Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Wywiad z prof. ucz. dr inż. Waldemarem Gajda Prezydentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

Lokalizacja: Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warszawa

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce, działa od 1992 r. Obecnie na uczelni na jednym kierunku studiuje 1078 studentów.

2. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa kształci na studiach I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich), na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym w 22 specjalnościach. Najbardziej popularne specjalności to: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, zarządzanie w administracji, logistyce i personelem, zarządzanie finansami i bankowością, rachunkowość i marketing.

3. Czy uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?
W 2019 r. w WSZ-SW wprowadziliśmy 2 nowe specjalności Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją oraz Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

4. Czy na uczelni studiują obcokrajowcy? Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?

Na uczelni studiuje 36 obcokrajowców głównie z Ukrainy i Białorusi.

5. Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?
WSZ-SW współpracuje z następującymi uczelniami: Xianyang Normal University - Chiny; Międzynarodową Akademią Nauk San Marino, International Teaching University of Management and Communication “ALTERBRIDGE” – Gruzja; Lithuania Business University of Applied Sciences – Litwa; Alexander Dubcek University in Trencin – Słowacja; Eastern European Development Agency n.o. – Słowacja; oraz z uczelniami a Ukrainy: Banking University, Kyiv; Admiral Ushakov Maritime Institute; Lviv Polytechnic National University; National Institute for Strategic Studies; Academy of Safety and Bases of Health; Ternopil National Economy University; Chernihiv National University of Technology; Volyn Institute for Economis & Management University.


6. Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?
Tylko w 2019 r. WSZ-SW podpisała umowy o współpracy z:
1. International University of Management and Communication “ALTERBRIDGE” in Tbilisi. Gruzja.
2. Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad. Słowacja.
3. Fundacją Trends Creative Management w Warszawie.
4. Instytutem Badawczym Innowacyjnych Technologii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz z firmami innowacyjnymi:
- Biznes to relacje Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- BRANDLIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- VITALLA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- APR System Sp. z o. o. z siedzibą w Zgórsku.
5. Towarzystwem Ekonomistów Polskich z siedzibą w Warszawie.
6. Korporacją Instytut "Sedpol".
7. Nadbużańską Szkołą Wyższą im. Marka J. Karpia, z siedzibą w Siemiatyczach.
8. M.H.M. Group Sp. z o.o., Warszawa.
9. STRATEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
10. TRILAW PRAWO PODATKI KSIĘGOWOŚĆ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

7. Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?
Każdego roku WSZ-SW organizuje zagraniczne konferencje naukowe w tym roku będzie to Turcja poprzednio była to Odessa, Kijów, Kłajpeda oraz międzynarodowe konferencje naukowe w siedzibie uczelni. Każdego miesiąca organizujemy przynajmniej 1 seminarium naukowe. WSZ-SW organizuje również spotkania z osobistościami świata nauki, biznesu i mediów między innymi byli to: prof. Leszek Balcerowicz, a w styczniu 2020 r. redaktor Konrad Piasecki. Co 2 miesiące odbywają się wernisaże na uczelni znanych polskich malarzy. Od kwietnia 2020 roku będą się systematycznie odbywać recitale znanych artystów polskich.

8. Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?
WSZ-SW w 2019 roku otrzymała tytuł "LAUREAT GODŁA Uczelnia Wyższa Roku 2019", oraz zajęła w według najbardziej opiniotwórczego rankingu uczelni w Polsce „Perspektywy 2019” 1-miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii „Ekonomiczne losy absolwentów” w tym samym rankingu uzyskaliśmy 3-miejsce w Warszawie w kategorii „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach” oraz 5-miejsce w kategorii „Prowadzone kierunki magisterskie”

9. Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?
W WSZ-SW bardzo dobrze działa system stypendialny w 2019 roku wypłaciliśmy: 683,950 zł. stypendiów socjalnych; 339,600 zł. stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz 344.350 zł. stypendiów naukowych przyznawanych przez Rektora.
POROZUMIENIA I UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI ZAGRANICZNYMI I KRAJOWYMI ORAZ PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI PODPISANE PRZEZ WSZ-SW

2019 ROK
1. 6 porozumień lub umów z placówkami edukacyjnymi o współpracy naukowej, dydaktycznej i marketingowej.
2. 1 umowy z polskimi uczelniami wyższymi.
3. 1 porozumienia lub umowy z partnerami.

2018 ROK
4. 6 porozumień lub umów z placówkami edukacyjnymi o współpracy naukowej, dydaktycznej i marketingowej.
5. 0 umowy z polskimi uczelniami wyższymi.
6. 7 porozumienia lub umowy z partnerami.

2017 ROK
7. 10 porozumień lub umów z placówkami edukacyjnymi o współpracy naukowej, dydaktycznej i marketingowej.
8. 2 umowy z polskimi uczelniami wyższymi.
9. 3 porozumienia lub umowy z partnerami.

2016 ROK
1. 3 umowy z przedsiębiorcami zagranicznymi o współpracy naukowej i dydaktycznej.
2. 3 porozumienia z przedsiębiorstwami krajowymi o współpracy naukowej.
3. Porozumienie z Kongregacją Przemysłowo-Handlową o współpracy naukowej i biznesowej.
4. 2 umowy z innymi polskimi uczelniami wyższymi.
5. 19 porozumień lub umów z placówkami edukacyjnymi o współpracy naukowej, dydaktycznej i marketingowej.

Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...