Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Najdroższe kierunki studiów w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Warszawie w roku akademickim 2021/2022
 Najdroższe kierunki studiów w Warszawie w roku akademickim 2021/2022


1. Kierunek lekarsko-dentystyczny 48 100 zł za rok – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Pięcioletnie studia na kierunku Lekarsko-dentystycznym, mają charakter jednolitych studiów magisterskich, nauka prowadzona jest w trakcie 10 semestrów w trybie dziennym (stacjonarnym) i niestacjonarnym (płatnym). Z uwagi na to, że studia mają charakter medyczny, pierwsza część studiów jest zbliżona do kierunku lekarskiego i skupia się na kierunkach nauk ogólnych i medycznych z anatomią i fizjologią człowieka oraz działami takimi jak chirurgia, choroby wewnętrzne, pediatria czy położnictwo.

W kolejnych latach studenci mają więcej przedmiotów kierunkowych stomatologicznych, gdzie zgłębiają wiedzę na temat schorzeń i chorób w obrębie jamy ustnej, a podczas wielogodzinnych zajęć praktycznych, poznają specyfikę zawodu lekarza dentysty i uczą się pracy z pacjentem, wykonywania zabiegów, diagnozy i przebiegu leczenia, wykonując zabiegi samodzielnie, pod nadzorem doświadczonych lekarzy.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na oddziałach klinicznych w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, szpitalach i gabinetach stomatologicznych lub do prowadzenia własnego gabinetu.

 

2. Kierunek lekarski - 43 200 zł za rok - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, trwają 6 lat (12 semestrów), prowadzone są w formie stacjonarnej (dziennej) i niestacjonarnej (płatnej). Przyszły lekarz musi wykazać się nie tylko doskonałymi umiejętnościami manualnymi, ale również ogromną wiedzą, dlatego duży nacisk w pierwszych latach studiów przykłada się do nauki przedmiotów ogólnych z fizyką, chemią, biologią i nauk medycznych zajmujących się fizjologia człowieka, anatomią czy patomorfologią.

W trakcie nauki studenci poznają wszystkie działy nauk medycznych takie jak pediatria, choroby zakaźne, ginekologia czy chirurgia, odbywając również liczne praktyki zawodowe uczące specyfiki przyszłego zawodu, podejmowania decyzji związanych z przebiegiem i zastosowaniem leczenia, przeprowadzania zabiegów i operacji podczas pracy z pacjentem.

Zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych, potwierdzone państwowym egzaminem – Lekarskim Egzaminem Końcowym, pozwalają absolwentom kierunku na podjęcie pracy na każdym oddziale szpitalnym w publicznej i prywatnej ochronie zdrowi, prowadzić własną praktykę lekarską w prywatnym gabinecie i podjąć naukę specjalizacyjną w jednej z kilkudziesięciu dostępnych specjalizacji lekarskich.

 

3. Kierunek Toksykologia z elementami kryminalistyki - 27 200 zł za rok - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

KKierunek Toksykologia z elementami kryminalistyki
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Studia na kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki, mają formę dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia i prowadzone są w trybie niestacjonarnym (wieczorowym). Nauka na kierunku, w sposób praktyczny przygotowuje studentów do przyszłej pracy toksykologa. W trakcie nauki można zdobyć wiedzę z dziedzin nauk medycznych, nauk o zdrowiu i farmaceutycznych. S

tudenci uczą się analizować i sporządzać raporty badań toksykologicznych z uwzględnieniem wyrobów medycznych czy pod kątem przyjmowania substancji zakazanych w sporcie – doping. Wykorzystując najnowsze badania oraz laboratoria Centrum Badań Przedklinicznych czy Polskiego Laboratorium Antydopingowego, studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę, mają dostęp do najnowszych badań i zaawansowanych urządzeń wykorzystywanych w toksykologii.

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach naukowo-badawczych, stacjach kontroli sanitarnej i epidemiologicznej, nadzorować produkcje wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i żywieniowych, zakładach medycyny sądowej lub współpracować z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.


Data publikacji: 29.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Warszawie

Zobacz opinie o innych miastach w Warszawie
ikonka kierunki studiów

Opinie o innych uczelniach w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa