Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wywiad z Kierownikiem studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr. Andrzejem Bieleckim

Lokalizacja: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Na jakich kandydatów Państwo czekają?

Od lat prowadzimy zajęcia dla studentów administracji w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych. Dlatego w głównej mierze jest to oferta skierowana do osób pracujących, które uzupełniają swoje wykształcenie w kierunku wykonywanej pracy bądź też chciałyby zmienić profil swojego wykształcenia i podjąć się wykonywania nowej pracy. Oczywiście jest też wiele osób bezpośrednio po maturze, zwłaszcza takich, które chciałyby łączyć pracę zawodową w pełnym wymiarze i być dyspozycyjne w stosunku do pracodawcy (a więc konkurencyjne na rynku pracy) ze zdobywaniem wyższego wykształcenia, wiedzy i umiejętności, co często jest warunkiem niezbędnym nie tylko do uzyskania awansu zawodowego, lecz również uzyskania pracy w konkretnych instytucjach.

W tym roku uruchomiliśmy stacjonarny kierunek administracji z zajęciami w trybie poniedziałek-piątek i to jest oczywiście oferta skierowana głównie do maturzystów. Naszym celem jest ukształtowanie profesjonalnych urzędników sprawnie załatwiających sprawy i obeznanych głównie w problematyce prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.

Jeżeli chodzi o same cechy Kandytów, to oczywiście – tak jak na wszystkich innych studiach wyższych – poszukujemy osób inteligentnych, pracowitych, zaangażowanych a przede wszystkim świadomych swoich celów, a zatem wyborów życiowych, chociaż akurat ukończenie studiów na kierunku administracja daje absolwentowi wiele możliwości zawodowych.

Jakie kryteria muszą spełniać?

Biorąc pod uwagę charakter studiów przyjęliśmy bardzo szerokie spektrum przedmiotów maturalnych, które uwzględniamy – oczywiście wg wskazań zainteresowanych – jako podstawę do przyjęcia na studia, są to zarówno przedmioty humanistyczne, jak i społeczne czy ścisłe. Zachęcam do sprawdzenia szczegółowych kryteriów na stronie: www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl


Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja, w odróżnieniu od studiów na kierunku prawo, są typowymi studiami dwustopniowymi. Pierwsze trzy lata to studia licencjackie, przy czym już licencjat uprawnia do ubiegania się o pracę zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. W ofercie mamy również drugi stopień - są to studia dwuletnie magisterskie, które oferują uzupełnienie wiedzy. Studia te dają absolwentom możliwość dokształcenia się w zakresie problematyki związanej z pracą urzędniczą, nawet po ukończeniu studiów licencjackich z innych dziedzin.

Dlaczego warto studiować ten kierunek na UW?

Ten kierunek studiów daje duże możliwość rozwoju zawodowego a równocześnie wiedzę, która jest bardzo pomocna w życiu codziennym.  Nawet, gdy absolwent administracji nie wybierze później kariery zawodowej z nią związaną, to zdobyta wiedza bardzo pomaga w innych aktywnościach zawodowych np. w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada bowiem zdolność czytania i rozumienia – często skomplikowanych – przepisów prawnych, a także zna zasady postępowania w urzędach, co stanowi duży bonus dla przedsiębiorcy.

Moim zdaniem największym atutem administracji na WPiA UW jest fakt, że zajęcia prowadzone są przez jednych z najlepszych prawników w Polsce. Prawników, którzy równocześnie prowadzą zajęcia na kierunku prawo, którzy są także praktykami pełniącymi często istotne funkcje w życiu publicznym zarówno w administracji, sądownictwie, legislatywie, jaki i praktyce prywatnej. Jest to największa gwarancja przekazania profesjonalnej i istotnej wiedzy z punktu widzenia studenta a następnie absolwenta, który będzie musiał odnaleźć się następnie na rynku pracy. W tym aspekcie należy też spojrzeć na dyplom absolwenta administracji na WPiA UW, który jest bardzo prestiżowy i ceniony na rynku.

Jak wygląda rynek pracy dla absolwentów administracji?

Rynek pracy po studiach administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW wygląda bardzo obiecująco. Z jednej strony nasz absolwent posiada wiedzę i umiejętności na bardzo wysokim poziomie i legitymuje się dyplomem jednego z najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Z drugiej strony Warszawa daje ogromne możliwości zatrudnienia – jako Stolica oferuje zarówno wszelkie możliwe urzędy centralne, w których zapotrzebowanie na dobrych urzędników jest zawsze wysokie, jak i rozbudowane instytucje samorządowe na szczeblu warszawskim oraz dzielnicowym. Nie należy też zapominać, że liczne sądy także potrzebują kadry urzędniczej. Ponadto tak jak to już zaznaczyłem na wstępie, absolwent administracji nie musi być urzędnikiem… Te studia to naprawdę przepustka do kariery w sferze, którą można sobie niemalże dowolnie kształtować samemu.

logo youtube

Filmy - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji UW oferuje studia, stacjonarne i niestacjonarne, na kierunku prawo. Wydział Uniwersytetu Warszawskiego od lat jest uważany za najlepszy w Polsce. Kilku studentów opowie nam co nieco o WPiA. Głównym atutem jest bardzo dobra baza dydaktyczna, która pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach oraz lokalizacja. Dlaczego warto wybrać studia w Warszawie? To tutaj mieszczą się najważniejsze krajowe administracje i urzędy, co za tym idzie łatwiej o praktykę. Na terenie całego Uniwersytetu działa szereg organizacji m.in. samorząd studentów czy koła naukowe. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez największe autorytety w świecie prawa. Dzięki cyklicznym eventom, które mają na celu poszerzanie wiedzy praktycznej, można posiąść wiele ciekawych umiejętności np. jak napisać skargę konstytucyjną. Są to studia, które dają najwięcej możliwości osobom interesującym się kierunkami humanistycznymi i społecznymi. 


Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są zajęcia na kierunku Administracja. Są to studia dwu stopniowe stacjonarne i niestacjonarne. Po trzech latach nauki i zdaniu egzaminu otrzymać można dyplom licencjata, a po ukończeniu studiów uzupełniających dyplom magistra. To tutaj kształcą się kadry administracji państwowej wszystkich szczebli. Absolwenci kierunku są chętnie zatrudniani w każdym zakątku kraju, a także niejednokrotnie nagradzani. W wielu rankingach jest to najwyżej oceniany w Polsce kierunek Administracyjny. Studenci mogą korzystać ze świetnie wyposażonej biblioteki oraz sal wykładowych. Do dyspozycji studentów są nowoczesne pomieszczenia ćwiczeniowe i do nauki języków obcych. Lokalizacja w samym centrum stolicy to kolejny atuty wydziału. 


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...