Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023

Najdroższe kierunki studiów w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023
Najdroższe kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny 17 000 zł za semestr - Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny


Studia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzone są jedynie w formie stacjonarnej na jednolitych studiach magisterskich, nauka na tym kierunku trwa 10 semestrów – 5 lat. Studenci podczas studiów nabywają praktycznych umiejętności przyszłego zawodu – lekarza stomatologa, nabywają niezbędną wiedzę w zakresie nauk stomatologicznych między innymi takich jak ortodoncja, chirurgia szczękowo-twarzowa, protetyka stomatologiczna czy radiologia stomatologiczna.

W trakcie 5 letniej nauki, studenci realizują również program nauk klinicznych ogólnolekarskich takich jak pediatria, okulistyka, chirurgia, onkologia, choroby wewnętrzne czy anestezjologia. Ostatni, V rok studiów wypełniony jest głównie nauką praktycznych umiejętności klinicznych z zakresu stomatologii. A

bsolwenci wydziału lekarsko-dentystycznego mogą rozpocząć własną praktykę w gabinecie stomatologicznym, mogą tez pozostać na uczelni kontynuując pracę naukową lub związać swoją ścieżkę kariery z centrami badawczymi i firmami farmaceutycznymi. Absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego, mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji takich jak ortodoncja, chirurgia stomatologiczna czy protetyka stomatologiczna.

2. Kierunek lekarski 14 000 zł za semestr - Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny


Studia medyczne na wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu medycznego, prowadzone są w trybie stacjonarnym w formie jednolitych studiów magisterskich. Nauka na wydziale trwa 6 lat, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę w między innymi dziedzinach nauk morfologicznych, nauk przedklinicznych takich jak genetyka czy mikrobiologia, dyscypliny nauk klinicznych niezabiegowych takich jak psychiatria, onkologia, rehabilitacja czy pediatria oraz klinicznych zabiegowych z chirurgią czy anestezjologią.

W trakcie nauki, studenci wydziału Lekarskiego odbywają praktyki zawodowe, podczas których uczą się postępowań w pomocy doraźnej i ambulatoryjnej, poznają prawne aspekty pracy lekarza, uczą się wykonywać zabiegi. Gdański Uniwersytet Medyczny posiada własną, rozbudowaną bazę dydaktyczną z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Centrum Medycyny Laboratoryjnej czy Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Absolwenci kierunku Lekarskiego uzyskują tytuł zawodowy Lekarza, a zdając Lekarski Egzamin Państwowy, występują o prawo do wykonywania zawodu, podejmując pracę w zakładach opieki zdrowotnej, prowadząc własną praktykę, pracując w szkolnictwie lub ośrodkach naukowo-badawczych. Absolwenci mogą kontynuować podnoszenie kwalifikacji poprzez specjalizacje lekarskie takie jak chirurgia ogólna, anestezjologia, okulistyka, neurologia czy onkologia kliniczna.

3. Kierunek Farmacja 8000 zł za semestr - Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek Farmacja
Gdański Uniwersytet Medyczny


Studia na kierunku Farmacja, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, odbywają się w systemie stacjonarnym, nauka trwa 5 lat – 10 semestrów, po zakończeniu nauki niezbędna jest też 6-cio miesięczna praktyka zawodowa.

Studenci Farmacji w trakcie studiów poznają historię farmacji, zgłębiają wiedzę z dziedzin takich jak anatomia, fizjologia czy psychologia, poznają technologiczne aspekty postaci leku, wykorzystują wiedzę z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Wydział kształci magistrów farmacji i analityki medycznej, którzy z powodzeniem odnajdują się na europejskim rynku pracy.

Absolwenci Farmacji zostają przygotowani do podjęcia pracy farmaceuty zarówno w ogólnodostępnych jak i szpitalnych aptekach, potrafią wytwarzać lek, znają procedury hurtowego i detalicznego obrotu lekami, mogą podjąć pracę badawczą nad lekiem, zasilić szeregi pracowników firm farmaceutycznych lub kontynuować naukę specjalizacyjną, taką jak farmacja szpitalna, apteczna czy przemysłowa.

4. Kierunek Dietetyka - 5 000 zł za semestr – Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek Dietetyka
Gdański Uniwersytet Medyczny


Studia I-ego stopnia licencjackie na kierunku Dietetyka trwają 3 lata i realizowane są w trakcie 6 semestrów, w trakcie nauki prowadzonej w trybie stacjonarnym. Studia o charakterze praktycznym, które w trakcie nauki pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy i leczenia osób z otyłością i niedożywieniem, tworzyć własne programy żywieniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykorzystać w przyszłej pracy wiedzę na temat suplementacji, właściwości składników odżywczych i prawidłowego żywienia osoby zdrowej i chorej.

Praktyczną rolę przyszłego zawodu, studenci poznają podczas praktyk przeprowadzanych na specjalistycznych oddziałach szpitalnych, ośrodkach pomocy społecznej i placówkach edukacyjno-wychowawczych. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają podjąć pracę we wszystkiego typu ośrodkach opieki zdrowotnej, zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się żywieniem zbiorowym i dostarczaniem żywności do szpitali i oddziałów służby zdrowia, placówkach pomocy społecznej, poradniach dietetycznych, a uzyskując specjalizację nauczycielską również w szkolnictwie.

5. Kierunek Techniki Dentystyczne - 5 000 zł za semestr – Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Kierunek Techniki Dentystyczne
Gdański Uniwersytet Medyczny


Studia prowadzone na kierunku Techniki Dentystyczne trwają 3 lata i mają formę studiów licencjackich I-ego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym. Nauka na kierunku obejmuje dziedziny nauk medycznych z podstawami anatomii, fizjologii narządu życia, zarządzania i finansów w jednostkach służby zdrowia oraz przedmiotów kierunkowych z technikami ortodontycznymi, protetyką, materiałoznawstwem w technice dentystycznej, prawidłowych technik modelarskich i rysunku.

Po każdym semestrze, studenci odbywają obowiązkowe praktyki wakacyjne w specjalistycznych laboratoriach protetycznych. Zdobyta w trakcie studiów wiedze i niezbędne umiejętności praktyczne, pozwalają po zakończeniu nauki rozpocząć pracę w jednostkach opieki zdrowotnej, podjąć współprace z gabinetami stomatologicznymi lub prowadzić własną pracownię techniki dentystycznej.

Ranking najdroższych kierunków studiów w Gdańsku - zobacz więcej.


Data publikacji: 25.10.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Gdańsku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk