Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Galeria Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 5.29 Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
2 3.71 Pielęgniarstwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
3 2.87 Sport Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
4 2.6 Terapia zajęciowa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
5 1.74 Wychowanie fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
6 1.68 Turystyka i rekreacja Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w AWF w Warszawie w 2023 roku

1. Fizjoterapia - ponad 5 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek studiów Fizjoterapia skupia się na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu różnym dysfunkcjom ruchowym. Program nauczania łączy wiedzę z anatomii, fizjologii, biomechaniki oraz metod rehabilitacyjnych. Studenci uczą się technik terapeutycznych takich jak masaż, kinezyterapia, terapia manualna i elektroterapia.

Program kładzie silny nacisk na praktyczne umiejętności, które są rozwijane przez staże kliniczne w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych i ośrodkach sportowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach zdrowotnych, ośrodkach wellness i jako samodzielni specjaliści w prywatnych praktykach.

Zobacz więcej: Fizjoterapia na AWF.

2. Pielęgniarstwo - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Kierunek studiów Pielęgniarstwo przygotowuje do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, który odgrywa kluczową rolę w opiece zdrowotnej. Program nauczania obejmuje wiedzę z anatomii, fizjologii, farmakologii oraz nauk o zdrowiu i chorobie. Studenci uczą się technik opieki nad pacjentami, zarządzania przypadkami medycznymi, a także komunikacji i współpracy z zespołem medycznym.

Zajęcia praktyczne i staże w różnych środowiskach medycznych, takich jak szpitale, przychodnie czy domy opieki, umożliwiają zdobycie doświadczenia w realnych warunkach. Absolwenci są przygotowani do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku opieki zdrowotnej.

Zobacz więcej: Pielęgniarstwo na AWF.

3. Sport - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Kierunek studiów Sport koncentruje się na teorii i praktyce różnych dyscyplin sportowych oraz zarządzaniu w sporcie. Program nauczania obejmuje wiedzę z anatomii, fizjologii, psychologii sportu, teorii treningu, a także zarządzania sportowego i marketingu sportowego.

Studenci uczą się planowania i prowadzenia treningów, organizacji imprez sportowych oraz promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia praktyczne i staże w klubach sportowych, federacjach sportowych czy ośrodkach rekreacyjnych pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego. Absolwenci są przygotowani do pracy jako trenerzy, menedżerowie sportowi czy specjaliści ds. promocji zdrowia.

Zobacz więcej: Sport na AWF.

4. Terapia zajęciowa - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Kierunek studiów Terapia zajęciowa skupia się na wykorzystaniu codziennych aktywności jako formy rehabilitacji dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami funkcjonalnymi. Program nauczania łączy wiedzę z psychologii, medycyny i pedagogiki.

Słuchacze uczą się projektować i stosować indywidualne plany terapeutyczne, które pomagają pacjentom odzyskać, utrzymać lub poprawić funkcjonowanie w życiu codziennym. Zajęcia praktyczne w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych i społecznościach lokalnych umożliwiają stosowanie metod terapii zajęciowej w realnych warunkach. Absolwenci są przygotowani do pracy w szerokim zakresie placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

Zobacz więcej: Terapia zajęciowa na AWF.

5. Wychowanie fizyczne - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Kierunek studiów Wychowanie fizyczne koncentruje się na promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej wśród różnych grup wiekowych. Program nauczania obejmuje wiedzę z anatomii, fizjologii, psychologii sportu oraz metodyki nauczania i treningu sportowego.

Program kształci również w zakresie organizacji imprez sportowych i zarządzania w sporcie. Absolwenci są przygotowani do pracy jako nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, koordynatorzy programów zdrowotnych czy animatorzy sportu.

Zobacz więcej: Wychowanie fizyczne na AWF.