Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Najpopularniejsze kierunki studiów w Warszawie

Najpopularniejsze kierunki studiów w WarszawieNajpopularniejsze kierunki studiów w Warszawie 2020/2021


zdjecie


1. Japonistyka - 23 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Warszawski


Japonistyka na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku Orientalistyka – Japonistyka, mają charakter trzyletnich studiów licencjackich I-ego stopnia i prowadzone są w formie dziennej – stacjonarnej i niestacjonarnej - zaocznej. Kierunek studiów bardzo popularny wśród osób zainteresowanych kulturą orientalną. Studenci w trakcie nauki, mają okazję do intensywnej nauki języka japońskiego, ale również poznania kultury, religii, sztuki, historii i zjawisk społecznych związanych z kierunkiem studiów.

W trakcie nauki, studenci zgłębiając kulturę i religię dalekiego wschodu, poszerzają swoje horyzonty i dużo łatwiej rozumieją przyczyny konfliktów współczesnego świata wynikające z różnic cywilizacyjnych. Studia uczą otwartości i tolerancji, poznając sztukę kulturę i religię Japonii, można szerzej spojrzeć na różnice kulturowe, ugruntować świadomość społeczną i docenić wartość porozumienia międzykulturowego. 

Za studia zaoczne na Japonistyce należy wnieść opłatę w wysokości 3 960 zł/rok.

 

2. Psychologia – 13,87 kandydata na jedno miejsce – Uniwersytet Warszawski


Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku Psychologia, to pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, studia prowadzone są zarówno w formie dziennej (stacjonarnej) jak i zaocznej (niestacjonarnej). W trakcie nauki prowadzone są studia nad naturą człowieka, poznaniem mechanizmów jego postępowania oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym związanym z psychiką człowieka. Nowatorski program nauczania, pozwala studentom w dużej mierze samodzielnie zadecydować o rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej.

Studenci III roku mogą wybrać drogę specjalizacyjną, decydując się na psychologie kliniczną, organizacji i pracy, sądową, kliniczną dziecka i rodziny, psychoterapię, psychologię wychowawczą, ekonomiczną, zdrowia i rehabilitacji lub wspieranie rozwoju osobowości. Rozwiązanie takie pozwala na pogłębianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami oraz praktyczne przygotowanie do przyszłego zawodu związanego z pracą w oddziałach szpitalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, organach ścigania i sądownictwie, wsparciu firm i korporacji lub prowadząc własny gabinet psychologiczny.

Decydując się na płatną formę studiów zaocznych, trzeba wnieść opłatę w wysokości 7 800 zł/rok.

 

3. Logistyka ekonomiczna – 12,83 kandydata na jedno miejsce – Wojskowa Akademia Techniczna


Logistyka ekonomiczna na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku Logistyka Ekonomiczna, prowadzone są w ramach studiów wojskowych, mają formę jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera i stopień wojskowy podporucznika. Studia o profilu praktycznym, skierowane są do osób kandydujących na żołnierza zawodowego i wiążących swoją przyszłość z wojskiem. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i pozwala zdobyć wiedzę z dziedzin finansowo-ekonomicznych, empirycznych nauk społecznych, ekonomii i logistyki.

Większość przedmiotów praktycznych, przygotowuje studentów do zadań finansowo-ekonomicznych i logistycznych na potrzeby resortu Obrony Narodowej oraz instytucji i konkretnych Jednostek Wojskowych, z uwarunkowaniem przemian współczesnego świata i dostosowaniem i wykonywaniem zadań w czasie pokoju, sytuacjach kryzysowych i podczas ewentualnego konfliktu. Doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne, pozwala absolwentom podejmować pracę zarówno w kraju jak i podczas działań poza granicami.

Absolwent kierunku, przygotowany jest do zawodowej służby wojskowej w stopniu podporucznika.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Warszawie 2020.


Data publikacji: 29.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Warszawie

Zobacz opinie o innych miastach w Warszawie
ikonka kierunki studiów

Opinie o innych uczelniach w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa