Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Warszawie - 69 uczelni

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 41

Kierunki: 8

Opinie: 25

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest publicznym uniwersytetem przyrodniczym, najstarszą i największą tego typu uczelnią w Polsce. Początki uczelni sięgają roku 1816 roku, gdy założony Instytut Agronomiczny. Uczelnia mieści się na warszawskim Ursynowie, zajmuje rozległy teren, na którym zorganizowane są wydziały związane z rolnictwem. SGGW kształci przyszłych rolników, leśników, technologów żywienia, inżynierów czy weterynarzy. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie. Nie brakuje również dużej ilości studiów podyplomowych dla absolwentów różnych kierunków. SGGW prężnie prowadzi nie tylko działalność edukacyjną, ale również naukową i badawczą. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach oraz badaniach naukowych, co pozwala na rozwijanie umiejętności i zdobywanie pierwszych doświadczeń. Kształcenie odbywa się w doskonale przystosowanej bazie dydaktycznej z pracowniami, laboratoriami, a także gospodarstwami, w których można realizować zajęcia praktyczne.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 10

Opinie: 5

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest niepubliczna uczelnią wyższą, działającą od 1992 roku. od początku istnienia szkoły, jej władze kładły duży nacisk na wysokie standardy nauczania i program dopasowany do potrzeb rynku pracy. Uczelnia kształci na kierunkach związanych z finansami, ekonomią, stosunkami międzynarodowymi, zarządzaniem. Studenci mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe i doktoranckie, a także studia MBA skierowane do przyszłych menadżerów. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Kształcenie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywa się w dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach, studenci mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych wykładowców oraz specjalistów w danym obszarze. Uczelnia prężnie współpracuje z otoczeniem biznesowym, dzięki czemu studenci mają możliwość realizowania praktyk zawodowych w renomowanych firmach z różnych branż. Ukończenie Akademii Finansów i Biznesu Vistula otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. 

Collegium Civitas

Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 12

Kierunki: 64

Opinie: 19

Collegium Civitas działa w Warszawie od 1992 roku. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, która kształci w naukach społecznych i humanistycznych. W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie na kierunku socjologia. Uczelnia ma również spory wybór dodatkowych kursów i szkoleń, dzięki czemu studenci mogą podwyższać swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Obecnie z różnych form kształcenia w Collegium Civitas korzysta około 1800 studentów. Uczelnia kładzie nacisk na wysokie standardy nauczania, współpracuje z otoczeniem biznesowym, co pozwala na tworzenie planów i programów studiów dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i doświadczonych wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i ekspertów z poszczególnych branż. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych, innowacyjnych metod, a absolwenci Collegium Civitas doskonale radzą sobie na rynku pracy. 

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 6

Opinie: 4

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka powstała w 1991 roku. Wysoki poziom nauczania, świetne standardy akademickie i dopasowanie programów do potrzeb rynku pracy sprawia, że uczelnia cieszy się popularnością nie tylko wśród studentów, ale również w środowisku akademickim. Misją uczelni jest kształcenie profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w takich zawodach, jak pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także duży wybór kursów, szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji. Dużym atutem uczelni jest świetnie zorganizowane miasteczko akademickie, w którym studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną i bytową. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnych pracowniach, laboratoriach i salach wykładowych. Studenci mają możliwość kształcenia pod okiem wykwalifikowanych kadr wykładowców akademickich i specjalistów z poszczególnych dziedzin. Absolwenci Warszawskiej Uczelni Medycznej są świetnie przygotowanymi fachowcami w swoich zawodach. 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 28

Opinie: 11

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia z siedzibą w Warszawie. Powstała w 1996 roku, od początku kładąc wielki nacisk na jakość kształcenia i oferowanie studentom najwyższych, europejskich standardów. Uczelnia ma swoje zamiejscowe filie w Sopocie, Katowicach, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Z różnych form kształcenia na uczelni korzysta aktualnie około 20 tysięcy studentów, którzy kształcą się pod okiem 350 pracowników naukowych. Uniwersytet SWPS prowadzi kształcenie w naukach społecznych oraz humanistycznych. Studenci mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie. Spory wybór jest również wśród kierunków studiów podyplomowych. Oprócz działalności edukacyjnej, SWPS prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową i badawczą. Uczelnia cieszy się dużą renomą, jest doceniana w wielu niezależnych rankingach, uważana jest za jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w kraju. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę naukową, nowoczesne pracownie. Mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, szkoleniach, projektach i innych formach zdobywania doświadczenia zawodowego. 

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 4

Opinie: 11

Wydział Prawa i Administracji jest największym i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tradycje edukacyjne sięgają XVIII wieku i Szkoły Rycerskiej. Wydział kształci w takich dziedzinach, jak prawo, finanse, administracja. Oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na jednolitych studiach magisterskich. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Duży wybór jest również w studiach podyplomowych. Studenci mogą korzystać z wielu dodatkowych kursów, szkoleń, brać udział w ciekawych projektach naukowych i badawczych. Poza obowiązkowymi zajęciami, mają możliwość uczestniczenia w stowarzyszeniach studenckich i kołach naukowych. Wydział Prawa i Administracji prężnie działa także we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz ekspertów z różnych dziedzin nauk prawnych i nie tylko. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych, innowacyjnych programów nauczania, a absolwenci Wydziału Prawa i Administracji są kompleksowo przygotowani w wybranym przez siebie kierunku kształcenia.
 

Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 5

Opinie: 11

Mazowiecka Uczelnia Niepubliczna jest niepubliczną uczelnią wyższą, która od kilkunastu lat z powodzeniem kształci nowoczesne kadry medyczne na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia. Misją uczelni jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą odpowiadali na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i innych krajach europejskich. Studia realizowane są w formie kształcenia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Programy nauczania są konsultowane ze środowiskiem akademickim i medycznym. Studenci uczą się w rozbudowanej, bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, świetnych pracowniach i laboratoriach. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Mają możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych ośrodkach. Mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach naukowych organizowanych przez uczelnię. 

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Galeria Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 4

Opinie: 10

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie powstała w 1997 roku w Warszawie. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, która kształci w zawodach medycznych oraz okołomedycznych. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak kierunek lekarski, pielęgniarstwo, kosmetologia oraz ratownictwo medyczne. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także wiele kursów, szkoleń, studiów podyplomowych i innych form uzupełniania wykształcenia. Posiada rozbudowaną infrastrukturę z nowocześnie wyposażonymi pracowniami, które pozwalają na organizowanie zajęć praktycznych na najwyższym poziomie. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców akademickich, a także specjalistów – praktyków z konkretnych dziedzin medycyny czy pokrewnych branż. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności, a praktyki i staże zawodowe realizowane są w dobrych, stołecznych ośrodkach zdrowia, szpitalach i placówkach medycznych. 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 7

Kierunki: 3

Opinie: 10

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to niepubliczna uczelnia, której misją jest kształcenie nowoczesnych kadr w dziedzinach związanych ze zdrowiem, medycyną, odżywianiem, technologią żywności czy chemią. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także na studiach podyplomowych. Uczelnia oferuje szereg kursów i szkoleń, które pozwalają na rozwijanie kompetencji zawodowych. Misją uczelni jest przygotowanie studentów pod każdym względem do funkcjonowania na zmieniającym się i wymagającym rynku pracy. Programy nauczania na wszystkich kierunkach studiów są konsultowane z otoczeniem biznesowym. Studenci kształcą się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Mają możliwość realizacji praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, ośrodkach i instytucjach w Warszawie. Kształcenie jest realizowane przez wykwalifikowanych wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i praktyków w poszczególnych dziedzinach. Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 6

Opinie: 14

Polsko-Japońska Akademia technik Komputerowych jest niepubliczną uczelnią wyższa, która powstała w 1994 roku. Założyła ją Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Stawia przede wszystkim na jakość kształcenia, innowacyjne rozwiązania i dostosowanie kierunków i programów studiów do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb rynku pracy. W strukturze organizacyjnej PJATK znajdują się: Wydział Informatyki. Wydział Sztuki Nowych Mediów, Wydział Zarządzania Informacją oraz Wydział Kultury Japonii. Kształcenie jest realizowane w nowoczesnej bazie dydaktycznej, świetnie wyposażonych pracowniach. Studenci mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach, brać udział w ciekawych projektach, a także korzystać z wymiany międzynarodowej. Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych świetnie sobie radzą po ukończeniu uczelni, znajdując satysfakcjonujące zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.