Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku

Najpopularniejsze kierunki studiów w GdańskuNajpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku 2021/2022


1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 28 kandydatów na jedno miejsce, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

Czas trwania studiów: 5 lat (10 semestrów) – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 21 000 zł/semestr studiów
Nabywane umiejętności:

Program studiów kierunku lekarsko-dentystycznego jest podzielony według lat i obejmuje: 1 i 2 rok – student zostaje zapoznany z naukami morfologicznymi, podstawami medycyny oraz częścią przedmiotów kierunkowych; 3 i 4 rok – student poszerza swoją wiedzę kliniczną w teorii i praktyce teoretyczną w zakresie przedmiotów kierunkowych, np. stomatologii zachowawczej, stomatologii wieku rozwojowego, periodontologii.

Ponadto studenci poznają również prawno-organizacyjne podstawy medycyny; 5 rok – student rozpoczyna praktyczne nauczanie kliniczne, realizowane w klinikach i zakładach uczelnianych.

Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty, który uprawnia ich do pracy w prywatnych lub publicznych zakładach stomatologicznych

 

2. Ekonomia - 24 kandydatów na jedno miejsce, Politechnika Gdańska

 

Czas trwania studiów: 3 lata (I stopień) i 2 lata (II stopień) 
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: od 1 650 zł/semestr studiów
Nabywane umiejętności:

Studenci nabywają wiedzę analizowania i rozpoznawania najważniejszych problemów współczesnej gospodarki.

Dzięki szeregowi specjalizacji, student zyskuje kompleksowe przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych działających w otoczeniu międzynarodowym czy miejscach funkcjonujących na zasadach ekonomii społecznej.

Ponadto absolwent może kontynuować edukację na studiach magisterskich na kierunkach ekonomicznych, zwłaszcza na analityce gospodarczej i zarządzaniu. 

 

3. Gospodarka przestrzenna - 22 kandydatów na jedno miejsce, Politechnika Gdańska

 

Czas trwania studiów: 3 lata (I stopień) i 2 lata (II stopień) 
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Student na kierunku Gospodarka przestrzenna nabywa wiedzę z zakresu urbanistyki, nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a także planowania przestrzennego.

Zdobyta wiedza praktyczna jak i teoretyczna pozwoli absolwentowi kierunku realizować procesy rozwoju miast i gmin, szczególnie jeśli chodzi o rozwój przestrzenny czy lokalizację nowych inwestycji.

Student zyskując tytuł zawodowy inżyniera tego kierunku zyskuje możliwość pracy w m.in. zespołach projektowych trudniących się rozwojem, transformacją i rewitalizacją miast czy administracji publicznej. 

 

4. Energetyka - 17 kandydatów na jedno miejsce, Politechnika Gdańska 

 

Czas trwania studiów: 3 lata (I stopień) i 2 lata (II stopień) 
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą ogólnotechniczną, a także nabywa umiejętności projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów energetycznych. Zdobyte kwalifikacje i wiedzę umie wykorzystać w ochronie i kształtowaniu środowiska.

Ponadto student uczy się w jaki sposób określać taksonomię w efektywności energetycznej obiektów energetycznych oraz zyskuje umiejętności pracy zespołowej w środowisku zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Dzięki uzyskaniu tytułu zawodowego inżyniera na studiach I stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

 

5. Automatyka i robotyka - 17 kandydatów na jedno miejsce, Politechnika Gdańska

 

Czas trwania studiów: 3 lata (I stopień inżynierskie) i 2 lata (II stopień) 
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne (II stopień)
Cena za studia niestacjonarne: 3 200 zł/ semestr 
Nabywane umiejętności:

Absolwent powyższego kierunku będzie specjalizował się w zakresie automatyki, robotyki i systemów sterowania.

Oznacza to, że będzie on posiadał podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i implementacji układów sterowania, w tym m.in. procesorów sygnałowych, sterowników, sieci komputerowych czy zarządzania informacją.

Największy nacisk w programie studiów położony jest na programowalne sterowniki logiczne, urządzenia i systemy automatyki oraz robotyki i diagnostyki przemysłowej. 

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Gdańsku 2021.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku 2020/2021


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku


1. Ekonomia - 17.35 kandydata na miejsce – Politechnika Gdańska
 

Najpopularniejszy kierunkiem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest Ekonomia, kierunek ten wykładany jest w ramach studiów wyższych I-ego stopnia, nauka trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci ekonomii mogą wybrać przyszłą ścieżkę kariery zawodowej, decydując się na jedną z dostępnych specjalizacji: ekonomię społeczną, międzynarodową lub menadżerską.

Absolwenci ekonomii z powodzeniem potrafią zarządzać ryzykiem w firmach, analizować konkretne rynki, a także wykonywać analizy ekonomiczne w skali kraju. Ekonomiści, to grupa zawodowa szczególnie poszukiwana na współczesnym rynku pracy, większość przedsiębiorstw zatrudnia analityków rynku, poszukuje profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego czy udoskonalenia działu finansowego.

Absolwenci Ekonomii Politechniki Gdańskiej, często znajdują zatrudnienie w korporacjach finansowych, jako pracownicy administracji publicznej czy w organizacjach pozarządowych, wykorzystując praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

Obecnie kierunek Ekonomia jest bezpłatny.

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku


2. Mechatronika - 16.8 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska
 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, oferuje bardzo obecnie popularny kierunek jakim jest Mechatronika. Studia na tym kierunku odbywają się w systemie dziennym, w ramach studiów licencjackich I-ego stopnia, na których nauka trwa 3 lata.

Studenci tego kierunku, mogą również wybrać specjalizację kierunkową, jaką jest Mechatronika Stosowana, która łączy praktyczną i teoretyczną wiedzę z dziedzin takich jak informatyka, mechanika, elektronika czy budowa maszyn, pozwalając wykorzystać tą wiedzę i umiejętności w konkretnym produkcie.

Mechatronik nazywany jest często zawodem przyszłości, ciężko obecnie znaleźć gałęzie przemysłu, laboratoria badawcze czy firmy wdrażające nowoczesne technologie, które nie wykorzystują zdobyczy mechatroniki. Absolwenci tego kierunku potrafią działać w zespołach projektowych, samodzielnie wytwarzać i nadzorować systemy i urządzenia mechatroniczne.

Studia dla obywateli Polski na kierunku Mechatronika Politechniki Gdańskiej są bezpłatne.

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku


3. Gospodarka Przestrzenna - 15.28 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska


Od 2012r. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej prowadzi studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ten popularny kierunek prowadzony jest w systemie dziennym, trwają 3,5 roku – 7 semestrów, a absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera. Kierunek ten wybierają osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z planowaniem przestrzennym kształtującym nowy obraz miast i wsi, rewitalizacją terenów, projektowaniem przestrzeni użytkowych w zgodzie ze środowiskiem.

Absolwenci Gospodarki Przestrzennej, potrafią w swojej pracy wykorzystywać nowoczesne systemy informatyczne, posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie urbanistyki, przeprowadzają analizy inwestycyjne dużych przedsięwzięć urbanistycznych, potrafią pozyskiwać fundusze unijne, potrafią planować długotrwały rozwój terenów miejskich i wiejskich uwzględniając zachodzące zmiany klimatyczne.

Inżynierowie Gospodarki Przestrzennej najczęściej zatrudniani są na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zasilają szeregi biur projektowych związanych z rewitalizacją przestrzeni miejskich czy zespołach planowania przestrzennego o szerokim zakresie inwestycyjnym.

Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna są obecnie bezpłatne.

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku


4. Kierunek Zarządzanie - 14,9 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska


Zarządzanie na Politechnice Gdańskiej to trzyletni kierunek studiów licencjackich, z nauką prowadzoną w formie stacjonarnej, uczelnia nie prowadzi nauczania w formie zaocznej na tym kierunku. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala zdobyć wiedzę zarówno z dziedzin nauk ekonomicznych, społecznych, elementów prawa jak i nauk z dziedzin zarządzania i aspektów dotyczących funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowym atutem studiowania tego kierunku jest możliwość poznania w dobrym stopniu języka angielskiego wraz z językiem specjalistycznym i branżowym oraz możliwość nauki języka chińskiego wraz z kulturą i historią kraju.

Absolwenci kierunku zdobywają umiejętności pracy w zespołach wielokulturowych, posiada praktyczne umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętności ekonomiczne, znajdując zatrudnienie przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, międzynarodowych korporacjach, zajmuje stanowiska decyzyjne związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Opłata za semestr studiów na kierunku Zarządzanie wynosi obecnie 1000zł.

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Gdańsku


5. Kierunek Analityka Gospodarcza – 13,48 kandydata na jedno miejsce – Politechnika Gdańska


Studia licencjackie I-ego stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza trwają 3 lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (z opłatą za semestr). Dzięki nauce na kierunku, studenci poznają zasady analizowania zjawisk zachodzących w gospodarce, zdobywają teoretyczna wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, finansów i zarządzania.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, potrafią skutecznie analizować rynek i gromadzić dane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W trakcie studiów możliwe jest wybranie drogi specjalizacyjnej związanej z analityka finansową lub analityka rynku oraz wziąć udział w licznych certyfikowanych kursach i szkoleniach takich jak Oracle, kurs MS SQL czy kursy menadżerskie.

Absolwenci kierunku najczęściej podejmują pracę w sektorze bankowym, korporacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych na stanowiskach doradczych i analitycznych lub w firmach i instytucjach ubezpieczeniowych.

Płatna forma studiów na kierunku, to aktualnie koszt 2450zł/semestr.

 

Zobacz również: Ranking popularności studiów w Gdańsku 2020.


Data publikacji: 28.11.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Gdańsku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk