Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Collegium Civitas

Wywiad z Małgorzatą Mechanisz, pełnomocnikiem rektora ds. marketingu i promocji Collegium Civitas

Lokalizacja: Plac Defilad 1, PKiN, XII piętro, 00-901 Warszawa

Nasze studia przygotowują do wyzwań przyszłości

Collegium Civitas to jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce, o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Od ponad 20 lat kształcimy specjalistów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, zarządzania i marketingu, bezpieczeństwa, dyplomacji oraz mediów. Nasze studia mają swój unikatowy, interdyscyplinarny profil. Podejmujemy tematy, które dopiero pojawiają się w Polsce, i kształcimy liderów w tych obszarach. Przygotowujemy słuchaczy do wyzwań przyszłości. Ministerialne badania ELA 2018 potwierdzają, że ponad 8 tys. absolwentów Collegium Civitas doskonale radzi sobie na rynku pracy, rozwijając się w wybranych specjalizacjach.

Unikalna oferta edukacyjna

Wyróżnikiem uczelni jest praktyczne podejście do kształcenia oraz unikatowe w skali kraju specjalności stworzone we współpracy z pracodawcami, a także wysoki poziom umiędzynarodowienia i kadra dydaktyczna złożona ze światowej klasy ekspertów.

Uczelnia oferuje studia I i II stopnia – ponad 50 specjalności na czterech kierunkach (w języku polskim i angielskim), studia dwujęzyczne polsko-angielskie (13 specjalności), studia podyplomowe (30 programów), program doktorski, a także kursy i warsztaty oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego.

Oferta Collegium Civitas jest co roku aktualizowana w oparciu o zmieniające się potrzeby pracodawców i zmiany na rynku pracy, bieżące i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz nowe trendy technologiczne i rozwojowe. W rekrutacji 2019/2020 oferujemy kandydatom m.in. nową specjalizację Przywództwo i zarządzanie na kierunku Zarządzanie oraz Socjologia bezpieczeństwa gospodarczego na kierunku Socjologia.

Dodatkowo uczelnia wprowadziła aż trzy nowości na studiach podyplomowych: Psychologia przywództwa, Zarządzanie prywatną placówką medyczną i Skuteczny Inspektor Danych Osobowych. Wkrótce rozpocznie też nabór na prowadzone w całości online studia Executive MBA. Jest to odpowiedź Collegium Civitas na dostrzegalne rynkowe zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w tym zakresie. Oferta jest skierowana przede wszystkim do menedżerów zajmujących stanowiska kierownicze, którzy potrzebują elastycznej oferty, pozwalającej im rozwijać się w zgodzie z ich rytmem pracy i kalendarzem.

 

Wysoki poziom umiędzynarodowienia

Collegium Civitas znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Na uczelni studiuje młodzież z ponad 50 krajów i ta liczba cały czas rośnie. Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla studentów zagranicznych, a zachętą do wyboru oferty Collegium Civitas jest niewątpliwie szeroka oferta studiów, w tym studiów w języku angielskim lub dwujęzycznych, rozbudowane zaplecze partnerów uczelni oraz lokalizacja w samym centrum stolicy, na 12. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Porozumienia z zagranicznymi uniwersytetami (podwójne dyplomy), współpraca z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów czy organizacji pozarządowych otwierają przed absolwentami Collegium Civitas szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Collegium Civitas to uczelnia ceniona także przez pracodawców i środowisko akademickie. Świadczą o tym zarówno liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje państwowe, jak i czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych:

·       1. miejsce dla kierunków socjologia i stosunki międzynarodowe według rankingu „Perspektywy”

·       W czołówce najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce – według rankingu „Perspektywy” – 3. miejsce

·       1. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku stosunki międzynarodowe wśród wszystkich uczelni w Polsce

·       3. miejsce w rankingu ELA oceniającym zarobki absolwentów kierunku socjologia wśród wszystkich uczelni w Polsce


Student w centrum uwagi

Na uczelni działają liczne organizacje studenckie, w których można rozwijać swoje zainteresowania, pasje i kompetencje, m.in. Samorząd Studencki, Radio Pałacc, Koło Socjologii, Koło 3D – Diplomacy, Teatr Collegium Civitas, ENS i inne. Z kolei o rozwój kultury i aktywności fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz wprowadzanie ducha sportowej rywalizacji między studentami dba Akademicki Związek Sportowy. Studenci w ramach AZS mogą uczestniczyć w treningach i zajęciach sekcji piłki nożnej.

W Collegium Civitas działa również Centrum Karier, którego zadaniem jest wszechstronne wsparcie studentów oraz absolwentów uczelni w kształtowaniu ich kariery zawodowej. Jest to możliwe dzięki wielokierunkowej współpracy z ponad 200 firmami partnerskimi, potencjalnymi pracodawcami.

Centrum Karier wspiera studentów w trakcie całego toku studiów m.in. organizując liczne szkolenia i spotkania ułatwiające budowanie indywidualnej strategii rozwoju kariery każdego studenta. W ramach działań Centrum Karier studenci mają zagwarantowaną opiekę psychologa pracy oraz doradcy zawodowego.

Osobne programy skierowane są do absolwentów, m.in. w ramach Klubu Absolwenta. Uczelnia wspiera ich w wejściu na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach zgodnego z ich predyspozycjami i zainteresowaniami.

Collegium Civitas oferuje również bogaty system stypendialny, który pozwala obniżyć koszty nauki i rozpocząć wymarzone studia. Studenci Collegium Civitas mogą ubiegać się m.in. o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne czy zapomogę. Stypendia można uzyskać zarówno za wysoką średnią, jak i osiągnięcia sportowe, naukowe czy artystyczne.


Zapraszamy maturzystów, rodziców i nauczycieli

Collegium Civitas organizuje liczne wydarzenia, konferencje, wykłady i debaty otwarte samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Na uczelni działa Collegium Wiedzy, którego celem jest wspieranie nauczycieli i rodziców w ich codziennej pracy z nastolatkami oraz zapewnienie młodzieży w wieku licealnym możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności przydatnych w szkole i w codziennym życiu.

Co roku Collegium Civitas zaprasza licealistów do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do matury, prowadzonych przez wykładowców akademickich naszej Uczelni.

logo youtube

Filmy - Collegium Civitas

NOWE MEDIA - studia II stopnia

Jedna z najlepszych prywatnych polskich uczelni wyższych, Collegium Civitas, oferuje studia na kierunku socjologia II stopnia o specjalności Nowe Media. Ten nowoczesny kierunek jest odpowiedzią na potrzeby zarówno studentów jak i rynku pracy. To połączenie nauki akademickiej, która pozwala zrozumieć postępowanie ludzkie czyli socjologii oraz świat marketingu, nowych mediów i Internetu. Podczas studiów zdobędziecie szansę na poznanie narzędzi, które ułatwią korzystanie z mediów społecznościowych, po to by przekonać odbiorców do waszych racji. Program studiów składa się z dwóch części: socjologicznej oraz marketingowej. Specjalność realizowana jest we współpracy ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB – Polska).


Biznes i marketing międzynarodowy - studia I stopnia - Collegium Civitas

Studia licencjackie na kierunku Biznes i marketing międzynarodowy przygotowują studentów do pracy w największych  korporacjach świata, własnych działalnościach czy firmach rodzinnych, a także jak założyć i rozwijać własny start up. Wykładowcy kładą nacisk na przekazanie wiedzy o strategiach marketingowych, kampaniach komunikacyjnych czy PR, ale to nie wszystko. Podczas studiów studenci nabędą wiedzą jak czytać księgi finansowe, przyswoją elementy prawa. Największy jednak nacisk kładziony jest na elementy zarządzania innowacyjnego czy też zarządzania strategicznego. Wykłady prowadzone są przez osoby na co dzień obcujące z takimi tematami.


New Media and Journalism - Bachelor’s Programme in English - Collegium Civitas

 Film anglojęzyczny na temat studiów na kierunku Dziennikarstwo i nowe media w Collegium Civitas. Jest to jedyna uczelnia, która od początku stawia na studenta i jego pomysł na siebie. Swój warsztat rozwijać będą pod okien najlepszych z najlepszych: dziennikarzy roku, eseistów czy specjalistów od social media. Co ważne wiedza przekazywana jest przez praktyków, którzy w dalszym ciągu zajmują się dziennikarstwem praktycznym. Po za zajęciami warsztatowymi studenci rozwijają swoja wiedzę na przedmiotach ogólnoakademickich poszerzając swoje horyzonty.  


International Business - Programmes in English - Collegium Civitas

Specjalność Biznes Międzynarodowy w języku angielskim prowadzona jest na studiach I stopnia oraz II stopnia.  Na w/ kierunku studenci zdobędą wiedzę z podstaw marketingu, zarządzania w biznesie międzynarodowym, budowania wizerunku własnej marki lub klienta, a także rachunkowości oraz organizacji działalności handlowej.  Studia na uczelni Collegium Civitas to nie tylko sucha wiedza, a przede wszystkim praktyczne umiejętności. Kończąc studia absolwent będzie gruntowanie przygotowany do pracy nad badaniami marketingowymi, ilościowymi i jakościowymi oraz w obszarach związanych z komunikacją i  consultingiem.


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...