Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wywiad z Rektorem WSTiJO - dr Włodzimierzem Banasikiem

Lokalizacja: Al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242 Warszawa

- Jak duża jest Państwa uczelnia i jaką ma historię?

Oferujemy kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich na czterech kierunkach, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Mamy w ofercie również spory wybór studiów podyplomowych, które pozwalają na zdobycie w krótkim czasie nowych kwalifikacji zawodowych. Uczelnia działa od 2003 roku, założona została przez mgr Jadwigę Barbarę Moroz, a prawnie umocowało ją Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

- Co można studiować na Państwa uczelni? Jakie kierunki cieszą się największą popularnością wśród przyszłych studentów?

Aktualnie w strukturach Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych znajdują się dwie katedry: Katedra Turystyki i rekreacji oaz Katedra Filologii, na której prowadzone są studia w zakresie filologii angielskiej oraz filologii hiszpańskiej. Na wszystkich kierunkach mamy łącznie dziesięć specjalności, z których każda powstawała z myślą o dopasowaniu oferty kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia. Studenci najchętniej wybierają zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii i organizację usług turystycznych na kierunku turystyka i rekreacja. Na filologiach największą popularnością cieszą się natomiast translatoryka ogólna oraz język obcy w biznesie, czyli te, które faktycznie dają możliwości dobrego zatrudnienia po ukończeniu kształcenia.

- Co nowego pojawiło się w ostatnim czasie w ofercie kształcenia?

Naszą ostatnią nowością jest kierunek filologia hiszpańska, chętnie wybierany przez studentów. Mamy również sporo planów na kolejne lata. Przygotowujemy programy kształcenia oraz załatwiamy wszelkie formalności związane z otwarciem kierunku zarządzanie oraz filologia rosyjska. Oczywiście, poprzedziliśmy to gruntownym badaniem zapotrzebowania zarówno przyszłych studentów, jak i pracodawców z naszego regionu i nie tylko.

- Czy na uczelni studiują tylko Polacy?

Nasza uczelnia jest mocno międzynarodowa, jeśli chodzi o strukturę studentów. Ich odsetek jest wyjątkowo spory w porównaniu z podobnymi statystykami na innych uczelniach. Aż jedna trzecia osób, które kształcą się w naszej szkole to obcokrajowcy – obywatele Hiszpanii, Węgier, Turcji, Rosji czy Ukrainy. Taka popularność naszej oferty wśród osób, które mają do wyboru wiele zagranicznych uczelni może jedynie świadczyć o tym, że pod względem jakości i standardów nauczania naprawdę wyróżniamy się wśród innych uczelni.

- Czy studenci mają możliwość wyjazdów na wymiany studenckie i kształcenia za granicą?

Oczywiście, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych już od 7 lat aktywnie uczestniczy w programie Erasmus +. Współpracujemy z wieloma uczelniami działającymi na terenie całej Europy, między innymi ze szkołami wyższymi w Hiszpanii, Chorwacji, na Cyprze czy na Węgrzech. Nasi studenci chętni korzystają z możliwości odbywania części kształcenia za granicą, doceniają szanse na wielowymiarowy rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. Program Erasmus + działa też w drugą stronę – podczas gdy nasi studenci wyjeżdżają za granicę, uczelnia przyjmuje wiele osób z uczelni zagranicznych. .

- Jak wygląda funkcjonowanie uczelnianego biura karier? Czy faktycznie pozwala na bezproblemowe przejście od zakończenia edukacji do rozpoczęcia zatrudnienia?

Biuro karier działa wyjątkowo prężnie, starając się w sposób merytoryczny i praktyczny wspierać studentów i absolwentów w ich rozwoju zawodowym. Realizujemy szereg dodatkowych kursów i szkoleń, które pozwalają na uzupełnienie wykształcenia o nowe doświadczenia i umiejętności, pożądane na rynku pracy. Studenci mają okazję uczestniczenia w ciekawych projektach, a także realizowania praktyk i stażów zawodowych w dobrych biurach podróży, hotelach i ośrodkach turystycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Wielu naszych studentów i absolwentów jest zatrudnianych od razu po zakończeniu stażu w firmie, w której był on realizowany. A to świadczy o tym, że nasz poziom kształcenia i przygotowania młodych ludzi spełnia oczekiwania pracodawców poszukujących wykwalifikowanych pracowników w konkretnych dziedzinach.

Do grona naszych partnerów należą m.in.:

 •          H-Top Hotels & Resorts Group (Hiszpania)
 •          Animafest Experience (Hiszpania)
 •          Job Trust (Grecja)
 •          Blue Lagoon Group (Grecja)
 •          Association Weimar Plus (Francja)
 •          Valana Hotel (Cypr)
 •          Dom Polski – Hotel Pan Tadeusz (Litwa)
 •          Sieć hotelowa Gromada (Polska)
 •          Hotel Mercure - Grand (Polska)
 •          Hotel Marriott Centrum (Polska)
 •          Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport
 •          Hotel Raddison Blu Sobieski (Polska)
 •          Hotel Raddison Collection (Polska)
 •          Hotel Sheraton (Polska)
 •          Hotel Bristol (Polska)
 •          Hotel Westin (Polska)
 •          Hotel Raffles Europejski (Polska)
 •          Hotel Novotel Centrum (Polska)
 •          Hotel Hilton (Polska)
 •          Hotel Regent (Polska)
 •          Hotel Holiday Inn (Polska)
 •          Warszawska Izba Turystyki (Polska)
 •          Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Polska)
 •          Polsko – Ukraińska Izba Turystyki  (Polska)
 •          Biuro Podróży ORION (Polska)
 •          Biuro Podróży Sprachcaffe (Polska)
 •          Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu POTRIS (Polska)
 •          Biały Pałac Palczew (Polska)

- Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?

Każdego roku Uczelnia jest organizatorem lub partnerem minimum dwóch konferencji naukowych oraz spotkań tematycznych związanych z branżą turystyczną, ubezpieczeniową lub tłumaczeniową. Wydawnictwo uczelniane publikuje monografie pokonferencyjne oraz zeszyty naukowe. Uczelnia organizuje Dni Otwarte dla kandydatów oraz prezentuje swoją ofertę podczas gościnnych wykładów w szkołach średnich na terenie Mazowsza.

- Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie już czterokrotnie została uznana za najlepszą uczelnię turystyczną o profilu praktycznym w rankingu „Wiadomości Turystycznych”- za rok 2015, 2016 i 2017 i 2020 (w roku 2019 WSTiJO otrzymała wyróżnienie). W 2019 roku WSTiJO została uhonorowana Medalem Okolicznościowym Pro Masowia, przyznawanym osobom i instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

- Jak wygląda zaplecze dydaktyczne i sportowe uczelni?

Nasi studenci mają możliwość kształcenia się w doskonałych warunkach. Uczelnia posiada rozbudowaną infrastrukturę, świetne zaplecze naukowe, doskonale wyposażone pracownie. Do dyspozycji studentów pozostają m.in.:

 •          Przestronny dziekanat
 •          Dwie sale informatyczne
 •          Biblioteka i czytelnia
 •          Specjalistyczna pracownia językowa
 •          Sala fitness
 •          Obiekt gastronomiczny

Uczelnia oferuje studentom nieodpłatny dostęp do internetu WiFi oraz komputerów.

- Jak wygląda na uczelni pomoc materialna?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, którzy nie mają zbyt dużych możliwości finansowych. Mamy bardzo bogaty pakiet różnych form pomocy materialnej, przyznajemy stypendia naukowe i socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi, które są przydatne w trudnych sytuacjach życiowych. Z pomocy materialnej na takich samych zasadach mogą korzystać zarówno studenci stacjonarni, jak i ci, którzy kształcą się w systemie niestacjonarnym. W ramach pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o:

 •          stypendia socjalne
 •          stypendia naukowe
 •          stypendia dla osób niepełnosprawnych
 •          zapomogi

Wszystkie typy pomocy materialnej przysługują zarówno studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

– Czy zawieszenie zajęć w trakcie pandemii wpłynęło na jakość nauczania?

Z pewnością było sporo zmian i modyfikacji planów studiów, jednak wyszliśmy z tego obronną ręką. Uczelnia sprawnie wdrożyła system nauki online, zarówno poprzez e-learning, jak i spotkania w czasie rzeczywistym na różnych komunikatorach. Nasi studenci szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości, bez problemu uczestniczyli w zajęciach, poradzili sobie świetnie także w trakcie zdalnej sesji egzaminacyjnej. .

Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...