Reklama - Collegium Humanumvideo_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 6.73 Informatyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
2 6.05 Zarządzanie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
3 5.71 Finanse i rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
4 4.87 Ekonomia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
5 4.5 Logistyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
6 4.12 Biotechnologia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
7 3.67 Weterynaria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
8 3.6 Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
9 3.58 Architektura krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
10 2.93 Informatyka i ekonometria Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
11 2.81 Turystyka i rekreacja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
12 2.63 Budownictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
13 2.53 Bioinżynieria zwierząt Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
14 2.53 Socjologia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
15 2.51 Gospodarka przestrzenna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
16 2.21 Technologie energii odnawialnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
17 1.92 Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
18 1.78 Pedagogika Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
19 1.75 Technologia biomedyczna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
20 1.58 Zarządzanie i inżynieria produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
21 1.38 Leśnictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
22 1.33 Ochrona środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
23 1.12 Gastronomia i hotelarstwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
24 1.09 Food Science: Technology and Nutrition Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
25 1.08 Biologia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
26 1.08 Inżynieria środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

1. Informatyka - ponad 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Rozwój technologii i zastosowanie jej w praktycznie każdym aspekcie życia sprawia, że zapotrzebowanie na kreatywnych i dobrze wykwalifikowanych specjalistów jest duże. Podczas studiów na tym kierunku zdobywa się wiedzę z zakresu technik komputerowych. To nie tylko systemy komputerowe, programowanie czy bazy danych.

To także przedmioty takie jak grafika, czy zagadnienia o kryptologii. Wielkim plusem tego kierunku jest to, że liczne praktyki i staże pozwalają na podejmowanie pierwszych prac już podczas nauki. Po ukończeniu tego kierunku można pracować w sektorach związanych z IT, licznych korporacjach, czy jako samodzielni programiści.

Zobacz więcej: Informatyka na SGGW.

2. Zarządzanie -  6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Umiejętności związane z zarządzeniem, a także kompleksowa wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - to najważniejsze kierunki kształcenia na studiach zarządzania. Dzięki temu studenci posiadają wiedzę na temat prawidłowości, analizy i efektywnego zarządzanie w firmach.

Spory nacisk kładzie się też na umiejętności związane z komunikacją. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi jest tu bardzo ważne. Na ten kierunek często decydują się nie tylko absolwenci szkół średnich, ale także ci, którzy już rozpoczęli pierwsze prace, aby szlifować swoje kompetencje.

Zobacz więcej: Zarządzanie na SGGW.

3. Finanse i rachunkowość - prawie 6 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Finanse i rachunkowość to kierunek, który jest bardzo chętnie wybierany przez absolwentów szkół średnich, ale także pracowników banków czy instytucji finansowych, którzy chcę poszerzać wiedzę.

Na tym kierunku zdobywane są wiadomości na temat funkcjonowania instytucji finansowych, a także analizy i prognozowania zjawisk gospodarczych, ekonomicznych. Studia są realizowane zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Absolwenci pracują w bankowości, sektorach związanych z finansami, jako samodzielni agenci ubezpieczeniowi.

Zobacz więcej: Finanse i Rachunkowość na SGGW.

4. Ekonomia - prawie 5 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

To kierunek, który funkcjonuje najdłużej na tej uczelni. Doskonały program i praktyczne przygotowanie sprawiają, że przyciąga on wielu kandydatów. Nauka na tym kierunku to zagadnienia związane z naukami ekonomicznymi, analizy przedsiębiorstw i ich otoczenia.

To też zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem. Po ukończeniu tych studiów absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, a także instytucjach publicznych.

Zobacz więcej: Ekonomia na SGGW.

5. Logistyka - ponad 4 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I Stopnia, Studia II Stopnia

Podczas nauki na tym kierunku, studenci poznają zasady funkcjonowania łańcuchów dostaw, ich planowania. To także wiedza związana z towaroznawstwem, zarządzeniem produkcją, a także usługami krajowymi i międzynarodowymi. Podczas nauki, kładziony jest też nacisk na znajomość języka obcego, w tym specjalistycznego, które jest wykorzystywane w późniejszej komunikacji.

To nie tylko samo planowanie, ale rozwiązywanie problemów związanych z dostawami. Studenci mają okazją poznać też nowoczesne systemy, które są przydatne w codziennej pracy. Absolwenci pracują w firmach logistycznych o lokalnym i międzynarodowym zasięgu.

Zobacz więcej: Logistyka na SGGW.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie