Politechnika Gdańska (PG) (Publiczna)

palceholder

80-233 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12

tel.:

58 348-67-00

Ranking popularności kierunków

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 19.6 Zarządzanie (w jęz. angielskim) Politechnika Gdańska (PG)
2 18.12 Ekonomia Politechnika Gdańska (PG)
3 13.47 Zielone technologie Politechnika Gdańska (PG)
4 13.47 Zarządzanie inżynierskie Politechnika Gdańska (PG)
5 12.87 Gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska (PG)
6 11.54 Analityka gospodarcza Politechnika Gdańska (PG)
7 10.93 Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Gdańska (PG)
8 9.84 Automatyka, cybernetyka i robotyka Politechnika Gdańska (PG)
9 9.02 Automatyka, robotyka i systemy sterowania Politechnika Gdańska (PG)
10 8.49 Mechatronika Politechnika Gdańska (PG)
11 7.84 Transport i logistyka Politechnika Gdańska (PG)
12 6.83 Nanotechnologia Politechnika Gdańska (PG)
13 6.82 Informatyka Politechnika Gdańska (PG)
14 6.4 Matematyka Politechnika Gdańska (PG)
15 5.98 Mechanika i budowa maszyn Politechnika Gdańska (PG)
16 5.62 Transport Politechnika Gdańska (PG)
17 5.43 Inżynieria mechaniczno-medyczna Politechnika Gdańska (PG)
18 5.41 Inżynieria biomedyczna Politechnika Gdańska (PG)
19 5.36 Elektrotechnika Politechnika Gdańska (PG)
20 4.98 Geodezja i kartografia Politechnika Gdańska (PG)
21 4.36 Energetyka Politechnika Gdańska (PG)
22 4.31 Inżynieria środowiska Politechnika Gdańska (PG)
23 4.02 Architektura Politechnika Gdańska (PG)
24 4.02 Elektronika i telekomunikacja Politechnika Gdańska (PG)
25 3.85 Chemia Politechnika Gdańska (PG)
26 3.69 Budownictwo Politechnika Gdańska (PG)
27 3.64 Fizyka techniczna Politechnika Gdańska (PG)
28 3.52 Biotechnologia Politechnika Gdańska (PG)
29 2.96 Inżynieria materiałowa Politechnika Gdańska (PG)
30 2.52 Technologia chemiczna Politechnika Gdańska (PG)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na PG w Gdańsku w 2023 roku

1. Zarządzanie (w jęz. angielskim) - ponad 19 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia II Stopnia

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują do efektywnego prowadzenia organizacji w różnych sektorach gospodarki. Program nauczania obejmuje zarządzanie strategiczne, finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi i analizę biznesową.

Studenci uczą się podejmować decyzje, planować strategie rozwoju firmy, a także analizować wpływ otoczenia rynkowego na działalność organizacji. Kursy kładą nacisk na rozwijanie umiejętności lidera, zdolności negocjacyjnych oraz komunikacyjnych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz więcej: Zarządzanie (w jęz. angielskim) na PG.

2. Ekonomia - ponad 18 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I StopniaStudia II Stopnia

Studia na kierunku Ekonomia skupiają się na analizie działania rynków, mechanizmów finansowych oraz wpływie polityk gospodarczych na społeczeństwo i biznes. Program nauczania obejmuje mikroekonomię, makroekonomię, ekonometrię, finanse oraz ekonomię międzynarodową.

Studenci uczą się wykorzystywać modele ekonomiczne do prognozowania trendów, analizowania danych oraz podejmowania decyzji strategicznych. Kursy rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i analizy statystycznej, przygotowując absolwentów do kariery w sektorze bankowym, doradztwie, instytucjach publicznych czy organizacjach międzynarodowych.

Zobacz więcej: Ekonomia na PG.

3. Zielone technologie - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I StopniaStudia II Stopnia

Studia na kierunku Zielone technologie skupiają się na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój. Program nauczania łączy wiedzę z inżynierii środowiska, energii odnawialnej oraz zarządzania zasobami naturalnymi.

Studenci uczą się o technologiach minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, takich jak fotowoltaika, wiatrowa energia, biotechnologie oraz systemy zarządzania odpadami. Absolwenci są przygotowani do pracy w sektorach energetycznym, przemysłowym i publicznym, gdzie mogą wpływać na kształtowanie zielonej przyszłości.

Zobacz więcej: Zielone technologie na PG.

4. Zarządzanie inżynierskie - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I StopniaStudia II Stopnia

Studia na kierunku Zarządzanie inżynierskie łączą wiedzę techniczną z umiejętnościami zarządzania, przygotowując do prowadzenia projektów inżynierskich i zarządzania zespołami technicznymi. Program nauczania obejmuje zarządzanie projektami, analizę finansową, logistykę, jak również zaawansowane kursy inżynieryjne.

Studenci uczą się efektywnego stosowania technologii w praktyce biznesowej, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz implementacji innowacji. Kursy rozwijają kompetencje lidera i zdolności analityczne, przygotowując do kariery w przemyśle, firmach konsultingowych oraz przedsiębiorstwach technologicznych.

Zobacz więcej: Zarządzanie inżynierskie na PG.

5. Gospodarka przestrzenna - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I StopniaStudia II Stopnia

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna skupiają się na planowaniu i zarządzaniu przestrzenią w sposób zrównoważony i efektywny. Program nauczania integruje wiedzę z geografii, urbanistyki, ekonomii i prawa, aby przygotować studentów do projektowania, analizowania i zarządzania przestrzeniami miejskimi i wiejskimi.

Studenci uczą się o zagospodarowaniu terenu, polityce przestrzennej, planowaniu transportu oraz zarządzaniu zasobami naturalnymi. Kursy rozwijają umiejętności analityczne i projektowe, przygotowując absolwentów do pracy w administracji publicznej, firmach deweloperskich oraz w instytucjach planowania przestrzennego.

Zobacz więcej: Gospodarka przestrzenna na PG.