetologia estetyczna.

Absolwent studiów licencjackich jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich, podczas których poszerzy swoją wiedzę i praktykę z zakresu badania, leczenia, pielęgnowania i zapobiegania chorobom i defektom skóry.

Magister Kosmetologii, obok lekarza dermatologa, jest pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego w kosmetologii estetycznej.

Absolwenci kierunku Kosmetologia mogą pracować:

 • w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług,
 • studiach wizażu,
 • ośrodkach Beauty and SPA
 • gabinetach medycyny estetycznej
 • laboratoriach kosmetycznych

Więcej informacji na: https://wumed.edu.pl/pl/kierunki-studiow/kosmetologia.html

Pielęgniarstwo - studia licencjackie i magisterskie.

Pełen program kształcenia oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w renomowanych placówkach ochrony zdrowia zapewniają profesjonalne przygotowanie do zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.

Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo gwarantują

 • tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • dyplom uznany w całej Unii Europejskiej
 • możliwość skorzystania z szerokiej oferty zatrudnienia
 • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
 • możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji
 • i kursów podyplomowych.

Studia magisterskie umożliwiają:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych

Absolwent studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdzie pracę w:

 • placówkach ochrony zdrowiapublicznych i niepublicznych
 • placówkach opiekuńczych publicznych i niepublicznych
 • pozostałych placówkach i instytucjach, w których potrzebne są osoby o wysokich kwalifikacjach z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest obok lekarza, pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego. Jest uprawniony do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Więcej informacji na https://wumed.edu.pl/pl/kierunki-studiow/pielegniarstwo.html

W ramach kształcenia podyplomowego kształcimy: pielęgniarki, położne, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. W tym celu powołaliśmy Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

 

Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji na:

 • JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - Fizjoterapia
 • STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE - Administracja, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Kosmetologia, Informatyka

Warunkiem przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia licencjackie i inżynierskie w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka jest posiadanie przez kandydatów na studia świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej oraz złożenie:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 2 kolorowe fotografie w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 106 zł (opłata zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej)

Konto bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
VIII O. w Warszawie
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

Od kandydatów, którzy egzamin maturalny składali w roku rekrutacji lecz nie otrzymali jeszcze świadectwa, dopuszcza się złożenie zaświadczenia ze szkoły średniej potwierdzającego fakt przystąpienia do egzaminu maturalnego. Oryginał świadectwa lub odpis powinien być złożony niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do 1 października 2020 r.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą rozpocząć studia pod warunkiem, że:

 • uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Studentem I roku studiów zostaje osoba, która złoży świadectwo dojrzałości, podpisze kontrakt Uczelnia - Student, wniesie wpisowe, uzupełni dokumenty oraz złoży ślubowanie w dniu inauguracji roku akademickiego.

Zasady rekrutacji na:

 • STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – pielęgniarstwo, dietetyka, kosmetologia

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest posiadanie tytułu zawodowego licencjata ( studia pierwszego stopnia ) pielęgniarstwa, licencjata kosmetologii, licencjata dietetyki ( lub absolwenci studiów pierwszego stopnia inżyniera dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka oraz żywienia człowieka i oceny żywności).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu),
 • Oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • Oryginał suplementu dyplomu ukończenie studiów pierwszego stopnia,
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers - kserokopię można wykonać na miejscu),
 • 2 kolorowe fotografie w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi,
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów – pobierz wzór zaświadczenia. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego,
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach

 

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Zapisy na studia - Biuro Rekrutacji
Budynek A, I piętro, pok. Ap-110

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
T: 22 559 21 05,
T: 22 559 21 06,
T: 22 559 22 39.
E: rekrutacja@wumed.edu.pl

Godziny pracy biura:

Zapraszamy także na nasza stronę internetową i fanpage na Facebooku!

 

Kontakt

00-728 Warszawa

ul. Bobrowiecka 9

tel.:

22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 39