Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

00-910 Warszawa

Al. gen. A. Chruściela 103

tel.:

tel.:261 813 137
261 813 189
261 814 438

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł

Bezpieczeństwo informacyjne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

tel.:

261 837 938, 261 837 939

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpiczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Zobacz wiecej

Biogospodarka Zobacz wiecej

Budownictwo Zobacz wiecej

Budownictwo zrównoważone Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

00-653 Warszawa

ul. Nowowiejska 20

tel.:

22 629 60 70, 22 234 74 12

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Biogospodarka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 0zł od od

Inżynieria Środowiska Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Ochrona Środowiska Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

tel.:

22 589 36 00

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz wiecej

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka Zobacz wiecej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 0zł

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa

ul. Żwirki i Wigury 61

tel.:

22 572 05 59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Dietetyka Zobacz wiecej

Pielęgniarstwo Zobacz wiecej

Położnictwo Zobacz wiecej

Ratownictwo Medyczne Zobacz wiecej

Zdrowie Publiczne Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie Publiczne (Państwowe) Warszawa

Dni otwarte

Warszawa jest największym studenckim miastem w Polsce. Oferta edukacyjna i wybór kierunków jest tu bardzo szeroki, niekiedy ciężko wybrać uczelnie, która najlepiej odpowiadałaby naszym potrzebom. W tym pomogą na pewno dni otwarte w warszawie, na których jest okazja do lepszego poznania placówki oraz wykładowców.

Uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

Uczelnia SGGW


W Polsce działają 132 publiczne szkoły wyższe, w tym 20 z nich znajduje się w Warszawie. Poniżej przedstawiamy pełną listę warszawskich państwowych placówek edukacyjnych wraz z adresami.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa
Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, 00-183 Warszawa
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Ranking publicznych ( państwowych ) szkół wyższych w Warszawie względem liczby kandydatów na miejsce znajduje się tutaj

Informacje na temat wybranych publicznych (państwowych) szkół wyższych w Warszawie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
W filmie Prorektor SGGW ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala rozmawia ze studentami podczas Dni Otwartych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studenci opowiadają jak zaczęła się ich przygoda z SGGW, dlaczego wybrali tą szkołę na realizowanie swojej kariery naukowej i dlaczego był to wybór oczywisty. Tradycja tej placówki sięga roku 1816, była ona pierwszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce, a czwartą w Europie. Obecnie można studiować tam na 37 kierunkach studiów dyplomowych, 80 podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Cały kompleks jest ogromny – budynki dydaktyczne, badawcze oraz zaplecze socjalne mieszczą się na 70ha powierzchni z czego dużą część zajmuje las, dodatkowo placówka ma jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów badawczych w Polsce . SGGW może się pochwalić również współpracą z ponad 250 partnerami zagranicznymi, co daje studentom możliwość licznych wyjazdów, wymian i odbywania praktyk zawodowych w innych częściach świata. Na filmie usłyszycie jak wyglądają zajęcia na takich wydziałach jak: Leśnictwo, Weterynaria, Ogrodnictwo czy Rolnictwo. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest idealnym wyborem dla pasjonatów flory i fauny. Po więcej informacji zapraszamy do filmu oraz na naszą stronę, gdzie znajduje się pełna lista kierunków oferowanych przez SGGW oraz zasady rekrutacji.
Zobacz, co o SGGW sądzą jej studenci na stronie Jeśli jesteś ciekawy co o tej placówce mówią jej absolwenci sprawdź - SGGW opinie

Politechnika Warszawska
W tym filmie przedstawiona została Politechnika Warszawska. Jest to jedna z największych szkół wyższych w kraju. Od wielu lat niezmiennie zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych oraz cieszy się wysoką renomą. Istnieje od ponad 100 lat. Tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej zdobywa nieprzerwanie od ponad 10 lat. W chwili obecnej posiada 19 wydziałów oraz jedno Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Warszawska placówka kształci studentów na wielu kierunkach studiów dyplomowych oraz podyplomowych. Baza lokalowa PW to 40 doskonale wyposażonych budynków i laboratoriów. Według badań ponad 60 % absolwentów politechniki znajduje pracę w krótkim czasie po zakończeniu studiów, z czego tylko nieliczni zatrudniani są na podstawie umów cywilnoprawnych. Większość pracuje dla międzynarodowych koncernów lub rozwija własne działalności w Polsce. Wybór Politechnik Warszawskiej to doskonały start w dorosłość! Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tej placówki odsyłamy do filmu.
Jeśli jesteś ciekawy co o tej placówce mówią jej absolwenci sprawdź - Politechnika Warszawska opinie

Wojskowa Akademia Techniczna
W filmie Adam - student III roku podchorąży opowiada o tym, jak wygląda studiowanie na Wojskowej Akademii Technicznej. Rozpoczynając naukę na Wacie trzeba przez pierwszy miesiąc przejść Podstawowe Szkolenie Wojskowe, w trakcie którego jest się pod stała kontrolą dowódcy i obowiązuje konieczność przestrzegania rozkazów, a kończy się ono egzaminem oraz uroczystą przysięgą. Każdy student jest przydzielany do swojego plutonu, który obowiązuje przez cały okres nauki. W tej szkole prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w które wchodzą m.in. zajęcia na strzelnicy oraz poligon. Z filmu dowiemy się również, że podczas nauki obowiązują nas takie same zasady jak żołnierzy w wojsku – wstawanie o 5 rano, codzienne bieganie, czy apele. Adam przyznaje, że nie ma wiele czasu na relaks, mimo to naprawdę warto się przyłożyć, ponieważ owocuje to w przyszłości dużo lepszym przygotowaniem do zawodu. Wspomina również, że z roku na rok jest coraz łatwiej i jeśli przetrwa się pierwszy miesiąc to później jest z górki. Opowiada również szczegółowo o zasadach obowiązujących w akademiku, do której godziny można przebywać poza nim – a zmienia się to z roku na rok na korzyść studenta. Jeśli widzicie swoją przyszłość w wojsku WAT będzie doskonałym wyborem. Zachęcamy do obejrzenia filmu!
Zobacz również: WAT opinie

Akademia Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej powstała 2016 roku, mogłoby się więc wydawać, że jest to uczelnia młoda z krótką historią. W rzeczywistości jednak akademia jest kontynuatorką kształcenia kadr wojskowych sięgającego 1775 roku. Jest to uczelnia wojskowa, która kształci żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych oraz na różnego rodzaju szkoleniach i kursach doszkalających. W ofercie uczelni znajduje się również kształcenie cywilne, które prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich. Uczelnia posiada też bogatą ofertę studiów podyplomowych. Obecnie Akademia Sztuki Wojennej jest największą uczelnią cywilno-wojskową w Polsce. Co roku kształci się na niej około 3,5 tysiąca studentów wojskowych oraz ponad 5 tysięcy studentów cywilnych.

A po więcej informacji o tej placówce zapraszamy na stronę: Akademia Sztuki Wojennej opinie

W strukturze organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej znajdują się trzy wydziały: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy. Na uczelni funkcjonuje również wiele jednostek międzywydziałowych, między innymi Biblioteka Główna, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Na uwagę zasługuje również nowoczesny i doskonale wyposażony kampus Akademii Sztuki Wojennej, który znajduje się na warszawskim Rembertowie. Studenci mają do dyspozycji domy studenckie, a także hale sportowe, boiska, siłownie oraz wiele innych obiektów sportowych.
Więcej informacji znajdziecie w filmie, zachęcamy do obejrzenia!

Uniwersytet Warszawski w Warszawie
Przedstawiamy film, w którym przybliżymy wam najstarszą szkołę wyższą w stolicy i jednocześnie jedną z najstarszych w Polsce. Powstał ponad 200 lat temu! W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, a w chwili obecnej można kształcić się na 21 wydziałach. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 400 osób. Największy jest za to Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 6 tys. osób. A Do wyboru przez przyszłych studentów wiele kierunków od: humanistycznych, społecznych przez przyrodnicze i na interdyscyplinarnych projektach kończąc. Uniwersytet Warszawski to trzy kampusy, które rozlokowane są w różnych częściach Warszawy. Główny Kampus, gdzie siedzibę mają władze szkoły, mieści się na Krakowskim Przedmieściu ,w zabytkowych budynkach. UW zaliczana jest do 3% najlepszych placówek edukacyjnych na świecie według międzynarodowych rankingów oraz niezmiennie od lat wiedzie prym w krajowych i lokalnych rankingach. W jej murach kształciło się aż 5 noblistów.

Uczelnia UW


Uniwersytet Warszawski to obecnie największy i jeden z najlepszych uniwersytetów w naszym kraju. Ma prawie 3 tysiące pracowników naukowych, a co roku na uczelni kształci się ponad 45 tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunkach podyplomowych. Uczelnia ma wyjątkowo długą i bogatą historię, bowiem powstała w 1816 roku. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 21 wydziałów kształcących na kierunkach ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych oraz społecznych. Dodatkowo na uniwersytecie funkcjonuje wiele jednostek międzywydziałowych. Studenci uczelni mogą kształcić się na kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach, brać udział w wymianach międzynarodowych, ciekawych programach i projektach.

Oprócz bardzo szerokiej i zróżnicowanej oferty kształcenia, Uniwersytet Warszawski posiada doskonałą kadrę dydaktyczną i pracowników naukowych o światowym poziomie, a także świetną bazę lokalową oraz kampusy dla studentów. Kształcenie odbywa się więc w świetnych warunkach zarówno naukowych, jak i lokalowych. Co roku na Uniwersytet Warszawski jest kilka razy więcej chętnych niż miejsc, co świadczy o renomie i jakości kształcenia. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu, nie mają też problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Często też decydują się na skorzystanie z uniwersyteckiej oferty kształcenia podyplomowego, kursów doszkalających czy specjalistycznych szkoleń.

Zachęcamy również do zapoznania się z: Uniwersytet Warszawski opinie

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uczelnia SGH


Szkoła Główna handlowa w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych i renomowanych uczelni w kraju. Powstała w 1906 roku i funkcjonuje nieprzerwanie aż do dziś. Rocznie mury uczelni opuszcza około 2,5 tysiąca absolwentów różnych kierunków i form kształcenia. Od momentu założenia SGH wykształciła natomiast ponad 70 tysięcy osób. Szkoła Główna handlowa jest uczelnią bezwydziałową, która zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych kształci w systemie dwustopniowym. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru między innymi takie kierunki, jak ekonomia, europeistyka, analiza danych, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, zarządzanie czy metody ilościowe w ekonomii. Na wszystkich tych kierunkach jest możliwe uzyskanie tytułu także magistra, ale po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Uczelnia oferuje również studia MBA dla menadżerów, a także wiele kierunków studiów podyplomowych, dzięki którym studenci mogą szybko podnieść swoje kwalifikacje. Szkoła Główna Handlowa posiada doskonałą bazę dydaktyczną, kadrę naukową, w której skład wchodzi aż 720 pracowników naukowych, a także daje studentom możliwość udziału w wielu międzynarodowych projektach. Uczelnia cieszy się dużą renomą na rynku edukacyjnym, a jej absolwenci nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie.

Jeśli chcesz wiedzieć o co uczelni sądzą jej absolwenci sprawdź: SGH opinie

Adres: Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Uniwersytet Muzyczny um. Fryderyka Chopina w Warszawie

Uczelnia Uniwersytet Muzyczny


Uniwersytet Muzyczny ma bardzo długą i wieloletnią historię, został bowiem założony w 1810 roku. Jest jedną z największych i najstarszych uczelni muzycznych nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzi 10 wydziałów, między innymi instrumentalny, wokalno-aktorski, kompozycji i teorii muzyki, dyrygentury symfoniczno-operowej czy wydział tańca. Na uczelni funkcjonują również jednostki międzywydziałowe, jak biblioteka, biuro koncertowe czy Biblioteka Główna z okazałymi zbiorami. Uczelnia posiada nie tylko uprawnienia do nadawania tytułów magistra, ale również doktora habilitowanego w zakresie wokalistyki, instrumentalistyki, a także dyrygentury oraz kompozycji muzyki.

Warszawski Uniwersytet Muzyczny co roku kształci w swoich murach niemal tysiąc studentów, posiada doskonałą kadrę wybitnych pedagogów, a także świetną bazę lokalową, zarówno jeśli chodzi o miejsca wykładowe, jak i kampus dla studentów. Kształcenie odbywa się na bardzo wysokim, światowym poziomie, a co za tym idzie, absolwenci uczelni nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia i pracują w wielu regionach świata. Poza kształceniem studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, a także występowania w znanych na całym świecie zespołach utworzonych przy uniwersytecie.

Adres: ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej powstała w 1922 roku i jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Co roku kształci się na niej ponad 7 tysięcy osób, które po zakończeniu kształcenia zakończą kadrę pedagogiczną instytucji i ośrodków zajmujących się pomocą i wsparciem osób niepełnosprawnych. Uczelnia kształci na bardzo wysokim poziomie, a studenci uczą się pod skrzydłami wybitnych wykładowców z ogromnym doświadczeniem akademickim i praktycznym. Co roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej studiuje ponad 7 tysięcy osób. W ofercie kształcenia uczelni znajduje się 9 kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, socjologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością oraz interdyscyplinarne studia nad dzieckiem i prawami dziecka.

Charakter kształcenia uczelni wymaga umiejętnego łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. W nowoczesnych programach i planach nauczania można znaleźć wiele warsztatów, praktyk i współpracy z różnymi placówkami edukacyjnymi. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej mają do dyspozycji szereg programów stypendialnych, a także możliwość kształcenia za granicą. Możliwe jest studiowanie za granicą w ramach programu wymiany studentów Erasmus. Studenci uczelni mają do dyspozycji także wiele jednostek ogólnouczelnianych, doskonałą bazę dydaktyczną, możliwość uczestniczenia w wielu kursach i szkoleniach, dzięki którym zdobywają kompleksową wiedze i umiejętności, które przydają się w późniejszej pracy zawodowej.

Zobacz, co o APS sądzą jej studenci na stronie Jeśli jesteś ciekawy co o tej placówce mówią jej absolwenci sprawdź - APS opinie: https://www.uczelnie.pl/miasto/warszawa/opinie/72/akademia-pedagogiki-specjalnej-aps-im-marii-grzegorzewskiej

Zapraszamy również na profil APS na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/apswarszawa/posts/?ref=page_internal

Warszawski Uniwersytet MedycznyWarszawski Uniwersytet Medyczny jest największą uczelnią medyczną w Polsce, której historia sięga 1809 roku. Co roku na uczelni kształci się blisko 10 tysięcy studentów na studiach magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. W skład kadry dydaktycznej wchodzi 1,8 tysiąca pracowników naukowych, wśród których aż 160 to pracownicy tytularni. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się pięć wydziałów: I Wydział Lekarski. II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauki o Zdrowiu. Na wydziałach prowadzona jest nie tylko praca dydaktyczna ze studentami, ale również szereg badań naukowych o ogromnym znaczeniu.

W ofercie kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu medycznego znajduje się 17 kierunków studiów, prowadzonych w systemie dwustopniowym oraz jednolitych studiów magisterskich. Nowoczesny program na wszystkich kierunkach studiów łączy w sobie wiedze teoretyczną oraz naukę umiejętności praktycznych. Studenci uczelni mają do dyspozycji doskonałą bazę dydaktyczną, nowoczesne laboratoria i pomoce naukowe oraz możliwość odbywania praktyk i stażów w najlepszych ośrodkach medycznych. Uczelnia cieszy się ogromną popularnością wśród kandydatów na studia, a jej absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.