Która uczelnia publiczna w Gdańsku jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne

Nie ma jednoznacznych kryteriów według których możemy ocenić, która z gdańskich uczelni jest najlepsza.

Wszystko będzie też zależeć od kierunku studiów, którym zainteresowany jest kandydat, bo na różnych kierunkach pracują inni wykładowcy, którzy reprezentują różny poziom nauczania.

Warto brać pod uwagę opinie studentów, które można również znalależć na tej stronie. Opinie znajdują się przy wpisie katalogowym każdej uczelni.

Według rankingu Perspektywy z 2023 najlepszą gdańską uczelnią jest Politechnika Gdańska, która zajmuje 6 miejsce w Polsce a na drugim miejscu jest Gdański Uniwersytet Medyczny, który jest na 9 miejscu w Polsce. 
 

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Gdańsku są najbardziej popularne?
 

Każdego roku portal Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Gdańsku.


Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Gdańsku?
 

Przy liście uczelni publicznych w Gdańsku znajdującej się niżej podane są progi punkowe jeśli uczelnia podaje takie progi w kryteriach rekrutacyjnych.

 

Studia publiczne w Gdańsku - pytania i odpowiedzi

 • Ile jest uczelni publicznych w Gdańsku?

 • Jak sprawdzić która uczelnia publiczna w Gdańsku jest dobra?

  Aby sprawdzić, która uczelnia publiczna w Gdańsku jest dobra, można podjąć kilka kroków. M.in. warto zobaczyć rankingi uczelni by sprawdzić gdzie poszczególne uczelnie są klasyfikowane w różnych kategoriach.

  Zbadaj dostępne programy studiów i specjalizacje, aby upewnić się, że oferują kierunki, które Cię interesują. Po czym możesz poszukać opinii i recenzji od osób, które studiowały na tych uczelniach.

  Trzecim dobrym sposobem jest odwiedzenie uczelni osobiście podczas dni otwartych, aby poznać atmosferę i infrastrukturę.

 • Jakie są zalety studiowania na uczelni publicznej w Gdańsku?

  Studiowanie na uczelni publicznej w Gdańsku wiąże się z licznymi korzyściami. Gdańskie uczelnie słyną z oferowania różnorodnych i specjalistycznych programów studiów, co daje studentom szeroki wybór kierunków.

  Charakteryzują się wysoką jakością kształcenia, dzięki doświadczonej kadrze akademickiej i dobrze wyposażonym obiektom, takim jak nowoczesne laboratoria czy biblioteki. Uczelnie te mają też silne kontakty międzynarodowe, umożliwiające wymianę studencką i współpracę naukową.

  Życie studenckie w Gdańsku jest bardzo aktywne, z wieloma możliwościami rozwoju osobistego i zawodowego. Dodatkowo, malownicza lokalizacja miasta, z bogatą historią i dostępem do morza, sprawia, że jest to nie tylko doskonałe miejsce do nauki, ale także do życia.

  Zobacz więcej: 11 powodów, dla których warto studiować w Gdańsku.

 • Jakie są wady studiowania na uczelni publicznej w Gdańsku?

  Studiowanie na uczelni publicznej w Gdańsku może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Często z powodu dużej liczby studentów mogą występować problemy z dostępnością zasobów, takich jak miejsca w bibliotece czy sprzęt w laboratoriach.

  Ograniczenia budżetowe uczelni publicznych mogą również wpływać na dostępność najnowszych technologii i materiałów dydaktycznych. W niektórych popularnych kierunkach duże grupy studenckie mogą ograniczać indywidualne podejście do studenta.

 • Czym różnią się studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Gdańsku?

  Studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Gdańsku różnią się pod kilkoma względami. Uczelnie publiczne zazwyczaj oferują szerszy zakres programów i specjalizacji, a także mają silniejsze powiązania z badaniami naukowymi i projektami rządowymi. Są często bardziej prestiżowe i mają lepiej wyposażoną infrastrukturę.

  Z drugiej strony, uczelnie niepubliczne mogą oferować bardziej zindywidualizowane podejście do studenta, mniejsze grupy oraz elastyczniejsze programy nauczania, dostosowane do potrzeb rynku pracy.

  Więcej informacji: Uczelnie publiczne i prywatne – jaka jest różnica?

 • Czy aby podjąć studia na uczelni publicznej w Gdańsku trzeba mieć maturę?

  Aby podjąć studia na uczelni publicznej w Gdańsku, zazwyczaj wymagane jest posiadanie świadectwa dojrzałości, czyli zdanej matury. Jest to standardowy wymóg przyjęć na większość kierunków studiów wyższych w Polsce.

  Matura potwierdza ukończenie szkoły średniej i osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy ogólnej, co jest uznawane za podstawę do rozpoczęcia edukacji akademickiej.

  W niektórych przypadkach, na kierunkach artystycznych lub innych specjalistycznych, mogą być wymagane dodatkowe egzaminy kwalifikacyjne lub portfolio, ale matura zazwyczaj pozostaje podstawowym warunkiem przyjęcia.

  Zobacz również: Przykładowe wymagane dokumenty na Uniwersytet Gdański.


Uczelnie Publiczne Gdańsk

AmuZ Gdansk
Akademia Muzyczna w GdańskuPaństwowa Wyższa Szkoła Muzyczna założona została w 1947 roku w Sopocie przez Stefana Śledzińskiego oraz grupę pedagogów, m.in. Roman Heising, Janusz Urbański, Janina Cygańska, Zenon Felińsk i Jan Ekier. W 1966 roku uczelnia została przeniesiona z Sopotu do Gdańska, gdzie jej budynek został umiejscowiony w Śródmieściu przy ul. Łagiewniki. W 1982 uczelnia otrzymała obecną nazwę. Akademia liczy 782 studentów z Polski, jak i z całego świata.O poziom wiedzy studentów dbają wybitni kompozytorzy i muzycy.
Uczelnia dysponuje również 4 wydziałamiZnani absolwenci Akademii Muzycznej:
 • Leszek Możdżer,
 • Jan Kusiewicz,
 • Jan Drzewiecki,
 • Katarzyna Popowa- Zydroń.Celem jej działalności jest kształcenie artystów: instrumentalistów, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, pedagogów sztuki muzycznej, aktorów musicalowych, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów symfonicznych i chóralnych, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, wokalistów, organizatorów życia muzycznego.Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuGdańska Akademia Sztuk Pięknych cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z różnymi dziedzinami kultury i sztuki. Uczelnia ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, powstała w 1945 roku w Sopocie i pierwotnie nosiła nazwę Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. Później została przemianowana na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Status Akademii Sztuk Pięknych posiada natomiast od 1996 roku. Co roku na uczelni kształci się ponad 800 osób pod okiem doskonałej kadry naukowej złożonej z ponad 40 pedagogów z wysokimi kwalifikacjami. W ofercie uczelni znajdują się jednolite studia magisterskie, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
  W ofercie jednolitych studiów magisterskich, trwających 5 lat, znajdują się: malarstwo, rzeźba oraz malarstwo o specjalności sztuka w przestrzeni publicznej. Trzyletnie studia licencjackie oferują kierunki: wzornictwo, grafika, intermedia, architektura wnętrz, architektura przestrzeni kulturowych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Na studiach drugiego stopnia kierunki są analogiczne do studiów licencjackich, można więc po ukończeniu kształcenia I stopnia kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich na tym samym kierunku lub na kierunkach pokrewnych. Uczelnia posiada również uprawnienia do nadawania tytułu doktor, czyli prowadzenia studiów trzeciego stopnia w zakresie sztuk plastycznych. Akademia Sztuk Pięknych jest uczelnią uznaną w świecie sztuki i kultury, wielokrotnie otrzymywała światowe i międzynarodowe nagrody i odznaczenia. Studenci akademii mają możliwość korzystania z doskonale rozwiniętej bazy lokalowej, świetnie wyposażonych pracowni oraz uczestniczenia w licznych projektach, warsztatach, stażach i innych formach doskonalenia kształcenia. Absolwenci uczelni są kompleksowo przygotowani w zakresie wybranej przez siebie dziedziny i odnoszą sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą.
  AmuZ Gdansk
  Gdański Uniwersytet MedycznyW latach 1908–1911 powstał gdański szpital miejski. Po 1945 uczelnia została przemianowana na Akademię Lekarską. Nauczanie medycyny na uczelni obejmowało przedmioty kliniczne. Od 1950 - 2009 funkcjonowała jako Akademia Medyczna w Gdańsku.Uczelnia każdego roku kształci ponad 6000 studentów z Polski, jak i za granicy, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Najliczniejszą grupą obcokrajowców są Skandynawowie. O jedno miejsce na studiach angielskojęzycznych ubiega się od 3 do 4 kandydatów.W ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał nowo otwarty ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.
  Uniwersytet kształci studentów na 4 wydziałach:
 • Lekarskim,
 • Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
 • Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (MWB).
 • Uniwersytet, kierując się zasadami humanizmu, etyki i umiłowaniem prawdy, wolności nauki, w swojej działalności zespala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz usługi diagnostyczno-lecznicze.Politechnika GdańskaPolitechnika Gdańska została założona w 1904 oraz jest uważana za jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką..Politechnika obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje około 18 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich, które są realizowane w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia około 2600 osób, w tym około 1200 nauczycieli akademickich.Uczelnia ta jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz sympozjów. Prowadzi wymianę międzynarodową studentów oraz pracowników. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej udostępnia oraz zbiera informacje o programach międzynarodowych, możliwości uzyskania stypendiów zagranicznych oraz zaproszenia stypendystów spoza Polski.
  Znani absolwenci Politechniki GdańskiejOd początku jej założenia Politechnikę Gdańską ukończyło już ponad 130 tysięcy absolwentów, wśród których są znani politycy, osoby sprawujące wysokie funkcje publiczne, twórcy dużych i znanych marek, prezesi polskich i międzynarodowych korporacji. Absolwentami uczelni są nazwiska znane w świecie nauki, gospodarki i biznesu, między innymi Kazimierz Piechowski, Ryszard Horodecki, Janusz Cieśliński, Janusz Smulko, Wilhelm Keppler, Andrzej Gwiazda, Barbara Bielecka czy Aleksander Miśta. Politechnika Gdańska prowadzi rankingi swoich absolwentów, utrzymuje z nimi kontakty także po studiach. Posiada również zespół do spraw monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Dzięki niemu wiadomo, że ponad połowa osób kończących uczelnię znajduje zatrudnienie od razu po ukończeniu nauki, a trzy czwarte absolwentów jest zdania, że dzięki nauce i ukończeniu Politechniki Gdańskiej mieli doskonałe możliwości do rozwoju zawodowego. Dla wielu pracodawców dyplom Politechniki Gdańskiej jest wyznacznikiem doskonałych kompetencji pracowników.
  AmuZ Gdansk
  Uniwersytet GdańskiUniwersytet ten został utworzony w 1970 w Gdańsku w wyniku połączenia 2 uczelni: Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.Uniwersytet oferuje przyszłym i obecnym studentom kształcenie na 80 kierunkach studiów w zakresie 219 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.
  Uniwersytet swoim studentom proponuje zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, a niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi (w tym poprzez programy wymiany studentów MOST, ERASMUS). Oferta jest skierowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia.Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego nabywają w okresie studiów wiedzę i umiejętności, które pozwalają im z powodzeniem rozwijać późniejsze kariery zawodowe, a także aktywnie uczestniczyć we wszystkich sferach życia społecznego.Znani absolwenci Uniwersytetu GdańskiegoUniwersytet Gdański może poszczycić się sporą liczbą absolwentów, którzy po ukończeniu edukacji odnosili sukcesy w różnych dziedzinach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Absolwentami uniwersytetu są między innymi Jolanta Kwaśniewska, politycy Donald Tusk, Maciej Płażyński, Jan Krzysztof Bielecki, Anna Fotyga, Joanna Senyszyn, Tadeusz Cymański, prezydent Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, Jacek Kurski czy Aleksander Hall. W murów uczelni wyszło również wiele wybitnych postaci ze świata kultury i sztuki. Uniwersytet Gdański ukończyli pisarz Jakobe Mansztajn, artysta i wokalista Adam Darski, aktorka Julia Kamińska, pisarze Paweł Huelle oraz Stefan Chwin. Wielu znanych absolwentów miało również dłuższą lub krótszą styczność z pracą wykładowcy. Prowadzili zajęcia przede wszystkim związane z tymi kierunkami, które ukończyli. Byli również gośćmi wielu uczelnianych wydarzeń i spotkań ze studentami.
  AmuZ Gdansk
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w GdańskuPoczątków Akademii należy upatrywać w 1952 roku, kiedy powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a później w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero w 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. Obecnie jest uczelnią dwuwydziałową. Zatrudniającą ponad 170 nauczycieli akademickich.Kształci 4200 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
  Akademia oferuje 4 kierunki studiów:
 • Wychowanie Fizycznego,
 • Sportu,
 • Turystyki i Rekreacji
 • Fizjoterapii
 • Działalność naukowo-badawcza uczelni dotyczy obszarów teorii sportu, wysiłku fizycznego, teorii wychowania fizycznego, sprawności motorycznej i zdrowotności z uwzględnieniem ich fizjologicznych, morfologicznych, biochemicznych i biofizycznych uwarunkowań. Obejmuje ona również edukacyjne aspekty historii kultury fizycznej oraz problemy organizacji ruchu turystycznego i ekonomiki turystyki. Ponadto współpracujemy z licznymi uczelniami, instytucjami i organizacjami zagranicznymi.