ikonka studia

Uczelnie publiczne w Warszawie - 20 uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589 36 00

fax.:

22 658 11 18

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Edukacja artystyczna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
Cena za semestr od od od od 0zł
Pedagogika - profil ogólnoakademicki
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Pedagogika specjalna
Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł
Praca socjalna
Cena za semestr od 2400zł od od od
Psychologia
Cena za semestr od od od 3300zł od
Socjologia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

00-927 Warszawa

Krakowskie Przedmieście 26/28

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł
Humanitarian Action - w jęz. angielskim
Cena za semestr od od od od 2050 euro
Prawo
Cena za semestr od od od 3500zł od
Prawo finansowe i skarbowość
Cena za semestr od od od od 3250zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Studia I i II stopnia

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  (IS) Politechniki Warszawskiej

00-653 Warszawa

ul. Nowowiejska 20

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 629 60 70, 22 234 74 12

fax.:

22 234 74 29

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Biogospodarka
Cena za semestr od od 0zł od od
Inżynieria Środowiska
Cena za semestr od od 0zł od od 0zł
Ochrona Środowiska
Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studia I i II stopnia

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 61

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 572 05 59

fax.:

22 572 05 59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dietetyka
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo Medyczne
Zdrowie Publiczne

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie Publiczne (Państwowe) Warszawa

Uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

Uczelnia SGGW


W Polsce działają 132 publiczne szkoły wyższe, w tym 20 z nich znajduje się w Warszawie. Poniżej przedstawiamy pełną listę warszawskich państwowych placówek edukacyjnych wraz z adresami.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, 00-183 Warszawa
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Ranking publicznych ( państwowych ) szkół wyższych w Warszawie względem liczby kandydatów na miejsce znajduje się tutaj

Video informacje na temat wybranych publicznych (państwowych) szkół wyższych w Warszawie.
W filmie Prorektor SGGW ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala rozmawia ze studentami podczas Dni Otwartych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studenci opowiadają jak zaczęła się ich przygoda z SGGW, dlaczego wybrali tą szkołę na realizowanie swojej kariery naukowej i dlaczego był to wybór oczywisty. Tradycja tej placówki sięga roku 1816, była ona pierwszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce, a czwartą w Europie. Obecnie można studiować tam na 37 kierunkach studiów dyplomowych, 80 podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Cały kompleks jest ogromny – budynki dydaktyczne, badawcze oraz zaplecze socjalne mieszczą się na 70ha powierzchni z czego dużą część zajmuje las, dodatkowo placówka ma jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów badawczych w Polsce . SGGW może się pochwalić również współpracą z ponad 250 partnerami zagranicznymi, co daje studentom możliwość licznych wyjazdów, wymian i odbywania praktyk zawodowych w innych częściach świata. Na filmie usłyszycie jak wyglądają zajęcia na takich wydziałach jak: Leśnictwo, Weterynaria, Ogrodnictwo czy Rolnictwo. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest idealnym wyborem dla pasjonatów flory i fauny. Po więcej informacji zapraszamy do filmu oraz na naszą stronę, gdzie znajduje się pełna lista kierunków oferowanych przez SGGW oraz zasady rekrutacji.W tym filmie przedstawiona została Politechnika Warszawska. Jest to jedna z największych szkół wyższych w kraju. Od wielu lat niezmiennie zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych oraz cieszy się wysoką renomą. Istnieje od ponad 100 lat. Tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej zdobywa nieprzerwanie od ponad 10 lat. W chwili obecnej posiada 19 wydziałów oraz jedno Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Warszawska placówka kształci studentów na wielu kierunkach studiów dyplomowych oraz podyplomowych. Baza lokalowa PW to 40 doskonale wyposażonych budynków i laboratoriów. Według badań ponad 60 % absolwentów politechniki znajduje pracę w krótkim czasie po zakończeniu studiów, z czego tylko nieliczni zatrudniani są na podstawie umów cywilnoprawnych. Większość pracuje dla międzynarodowych koncernów lub rozwija własne działalności w Polsce. Wybór Politechnik Warszawskiej to doskonały start w dorosłość! Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tej placówki odsyłamy do filmu.W filmie Adam - student III roku podchorąży opowiada o tym, jak wygląda studiowanie na Wojskowej Akademii Technicznej. Rozpoczynając naukę na Wacie trzeba przez pierwszy miesiąc przejść Podstawowe Szkolenie Wojskowe, w trakcie którego jest się pod stała kontrolą dowódcy i obowiązuje konieczność przestrzegania rozkazów, a kończy się ono egzaminem oraz uroczystą przysięgą. Każdy student jest przydzielany do swojego plutonu, który obowiązuje przez cały okres nauki. W tej szkole prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w które wchodzą m.in. zajęcia na strzelnicy oraz poligon. Z filmu dowiemy się również, że podczas nauki obowiązują nas takie same zasady jak żołnierzy w wojsku – wstawanie o 5 rano, codzienne bieganie, czy apele. Adam przyznaje, że nie ma wiele czasu na relaks, mimo to naprawdę warto się przyłożyć, ponieważ owocuje to w przyszłości dużo lepszym przygotowaniem do zawodu. Wspomina również, że z roku na rok jest coraz łatwiej i jeśli przetrwa się pierwszy miesiąc to później jest z górki. Opowiada również szczegółowo o zasadach obowiązujących w akademiku, do której godziny można przebywać poza nim – a zmienia się to z roku na rok na korzyść studenta. Jeśli widzicie swoją przyszłość w wojsku WAT będzie doskonałym wyborem. Zachęcamy do obejrzenia filmu!Przedstawiamy film, w którym przybliżymy wam najstarszą szkołę wyższą w stolicy i jednocześnie jedną z najstarszych w Polsce. Powstał ponad 200 lat temu! W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, a w chwili obecnej można kształcić się na 21 wydziałach. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 400 osób. Największy jest za to Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 6 tys. osób. A Do wyboru przez przyszłych studentów wiele kierunków od: humanistycznych, społecznych przez przyrodnicze i na interdyscyplinarnych projektach kończąc. Uniwersytet Warszawski to trzy kampusy, które rozlokowane są w różnych częściach Warszawy. Główny Kampus, gdzie siedzibę mają władze szkoły, mieści się na Krakowskim Przedmieściu ,w zabytkowych budynkach. UW zaliczana jest do 3% najlepszych placówek edukacyjnych na świecie według międzynarodowych rankingów oraz niezmiennie od lat wiedzie prym w krajowych i lokalnych rankingach. W jej murach kształciło się aż 5 noblistów.Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad studiowaniem kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym to Akademia Sztuki Wojennej będzie idealnym wyborem. Powyżej przedstawiamy film tej szkoły wyższej, który dodatkowo zachęci was to wyboru tego kierunku. W filmie studenci AszWoj mówią o tym, jak wyglądają zajęcia, czego można dowiedzieć się studiując bezpieczeństwo i dlaczego jest to takie ciekawe. Oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych przez doświadczonych profesorów prowadzone są również praktyczne zajęcia na poligonie czy na strzelnicy, gdzie nauczycie się posługiwać bronią i wykonywać manewry wojskowe. Dodatkowym atutem są zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla osób interesujących się cyberzagrożeniami oraz wiele ciekawych kół naukowych m.in. Koło Kryminalistyki i Kryminologii, Seminarium „Wariograf” i wiele innych. Na uczelni można poznać wiele ciekawych osobistości w tym zasłużonych generałów i wojskowych. Ponad to codziennie obcowanie z innymi studentami, którzy podzielają nasze pasje i zainteresowania jest bardzo inspirujące. Na Akademii Sztuki Wojennej można studiować wiele innych ciekawych kierunków, pełne zestawienie wraz z cenami oraz zasady rekrutacji znajdziecie na naszej stronie Uczelnie.pl. Więcej informacji znajdziecie w filmie, zachęcamy do obejrzenia!

Uczelnia AszWoj