Lista najpopularniejszych kierunków - Warszawa 2022 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
16 Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW)
16 Japonistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
15.05 Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
15 Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW)
13.71 Informatyka (studia cywilne) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
11.49 Zarządzanie (studia cywilne) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
8.1 Dietetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
8.1 Kierunek Lekarsko-dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
7.88 Zarządzanie Politechnika Warszawska (PW)
7.45 Chemia (studia wojskowe) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Lista najpopularniejszych kierunków - Warszawa 2021 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
20.2 Zarządzanie Politechnika Warszawska (PW)
17 Orientalistyka Uniwersytet Warszawski (UW)
17 Automatyka i Robotyka Politechnika Warszawska (PW)
16 Mechanika i Projektowanie Maszyn Politechnika Warszawska (PW)
15.05 Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
14 Psychologia Uniwersytet Warszawski (UW)
14 Filologia angielska Uniwersytet Warszawski (UW)
11.93 Informatyka (studia wojskowe) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
9.63 Grafika Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie
9 Biotechnologia Uniwersytet Warszawski (UW)


Ranking popularności kierunków 2022 - Warszawa

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Warszawie w 2022 roku

1. Filologia angielska - 16 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kierunek filologia angielska charakteryzuje się innowacyjnym programem kształcenia. Na pierwszym roku studiów licencjackich studenci zdobywają wiedzę ogólną z zakresu literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych, a także poznają zagadnienia z obszaru językoznawstwa i praktycznej nauki języka angielskiego.

Na drugim roku studenci mogą wybrać preferowaną ścieżkę kształcenia. Osoby pasjonujące się literaturą oraz szeroko pojętą kulturą krajów anglojęzycznych, mogą wybrać kierunek filologia angielska – literatura i kultura. Z kolei studenci zainteresowani językoznawstwem będą mogli wybrać kierunek o właśnie takiej nazwie.

Zobacz więcej: Filologia angielska na UW.

 

2. Orientalistyka - japonistyka - 16 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek orientalistyka - japonistyka ma charakter interdyscyplinarny, choć w dużej mierze dyscypliną wiodącą pozostaje nauka o kulturze i religii Japonii. Program kształcenia opiera się na wieloletnich doświadczeniach oraz praktyce w nauczaniu i badaniach problematyki dotyczącej zarówno kultury, literatury, jak i języka kraju Kwitnącej Wiśni.

Po ukończeniu Japonistyki absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach, a także w administracji publicznej.

Zobacz więcej: Orientalistyka - japonistyka na UW.

 

3. Psychologia - ponad 15 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Podczas studiów na kierunku Psychologia studenci zdobywają zarówno wiedzę ogólną z zakresu psychologii, jak i wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień psychologicznych. Studenci nabywają również specjalistyczne umiejętności wykorzystania psychologii w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad prawnych oraz etycznych.

Absolwenci tego kierunku dysponują kompleksową wiedzą na temat odmienności interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw, m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej czy humanistycznej. Mogą oni podejmować dalsze kształcenie na studiach III stopnia lub kursach specjalistycznych przygotowujących do objęcia zawodu psychoterapeuty. 

Zobacz więcej: Psychologia na UKSW.

 

4. Psychologia - 15 kandydatów na miejsce - Uniwersytet Warszawski

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe)
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Program studiów na kierunku Psychologia pomaga studentom zdobyć umiejętności opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania psychiki ludzkiej we współczesnym świecie w oparciu o perspektywę intrapsychiczną i interpersonalną.

Student przyswaja wiedzę z zakresu psychologii akademickiej, a na 3 roku ma do wyboru jedną spośród dostępnych specjalizacji, w tym m.in. Neuropsychologia kliniczna, Psychoterapia, Psychologia sądowa, Psychologia biznesu, Wspieranie rozwoju osobowości, Psychologia organizacji i pracy czy Social Research Specialization.

Zobacz więcej: Psychologia na UW.

 

5. Informatyka (studia cywilne) - prawie 14 kandydatów na miejsce - Wojskowa Akademia Techniczna

​​​​​​​

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
​​​​​​​Poziom studiów: studia I (inżynierskie) i II stopnia

Kierunek Informatyka ma za zadanie przygotować przyszłych inżynierów z zakresu różnych technik komputerowych oraz wyposażyć ich w podstawową wiedzę z zakresu informatyki teoretycznej i praktycznej, w tym zagadnienia dotyczące systemów komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej czy sztucznej inteligencji.

Sudenci mają do wyboru następujące specjalności: Inżynieria systemów, Internetowe technologie multimedialne, Mobilne systemy komputerowe oraz Sieci teleinformatyczne. 

​​​​​​​Zobacz więcej: Informatyka (studia cywilne) na WAT.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Warszawie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa