Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z ludzką twarzą - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Lokalizacja: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, Warszawa

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w rozmowie z Panią mgr Patrycją Marciniak – Koordynatorem studiów I i II stopnia na kierunku Kosmetologia, która dba o praktyczny wymiar kształcenia, a co za tym idzie przygotowanie do wykonywania w przyszłości przez naszych Absolwentów wymarzonego zawodu kosmetologa.

Czy warto podjąć decyzję o kontynuowaniu kształcenia na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia?

Decyzja o kontynuowaniu studiów magisterskich na kierunku kosmetologia, zależy od założonych celów zawodowych i zainteresowań. Jeśli chcemy się wyspecjalizować w konkretnym obszarze kosmetologii to oczywiście warto. Studia na poziomie magisterskim dają możliwość wybrania konkretnej, wąskiej ścieżki kształcenia w zakresie kosmetologii klinicznej lub kosmetologii bioestetycznej. Należy zaznaczyć, że branża beauty daje ogromne możliwości rozwoju zawodowego, a studia ukończone w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przyniosą wartościową wiedzę i umiejętności, co z pewnością ten rozwój ułatwi.

Jaki kierunek studiów I stopnia należy ukończyć, aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie?

Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia i kontynuowanie kształcenia na tym samym kierunku, w ramach studiów II stopnia. W przypadku absolwentów innych kierunków, kluczowa jest dyscyplina wiodąca do jakiej te kierunki zostały przyporządkowane. O przyjęcie na studia w WSIiZ w Warszawie, mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które skończyły studia przyporządkowane do dyscyplin naukowych, takich jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne lub nauki o kulturze fizycznej. Należy tu podkreślić, że absolwenci innych niż kosmetologia kierunków, będą zobowiązani do odbycia kursu wyrównawczego, który realizowany jest przed rozpoczęciem I semestru kształcenia. Dzięki zajęciom wyrównawczym studenci, którzy ukończyli inny kierunek niż kosmetologia, zostaną przygotowani do realizacji treści programowych wskazanych w sylabusach poszczególnych modułów.

Jakie ścieżki kształcenia oferuje Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia?

Kandydaci na studia mają możliwość wyboru pomiędzy dwiema ścieżkami kształcenia, tj. kosmetologią kliniczną oraz kosmetologią bioestetyczną. Kosmetologia kliniczna daje podstawy do pracy z klientami szczególnymi, m.in. pacjentami onkologicznymi, osobami borykającym się z chorobami przewlekłymi, autoimmmunologicznymi, czy też osobami zażywającymi leki immunosupresyjne. Student który ukończy tę ścieżkę kształcenia posiada nadbudowaną wiedzę w zakresie zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych, zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących im zaburzeń w funkcjonowaniu skóry. Student będzie posiadał odpowiedni zakres wiedzy, która pozwoli mu na samodzielną pracę z aparaturą i właściwymi preparatami kosmetycznymi, a które będzie potrafił dobrać kierując się wskazaniami oraz przeciwwskazaniami do ich stosowania. Będzie również potrafił samodzielnie i trafnie rozpoznać potrzeby klienta, a także zdiagnozować zmiany chorobowe skóry oraz powikłania po chorobach i urazach mechanicznych. Student który ukończy tę ścieżkę kształcenia, będzie ponadto respektować zakres kompetencji kosmetologa, będzie umiał określić czy dany uraz lub zmiana skórna wymaga interwencji lekarza specjalisty, czy opieka nad nią leży właśnie w kompetencji kosmetologa. Student który wybierze drugą ścieżkę kształcenia – kosmetologię bioestetyczną, będzie przygotowany do współpracy z lekarzami specjalizującymi się w zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, czy też chirurgii plastycznej. Ponadto student pozna zasady przygotowania klienta do zabiegów estetycznych, oraz zasady kosmetologicznej opieki po zabiegach estetycznych. Student tej specjalizacji pozna metody bezinwazyjne i inwazyjne, stosowane w zabiegach estetycznych. Będzie potrafił ocenić rodzaj oraz natężenie procesów biofizycznych, które zachodzą w komórkach i tkankach podczas procesu starzenia. Zostanie przygotowany do prawidłowego projektowania i wykonywania procedur zabiegowych wspomagających utrzymanie efektów zabiegów estetycznych. Będzie przygotowany do dokonywania prawidłowej oceny potrzeb estetycznych klienta oraz doboru odpowiednich metod w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Student zostanie również przygotowany do współpracy z fachowcami innych dziedzin, takimi jak trycholodzy, fizjoterapeuci, linergiści i inni.

Czym wyróżnia się kształcenie na studiach II stopnia na kierunku kosmetologii prowadzonym w WSIiZ?

Kierunek na pewno wyróżnia unikatowy i innowacyjny program studiów. Bardzo duży nacisk na praktyczny profil kształcenia, który realizowany jest nie tylko w siedzibie Uczelni, ale i w podmiotach z otoczenia społeczno-gospodarczego. To dzięki zaangażowaniu przedstawicieli przyszłych pracodawców, studenci mają dostęp do najnowszej wiedzy branżowej, a także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w warunkach właściwych dla przyszłej pracy zawodowej. Praca w grupie i pod okiem różnych specjalistów kształtuje w studentach umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach, składających się również z przedstawicieli zawodów medycznych.

Czy na studiach II stopnia studenci mają dostęp do aparatury HI TECH?

W WSIiZ, już studenci studiów I stopnia na kierunku kosmetologia nabywają kompetencje pracy na aparaturze, która znajduje się w większości gabinetów kosmetycznych. Stąd umiejętność jej obsługi jest niezbędna do rozpoczęcia budowy własnej ścieżki zawodowej w branży beauty. Na studiach II stopnia studenci mają dostęp do doskonale wyposażonych pracowni specjalistycznych. Stąd w czasie zajęć studenci mają możliwość pracy z wykorzystaniem aparatury niezbędnej do wykonywania zabiegów nieinwazyjnych, w tym leżących bezpośrednio w gestii kosmetologa. Nie można jednak pominąć faktu, że od 2019 r. Nasza Uczelnia współpracuje z firmą ITP S. A., która jest liderem w obszarze aparatury i sprzętu HI TECH. To również specjaliści ITP S. A., prowadzą zajęcia na studiach magisterskich, gdzie studenci mają możliwość poznania praktycznych możliwości wykorzystania sprzętu znajdującego się w aktualnym portfolio firmy. Zajęcia niejednokrotnie są początkiem dalszego rozwoju studentów WSIiZ w obszarze kosmetologii HI TECH.

Czy warto rozpocząć budowę swojej ścieżki zawodowej już w trakcie studiów?

Rozpoczęcie pracy jako kosmetolog już podczas studiów może przynieść wiele korzyści. Student może w praktyce zweryfikować posiadaną wiedzę, nadbudować zdobyte w czasie studiów umiejętności i rozpocząć tworzenie własnej sieci kontaktów w branży beauty. To pomaga w przyszłości wyróżnić się na rynku pracy i zwiększyć szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Jako, że osobiście jestem czynnym kosmetologiem, ale i pracodawcą, uważam że rozpoczęcie pracy zawodowej w czasie studiów jest niezbędne do osiągnięcia w przyszłości wymarzonej pozycji zawodowej. W zawodzie kosmetologa staż pracy jest niezwykle istotny, aby zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło na większą swobodę i elastyczność w codziennym działaniu, a przede wszystkim zapewniło poczucie bezpieczeństwa samym klientom.

Czy WSIiZ wspiera swoich studentów w budowaniu kariery zawodowej?

Oczywiście. Uczelnia od lat buduje i dba o relacje ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, które jest niezwykle zaangażowane w zachowanie wysokiego poziomu kształcenia na wszystkich prowadzonych w Uczelni kierunkach. Pracodawcy nie tylko oceniają program studiów, ale i infrastrukturę dydaktyczną, czy udogodnienia zwiększające potencjał zawodowy przyszłych absolwentów. Przedstawiciele szeroko pojętej branży beauty, aktywnie uczestniczą w egzaminach dyplomowych, ale i poszukują potencjalnych pracowników właśnie wśród studentów Naszej Uczelni. Pierwsze kontakty z pracodawcami są inicjowane już w czasie zajęć warsztatowych, ale i obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych. Studenci Naszej Uczelni są również zapraszani na liczne wydarzenia branżowe, gdzie pełnią niejednokrotnie rolę członków komitetów organizacyjnych, a to również pomaga im rozbudowywać sieć kontaktów. Stąd mogę wszystkich zapewnić, że wsparcie w WSIiZ jest, a nawet jest sformalizowane dzięki przyjętej w 2020 r. Polityce wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym, wejścia na rynek pracy oraz rozwoju i doskonalenia form wsparcia. Wystarczą tylko zainteresowanie i chęci po stronie samych studentów. Nie można również pominąć faktu, że w 2021 r. Rektor powołał nową jednostkę administracyjną WSIiZ w Warszawie tj. Biuro Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, która na co dzień dokłada wszelkich starań, aby wzmacniać potencjał praktycznego profilu kształcenia w Naszej Uczelni.

Stąd nie pozostało mi nic, jak zaprosić Was do studiowania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Uczelni, która od lat jest liderem w kształceniu kosmetologów w Polsce. Na kierunku, który w r/a 2021/2022 otrzymał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a to świadczy o spełnieniu najwyższych standardów, które będą przemawiać za budową przewagi konkurencyjnej przyszłych absolwentów. Rekrutacja trwa do 25 września 2023 r.

Inne wywiady

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...

Wywiad z JM Rektorem dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, prof. PWSZ

- JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW DLA SIEBIE ? Rektor: Każdy wybór wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wybór kierunku studiów spośród bogatej oferty wielu uczelni nie będzie łatwy. Już na tym etapie, Drogi Kandydacie, decydujesz o swojej prz...