Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Gdańsku

Nowe kierunki studiów w GdańskuNowe kierunki studiów w gdańskich uczelniach 2022/2023

 

  • Uniwersytet Gdański

 

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS (studia II stopnia)

 

Studia na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS to nowy kierunek studiów, który pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru ekonomii, gospodarki, narzędzi GIS, diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego i wielu innych dziedzin.

Studia na kierunku pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy z różnych dziedzin i stanowią rewelacyjny wybór dla osób zainteresowanych gospodarką, które pragną rozwinąć swoje kompetencje i zdobyć zupełnie nowy zakres umiejętności.

Studia na tym kierunku umożliwiają pozyskanie rozległej wiedzy, która umożliwia podjęcie zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej. Zajęcia odbywają się z doświadczonymi wykładowcami, którzy stawiają w głównej mierze na przekazywanie praktycznej wiedzy, którą natychmiast można będzie wykorzystać na rynku pracy. 

Więcej informacji o kierunku: Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS na UG

 

Gospodarka przestrzenna (studia I i II stopnia)

 

Gospodarka przestrzenna to nowy kierunek studiów dostępny w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie edukacji możliwe jest zdobywanie specjalistycznej wiedzy z obszaru środowiskowych oraz prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, a także umiejętności planowania z użyciem nowoczesnych technik.

Studia kształcą doświadczonych ekspertów z obszaru gospodarki przestrzennej. Rozbudowany program studiów pozwala poznać wszystkie tajniki tej dziedziny i kompleksowo przygotowuje absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

Absolwenci kierunku mogą szukać pracy w biurach projektowych, jednostkach administracji rządowej, agencjach rozwoju regionalnego, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz wielu innych branżach. Praktyczny program nauczania sprawia, że absolwenci od razu są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnorodnych firmach.

Więcej informacji o kierunku: Gospodarka przestrzenna na UG

 

  • Politechnika Gdańska 

 

Inżynieria biomedyczna (studia II stopnia)

 

Inżynieria biomedyczna jest nową propozycją studiów dostępnych na Politechnice Gdańskiej. Studenci w trakcie edukacji poznają najważniejsze zagadnienia medyczne oraz zastosowanie elektroniki, chemii, fizyki, informatyki czy sztucznej inteligencji w medycynie. Są przygotowywani do wprowadzania na rynek zupełnie nowych rozwiązań, które będą w stanie wpłynąć na rozwój medycyny i sprawić, że ta dziedzina nauki będzie w stanie rozwijać się zdecydowanie szybciej i sprawniej. 

Studia stawiają przede wszystkim na przekazywanie studentom praktycznych kompetencji. W trakcie edukacji na studentów czeka bardzo wiele zajęć praktycznych, które są przeprowadzane w specjalistycznych laboratoriach, które dysponują nowoczesnym sprzętem.

Dzięki temu absolwenci to wysokiej klasy specjaliści, którzy są przygotowani do podjęcia pracy naukowej lub samodzielnie opracowywać zupełnie nowe rozwiązania dla branży medycznej.

Więcej informacji o kierunku: Inżynieria biomedyczna na PG

 

Nowe kierunki studiów w gdańskich uczelniach 2021/2022

 

Politechnika Gdańska

 


Nowe kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Zielone technologie (studia II stopnia) - studia na kierunku Zielone technologie pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin związanych z wytwarzaniem nowych technologii, takich jak chemia analityczna, fizyka czy biotechnologia.

Wiele zajęć prowadzonych jest w warunkach laboratoryjnych, co pozwala na lepsze przygotowanie do pracy w takich warunkach np. w instytucjach badawczych, prowadzących monitoring środowiska. Absolwenci są również wykwalifikowani do pracy w zakresie kontroli jakości w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie związanych z zielonymi technologiami, których liczba z roku na rok wzrasta.

Studia odbywają się jedynie w trybie stacjonarnym, zaś języki wykładowe to polski i angielski. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera i są w pełni przygotowani do kontynuacji studiów na III stopniu kształcenia.

Pełne informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie: Zobacz więcej o kierunku zielone technologie

 

2. Nanotechnologia (studia II stopnia)

Nowy kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej jakim jest nanotechnologia to bardzo ciekawy wybór dla osób zainteresowanych przesuwaniem granic klasycznej nauki. Studia na tym kierunku pozwalają na wytwarzanie oraz badanie struktur o nanometrowych wymiarach.

W trakcie studiów można poznać tajniki związane z tworzeniem nowych materiałów, nowych technologii, a także korzystania z narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych i nanoczujników. Same studia poruszają zagadnienia z obszaru fizyki, matematyki, chemii oraz inżynierii materiałowej.

Nanotechnologia to kierunek studiów skierowany do osób zainteresowanych naukami ścisłymi. Problematyka poruszana w trakcie nauki wymaga świetnego liczenia i znajomości wielu praw fizyki. Studia kładą nacisk przede wszystkim na zajęcia praktyczne, które są prowadzone w Centrum Nanotechnologii, które posiada nowoczesną aparaturę do dyspozycji studentów.

Pełne informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie: Zobacz więcej o kierunku nanotechnologia ( studia II stopnia)

 

3. Korozja (studia II stopnia) - kierunek Korozja należy do Wydziału Chemicznego i realizowany jest tylko w trybie stacjonarnym z polskim jako jedynym językiem wykładowym. Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas studiów pozwala na poznanie sposobów przeciwdziałania niezwykle kosztownym zniszczeniom materiałów, poprzez tworzenie i wykorzystywanie technologii diagnostyki oraz ochrony przeciwkorozyjnej.

Pozwala to na zdobycie zatrudnienia w muzealnictwie oraz w przemysłach stoczniowym, morskim, petrochemicznym, spożywczym wydobywczym i innym. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł magistra inżyniera i pozwalają na dalsze kształcenie na III stopniu kształcenia.

Pełne informacje na temat kierunku można znaleźć na stronie: Zobacz więcej o kierunku korozja (studia II stopnia)

 

Uniwersytet w Gdańsku

 

1. Informatyka o profilu praktycznym - kierunek prowadzony jest w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia w trybie stacjonarnym, studenci poznają nowoczesne techniki programowania, potrafią wykorzystać algorytmy i matematyczne aspekty obliczeniowe w informatyce. Absolwenci kierunku samodzielnie tworzą zaawansowane programy, najczęściej znajdują zatrudnienie jako programiści w branżach IT i firmach produkujących oprogramowanie.

2. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - studia na tym kierunku trwają 3,5 roku, prowadzone są w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia w trybie stacjonarnym. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę na temat organizacji opieki zdrowotnej, poznają mechanizmy funkcjonowania informatycznych systemów wspierających służbę zdrowia, potrafią zarządzać instytucjami i zasobami ludzkimi. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w Narodowym Funduszu Zdrowia, inspektoratach sanitarnych czy jednostkach naukowo-badawczych.

3. Produkcja form audiowizualnych – studia prowadzone są w systemie stacjonarnym w ramach I-ego stopnia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata. Studenci poznają historię, teorię i techniki różnorodnych form audiowizualnych obecnych między innymi w kinie telewizji. Absolwenci kierunku stają się producentami telewizyjnymi i filmowymi, pracują w branżach reklamowych i PR-owych, są specjalistami technik wykorzystywanych w social mediach.

4. Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia, oferują studentom połączenie dziedzin takich jak prawo, finanse i ekonomia, informatyka, zarządzanie czy nauki społeczne, kształcąc specjalistów znajdujących zatrudnienie w zakładach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach finansowych, administracji czy spedycji i transporcie.

5. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – oferta studiów uzupełniających II-ego stopnia, prowadzonych w systemie niestacjonarnym, skierowana jest zarówno do lekarzy, zarządzających placówkami opieki zdrowotnej, jak i rehabilitantów, pielęgniarek, farmaceutów i przedstawicieli reklamowych. Studenci poznają współczesne techniki diagnostyczne z wykorzystaniem kontaktu on-line, procedury związane z wystawianiem e-recept czy sposoby wprowadzania współczesnych rozwiązań teleinformatycznych z wykorzystaniem internetu.

6. Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – studia II-ego stopnia, prowadzone w systemie stacjonarnym, pozwalają studentom zgłębić wiedzę na temat systemu informacji geograficznej GIS - Geographic Information System, nowoczesnego narzędzia wykorzystywanego przez współczesnych kartografów, administrację publiczną czy w pracy geodety i geologa. Absolwenci wydziału potrafią wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dane społeczno-gospodarcze. Absolwent wydziału znajduje zatrudnienie w administracji, instytucjach samorządowych, biurach projektowych czy agencjach rozwoju przestrzennego.

7. Geografia fizyczna z geoinformacją – kierunek prowadzony jest w systemie stacjonarnym w ramach studiów magisterskich II-ego stopnia. Kierunek pozwala studentom zdobyć wiedzę dotyczącą współczesnych zmian środowiskowych w skali regionalnej i globalnej, pozwalają zgłębić współczesne systemy informacji geograficznej, zagadnienia meteorologiczne, hydrologiczne i geologiczne. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach, instytucjach samorządowych i firmach usługowych wykorzystujących monitorowanie zmian środowiskowych i dane przestrzenne.

8. Criminology and criminal justice – kierunek studiów licencjackich I-ego stopnia, prowadzony w systemie stacjonarnym, w języku angielskim. Studenci kierunku zgłębiają między innymi podstawy kryminologii, medycyny sądowej, prawa karnego czy kryminalistyki. Zajęcia prowadzone przez uznanych praktyków z kraju i europy pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w każdym systemie prawnym. Absolwenci znajdują zatrudnienie w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, służbach mundurowych i instytucjach pozarządowych.


Data publikacji: 03.10.2022
ikonka kierunki studiów

Opinie o uczelniach w Gdańsku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk