Lista najpopularniejszych kierunków - Warszawa 2023 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
26.93 Lekarski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
24.45 Koreanistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
24.45 Orientalistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
21.17 Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
16.66 Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW)
16.28 Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW)
14.57 Japonistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
13.22 Psychologia Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
11.47 Informatyka (studia cywilne) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
9.99 Kierunek Lekarsko-dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - Warszawa 2022 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
28 Koreanistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
16 Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW)
16 Japonistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
15 Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW)
13.71 Informatyka (studia cywilne) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
11.49 Zarządzanie (studia cywilne) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
8.1 Dietetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
8.1 Kierunek Lekarsko-dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
7.88 Zarządzanie Politechnika Warszawska (PW)
7.45 Chemia (studia wojskowe) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Ranking popularności kierunków 2023 - Warszawa

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Warszawie w 2023 roku

1. Lekarski - prawie 27 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie
 

Studia lekarskie są kierunkiem uniwersyteckim przygotowującym do zawodu lekarza. Program nauczania obejmuje szeroki zakres przedmiotów medycznych, takich jak anatomia, biochemia, farmakologia, patologia, a także praktyczne umiejętności kliniczne.

Studia trwają zazwyczaj 6 lat i kończą się zdobyciem tytułu lekarza oraz obowiązkowym stażem podyplomowym. Absolwenci mogą specjalizować się w różnych dziedzinach medycyny, takich jak chirurgia, pediatria czy kardiologia.

Zobacz więcej: Lekarski na UKSW.

 

2. Koreanistyka - ponad 24 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: studia I i II stopnia
 

Koreanistyka to kierunek studiów humanistycznych, który skupia się na języku, kulturze, historii oraz społeczeństwie Korei. Program nauczania obejmuje naukę języka koreańskiego, literatury, tradycji kulturowych oraz aspektów współczesnego życia w Korei.

Studenci zdobywają umiejętności lingwistyczne i kulturoznawcze, które przygotowują ich do pracy w dziedzinach takich jak tłumaczenia, dyplomacja, biznes międzynarodowy czy turystyka. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

Zobacz więcej: Koreanistyka na UW.

 

3. Orientalistyka - ponad 24 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek orientalistyka ma charakter interdyscyplinarny, choć w dużej mierze dyscypliną wiodącą pozostaje nauka o kulturze i religii krajów azjatyckich. Program kształcenia opiera się na wieloletnich doświadczeniach oraz praktyce w nauczaniu i badaniach problematyki dotyczącej zarówno kultury, literatury, jak i języka kraju Kwitnącej Wiśni.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach, a także w administracji publicznej.

Zobacz więcej: Orientalistyka na UW.

 

4. Psychologia - ponad 21 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Podczas studiów na kierunku Psychologia studenci zdobywają zarówno wiedzę ogólną z zakresu psychologii, jak i wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień psychologicznych. Studenci nabywają również specjalistyczne umiejętności wykorzystania psychologii w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad prawnych oraz etycznych.

Absolwenci tego kierunku dysponują kompleksową wiedzą na temat odmienności interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw, m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej czy humanistycznej. Mogą oni podejmować dalsze kształcenie na studiach III stopnia lub kursach specjalistycznych przygotowujących do objęcia zawodu psychoterapeuty. 

Zobacz więcej: Psychologia na UW.

 

5. Psychologia - ponad 16 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Program studiów na kierunku Psychologia pomaga studentom zdobyć umiejętności opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania psychiki ludzkiej we współczesnym świecie w oparciu o perspektywę intrapsychiczną i interpersonalną.

Student przyswaja wiedzę z zakresu psychologii akademickiej, a na 3 roku ma do wyboru jedną spośród dostępnych specjalizacji, w tym m.in. Neuropsychologia kliniczna, Psychoterapia, Psychologia sądowa, Psychologia biznesu, Wspieranie rozwoju osobowości, Psychologia organizacji i pracy czy Social Research Specialization.

Zobacz więcej: Psychologia na UW.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa