Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
 2. Akademia WIT
 3. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 4. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
 5. Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 6. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
 7. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 8. Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 9. Uczelnia Łukaszewski (ULU)
 10. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
 11. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 12. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 13. Uczelnia Łazarskiego
 14. Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
 15. Collegium Intermarium
 16. Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 17. Akademia Pożarnicza
 18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 19. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
 20. Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
 21. Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
 22. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 23. Collegium Humanum
 24. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
 25. Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
 26. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
 27. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie
 28. Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
 29. Collegium Civitas
 30. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
 31. Uniwersytet SWPS
 32. Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
 33. Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 34. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
 35. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
 36. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
 37. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 38. Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku (ADiRD)
 39. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Warszawie
 40. Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie
 41. Akademia Teatralna (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza
 42. Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT)
 43. Collegium Verum
 44. Politechnika Warszawska (PW)
 45. Uczelnia Korczaka
 46. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 47. Uniwersytet Warszawski (UW)
 48. Warszawska Szkoła Filmowa (WSF)
 49. Warszawska Szkoła Reklamy (WSR)
 50. Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 51. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 52. Wydział Zarządzania (WZ) Uniwersytetu Warszawskiego
 53. Wyższa Szkoła Artystyczna (WSA)
 54. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (WSBIO) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
 55. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie (EWS)
 56. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 57. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
 58. Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
 59. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 60. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
 61. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
 62. Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 63. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 64. Uniwersytet WSB Merito w Warszawie
 65. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 66. Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
 67. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

 Kierunki studiów w Warszawie 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Galeria Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 3

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest uczelnią niepaństwową, która na rynku edukacji wyższej funkcjonuje od 2001 roku. Kształcenie we Wszechnicy Polskiej odbywa się w ramach dwóch instytutów, tj. Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytut Filologii i Pedagogiki. W ofercie kierunków znajdują się studia pierwszego (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. 

Cecha wyróżniająca uczelnię to kierunek studiów Filologia od podstaw, czyli czteroletnie studia, gdzie na pierwszym roku student uczy się języka obcego od podstaw, następnie zaś kontynuuje studia filologiczne, w tym praktycznej znajomości języka oraz zagadnień z zakresu historii i kultury regionu. Od 2007 roku Wszechnica Polska bierze udział w międzynarodowym programie wymiany studentów Erasmus+.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Publiczna)

Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 42

Opinie: 13

Wojskowa Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią wyższą o profilu technicznym, której początki sięgają 1951 roku. Obecnie na uczelni kształci się około 10 tysięcy studentów pod okiem ponad 800 pracowników naukowych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się takie wydziały, jak Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i inne. 

Kształcenie realizowane jest w ramach studiów inżynierskich I i II stopnia, a także studiów doktoranckich. Dostępny jest również spory wybór studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, które pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach. Studenci Wojskowej Akademii Technicznej mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, mogą uczestniczyć w licznych projektach i formach rozwoju zawodowego jeszcze w trakcie kształcenia akademickiego.

Uczelnia Łazarskiego (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 12

Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. Na przestrzeni lat uczelnia wypracowała świetne standardy nauczania i cieszy się dużą renomą wśród kandydatów na studia, a także w środowisku akademickim. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonują trzy wydziały: Wydział Medyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, duży wybór studiów podyplomowych, a także kształcenie w języku angielskim

Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, a także możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności w czasie kursów, szkoleń czy w udziale w atrakcyjnych projektach naukowych i badawczych. Kształcenie na uczelni Łazarskiego pozwala na zdobycie wykształcenia wyższego, dzięki któremu absolwenci są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. 

Akademia Katolicka - Collegium Joanneum (Niepubliczna)

Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Akademia Katolicka w Warszawie, powołana została przez Stolicę Apostolską w 1988r. Kolegium prowadzi studia w systemie stacjonarnym, zaocznym i blended-learningowym w zakresie nauk teologicznych, politologii, edukacji muzycznej z muzyką kościelną, Szkołę Doktorską, kursy podyplomowe i przygotowujące do zawodu. W ramach teologicznych studiów stacjonarnych, Collegium Joanneum prowadzi 6-letnie studia dla alumnów seminariów duchownych oraz 3-letnie studia licencjackie w zakresie Edukacji muzycznej z muzyką kościelną. 

Studia niestacjonarne, przeznaczone są głównie dla osób świeckich, pozwalają uzyskać tytuł magistra w zakresie teologii ze specjalnością katechetyka. W szerokiej ofercie Akademii Katolickiej można również znaleźć podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne, jest przygotowujące do pracy nauczyciela religii.

Collegium Intermarium (Niepubliczna)

Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Galeria Collegium Intermarium
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Collegium Intermarium to warszawska niepubliczna szkoła wyższa, która została założona w 2021 roku związana z Ordo Iuris oraz Fundacją Edukacja dla Wartości. Na tej uczelni  prowadzone są studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo oraz liczne studia podyplomowe, które nie mają swoich odpowiedników w innych szkołach wyższych. Należą do nich m.in. Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności, Narzędzia zwalczania cyberprzestępczości czy Nowoczesne metody dowodowe. 

Misją Collegium Intermarium jest edukowanie w oparciu o klasyczne wartości cywilizacji europejskiej. Pod uwagę brane są zagadnienia z rzymskiej kultury prawnej, greckiej filozofii, a także etyki chrześcijańskiej. Uczelnia posiada również swoje dwie filie w Poznaniu oraz w Lublinie. Partnerami Collegium Intermarium są: francuski Instytut Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych oraz Akademia Zamojska.

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 19

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie powstała w 1999 roku i jest uczelnią niepubliczną, oferującą kształcenie w naukach medycznych oraz społecznych. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach takich, jak dietetyka, kosmetologia oraz pedagogika. Studenci kształcą się w niewielkich grupach, kształcenie kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu. Do dyspozycji studentów jest rozbudowana baza dydaktyczna, a także wykwalifikowana kadra naukowa. W jej skład wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści praktycy w danych obszarach. 

Studia na Uczelni Społeczno-Medycznej cieszą się popularnością wśród studentów, którzy doceniają nie tylko wysoki poziom nauczania, ale również przyjazną atmosferę i możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań. Absolwenci studiów świetnie radzą sobie w życiu zawodowym i są bardzo dobrze przygotowani do pracy w wybranych specjalnościach. 

Akademia Pożarnicza (Publiczna)

Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Galeria Akademia Pożarnicza
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 14

Akademia Pożarnicza to publiczna uczelnia służb państwowych, która od 1982 roku kształci i wychowuje strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Do zadań Uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP

Misją Akademii Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia oraz mienia. W swojej działalności Akademia Pożarnicza kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) (Publiczna)

Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Galeria Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 21

Opinie: 29

Szkoła Główna Handlowa to najstarsza w kraju wyższa uczelnia o profilu ekonomicznym, która rozpoczęła swoją działalność 13-X-1906r. i prowadzi ją nieprzerwanie do dzisiaj. Uczelnia wprowadziła odmienną niż większość szkół wyższych strukturę, wprowadzając w miejsce wydziałów Dziekanaty Studium Licencjackiego i Studium Magisterskiego, co pozwoliło ujednolicić przygotowywanie i wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjnych na wszystkich prowadzonych kierunkach. Prestiż uczelni i potwierdzenie jakości edukacyjnej, potwierdzone zostały przyjęciem uczelni do ogólnoświatowego zrzeszenia najlepszych ekonomicznych wyższych uczelni – CEMS. 

Jako jedyna polska uczelnia SGH jest członkiem PIM – konsorcjum skupiającego wiodące uczelnie biznesowe z całego świata oraz udział w programach studiów menadżerskich MBA, we współpracy z uniwersytetami z Kanady. W rankingu krajowych, wyższych uczelni przeprowadzonym przez „Perspektywy”, SGH zajęła pierwsze miejsce wśród Uczelni Ekonomicznych. Na warszawskiej uczelni, studiuje obecnie około 15 tysięcy studentów.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 44

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. 

Kształcenie na Akademii Leona Koźmińskiego to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) (Publiczna)

Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 15

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest największa polską uczelnią medyczną. Na wszystkich rodzajach studiów kształci aktualnie ponad 10 tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 5 Wydziałów: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu, Medyczny. Kształcenie realizowane jest na 17 kierunkach w języku polskim, 3 w języku angielskim, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych

Od początku istnienia WUM stawia na stały rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, dzięki czemu powstały takie obiekty, jak Centrum Badań Przedklinicznych, Szpital Pediatryczny, centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. Studenci WUM mają doskonałe warunki do zdobywania wykształcenia i praktycznej nauki zawodu. Kształcą się pod okiem wybitnych specjalistów, a ukończenie studiów otwiera im wiele możliwości zawodowych.