Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku
Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

1. Ekonomia - 17.35 kandydata na miejsce – Politechnika Gdańska

Najpopularniejszy kierunkiem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest Ekonomia, kierunek ten wykładany jest w ramach studiów wyższych I-ego stopnia, nauka trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci ekonomii mogą wybrać przyszłą ścieżkę kariery zawodowej, decydując się na jedną z dostępnych specjalizacji: ekonomię społeczną, międzynarodową lub menadżerską. Absolwenci ekonomii z powodzeniem potrafią zarządzać ryzykiem w firmach, analizować konkretne rynki, a także wykonywać analizy ekonomiczne w skali kraju. Ekonomiści, to grupa zawodowa szczególnie poszukiwana na współczesnym rynku pracy, większość przedsiębiorstw zatrudnia analityków rynku, poszukuje profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego czy udoskonalenia działu finansowego. Absolwenci Ekonomii Politechniki Gdańskiej, często znajdują zatrudnienie w korporacjach finansowych, jako pracownicy administracji publicznej czy w organizacjach pozarządowych, wykorzystując praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie studiów. Obecnie kierunek Ekonomia jest bezpłatny.


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

2. Mechatronika - 16.8 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, oferuje bardzo obecnie popularny kierunek jakim jest Mechatronika. Studia na tym kierunku odbywają się w systemie dziennym, w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia, na których nauka trwa 3 lata. Studenci tego kierunku, mogą również wybrać specjalizację kierunkową, jaką jest Mechatronika Stosowana, która łączy praktyczną i teoretyczną wiedzę z dziedzin takich jak informatyka, mechanika, elektronika czy budowa maszyn, pozwalając wykorzystać tą wiedzę i umiejętności w konkretnym produkcie. Mechatronik nazywany jest często zawodem przyszłości, ciężko obecnie znaleźć gałęzie przemysłu, laboratoria badawcze czy firmy wdrażające nowoczesne technologie, które nie wykorzystują zdobyczy mechatroniki. Absolwenci tego kierunku potrafią działać w zespołach projektowych, samodzielnie wytwarzać i nadzorować systemy i urządzenia mechatroniczne. Studia dla obywateli Polski na kierunku Mechatronika Politechniki Gdańskiej są bezpłatne.


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

3. Gospodarka Przestrzenna - 15.28 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska

Od 2012r. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzi studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ten popularny kierunek prowadzony jest w systemie dziennym, trwają 3,5 roku – 7 semestrów, a absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera. Kierunek ten wybierają osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z planowaniem przestrzennym kształtującym nowy obraz miast i wsi, rewitalizacją terenów, projektowaniem przestrzeni użytkowych w zgodzie ze środowiskiem. Absolwenci Gospodarki Przestrzennej, potrafią w swojej pracy wykorzystywać nowoczesne systemy informatyczne, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie urbanistyki, przeprowadzają analizy inwestycyjne dużych przedsięwzięć urbanistycznych, potrafią pozyskiwać fundusze unijne, potrafią planować długotrwały rozwój terenów miejskich i wiejskich uwzględniając zachodzące zmiany klimatyczne. Inżynierowie Gospodarki Przestrzennej najczęściej zatrudniani są na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zasilają szeregi biur projektowych związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskich czy zespołach planowania przestrzennego o szerokim zakresie inwestycyjnym. Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna są obecnie bezpłatne.


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

4. Kierunek Zarządzanie - 14,9 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska

Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej to trzyletni kierunek studiów licencjackich, z nauką prowadzoną w formie stacjonarnej, uczelnia nie prowadzi nauczania w formie zaocznej na tym kierunku. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala zdobyć wiedzę zarówno z dziedzin nauk ekonomicznych, społecznych, elementów prawa jak i nauk z dziedzin zarządzania i aspektów dotyczących funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Dodatkowym atutem studiowania tego kierunku jest możliwość poznania w dobrym stopniu języka angielskiego wraz z językiem specjalistycznym i branżowym oraz możliwość nauki języka chińskiego wraz z kulturą i historią kraju. Absolwenci kierunku zdobywają umiejętności pracy w zespołach wielokulturowych, posiada praktyczne umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętności ekonomiczne, znajdując zatrudnienie przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, międzynarodowych korporacjach, zajmuje stanowiska decyzyjne związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Opłata za semestr studiów na kierunku Zarządzanie wynosi obecnie 1000zł.


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

5. Kierunek Analityka Gospodarcza – 13,48 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska

Studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym ( z opłatą za semestr). Dzięki nauce na kierunku, studenci poznają zasady analizowania zjawisk zachodzących w gospodarce, zdobywają teoretyczna wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, finansów i zarządzania. Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, potrafią skutecznie analizować rynek i gromadzić dane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W trakcie studiów możliwe jest wybranie drogi specjalizacyjnej związanej z analityka finansową lub analityka rynku oraz wziąć udział w licznych certyfikowanych kursach i szkoleniach takich jak Oracle, kurs MS SQL czy kursy menadżerskie. Absolwenci kierunku najczęściej podejmują pracę w sektorze bankowym, korporacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych na stanowiskach doradczych i analitycznych lub w firmach i instytucjach ubezpieczeniowych. Płatna forma studiów na kierunku, to aktualnie koszt 1900zł/semestr. Zobacz pełny ranking popularności studiów w Gdańsku kliknij tutaj.


Data publikacji: 25.10.2021
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk