Uczelnie z Ludzką Twarzą - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wywiad z Rektorem WSTiJO - dr Włodzimierzem Banasikiem

Lokalizacja: Al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz. WSTiJO proponuje naukę na czterech kierunkach studiów, w tym licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, oraz studia podyplomowe.

- Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?

WSTiJO posiada obecnie dwie Katedry: Turystyki i Rekreacji oraz Filologii (kierunki: Filologia Angielska oraz Filologia Hiszpańska). Uczelnia realizuje studia o profilu praktycznym w dziesięciu specjalnościach. Obecnie największą popularnością cieszą się: na kierunku Turystyka i Rekreacja – Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii oraz Organizacja Usług Turystycznych, zaś na Filologii Angielskiej / Hiszpańskiej – Język Obcy w Biznesie i Translatoryka Ogólna. Popularnością cieszą się także studia podyplomowe na kierunku Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli.

- Czy  uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?

Katedra Filologii została w ostatnim czasie rozbudowana o kierunek Filologia Hiszpańska. W planach na kolejne lata znajdują się: uruchomienie kierunków: Zarządzanie oraz Filologia Rosyjska.

- Czy na uczelni studiują obcokrajowcy?  Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest otwarta na studentów z zagranicy. Obecnie ok. 1/3 studentów stanowią m.in. obywatele Ukrainy, Rosji i Turcji, Węgier i Hiszpanii.

- Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest beneficjentem programu Erasmus i Erasmus+ od ponad 7 lat. Udział w programie pozwala na rozwój uczelni w ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami oraz wymianą dobrych praktyk.  Od wielu lat prowadzimy owocną współpracę z uczelniami zagranicznymi. Aktualnie współpracujemy z Uniwersytetami w Granadzie (Hiszpania), Gironie (Hiszpania), Zadarze (Chorwacja), Debreczynie (Węgry), oraz Nikozji (Cypr). WSTiJO przyjmuje również studentów zagranicznych realizujących studia w ramach programu Erasmus+.

- Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?

WSTiJO posiada bogate doświadczenie w realizacji programów współfinansowanych z funduszy UE, skierowanych do studentów naszej Uczelni, wspierających rozwój kluczowych umiejętności potrzebnym kandydatom do pracy w turystyce. W ramach projektów Uczelnia realizuje zajęcia edukacyjne, rozwojowe, praktyczne kursy – np. pilota wycieczek i przewodnika miejskiego, oraz przede wszystkim staże zawodowe w najlepszych obiektach hotelarskich i biurach podróży zarówno w kraju, jak i za granicą – np. na Cyprze, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, na Słowacji i na Litwie.

O poziomie realizowanych projektów może świadczyć fakt, iż wielu absolwentów staży otrzymuje propozycję pracy bezpośrednio po zakończeniu praktyk, a certyfikaty przyznawane przez Uczelnię oraz instytucje partnerskie są bardzo dobrze widziane przez pracodawców.

Do grona naszych partnerów należą m.in.:

 •          H-Top Hotels & Resorts Group (Hiszpania)
 •          Animafest Experience (Hiszpania)
 •          Job Trust (Grecja)
 •          Blue Lagoon Group (Grecja)
 •          Association Weimar Plus (Francja)
 •          Valana Hotel (Cypr)
 •          Dom Polski – Hotel Pan Tadeusz (Litwa)
 •          Sieć hotelowa Gromada (Polska)
 •          Hotel Mercure - Grand (Polska)
 •          Hotel Marriott Centrum (Polska)
 •          Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport
 •          Hotel Raddison Blu Sobieski (Polska)
 •          Hotel Raddison Collection (Polska)
 •          Hotel Sheraton (Polska)
 •          Hotel Bristol (Polska)
 •          Hotel Westin (Polska)
 •          Hotel Raffles Europejski (Polska)
 •          Hotel Novotel Centrum (Polska)
 •          Hotel Hilton (Polska)
 •          Hotel Regent (Polska)
 •          Hotel Holiday Inn (Polska)
 •          Warszawska Izba Turystyki (Polska)
 •          Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Polska)
 •          Polsko – Ukraińska Izba Turystyki  (Polska)
 •          Biuro Podróży ORION (Polska)
 •          Biuro Podróży Sprachcaffe (Polska)
 •          Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu POTRIS (Polska)
 •          Biały Pałac Palczew (Polska)

- Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?

Każdego roku Uczelnia jest organizatorem lub partnerem minimum dwóch konferencji naukowych oraz spotkań tematycznych związanych z branżą turystyczną, ubezpieczeniową lub tłumaczeniową. Wydawnictwo uczelniane publikuje monografie pokonferencyjne oraz zeszyty naukowe. Uczelnia organizuje Dni Otwarte dla kandydatów oraz prezentuje swoją ofertę podczas gościnnych wykładów w szkołach średnich na terenie Mazowsza.

- Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie już czterokrotnie została uznana za najlepszą uczelnię turystyczną o profilu praktycznym w rankingu „Wiadomości Turystycznych”- za rok 2015, 2016 i 2017 i 2020 (w roku 2019 WSTiJO otrzymała wyróżnienie). W 2019 roku WSTiJO została uhonorowana Medalem Okolicznościowym Pro Masowia, przyznawanym osobom i instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

- Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?

Do dyspozycji studentów pozostają m.in.:

 •          Przestronny dziekanat
 •          Dwie sale informatyczne
 •          Biblioteka i czytelnia
 •          Specjalistyczna pracownia językowa
 •          Sala fitness
 •          Obiekt gastronomiczny

Uczelnia oferuje studentom nieodpłatny dostęp do internetu WiFi oraz komputerów.

- Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?

WSTiJO oferuje studentom bogaty system pomocy materialnej przyznawanym ze środków Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego oraz własnych. W ramach pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o:

 •          stypendia socjalne
 •          stypendia naukowe
 •          stypendia dla osób niepełnosprawnych
 •          zapomogi

Wszystkie typy pomocy materialnej przysługują zarówno studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

– Jak uczelnia poradziła sobie w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych?

WSTiJO wdrożyła system nauki zdalnej zarówno za pomocą e-learningu jak również spotkań online, realizując program nauczania przez internet. Również sesja egzaminacyjna przebiegła bez przeszkód w sposób zdalny. Uczelnia jest gotowa na dalsze prowadzenie zajęć online a także przygotowuje się do wprowadzenia nowego, zdalnego trybu studiowania.

Inne wywiady

Wywiad z Kamilem Ulanieckim

Rozmowa Wiktorii Owsińskiej z Kamilem Ulaneckim, studentem drugiego roku zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rozmowa na temat wyboru uczelni, kierunku studiów, ale też planów zawodowych. Studi...

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji Społecznej Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę! Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych...

Wywiad z Katarzyną Baraniak Studentką I roku informatyki

UCZĘ SIĘ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE RZECZYWIŚCIE SĄ POTRZEBNE W INFORMATYCE Programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, robotyka, programowanie gier komputerowych – to część specjalizacji, jakie mogą wybrać...

Wywiad z prof. ucz. dr inż. Waldemarem Gajda Prezydentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce, działa od 1992 r. Obecnie na uczelni na jednym kierunku studiuje 1078 studentów.2. Ile jes...

Wywiad z Vladyslaw Boyko - Ukraina Student Grafiki, kierunku Sztuki Nowych Mediów, program anglojęzyczny

UCZYMY SIĘ, JAK MYŚLEĆ O SZTUCE I JAK TWORZYĆ KONCEPTYEdukacja artystyczna, sztuki wizualne i informatyka to dziedziny, na których bazuje kierunek grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. O tym,...

Wywiad z Małgorzatą Mechanisz, pełnomocnikiem rektora ds. marketingu i promocji Collegium Civitas

Nasze studia przygotowują do wyzwań przyszłościCollegium Civitas to jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce, o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Od ponad 20 lat kształcimy specjalistów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych,...