Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
Galeria Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Edukacja muzyczna z muzyką kościelną

Zobacz

         

Studia filozoficzno-teologiczne (CIAS)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni COLLEGIUM JOANNEUM

Akademia Katolicka (Collegium Joanneum) w Warszawie jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Akademii Katolickiej w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

fasada budynku joanneumksieza w joanneumsala bankietowa joanneumwladze uczelni

 

Oferta edukacyjna

Na ofertę edukacyjną Akademii Katolickiej Collegium Joanneum składają się:

 • Studia stacjonarne – (dla seminarzystów),
 • Studia niestacjonarne – (katechetyka, teologia ogólna),
 • Studia blended-learningowe – (katechetyka, teologia ogólna),
 • Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne,
 • Szkoła Doktorska – (teologia: dogmatyczna, pastoralna, św. Tomasza z Akwinu, duchowości),
 • Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie do Doktoratu (teologia: dogmatyczna, pastoralna, św. Tomasza z Akwinu, duchowości),
 • Edukacja muzyczna z muzyką kościelną,
 • Szkoła duchowości chrześcijańskiej,
 • Studium ,,Teologia dla zabieganych”,
 • Studium Małżeństwa i Rodziny,
 • Szkoła Biblijna Collegium Joanneum,
 • Akademia dziennikarstwa,
 • Szkoła Duszpasterzy Młodzieży,
 • Instytut Szkolenia Organistów,
 • Kurs nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.,
 • Kurs liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych.

 

Studia Podyplomowe na AKW

Oferta podyplomowa AKW obejmuje:

 • Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne

  Obejmują one wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych i pedagogicznych.
  Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii

 

Kontakt do uczelni

Warszawa

ul. Dewajtis 3

tel.:

(22) 869 98 90