Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 5

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa jest niepubliczną uczelnią wyższą, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Kształci ona wyłącznie w jednym kierunku, tj. Turystyka i rekreacja zarówno na studiach I stopnia (licencjackich), jak i II stopnia (magisterskich). W swojej ofercie WSTiH dysponuje również ciekawym zasobem studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych związanych z branżą turystyczną. Dzięki pozyskiwanym partnerom, szkoła zapewnia studiującym dostęp do wiedzy o najnowszych trendach na rynku oraz daje możliwość wspólnej nauki z najwybitniejszymi praktykami, którzy są zapraszani do współpracy w charakterze wykładowców. 

WSTiH bierze również udział w programie Erasmus+, co daje studentom większe możliwości rozwoju na rynku zagranicznym. Cały proces studiowania niewątpliwie dopełnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która sukcesywnie naucza kolejne pokolenia absolwentów WSTiH.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (Niepubliczna)

Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 16

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to niepubliczna uczelnia działająca od 2000 roku. Obejmuje ona 4 wydziały: Ekonomii i Finansów, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny z Ateneum Szkołą Wyższą, Filia w Chojnicach oraz Architektury, Inżynierii i Sztuki. Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym, stacjonarnym w weekendy oraz niestacjonarnym. W Sopockiej Szkole Wyższej prowadzona są studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe, a także kursy i szkolenia. Plany i programy studiów konsultowane są z przedstawicielami instytucji branżowych, jak i z absolwentami uczelni, aby spełniały one wymagania oraz oczekiwania pracodawców i studentów. 

Uczelnia charakteryzuje się przyszłościowymi kierunkami, innowacyjnymi projektami edukacyjnymi – takimi jak: „studiuj i pracuj”, kadrą akademicką z doświadczeniem praktycznym, doskonale przygotowanymi pracowniami, intensywną nauką języków obcych, gwarancją odbywania praktyk w największych korporacjach polskich, jak i zagranicznych – na przykład w Bayer.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 4

Wydział Zamiejscowy w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych naukami informatycznymi, nowymi technologiami i multimediami. Uczelnia powstała w 1994 roku, jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, stworzoną w wyniku porozumienia między polskim i japońskim rządem. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, a także studia doktoranckie

PJATK zapewnia studentom doskonałą jakość kształcenia, dobrze wyposażone pracownie, a także możliwość edukowania się pod okiem najlepszej kadry wykładowców oraz specjalistów w różnych obszarach informatyki. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnych kursach i szkoleniach, kołach naukowych i stowarzyszeniach studenckich. 

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 7

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną założoną w 1999 roku w Gdańsku. Od początku powstania ideą działalności uczelni było kształcenie nowoczesnych kadr w zawodach medycznych oraz okołomedycznych. Wyższa Szkoła Zdrowia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w kierunkach fizjoterapia, dietetyka i kosmetologia. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, po polsku lub w całości w języku angielskim. W ofercie jest również duży wybór studiów podyplomowych, które pozwalają na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych. 

Obecnie na Wyższej Szkole Zdrowia studiuje około 2 tysięcy studentów. Uczelnia cieszy się dobrą renomą nie tylko wśród kandydatów, ale również w środowisku akademickim. Nieustannie podwyższa standardy kształcenia, uaktualnia programy nauczania, a także współpracuje z otoczeniem biznesowym.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) (Niepubliczna)

Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 36

Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 roku jako Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2013 roku. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a także na studiach podyplomowych. W ofercie kształcenia znajdują się przede wszystkim nauki społeczne i ścisłe, między innymi zarządzanie, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna. Edukacja artystyczna, turystyka i rekreacja. Kształcenie realizowane jest według wysokich standardów nauczania.

Realizują praktyki i staże zawodowe w dobrych firmach, mają również możliwość rozwijania zainteresowań w wielu organizacjach studenckich. Gdańska Szkoła Wyższa jest również doceniana przez środowisko akademickie i niezależne rankingi edukacyjne. Posiada między innymi certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia, Dobra Praca”.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Gdańsk

1. Gdańska Szkoła Wyższa

uczelnia prywatna Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną w 2002 roku. Prowadzi dwa wydziały zamiejscowe w Olsztynie oraz Słupsku. Posiada dwa wydziały: nauk społecznych oraz nauk inżynierskich. Co roku w szkole kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie (pedagogika, administracja, turystyka i rekreacja, edukacja artystyczna, zdrowie publiczne, kryminologia), magisterskie (administracja) oraz inżynierskie (gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji). W ofercie kształcenia znajduje się również spory wybór kierunków studiów podyplomowych. Gdańska Szkoła Wyższa posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, doskonale przygotowanych do nauczania, a także świetną bazę lokalową, zapewniającą komfortowe warunki do nauki. Szkoła realizuje sporo projektów i programów badawczych, współpracuje z uczelniami, zakładami naukowymi, a także przedsiębiorstwami, w których studenci mają możliwość odbywania praktyk i szkoleń.

Lokalizacja:
ul. Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

uczelnia prywatna WSB Gdańsk

Uczelnia powstała w 1998 roku, skupiając się na kształceniu na kierunkach ekonomicznych oraz humanistycznych. Posiada aż 42 umowy partnerskie z uczelniami w całej Europie. W ramach działalności edukacyjnej na uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania tytułu doktora. W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe, a także szeroki wybór specjalistycznych szkoleń oraz kursów zawodowych. Na uczelni co roku kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Wyższa Szkoła bankowa w Gdańsku posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, współpracuje również z przedsiębiorstwami, w których studenci mogą odbywać staże i praktyki. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami.

Lokalizacja:
aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk

3. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

uczelnia prywatna Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powstała w 1999 roku, a jej oferta kształcenia od początku była dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Co roku w szkole kształci się około 2 000 studentów. W strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia funkcjonują trzy wydziały: fizjoterapii i nauk o zdrowiu, administracji i nauk społecznych, informatyki i zarządzania. Szkoła kształci na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych na kierunkach: dietetyka, ekodietetyka, zarządzanie oświatą oraz kosmetologia bioestetyczna. Istnieje możliwość studiowania stacjonarnie lub niestacjonarnie. Wyższa Szkoła Zdrowia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzą zarówno pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele biznesu. Uczelnia uczestniczy w programach naukowych, projektach badawczych, umożliwia studentom korzystanie z wymian międzyuczelnianych, a także odbywanie stażów i praktyk u najlepszych pracodawców w regionie.

Lokalizacja:
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk