Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Studia dyplomowe - kierunki
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo pomostowe

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Powiślańska Szkoła Wyższa jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w województwie pomorskim. Konsekwentnie i systematycznie, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej i badawczo – dydaktycznej, Uczelnia rozszerza swoją ofertę akademicką zarówno poprzez oferowanie nowych kierunków studiów, jak też otwieranie kolejnych jednostek naukowo – dydaktycznych.

Powiślańska Szkoła Wyższa spełnia wszystkie standardy i wymogi (udokumentowane posiadanymi akredytacjami polskimi i zagranicznymi) w zakresie kadry, programu nauczania i zakresu zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, a nawet je przewyższa – jest zdecydowanym liderem w zakresie umiędzynarodowienia i jakości kształcenia, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. 

To właśnie Nasza Uczelnia odgrywa znaczną rolę na mapie pomorskiego i kujawsko-pomorskiego środowiska akademickiego!

fasada budynku powislanskauczelnia powislanska

 

Kontakt do uczelni

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 11

tel.:

539 698 884