Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Gdańsk

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

tel.:

58 555 83 80, 506 474 217

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3500zł od 3800zł

Architektura Krajobrazu Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3800zł od od od

Architektura Wnętrz Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3800zł od od od 3800zł

Business and Languages Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2700zł od od od

Ekonomia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1650zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Sztuki Nowych Mediów Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3185zł od od od

Wydział Informatyki Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 3185zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

80-335 Gdańsk

ul. Pelplińska 7

tel.:

58 769 08 02, 58 769 08 03

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Dietetyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2300zł od 2600zł

Fizjoterapia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od 3400zł

Kosmetologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od 3400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

80-875 Gdańsk

ul. Biskupia 24 B

tel.:

(58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Kierunek PRAWNO-BIZNESOWY Zobacz wiecej

Zdrowie Publiczne Zobacz wiecej

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1700zł od od od

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 1900zł

Architektura krajobrazu Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2 700zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie niepubliczne (prywatne) Gdańsk

1. Gdańska Szkoła Wyższa

uczelnia prywatna Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną w 2002 roku. Prowadzi dwa wydziały zamiejscowe w Olsztynie oraz Słupsku. Posiada dwa wydziały: nauk społecznych oraz nauk inżynierskich. Co roku w szkole kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie (pedagogika, administracja, turystyka i rekreacja, edukacja artystyczna, zdrowie publiczne, kryminologia), magisterskie (administracja) oraz inżynierskie (gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji). W ofercie kształcenia znajduje się również spory wybór kierunków studiów podyplomowych. Gdańska Szkoła Wyższa posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, doskonale przygotowanych do nauczania, a także świetną bazę lokalową, zapewniającą komfortowe warunki do nauki. Szkoła realizuje sporo projektów i programów badawczych, współpracuje z uczelniami, zakładami naukowymi, a także przedsiębiorstwami, w których studenci mają możliwość odbywania praktyk i szkoleń.

Lokalizacja:
ul. Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

uczelnia prywatna WSB Gdańsk

Uczelnia powstała w 1998 roku, skupiając się na kształceniu na kierunkach ekonomicznych oraz humanistycznych. Posiada aż 42 umowy partnerskie z uczelniami w całej Europie. W ramach działalności edukacyjnej na uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania tytułu doktora. W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe, a także szeroki wybór specjalistycznych szkoleń oraz kursów zawodowych. Na uczelni co roku kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Wyższa Szkoła bankowa w Gdańsku posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, współpracuje również z przedsiębiorstwami, w których studenci mogą odbywać staże i praktyki. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami.

Lokalizacja:
aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk

3. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

uczelnia prywatna Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powstała w 1999 roku, a jej oferta kształcenia od początku była dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Co roku w szkole kształci się około 2 000 studentów. W strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia funkcjonują trzy wydziały: fizjoterapii i nauk o zdrowiu, administracji i nauk społecznych, informatyki i zarządzania. Szkoła kształci na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych na kierunkach: dietetyka, ekodietetyka, zarządzanie oświatą oraz kosmetologia bioestetyczna. Istnieje możliwość studiowania stacjonarnie lub niestacjonarnie. Wyższa Szkoła Zdrowia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzą zarówno pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele biznesu. Uczelnia uczestniczy w programach naukowych, projektach badawczych, umożliwia studentom korzystanie z wymian międzyuczelnianych, a także odbywanie stażów i praktyk u najlepszych pracodawców w regionie.

Lokalizacja:
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk