Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Warszawie - 69 uczelni

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Collegium Bobolanum jest katolicką uczelnią wyższą, która powstała w 1988 roku i do 2020 roku funkcjonowała jako Papieski Wydział Teologiczny. Uczelnia działa na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Rządem a Episkopatem Polski. Jednostka oferuje kształcenie na studiach licencjackich na kierunku pedagogika, a także studia magisterskie teologiczne. Dodatkowo posiada w swojej ofercie także studia podyplomowe. Collegium Bobolanum oferuje również Otwarte Studium Akademickie, w ramach którego można uczęszczać na wybrane wykłady z teologii, politologii czy duchowości, a także uczyć się łaciny, greki czy języka hebrajskiego. Dużym atutem kształcenia na uczelni jest wysoki poziom nauczania, świetna kadra nauczycieli akademickich, a także przyjazna atmosfera. Do dyspozycji studentów jest świetnie wyposażona Biblioteka Bobolanum, w której znajduje się kilkaset tysięcy pozycji książkowych i nie tylko. Studenci i absolwenci doceniają jakość kształcenia, a także możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań, uczestniczenia w ciekawych kursach dodatkowych czy praktykach. 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)

Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Galeria Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 12

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to niepubliczna uczelnia wyższa, która na rynku edukacyjnym działa od ponad 20 lat. Wysoki poziom kształcenia i nowoczesne podejście do edukacji sprawiają, że uczelnia cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. W strukturze edukacyjnej EWSPiA znajduje się Wydział Prawa w Warszawie, a także filie zagraniczne: Wydział Prawa w Londynie oraz Wydział Administracji w Brukseli. Studenci mają możliwość kształcenia się w międzynarodowym środowisku z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, a także jednolite studia magisterskie. W ofercie znajdują się również ciekawe kursy i szkolenia, pozwalające na podnoszenie kompetencji zawodowych. Studenci kształcą się w świetnie wyposażonej bazie dydaktycznej oraz pod okiem kompetentnej, wykwalifikowanej kadry wykładowców. Mają możliwość realizacji praktyk zawodowych w najlepszych przedsiębiorstwach na rynku. Ukończenie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji otwiera przed absolwentami szereg możliwości zawodowych. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Galeria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 41

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 25

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest publicznym uniwersytetem przyrodniczym, najstarszą i największą tego typu uczelnią w Polsce. Początki uczelni sięgają roku 1816 roku, gdy założony Instytut Agronomiczny. Uczelnia mieści się na warszawskim Ursynowie, zajmuje rozległy teren, na którym zorganizowane są wydziały związane z rolnictwem. SGGW kształci przyszłych rolników, leśników, technologów żywienia, inżynierów czy weterynarzy. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie. Nie brakuje również dużej ilości studiów podyplomowych dla absolwentów różnych kierunków. SGGW prężnie prowadzi nie tylko działalność edukacyjną, ale również naukową i badawczą. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach oraz badaniach naukowych, co pozwala na rozwijanie umiejętności i zdobywanie pierwszych doświadczeń. Kształcenie odbywa się w doskonale przystosowanej bazie dydaktycznej z pracowniami, laboratoriami, a także gospodarstwami, w których można realizować zajęcia praktyczne.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Galeria Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 5

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest niepubliczna uczelnią wyższą, działającą od 1992 roku. od początku istnienia szkoły, jej władze kładły duży nacisk na wysokie standardy nauczania i program dopasowany do potrzeb rynku pracy. Uczelnia kształci na kierunkach związanych z finansami, ekonomią, stosunkami międzynarodowymi, zarządzaniem. Studenci mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe i doktoranckie, a także studia MBA skierowane do przyszłych menadżerów. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Kształcenie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywa się w dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach, studenci mają możliwość rozwijania umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych wykładowców oraz specjalistów w danym obszarze. Uczelnia prężnie współpracuje z otoczeniem biznesowym, dzięki czemu studenci mają możliwość realizowania praktyk zawodowych w renomowanych firmach z różnych branż. Ukończenie Akademii Finansów i Biznesu Vistula otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. 

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 15

Akademia Sztuki Wojennej jest uczelnią wojskową publiczną, której początki sięgają XVIII wielu i Szkoły Rycerskiej. Uczelnia kształci służby wojskowe na potrzeby państwa, ale również prowadzi wiele kierunków dla studentów cywilnych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: Wydział Wojskowy, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia. ASWoj kształci żołnierzy zawodowych na studiach magisterskich, podyplomowych, a także na różnego rodzaju kursach. Studentom cywilnym oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie oraz duży wybór studiów podyplomowych. Uczelnia dysponuje rozbudowaną i świetnie wyposażoną baza dydaktyczną, posiada zaawansowane technologicznie laboratoria i doskonale przygotowane pracownie. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań na kursach, szkoleniach, a także w ramach udziału w wielu projektach. Nauka odbywa się pod okiem najlepszych wykładowców akademickich i specjalistów praktyków. Absolwenci Akademii Sztuki Wojennej cieszą się świetnymi opiniami wśród pracodawców i bez problemu znajdują zatrudnienie. 

Collegium Civitas

Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Galeria Collegium Civitas
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 65

Opinie: 19

Collegium Civitas działa w Warszawie od 1992 roku. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, która kształci w naukach społecznych i humanistycznych. W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie na kierunku socjologia. Uczelnia ma również spory wybór dodatkowych kursów i szkoleń, dzięki czemu studenci mogą podwyższać swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Obecnie z różnych form kształcenia w Collegium Civitas korzysta około 1800 studentów. Uczelnia kładzie nacisk na wysokie standardy nauczania, współpracuje z otoczeniem biznesowym, co pozwala na tworzenie planów i programów studiów dopasowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i doświadczonych wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i ekspertów z poszczególnych branż. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych, innowacyjnych metod, a absolwenci Collegium Civitas doskonale radzą sobie na rynku pracy. 

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Galeria Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 5

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka powstała w 1991 roku. Wysoki poziom nauczania, świetne standardy akademickie i dopasowanie programów do potrzeb rynku pracy sprawia, że uczelnia cieszy się popularnością nie tylko wśród studentów, ale również w środowisku akademickim. Misją uczelni jest kształcenie profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w takich zawodach, jak pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także duży wybór kursów, szkoleń i innych form podwyższania kwalifikacji. Dużym atutem uczelni jest świetnie zorganizowane miasteczko akademickie, w którym studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną i bytową. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnych pracowniach, laboratoriach i salach wykładowych. Studenci mają możliwość kształcenia pod okiem wykwalifikowanych kadr wykładowców akademickich i specjalistów z poszczególnych dziedzin. Absolwenci Warszawskiej Uczelni Medycznej są świetnie przygotowanymi fachowcami w swoich zawodach. 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 11

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia z siedzibą w Warszawie. Powstała w 1996 roku, od początku kładąc wielki nacisk na jakość kształcenia i oferowanie studentom najwyższych, europejskich standardów. Uczelnia ma swoje zamiejscowe filie w Sopocie, Katowicach, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Z różnych form kształcenia na uczelni korzysta aktualnie około 20 tysięcy studentów, którzy kształcą się pod okiem 350 pracowników naukowych. Uniwersytet SWPS prowadzi kształcenie w naukach społecznych oraz humanistycznych. Studenci mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie. Spory wybór jest również wśród kierunków studiów podyplomowych. Oprócz działalności edukacyjnej, SWPS prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową i badawczą. Uczelnia cieszy się dużą renomą, jest doceniana w wielu niezależnych rankingach, uważana jest za jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w kraju. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażoną bazę naukową, nowoczesne pracownie. Mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, szkoleniach, projektach i innych formach zdobywania doświadczenia zawodowego. 

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Opinie: 11

Wydział Prawa i Administracji jest największym i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Jego tradycje edukacyjne sięgają XVIII wieku i Szkoły Rycerskiej. Wydział kształci w takich dziedzinach, jak prawo, finanse, administracja. Oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na jednolitych studiach magisterskich. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Duży wybór jest również w studiach podyplomowych. Studenci mogą korzystać z wielu dodatkowych kursów, szkoleń, brać udział w ciekawych projektach naukowych i badawczych. Poza obowiązkowymi zajęciami, mają możliwość uczestniczenia w stowarzyszeniach studenckich i kołach naukowych. Wydział Prawa i Administracji prężnie działa także we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami. Studenci mają do dyspozycji świetną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz ekspertów z różnych dziedzin nauk prawnych i nie tylko. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych, innowacyjnych programów nauczania, a absolwenci Wydziału Prawa i Administracji są kompleksowo przygotowani w wybranym przez siebie kierunku kształcenia.
 

Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Galeria Mazowiecka Uczelnia Medyczna (wcześniej Wyższa Szkoła Mazowiecka)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 11

Mazowiecka Uczelnia Niepubliczna jest niepubliczną uczelnią wyższą, która od kilkunastu lat z powodzeniem kształci nowoczesne kadry medyczne na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia. Misją uczelni jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą odpowiadali na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i innych krajach europejskich. Studia realizowane są w formie kształcenia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Programy nauczania są konsultowane ze środowiskiem akademickim i medycznym. Studenci uczą się w rozbudowanej, bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, świetnych pracowniach i laboratoriach. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Mają możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych ośrodkach. Mogą również rozwijać swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych, kursach, szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach naukowych organizowanych przez uczelnię.