Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Gdańsk

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 555 83 80, 506 474 217

fax.:

58 550 78 80

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura

Cena za semestr od od 3200zł od od 3200zł

Architektura Krajobrazu

Cena za semestr od od 2950zł od od

Architektura Wnętrz

Cena za semestr od 3200zł od od od 3200zł

Business and Languages

Cena za semestr od 2700zł od od od

Ekonomia

Cena za semestr od 2200zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

80-266 Gdańsk

al. Grunwaldzka 238A

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 522 75 19, 58 522 75 21

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Cena za semestr od 1875zł od od od 1875zł

Filologia

Cena za semestr od 1825zł od od od

Finanse i rachunkowość

Cena za semestr od 2125zł od od od 2125zł

Informatyka

Cena za semestr od 2400zł od od od

Informatyka inżynierska

Cena za semestr od od 2400zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

80-875 Gdańsk

ul. Biskupia 24 B

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

fax.:

wewn. 40
rekrutacja.: (58) 305 08 89 | 305 08 12 |
305 08 11 wew. 46
infolinia (58) 305 01 83

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Kierunek PRAWNO-BIZNESOWY

Zdrowie Publiczne

Administracja

Cena za semestr od 1700zł od od od

Administracja

Cena za semestr od od od od 1900zł

Architektura krajobrazu

Cena za semestr od od 2 700zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Studia I i II stopnia

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

80-045 Gdańsk

ul. Brzegi 55

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 683-59-75

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Cena za semestr od 3185zł od od od

Wydział Informatyki

Cena za semestr od od 3185zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wybrane kierunki studiów w pomorskie

Uczelnie niepubliczne (prywatne) Gdańsk

1. Gdańska Szkoła Wyższa

uczelnia prywatna Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną w 2002 roku. Prowadzi dwa wydziały zamiejscowe w Olsztynie oraz Słupsku. Posiada dwa wydziały: nauk społecznych oraz nauk inżynierskich. Co roku w szkole kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie (pedagogika, administracja, turystyka i rekreacja, edukacja artystyczna, zdrowie publiczne, kryminologia), magisterskie (administracja) oraz inżynierskie (gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji). W ofercie kształcenia znajduje się również spory wybór kierunków studiów podyplomowych. Gdańska Szkoła Wyższa posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, doskonale przygotowanych do nauczania, a także świetną bazę lokalową, zapewniającą komfortowe warunki do nauki. Szkoła realizuje sporo projektów i programów badawczych, współpracuje z uczelniami, zakładami naukowymi, a także przedsiębiorstwami, w których studenci mają możliwość odbywania praktyk i szkoleń.

Lokalizacja:
ul. Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

uczelnia prywatna WSB Gdańsk

Uczelnia powstała w 1998 roku, skupiając się na kształceniu na kierunkach ekonomicznych oraz humanistycznych. Posiada aż 42 umowy partnerskie z uczelniami w całej Europie. W ramach działalności edukacyjnej na uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania tytułu doktora. W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe, a także szeroki wybór specjalistycznych szkoleń oraz kursów zawodowych. Na uczelni co roku kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Wyższa Szkoła bankowa w Gdańsku posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, współpracuje również z przedsiębiorstwami, w których studenci mogą odbywać staże i praktyki. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami.

Lokalizacja:
aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk

3. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

uczelnia prywatna Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powstała w 1999 roku, a jej oferta kształcenia od początku była dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Co roku w szkole kształci się około 2 000 studentów. W strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia funkcjonują trzy wydziały: fizjoterapii i nauk o zdrowiu, administracji i nauk społecznych, informatyki i zarządzania. Szkoła kształci na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych na kierunkach: dietetyka, ekodietetyka, zarządzanie oświatą oraz kosmetologia bioestetyczna. Istnieje możliwość studiowania stacjonarnie lub niestacjonarnie. Wyższa Szkoła Zdrowia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzą zarówno pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele biznesu. Uczelnia uczestniczy w programach naukowych, projektach badawczych, umożliwia studentom korzystanie z wymian międzyuczelnianych, a także odbywanie stażów i praktyk u najlepszych pracodawców w regionie.

Lokalizacja:
ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk