Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Galeria Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 2.78 Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
2 2.54 Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
3 2.53 Prawo Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
4 1.95 Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
5 1.36 Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
6 1.35 Lotnictwo Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
7 1.13 Historia Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
8 1.08 Zarządzanie i dowodzenie Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
9 0.83 Logistyka Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
10 0.5 Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w 2023 roku

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Kierunek studiów Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja skupia się na analizie globalnych zagrożeń i strategii zapewnienia pokoju. Program nauczania integruje wiedzę z politologii, prawa międzynarodowego, historii oraz ekonomii, oferując studentom umiejętności niezbędne do zrozumienia międzynarodowych konfliktów, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa i dyplomacji.

Kursy obejmują teorie bezpieczeństwa, politykę zagraniczną, operacje pokojowe i negocjacje. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, ministerstwach spraw zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym, gdzie mogą wpływać na kształtowanie polityki międzynarodowej.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja na AszWoj.

2. Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Kierunek studiów Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo skupia się na ochronie danych i systemów informatycznych przed atakami cyfrowymi. Program łączy wiedzę z informatyki, kryptografii, analizy systemów i prawa cyfrowego. Studenci uczą się identyfikować, analizować i zwalczać zagrożenia cybernetyczne, zarządzać bezpieczeństwem sieci, a także stosować polityki ochrony prywatności i danych osobowych.

Kierunek przygotowuje do pracy w sektorach wymagających wysokiego poziomu ochrony informacji, takich jak bankowość, administracja publiczna czy firmy technologiczne. Absolwenci są cenionymi specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo na AszWoj.

3. Prawo - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek studiów Prawo to intensywne przygotowanie do zawodu prawnika, oferujące dogłębną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego. Program nauczania obejmuje analizę przepisów, techniki interpretacji aktów prawnych oraz umiejętności rozwiązywania sporów prawnych.

Studenci uczą się także argumentacji, negocjacji i etyki zawodowej. Prawo przygotowuje do pracy w różnorodnych środowiskach, takich jak kancelarie prawne, instytucje publiczne, organizacje międzynarodowe czy sektor biznesowy. Absolwenci mogą zdawać egzaminy na aplikacje prawnicze, otwierające drogę do praktyki jako adwokat czy radca prawny.

Zobacz więcej: Prawo na AszWoj.

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne koncentruje się na strategiach zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. Program nauczania obejmuje prawo, zarządzanie kryzysowe, psychologię konfliktów, techniki negocjacyjne oraz metody zwalczania terroryzmu i przestępczości.

Studenci zdobywają umiejętności analizy zagrożeń, planowania operacji bezpieczeństwa oraz koordynacji działań służb specjalnych i ratunkowych. Kierunek przygotowuje do pracy w strukturach policji, straży granicznej, agencjach rządowych oraz prywatnych firmach ochroniarskich, gdzie pełnią kluczową rolę w ochronie społeczeństwa i infrastruktury krytycznej.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo wewnętrzne na AszWoj.

5. Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna - ponad 1 kandydat na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia

Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna skupia się na przygotowaniu specjalistów zdolnych do analizy i reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Program obejmuje naukę o strategiach obronnych, zarządzaniu kryzysowym, geopolityce oraz działaniach wojskowych i cywilnych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu planowania obronnego, operacji militarnych, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie obronności. Kierunek przygotowuje do pracy w strukturach wojska, instytucjach rządowych, organizacjach międzynarodowych oraz sektorze analitycznym i konsultingowym związanym z bezpieczeństwem.

Zobacz więcej: Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna na AszWoj.