Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Uczelnia Łazarskiego

Wywiad z kierownikiem marketingu Uczelni Łazarskiego Sylwią Solawa-Wrzosek

Lokalizacja: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

25 lat uczelni

Uczelnia Łazarskiego została założona w 1993r. przez Ryszarda Łazarskiego. W minionym 2018 roku uczelnia obchodziła swoje 25-lecie. Aktualnie liczba studentów wynosi blisko 5000. 

Oferta uczelni 

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medycznym.
Oferta kształcenia uczelni to studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie w zakresie prawa, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Uczelnia kształci studentów w ramach 11 kierunków.  

Nowe kierunki i wydziały

W 2017r. uczelnia rozpoczęła także kształcenie lekarzy na Wydziale Medycznym, jako druga w Polsce uczelnia niepublicznaOd niedawna także oferta Wydziału Prawa i Administracji została poszerzona o nowy kierunek Prawo w biznesie.


Studia międzynarodowe

Na Uczelni Łazarskiego studiuje około 700 zagranicznych studentów. W ofercie znajdują się również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University co oznacza, że studiując jeden kierunek można uzyskać dwa dyplomy – polski i brytyjski. Ponad 80% studentów w ramach anglojęzycznych programów stanowią studenci z 37 krajów w szczególności z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Turcji, Gany, Zimbabwe, Namibii, Chin, Japonii, Indii, Wietnamu i Niemiec.

Dział Praktyk i Karier

Dział Praktyk i Karier oferuje pomoc w zakresie odbycia praktyk zawodowych w czasie trwania studiów. Organizuje także wykłady, interaktywne warsztaty, seminaria, prezentacje oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne, aby ułatwić studentom wejście na rynek pracy. Od wielu lat Dział Praktyk i Karier organizuje na uczelni Giełdę Pracodawców, w której corocznie bierze udział kilkadziesiąt firm. Głównym celem jest promocja aktywnych postaw na rynku pracy wśród młodzieży akademickiej oraz ułatwienie studentom i absolwentom nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami poszczególnych instytucji. Dzięki działalności Działu Praktyk i Karier studenci mają możliwość współpracy z takimi firmami jak  BNP Paribas Securities Services, Bank Pekao SA, PWC, Vos Logistics, Urząd m.st. Warszawy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k. i wieloma innymi firmami, dzięki którym  studenci gromadzą pierwsze doświadczenia zawodowe oraz stosują w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie studiów.

Aktywność studencka


W okresie rekrutacji dla wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów uczelnia organizuje dni otwarte, w ramach których odbywają się między innymi wykłady z różnych dziedzin wiedzy, rozmowy z przedstawicielami poszczególnych kierunków i pracownikami Biura Rekrutacji.

Rok akademicki przynosi studentom szerokie możliwości do działania w organizacjach studenckich takich jak Samorząd Studencki, Studencka Poradnia Prawna, koła naukowe, sekcje AZS Uczelni Łazarskiego, drużyna cheerleaderek. Studenci są inicjatorami również cyklicznych wydarzeń m.in.:

·       TEDx Lazarski University – konferencja naukowa na licencji TED, popularyzująca ciekawe idee, motywujące do podjęcia nowych działań.

·         Przedsiębiorczość 3.0 - finałowa gala przedmiotu akademickiego metodyka studiów i badań. Studenci pierwszego roku przygotowują i prezentują własne modele biznesowe w oparciu o szablon modelu biznesowego.

·         Warsaw Business Game – konkurs, podczas którego drużyny z czołowych warszawskich uczelni rozwiązują zadanie symulujące realną sytuację biznesową.

·         Lazarski Talent Show– impreza promująca talenty studentów, dająca możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności.

Ponadto na uczelni działa wiele kół naukowych, które pozwalają studentom na rozwijanie zainteresowań i tematyki dotyczącej wybranego kierunku studiów, czego efekty widać na licznie organizowanych konferencjach naukowych. 

Nagrody i wyróżnienia

·         Nagrody i rankingi uzyskane w 2018 roku

- Perspektywy – III miejsce w rankingu wśród niepublicznych uczelni magisterskich.

- Dwie pierwsze nagrody w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej Genius Universitatis, zorganizowanym przez Wydawnictwo Perspektywy: I miejsce w kategorii reklama prasowa wspierająca rekrutację oraz I miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny.

·         Nagrody i rankingi uzyskane w 2017 roku

-  Perspektywy – III miejsce w rankingu uczelni niepublicznych magisterskich.

- Dziennik Gazeta Prawna – I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu uczelni niepublicznych.

- Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A.

Zaplecze sportowe uczelni

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu umożliwia studentom nieodpłatne korzystanie z siłowni na terenie uczelni pod opieką trenerską, a także pozostawia do dyspozycji wielofunkcyjną salę do ćwiczeń wyposażoną w lustra, piłki, maty itp. wykorzystywane do treningów sztuk walki, czy tańca. Dużym zainteresowaniem cieszą się także sekcje sportowe takie jak golf, żeglarstwo oraz tenis.

Do grona studentów należą utytułowani sportowcy m.in. wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska (Wicemistrzyni Świata w Sarasota, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro), tenisista Hubert Hurkacz (82. pozycja na świecie w rankingu ATP), zawodnik muay thai i kick-boxingu Radosław Paczulski (Mistrz Świata K-1), kickbokser Arkadiusz Wrzosek (Mistrz Świata K-1 Global), wioślarka Weronika Deresz (wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata) i inni sportowcy.  

Zaplecze naukowe uczelni

Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia studentom kierunku lekarskiego udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych. Centrum składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych.

Na uczelni działa Studencka Poradnia Prawna, która udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Będąc jej członkiem, masz możliwość zdobycia wiedzy prawniczej i wykorzystania jej w praktyce. Studenci pod nadzorem opiekunów – wykładowców oraz praktyków – sporządzają w czasie dyżurów opinie prawne, pisma procesowe, a także biorą udział w wielu bezpłatnych szkoleniach, stale podnosząc swoje kompetencje. Studenci Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w najnowszym III rankingu „Rzeczpospolitej”. Ponadto studenci mają możliwość przeprowadzania symulacji rozpraw w uczelnianej sali sądowej przez co zdobywają cenne doświadczenie.


System stypendiów naukowych lub socjalnych

Na Uczelni Łazarskiego studentom mogą być przyznawane następujące świadczenia pomocy materialnej:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium Rektora,

4) zapomogi.

Dodatkowy program stypendialny - Stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego jest skierowany do studentów oraz osób rozpoczynających studia na Uczelni Łazarskiego. Celem programu jest wspieranie osób zdolnych, aktywnych naukowo i społecznie, nieposiadających wystarczających środków na pokrycie kosztów czesnego. Stypendium naukowe przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie opłaty za studia w Uczelni Łazarskiego. Pula stypendiów w roku akademickim 2018/2019 wynosi 20 tysięcy złotych.

Współpraca

Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia za granicą i realizacji części studiów w jednej z prawie 100 uczelni partnerskich lub wyjazdu na płatne praktyki i staże w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus +.

·    Uczelnia Łazarskiego współpracuje z jednym z wiodących brytyjskich uniwersytetów Coventry University, uplasowanym na liście "Nowoczesna uczelnia roku" przez "Times and Sunday Times" Good University Guide 2016. Jest to nowoczesne i innowacyjne centrum akademickie z ponad 28 000 studentów, znane z wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych. Coventry University jest jednym z 15 najlepszych brytyjskich uniwersytetów. Nasze dwustopniowe programy oferują możliwość otrzymania dyplomu z tej prestiżowej instytucji i znacznie poszerzają możliwości pracy za granicą i rozpoczynają udaną karierę.

·      Center for International Legal Studies w Salzburgu w Austrii

Współpraca obejmuje programy: International Legal Skills oraz L.LM. Transnational Commercial Practice. Studenci  po ukończeniu programu są profesjonalistami, którzy potrafią skutecznie posługiwać się przepisami na międzynarodowym poziomie i działać w wielu systemach prawnych. Otrzymują prestiżowy certyfikat CILS potwierdzający te kompetencje.

·         Boston University Law School - Współpracą objęty jest program LL.M. Transnational Commercial Practice. Uczestnicy otrzymują tytuł LL.M. od Uczelni Łazarskiego. Dodatkowo mają możliwość uzyskania podwójnego tytułu LL.M. na Uniwersytecie w Bostonie. Boston University School of Law - założony w 1872 roku, plasuje się w pierwszej 20 z ponad 200 wydziałów prawa akredytowanych przez American Bar Association.

 

·         Uniwersytet Eötvös Loránd w Budapeszcie - Współpracą objęty jest program LL.M. Transnational Commercial Practice. Studenci programu odbywają zajęcia zarówno w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, jak i w BudapeszcieUniversytet Eötvös Loránd to prestiżowa szkoła wyższa z wielowiekową tradycją - została założona w 1635 roku. Szczyci się jednym z najlepszych na Węgrzech wydziałów prawa.

 

·         Akademicki Uniwersytet Prawny w Moskwie - Programem objęte jest Studium Prawa Rosyjskiego. Studenci uczestniczą w wykładach prowadzonych są przez wybitnych specjalistów prawa rosyjskiego. Absolwenci otrzymują dyplomy ukończenia wystawione przez Instytut Prawniczy w Sankt Petersburgu oraz Uczelnię Łazarskiego. Akademicki Uniwersytet Prawny jest częścią Instytutu Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk - największego ośrodka naukowo - prawnego w Rosji.

 

·         Departament Edukacji Stanu Delaware w USA - Departament Edukacji Stanu Delaware w USA (DDOE) – instytucja zajmująca się kontrolą standardów edukacji Stanu Delaware poprzez wizjonerskie przywództwo oraz zapewnienie doskonałej obsługi. Współpracą objęte są wszystkie kierunki anglojęzyczne. Otrzymane przez absolwentów dyplomy są uznawane także w USA.

 

Za pośrednictwem Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+ studenci mają także możliwość odbycia części studiów w szkołach z całego świata.

logo youtube

Filmy - Uczelnia Łazarskiego

Prawo, Uczelnia Łazarskiego

W pierwszych minutach filmu poznajemy Milenę, studentkę trzeciego roku prawa na Uczelni Łazarskiego.  Opisuje ona jak wyglądają studia prawnicze i co najbardziej przypadło do gustu jej i pozostałym studentom. Do ulubionych zajęć, nie tylko głównej bohaterki, należą symulacje na uczelnianej Sali Sądowej. To tutaj  można zrealizować swoje marzenia z dzieciństwa min.:  o założeniu togi i mowy końcowej. Wykładowcy pracujący na uczelni to tzw. praktycy na co dzień obcujący z prawem w sądach, prokuraturze czy kancelariach. Jednym z najbardziej inspirujących wykładowców jest profesor Stefański. Bardzo chętnie dzieli się własnymi doświadczeniami oraz roztacza wokół siebie doskonałą aurę. Chociaż przedmiot, postępowanie karne odbywa się w piątkowe poranki , zwykle gromadzi w Sali wszystkich studentów. Podczas studiów można zwiedzić wiele ciekawych miejsc przydatnych w późniejszej karierze jak: areszt śledczy czy zakład medycyny sądowej. Łazarski to uczelnia, która stawia na aktywnych. Można uczestniczyć w wielu konkursach, korzystać ze zniżek a przede wszystkich otrzymać stypendia naukowe. 


Uczelnia Łazarskiego - spacer po kampusie

W niniejszym filmie poznajemy kampus Uczelni Łazarskiego, mieszczący się w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43. W podróż po uczelni zabierze nas jedna ze studentek – Milena. Na początku podziwiać możemy atrakcyjny, zielony dziedziniec, na którym można pozwolić sobie na chwilę odpoczynku. Władze uczelni wraz z samorządem studenckim organizują w tym miejscu wiele imprez takich jak: dzień sportu, bitwa wodna czy też pikniki  i spotkania przy grillu. Przy głównym wejściu znajduje się pomnik patrona- Ryszarda Łazarskiego. Atutem miejsca jest również duży parking, zarówno naziemny jak i podziemny, co przypadnie do gustu, zwłaszcza zmotoryzowanym studentom. Uczelnia Łazarskiego, studentom z poza stolicy i obcokrajowcom, oferuje noclegi w akademikach. Bogato wyposażone aule wykładowe oraz nowoczesne pracownie językowe pomagają w nauce języków obcych. Na trzecim piętrze znajdują się dziekanaty, gdzie studenci mogą załatwić najpilniejsze sprawy. Biblioteka dysponuje zbiorem ponad 100 000 egzemplarzy książek. Studenci prawa mogą spróbować swych sił na Sali Sądowej.  Na terenie uczelni znajdują się strefy chillout ‘u oraz bar z domowymi obiadami. 


Zuzanna - kierunek lekarski, Uczelnia Łazarskiego

W prezentowanym filmie dowiemy się jak wyglądają studia, na kierunku lekarskim, oferowanym przez Uczelnię Łazarskiego. Poznajemy  Zuzannę, która już od dziecka planowała swoją karierę i marzyła by zostać lekarzem. Jak widać nie żałuje podjętych decyzji i rozwijania swoich pasji. Studia medyczne dają jej wiele satysfakcji. Na pierwszym roku, jednolitych studiów magisterskich, odbywają się zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Studenci mają do dyspozycji sale ćwiczeniowe oraz prosektorium, w których ćwiczą na mokrych preparatach oraz modelach drukowanych na drukarce 3d. Sala biologiczna wyposażona jest w pipety automatyczne, spektrometr, refraktometr oraz wiele innych urządzeń i mikroskopów. Większość zajęć odbywa się na uczelni, natomiast zajęcia z medycyny praktycznej odbywają się w budynku Wojskowego Instytutu Medycznego na ul. Szaserów. Według studentki najciekawsze są zajęcia z pierwszej pomocy, natomiast na histologii trzeba już wiele rzeczy nauczyć się na pamięć, a nie poprzez praktykę. Według jej oceny na pierwszym roku jest bardzo dużo nauki i ogromny przeskok pomiędzy nauka w liceum a studiami. Należy uczyć się systematycznie i uczestniczyć w każdych zajęciach, aby czerpać nie tylko wiedzę, ale i przyjemność ze studiów medycznych. 


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...