Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 13.22 Psychologia Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
2 8.44 Logopedia Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
3 3.56 Socjologia Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
4 3.31 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
5 2.33 Pedagogika resocjalizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
6 2.09 Pedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
7 1.9 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
8 1.9 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
9 1.83 Pedagogika zdolności i informatyki Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
10 1.63 Praca socjalna Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
11 1.37 Pedagogika specjalna Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2023

1. Psychologia - ponad 13 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psychologia to wciąż kierunek, który jest na liście tych najpopularniejszych. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż rośnie, a studium ludzkich zachowań to interesujący kierunek. Podczas nauki, studenci poznają zagadnienia związane z motywacjami, reakcją na bodźce, uwarunkowaniami społecznymi i wiele innych.

To nie tylko wspieranie rozwoju, ale także praca często w środowiskach patologicznych. Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji, aby poszerzać wiedzę na wybranej ścieżce.

Zobacz więcej: Psychologia na APS w Warszawie.

2. Logopedia - ponad 8 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Logopedia jako kierunek studiów koncentruje się na przygotowaniu specjalistów do diagnozowania i leczenia zaburzeń mowy i komunikacji. Program nauczania obejmuje przedmioty z zakresu fonetyki, anatomii, psychologii, neurologii i pedagogiki.

Studenci uczą się technik oceny mowy oraz różnorodnych metod terapeutycznych. Kształcenie umożliwia pracę z różnymi grupami pacjentów, od dzieci z wadami wymowy po dorosłych po udarach mózgowych. Absolwenci mogą pracować w szkołach, ośrodkach zdrowia, placówkach medycznych czy prywatnych gabinetach logopedycznych.

Zobacz więcej: Logopedia na APS w Warszawie.

3. Socjologia - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Wiele zmian jakie zachodzi na świecie, odbija się echem na każdego z nas. Studia na tym kierunku to nie tylko szerokie stadium codzienności i tych zmian, ale także wiedza związana z umiejętnością diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, działań profilaktycznych.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, a mocny nacisk na zajęcia praktyczne pozwala na doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu związanego z kierunkiem studiów.

Zobacz więcej: Socjologia na APS w Warszawie.

4. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

To kierunek dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia związane ze sztuką. To połączenie kształcenia pod kątem psychologii i pedagogiki, z jednoczesnym wykorzystaniem sztuk plastycznych. Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji - media cyfrowe lub arteterapia.

Ukończeniu studiów kończy się uzyskaniem tytułu artysty plastyka. Absolwenci tego kierunku pracują w szkołach, domach kultury, klubach i galeriach.

Zobacz więcej: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na APS w Warszawie.

5. Pedagogika resocjalizacyjna - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek studiów skupiający się na edukacji i wsparciu osób z trudnościami społecznymi oraz na prewencji zachowań dewiacyjnych. Program obejmuje psychologię, pedagogikę, socjologię, prawa człowieka, a także metodyki pracy socjalnej i terapeutycznej.

Studenci uczą się rozpoznawać i reagować na problemy społeczne, prowadzić interwencje kryzysowe, pracować z grupami ryzyka i projektować programy resocjalizacyjne. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach wychowawczych, sądach dla nieletnich, szkołach czy organizacjach pozarządowych.

Zobacz więcej: Pedagogika resocjalizacyjna na APS w Warszawie.