Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Gdańsku

Nowe kierunki studiów w GdańskuNowe kierunki studiów w gdańskich uczelniach 2022/2023

Politechnika Gdańska

 


Nowe kierunki studiów w Gdańsku


 

1.Zielone technologie ( studia II stopnia ) - studia na kierunku Zielone technologie pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin związanych z wytwarzaniem nowych technologii, takich jak chemia analityczna, fizyka czy biotechnologia. Wiele zajęć prowadzonych jest w warunkach laboratoryjnych, co pozwala na lepsze przygotowanie do pracy w takich warunkach np. w instytucjach badawczych, prowadzących monitoring środowiska. Absolwenci są również wykwalifikowani do pracy w zakresie kontroli jakości w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie związanych z zielonymi technologiami, których liczba z roku na rok wzrasta. Studia odbywają się jedynie w trybie stacjonarnym, zaś języki wykładowe to polski i angielski. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i są w pełni przygotowani do kontynuacji studiów na III stopniu kształcenia. Pełne informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie: Zobacz więcej o kierunku zielone technologie

2. Nanotechnologia ( studia II stopnia ) - kierunek nanotechnologia należy do Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz pozwala na specjalizacje w specjalnościach: Projektowanie nowych materiałów, Nanostruktury fotoniczne oraz w realizowanej w języku angielskim: Nanostructures and computer simulations in material science. Studia odbywają się jedynie w trybie stacjonarnym i pozwalają na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii, materiałów, narzędzi i urządzeń dotyczących operowania na strukturach nanometrowych. Możliwe jest to dzięki podejściu interdyscyplinarnemu wykorzystującego fizykę matematykę, chemię i inżynierię materiałową. Studenci przeprowadzają wiele działań eksperymentalnych i laboratoryjnych wspieranych badaniami obliczeniowo-symulacyjnymi. Absolwenci kierunku z łatwością znajdą zatrudnienie w wielu nowoczesnych gałęziach przemysłu takich jak Energetyka, w szczególności odnawialna Elektronika i optoelektronika, Inteligentne tekstylia, Lotnictwo i przemysł kosmiczny. Pełne informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie: Zobacz więcej o kierunku nanotechnologia ( studia II stopnia)

3.Korozja (studia II stopnia ) -kierunek Korozja należy do Wydziału Chemicznego i realizowany jest tylko w trybie stacjonarnym z polskim jako jedynym językiem wykładowym. Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas studiów pozwala na poznanie sposobów przeciwdziałania niezwykle kosztownym zniszczeniom materiałów, poprzez tworzenie i wykorzystywanie technologii diagnostyki oraz ochrony przeciwkorozyjnej. Pozwala to na zdobycie zatrudnienia w muzealnictwie oraz w przemysłach stoczniowym, morskim, petrochemicznym, spożywczym wydobywczym i innym. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł magistra inżyniera i pozwalają na dalsze kształcenie na III stopniu kształcenia. Pełne informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie: Zobacz więcej o kierunku korozja (studia II stopnia )

Uniwersytet w Gdańsku

1. Informatyka o profilu praktycznym -kierunek prowadzony jest w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia w trybie stacjonarnym, studenci poznają nowoczesne techniki programowania, potrafią wykorzystać algorytmy i matematyczne aspekty obliczeniowe w informatyce. Absolwenci kierunku samodzielnie tworzą zaawansowane programy, najczęściej znajdują zatrudnienie jako programiści w branżach IT i firmach produkujących oprogramowanie.

2. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - studia na tym kierunku trwają 3,5 roku, prowadzone są w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia w trybie stacjonarnym. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat organizacji opieki zdrowotnej, poznają mechanizmy funkcjonowania informatycznych systemów wspierających służbę zdrowia, potrafią zarządzać instytucjami i zasobami ludzkimi. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w Narodowym Funduszu Zdrowia, inspektoratach sanitarnych czy jednostkach naukowo-badawczych.

3. Produkcja form audiowizualnych – studia prowadzone są w systemie stacjonarnym w ramach I-ego stopnia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata. Studenci poznają historię, teorię i techniki różnorodnych form audiowizualnych obecnych między innymi w kinie telewizji. Absolwenci kierunku stają się producentami telewizyjnymi i filmowymi, pracują w branżach reklamowych i PR-owych, są specjalistami technik wykorzystywanych w social mediach.

4. Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia, oferują studentom połączenie dziedzin takich jak prawo, finanse i ekonomia, informatyka, zarządzanie czy nauki społeczne, kształcąc specjalistów znajdujących zatrudnienie w zakładach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach finansowych, administracji czy spedycji i transporcie.

5. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – oferta studiów uzupełniających II-ego stopnia, prowadzonych w systemie niestacjonarnym, skierowana jest zarówno do lekarzy, zarządzających placówkami opieki zdrowotnej, jak i rehabilitantów, pielęgniarek, farmaceutów i przedstawicieli reklamowych. Studenci poznają współczesne techniki diagnostyczne z wykorzystaniem kontaktu on-line, procedury związane z wystawianiem e-recept czy sposoby wprowadzania współczesnych rozwiązań teleinformatycznych z wykorzystaniem internetu.

6. Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – studia II-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym, pozwalają studentom zgłębić wiedzę na temat systemu informacji geograficznej GIS - Geographic Information System, nowoczesnego narzędzia wykorzystywanego przez współczesnych kartografów, administrację publiczną czy w pracy geodety i geologa. Absolwenci wydziału potrafią wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dane społeczno-gospodarcze. Absolwent wydziału znajduje zatrudnienie w administracji, instytucjach samorządowych, biurach projektowych czy agencjach rozwoju przestrzennego.

7. Geografia fizyczna z geoinformacją – kierunek prowadzony jest w systemie stacjonarnym w ramach studiów magisterskich II-ego stopnia. Kierunek pozwala studentom zdobyć wiedzę dotyczącą współczesnych zmian środowiskowych w skali regionalnej i globalnej, pozwalają zgłębić współczesne systemy informacji geograficznej, zagadnienia meteorologiczne, hydrologiczne i geologiczne. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach, instytucjach samorządowych i firmach usługowych wykorzystujących monitorowanie zmian środowiskowych i dane przestrzenne.

8. Criminology and criminal justice – kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia, prowadzony w systemie stacjonarnym, w języku angielskim. Studenci kierunku zgłębiają między innymi podstawy kryminologii, medycyny sądowej, prawa karnego czy kryminalistyki. Zajęcia prowadzone przez uznanych praktyków z kraju i europy pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w każdym systemie prawnym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, służbach mundurowych i instytucjach pozarządowych.


Data publikacji: 15.02.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk