Która uczelnia prywatna w Gdańsku jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku

Nie istnieje jednolita metoda oceny, która pozwalałaby stwierdzić, która uczelnia prywatna w Gdańsku jest najlepsza.

Różnice w jakości nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, wynikające z zróżnicowanego poziomu kadry dydaktycznej, mogą mieć znaczący wpływ na ostateczną ocenę.

W procesie podejmowania decyzji pomocne mogą okazać się opinie studentów, dostępne na tej stronie obok informacji o każdej uczelni.

W rankingu Perspektywy 2023 wśród uczelni niepublicznych w Gdańsku wysoko uplasowały się Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oraz Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie (z oddziałami w Trójmieście)​​. 

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Gdańsku są najbardziej popularne?
 

Co roku portal Uczelnie.pl opracowuje zestawienie kierunków studiów w rankingu najpopularniejszych kierunków studiów w Gdańsku.


Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Gdańsku?
 

Obok wymienionych poniżej gdańskich uczelni niepublicznych zamieszczono informacje o progach punktowych, o ile uczelnia określa takie kryteria w swoim procesie rekrutacyjnym.
 

Akademia Ateneum w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Galeria Akademia Ateneum w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 16

Akademia Ateneum-Akademia Nauk Stosowanych jest wyższą uczelnią niepubliczną, która została założona w 2004 roku. Do 2021 roku funkcjonowała pod nazwą Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. W ramach oferty kształcenia oferuje ona studia licencjackie, magisterskie, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe. Do dyspozycji studentów pozostają również koła naukowe, jak np. Pryzmat Studencki, TransEuropa czy Infobroker Systemowy, w których można ciekawie spędzać wolny czas po zajęciach na uczelni. 

Dodatkowo przy Akademii Ateneum działają również: Klub Uczelniany AZS Ateneum, Centrum Aktywności Profesjonalnej, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademickie Biuro Karier. Proces kształcenia jest doskonale dopełniony kompleksową bazą dydaktyczną pod postacią różnych metrażowo sal, pracowni, laboratoriów itd.

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 3

Powiślańska Szkoła Wyższa z Filią w Gdańsku to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem w kształceniu kadr biznesowych i medycznych. Placówka ta oferuje kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na I i II stopniu oraz w ramach studiów pomostowych dla pielęgniarek i pielęgniarzy.

Ponadto na tej uczelni można dokształcać się dzięki organizowanym kursom i szkoleniom MBA dla kadr medycznych. PSW Filia w Gdańsku posiada także bardzo dobrze rozwiniętą bazę dydaktyczną, na którą składają się dwie aule audytoryjne oraz liczne sale dydaktyczne. Warto dodać, że uczelnia złożyła wnioski do MEiN o akceptację wprowadzenia do oferty kształcenia nowych kierunków: Położnictwa, Ratownictwa Medycznego, Dietetyki, Kosmetologii oraz Ekonomii.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 7

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, czyli WSSE to prywatna uczelnia kształcąca w zakresie nauk społecznych oraz ekonomicznych. Została założona w 2001 roku w Gdański, ale obecnie posiada również swoje filie w Ostrołęce oraz Szczecinie. Oferta edukacyjna uczelni daje studentom szerokie możliwości kształcenia na kierunkach takich jak Pedagogika, Psychologia. Programy są opracowywane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi, a także zagranicznymi. 

Dzięki temu można również wziąć udział w międzynarodowym programie wymiany studentów. Osoby, które ukończyły studia I stopnia mogą skorzystać z oferty studiów magisterskich uzupełniających bądź podyplomowych. Na terenie uczelni z myślą o rozwoju studentów funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które pomaga w znalezieniu pierwszej pracy w trakcie studiów.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (WSTiH) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 8

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa jest niepubliczną uczelnią wyższą, która rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Kształci ona wyłącznie w jednym kierunku, tj. Turystyka i rekreacja zarówno na studiach I stopnia (licencjackich), jak i II stopnia (magisterskich). W swojej ofercie WSTiH dysponuje również ciekawym zasobem studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych związanych z branżą turystyczną. Dzięki pozyskiwanym partnerom, szkoła zapewnia studiującym dostęp do wiedzy o najnowszych trendach na rynku oraz daje możliwość wspólnej nauki z najwybitniejszymi praktykami, którzy są zapraszani do współpracy w charakterze wykładowców. 

WSTiH bierze również udział w programie Erasmus+, co daje studentom większe możliwości rozwoju na rynku zagranicznym. Cały proces studiowania niewątpliwie dopełnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która sukcesywnie naucza kolejne pokolenia absolwentów WSTiH.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (Niepubliczna)

Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 17

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to niepubliczna uczelnia działająca od 2000 roku. Obejmuje ona 4 wydziały: Ekonomii i Finansów, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny z Ateneum Szkołą Wyższą, Filia w Chojnicach oraz Architektury, Inżynierii i Sztuki. Zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym, stacjonarnym w weekendy oraz niestacjonarnym. W Sopockiej Szkole Wyższej prowadzona są studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe, a także kursy i szkolenia. Plany i programy studiów konsultowane są z przedstawicielami instytucji branżowych, jak i z absolwentami uczelni, aby spełniały one wymagania oraz oczekiwania pracodawców i studentów. 

Uczelnia charakteryzuje się przyszłościowymi kierunkami, innowacyjnymi projektami edukacyjnymi – takimi jak: „studiuj i pracuj”, kadrą akademicką z doświadczeniem praktycznym, doskonale przygotowanymi pracowniami, intensywną nauką języków obcych, gwarancją odbywania praktyk w największych korporacjach polskich, jak i zagranicznych – na przykład w Bayer.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) - Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 8

Wydział Zamiejscowy w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych naukami informatycznymi, nowymi technologiami i multimediami. Uczelnia powstała w 1994 roku, jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, stworzoną w wyniku porozumienia między polskim i japońskim rządem. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, a także studia doktoranckie

PJATK zapewnia studentom doskonałą jakość kształcenia, dobrze wyposażone pracownie, a także możliwość edukowania się pod okiem najlepszej kadry wykładowców oraz specjalistów w różnych obszarach informatyki. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnych kursach i szkoleniach, kołach naukowych i stowarzyszeniach studenckich. 

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 17

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną założoną w 1999 roku w Gdańsku. Od początku powstania ideą działalności uczelni było kształcenie nowoczesnych kadr w zawodach medycznych oraz okołomedycznych. Wyższa Szkoła Zdrowia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w kierunkach fizjoterapia, dietetyka i kosmetologia. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, po polsku lub w całości w języku angielskim. W ofercie jest również duży wybór studiów podyplomowych, które pozwalają na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych. 

Obecnie na Wyższej Szkole Zdrowia studiuje około 2 tysięcy studentów. Uczelnia cieszy się dobrą renomą nie tylko wśród kandydatów, ale również w środowisku akademickim. Nieustannie podwyższa standardy kształcenia, uaktualnia programy nauczania, a także współpracuje z otoczeniem biznesowym.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) (Niepubliczna)

Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 29

Opinie: 44

Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 roku jako Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2013 roku. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a także na studiach podyplomowych. W ofercie kształcenia znajdują się przede wszystkim nauki społeczne i ścisłe, między innymi zarządzanie, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna. Edukacja artystyczna, turystyka i rekreacja. Kształcenie realizowane jest według wysokich standardów nauczania.

Realizują praktyki i staże zawodowe w dobrych firmach, mają również możliwość rozwijania zainteresowań w wielu organizacjach studenckich. Gdańska Szkoła Wyższa jest również doceniana przez środowisko akademickie i niezależne rankingi edukacyjne. Posiada między innymi certyfikaty „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia, Dobra Praca”.

Studia prywatne w Gdańsku - pytania i odpowiedzi

 • Ile jest uczelni niepublicznych w Gdańsku?

  Gdańsk oferuje 11 uczelni niepublicznych w swojej ofercie. Są to:

  • Akademia Ateneum,
  • Gdańska Szkoła Wyższa,
  • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna,
  • Gdańska Wyższa Szkoła Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów,
  • Gdańska Wyższa Szkoła Administracji,
  • Gdańska Wyższa Szkoła Bankowa,
  • Gdańska Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Prawna,
  • Wyższa Szkoła Bankowa,
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sopocie.

  Więcej informacji: Uczelnie prywatne w Gdańsku

 • Jak sprawdzić która uczelnia niepubliczna w Gdańsku jest dobra?

  Aby sprawdzić, która uczelnia niepubliczna w Gdańsku jest dobra, warto podjąć kilka kroków. Przede wszystkim, istotne jest zapoznanie się z rankingami uczelni, które mogą dostarczyć ogólnego obrazu na temat jakości nauczania i pozycji danej uczelni.

  Należy również dokładnie przeanalizować programy nauczania oferowane przez uczelnie, zwracając uwagę na ich zgodność z Twoimi zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi.

  Warto także poszukać opinii obecnych studentów i absolwentów, co pozwoli uzyskać bezpośrednią informację na temat doświadczeń związanych ze studiowaniem.

 • Jakie są zalety studiowania na uczelni niepublicznej w Gdańsku?

  Studiowanie na uczelni niepublicznej w Gdańsku oferuje kilka zalet. Po pierwsze, uczelnie te często charakteryzują się mniejszymi grupami studenckimi, co pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do studenta i lepszy kontakt z wykładowcami.

  Po drugie, programy nauczania w uczelniach niepublicznych są często bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb rynku pracy, co może być korzystne dla studentów zainteresowanych konkretnymi umiejętnościami zawodowymi.

  Uczelnie niepubliczne często oferują też nowoczesne udogodnienia i infrastrukturę, a także silne powiązania z biznesem, co może ułatwiać studentom znalezienie staży i pierwszej pracy.

  Więcej informacji: 5 zalet studiowania na niepublicznych uczelniach.

 • Jakie są wady studiowania na uczelni niepublicznej w Gdańsku?

  Studiowanie na uczelni niepublicznej w Gdańsku może mieć pewne wady. Po pierwsze, często wiąże się to z wyższymi kosztami czesnego, co może być znaczącym obciążeniem finansowym dla studentów i ich rodzin.

  Po drugie, niektóre uczelnie niepubliczne mogą nie oferować tak szerokiego zakresu programów studiów i specjalizacji jak uczelnie publiczne. Istnieje również percepcja, że niektóre uczelnie niepubliczne mogą mieć niższy prestiż i uznanie na rynku pracy, co może wpływać na przyszłe perspektywy zawodowe absolwentów.

  Ponadto, w porównaniu do większych uniwersytetów publicznych, uczelnie niepubliczne mogą mieć mniej zasobów na badania naukowe i rozwój akademicki.

  Więcej szczegółów: Szkoły publiczne vs. niepubliczne.

 • Czym różnią się studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Gdańsku?

  Studia na uczelni publicznej i niepublicznej w Gdańsku różnią się pod kilkoma względami, które mają wpływ na doświadczenie edukacyjne i życie studenckie.

  Uczelnie publiczne często są większe i mają dłuższą historię, co przekłada się na ich prestiż i rozpoznawalność. Zazwyczaj oferują one szerszy zakres kierunków studiów i są bardziej zorientowane na badania naukowe. Studia na uczelniach publicznych są często finansowane przez państwo, co oznacza niższe lub zerowe czesne dla studentów.

  Z drugiej strony, uczelnie niepubliczne mogą oferować bardziej zindywidualizowane podejście do nauczania, mniejsze grupy i bardziej praktycznie zorientowane programy studiów. Często są one bardziej elastyczne w dostosowywaniu programów do potrzeb rynku pracy i szybciej reagują na zmiany w branżach i sektorach.

  Zobacz również: Uczelnia publiczna czy prywatna: co wybrać?

 • Czy aby podjąć studia na uczelni niepublicznej w Gdańsku trzeba mieć maturę?

  Tak, aby podjąć studia na uczelni niepublicznej w Gdańsku, zazwyczaj wymagana jest matura, podobnie jak na uczelniach publicznych.

  Matura potwierdza ukończenie edukacji średniej i jest standardowym wymogiem przyjęcia na większość programów studiów wyższych w Polsce.

  Uczelnie niepubliczne mogą mieć własne kryteria i procedury rekrutacyjne, ale zdana matura jest zwykle podstawowym warunkiem do rozpoczęcia studiów.

  Zobacz więcej: Czy na studiach prywatnych liczy się matura?


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Gdańsk

1. Gdańska Szkoła Wyższauczelnia prywatna Gdańska Szkoła WyższaGdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną w 2002 roku. Prowadzi dwa wydziały zamiejscowe w Olsztynie oraz Słupsku. Posiada dwa wydziały: nauk społecznych oraz nauk inżynierskich. Co roku w szkole kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Uczelnia prowadzi studia licencjackie (pedagogika, administracja, turystyka i rekreacja, edukacja artystyczna, zdrowie publiczne, kryminologia), magisterskie (administracja) oraz inżynierskie (gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji). W ofercie kształcenia znajduje się również spory wybór kierunków studiów podyplomowych. Gdańska Szkoła Wyższa posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, doskonale przygotowanych do nauczania, a także świetną bazę lokalową, zapewniającą komfortowe warunki do nauki. Szkoła realizuje sporo projektów i programów badawczych, współpracuje z uczelniami, zakładami naukowymi, a także przedsiębiorstwami, w których studenci mają możliwość odbywania praktyk i szkoleń.Lokalizacja:ul. Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańskuuczelnia prywatna WSB GdańskUczelnia powstała w 1998 roku, skupiając się na kształceniu na kierunkach ekonomicznych oraz humanistycznych. Posiada aż 42 umowy partnerskie z uczelniami w całej Europie. W ramach działalności edukacyjnej na uczelni funkcjonują dwa wydziały: Wydział Finansów i Zarządzania w Gdańsku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Uczelnia kształci na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich oraz nadawania tytułu doktora. W ofercie kształcenia znajdują się również studia podyplomowe, a także szeroki wybór specjalistycznych szkoleń oraz kursów zawodowych. Na uczelni co roku kształci się kilkanaście tysięcy studentów. Wyższa Szkoła bankowa w Gdańsku posiada kadrę kilkudziesięciu pracowników naukowych, współpracuje również z przedsiębiorstwami, w których studenci mogą odbywać staże i praktyki. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami. Lokalizacja:aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk3. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańskuuczelnia prywatna Wyższa Szkoła Zdrowia w GdańskuWyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku powstała w 1999 roku, a jej oferta kształcenia od początku była dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Co roku w szkole kształci się około 2 000 studentów. W strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia funkcjonują trzy wydziały: fizjoterapii i nauk o zdrowiu, administracji i nauk społecznych, informatyki i zarządzania. Szkoła kształci na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych na kierunkach: dietetyka, ekodietetyka, zarządzanie oświatą oraz kosmetologia bioestetyczna. Istnieje możliwość studiowania stacjonarnie lub niestacjonarnie. Wyższa Szkoła Zdrowia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w której skład wchodzą zarówno pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele biznesu. Uczelnia uczestniczy w programach naukowych, projektach badawczych, umożliwia studentom korzystanie z wymian międzyuczelnianych, a także odbywanie stażów i praktyk u najlepszych pracodawców w regionie. Lokalizacja:ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk