Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Lublinie

Nowe kierunki studiów w LublinieNowe kierunki studiów w Lublinie 2023/2024

 

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

1. Bioinformatyka w biogospodarce (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

To kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z zakresu nauk rolniczych, genetyki biomolekularnej, informatyki.

Program zajęć obejmuje choćby analizę danych, a dzięki implementacji systemów informatycznych jak można rozwiązywać procesy biologiczne. Program obejmuje zagadnienia związane z sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. studenci ćwiczą umiejętności praktyczny podczas ćwiczeń i praktyk.

Po studiach podejmują pracę jako spacjeliści z zakresu biogospodarki, firmach związanych z ulepszaniem hodowli itd.

Więcej informacji o kierunku: Bioinformatyka w biogospodarce na UP w Lublinie.

 

2. Diagnostyka ekoprzestępczości (studia I stopnia, stacjonarne)

To kierunek, który ma przygotować do skutecznej walki z ekoprzestępczością.

Podczas studiów poruszane są zagadnienia takie jak: zarządzanie zasobami wód i prawo wodne, prezencja w zakresie eko przestępczości, przestępstwa kłusownicze.

Nie pominięto też tego, jaki wpływ na ekologię mają konflikty zbrojne.

Absolwenci podejmują pracę w jednostkach administracyjnych, służbach celnych, a także straży rybackiej, leśnej i innych.

Więcej informacji o kierunku: Diagnostyka ekoprzestępczości na UP w Lublinie.

 

3. Informatyka przemysłowa (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Ten kierunek to odpowiedź na szybko rozwijający się przemysł 4.0, który opiera się na wykorzystaniu nowych technologii do automatyzacji, robotyzacji i wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w wielu aspektach przedsiębiorstwa.

Podczas nauki studenci zyskują takie umiejętności jak programowanie, modelowanie, i wizualizacji procesów produkcyjnych.

To także ematyka związana z ekspolatacją maszyn w oparciu o wyliczenia i analizy. 

Więcej informacji o kierunku: Informatyka przemysłowa na UP w Lublinie.

 

4. Survival i animacja przyrodnicza (studia I stopnia, stacjonarne)

Innowacyjny kierunek, który jest przeznaczony dla miłośników wypadów na świeżym powietrzu.

To nauka z zakresu przetrwania i znajomości środowiska naturalnego.

Dzięki tym studiom można stać się ekspertem w dziedzinie technik przetrwania, znajomości roślin i ich przeznaczenia (jadalne, lecznicze itd), czy orientacji w terenie.

Po studiach można prowadzić szkolenia w tym zakresie, pracować w firmach eventowych.

Więcej informacji o kierunku: Survival i animacja przemysłowa na UP w Lublinie.

 

5. Zielone technologie (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Program studiów koncentruje się wokół poznania i korzystania z zasobów ziemi.

Chodzi tu nie tylko o kształtowanie i ochronę środowiska, ale także o mądre gospodarowanie zasobami, które jest zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Po studia można podjąć pracę  w wielu działach - zarówno związanych z leśnictwem, jak i rolnictwem, w jednostkach projektowych, firmach badawczych, analitycznych.

Więcej informacji o kierunku: Zielone technologie na UP w Lublinie.

 

6. Zarządzanie w biobiznesie (studia II stopnia, stacjonarne)

Zarządzanie w biobiznesie to kierunek, który cieszy się dużą popularnością.

W czasie studiów, poruszana jest szczegółowo tematyka związana z zarządzaniem w biogospodarce.

To kierunek, który porusza zagadnienia związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zabezpieczenia dostępu do żywności, czy tym jakie w skali mikro i makro są wpływy zanieczyszczenia środowiska.

Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzienie jest duże.

Więcej informacji o kierunku: Zarządzanie w biobiznesie na UP w Lublinie.

 

  • Politechnika Lubelska

 

1. Energetyka (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Kierunek energetyka to odpowiedź na konieczne zmiany w jej zakresie.

To nie tylko nauka na temat samej energetyki, technik cieplnych, ale także umiejętności projektowania i tworzenia sieci.

Spory nacisk jest kładziony na tematykę związaną z źródłami energii odnawialnej.

To nauka z zakresu matematyki, fizyki, ale też automatyki.

Ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny, dzięki czemu można lepiej przygotować się do późniejszej pracy w tym kierunku.

Więcej informacji o kierunku: Energetyka na Politechnice Lubelskiej.

 

2. Inżynieria recyklingu (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Inżynieria recyclingu to innowacyjny kierunek, który jest odpowiedzią na potrzeby związane z ochroną środowiska.

To połączenie wiedzy z jej praktycznym wykorzystaniem.

Efektem studiów są specjaliści w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, takie które jest jak najmniej szkodliwe zarówno dla człowieka jak i środowiska.

Studia I stopnia trwają 7 semestrów, przykładowe przedmioty to: technologie wytwarzania i przetwórstwa tworzyw, energetyczne wykorzystanie odpadów.

Więcej informacji o kierunku: Inżynieria recyklingu na Politechnice Lubelskiej.

 

3. Inżynieria pojazdów (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Nauka na tym kierunku to zarówno wiedza z zakresu matematyki, fizyki, jak i elektroniki i mechatroniki pojazdów.

To nauka o technologiach wytwarzania pojazdów, a także poszczególnych elementach konstrukcyjnych.

Dotyczy to głównie pojazdów samochodowych, lekkich statków powietrznych, a uzupełnieniem wiedzy jest bardzo ważne materiałoznawstwo.

Absolwenci mogą pracować jako konstruktorzy, projektanci pojazdów, jako eksperci w branży produkcji części motoryzacyjnych.

Więcej informacji o kierunku: Inżynieria pojazdów na Politechnice Lubelskiej.

 

4. Sztuczna inteligencja (studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne)

Ten kierunek to najlepszy dowód na to, że wraz z rozwojem technologii konieczne są też zmiany w wielu branżach i aspektach gospodarki.

Sztuczna inteligencja w biznesie to połączenie zagadnień związanych z uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją i procesach, jakie dane przedsiębiorstwa realizują. Poza samą analizą ważne jest dopasowanie rekomendowanych działań, które będą zbieżne z założeniami danej firmy.

To umiejętność dobrego dopasowania narzędzi SI, przy jednoczesnej znajomości mechanizmów biznesowych, przewidywania działań.

Więcej informacji o kierunku: Sztuczna inteligencja na Politechnice Lubelskiej.

 

Nowe kierunki studiów w Lublinie 2022/2023

 

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

1. Germanistyka (studia I stopnia)

 

Germanistyka to nowy kierunek studiów oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem niemieckim.

Absolwenci kierunku mogą podjąć zatrudnienie w szkołach językowych, biurach tłumaczeń, w turystyce i wielu innych przedsiębiorstwach. Ukończenie kierunku pozwala również ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia

Więcej informacji o kierunku: Germanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

2. Italianistyka w trybie zdalnym (studia I stopnia)

 

Italianistyka w trybie zdalnym to kierunek studiów realizowany w pełni online. Pozwala na naukę języka włoskiego, literatury oraz kultury Włoch. W trakcie studiów możliwe jest zdobycie niezbędnych kompetencji do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, nauczyciela oraz wielu innych.

Doświadczona kadra dydaktyczna skupia się na przekazywaniu wiedzy w maksymalnie przystępnej formie i pozwala na zdobycie szerokiego zakresu kompetencji. 

Więcej informacji o kierunku: Italianistyka w trybie zdalnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

3. Prawo w biznesie (studia I stopnia)

 

Prawo w biznesie to kierunek studiów pozwalający na zdobycie wiedzy z obszaru: prawa, finansów, rachunkowości, działania gospodarki, funduszy europejskich, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich oraz psychologii biznesu.

Kierunek pozwala na kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji prawnika w przedsiębiorstwach. Doświadczona kadra naukowa przekazuje w maksymalnie przystępnej formie całą swoją wiedzę i skupia się na zajęciach praktycznych

Więcej informacji o kierunku: Prawo w biznesie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

4. Romanistyka (studia I stopnia)

 

Romanistyka to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu zaawansowanego posługiwania się językiem francuskim oraz drugim językiem romańskim (hiszpańskim lub włoskim).

Studia koncentrują się na nauce poprzez praktykę i oferują wiele ćwiczeń, które umożliwiają posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach. Absolwenci kierunku romanistyka mogą podjąć się zatrudnienia w administracji publicznej, branży HR, jako tłumacze oraz w wielu innych obszarach. 

Więcej informacji o kierunku: Romanistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

5. Sztuczna inteligencja (studia I stopnia)

 

Kierunek sztuczna inteligencja to odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. Kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy z obszaru projektowania inteligentnych systemów oraz programowania.

W trakcie studiów istnieje możliwość podjęcia praktyk w trakcie, których możliwe będzie wykorzystanie w praktyce zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy. 

Więcej informacji o kierunku: Sztuczna inteligencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

  • Politechnika Lubelska

 

1. Inżynieria recyklingu (studia I stopnia)

 

Inżynieria recyklingu jest kierunkiem, który kształci specjalistów z obszaru inżynierii środowiska, budownictwa oraz mechaniki i inżynierii materiałowej. Studenci w trakcie nauki dowiadują się w jaki sposób efektywnie korzystać z zasobów naturalnych, a przy tym ograniczać niekorzystny wpływ człowieka na środowisko. Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru ochrony środowiska

Więcej informacji o kierunku: Inżynieria recyklingu na Politechnice Lubelskiej

 

2. Inżynieria pojazdów (studia I stopnia)

 

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów stale rośne. Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy jest kierunek inżynieria pojazdów, który umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru budowy pojazdów, wykorzystywania materiałów i wielu innych.

Nacisk położony na przekazywanie praktycznych kompetencji sprawia, że absolwenci od razu są przygotowani do podjęcia zatrudnianie w przemyśle.

Więcej informacji o kierunku: Inżynieria pojazdów na Politechnice Lubelskiej

 

  • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie 

 

1. Ekobiznes (studia I stopnia)

 

Ekologia odgrywa coraz większe znaczenie w obecnym świecie. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru jest kierunek ekobiznes, który pozwala na zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w biznesie.

Studenci poznają znaczenie ekologicznego podejścia biznesu i mogą stanowić wsparcie w przedsiębiorstwach. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna koncentruje się na przekazywaniu praktycznej wiedzy, którą można będzie wykorzystać w pracy zawodowej

Więcej informacji o kierunku: Ekobiznes na UMCS 

 

2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia I stopnia)

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek kierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z obszaru funkcjonowania międzynarodowego biznesu. Studenci mogą w trakcie studiów poznać inne kultury, zdobyć wiedzę na temat handlu zagranicznego, poznać system prawny poszczególnych państw oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na globalnym rynku. W trakcie nauki można również wybrać jedną z trzech specjalizacji: handel zagraniczny, przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej lub gospodarka i rynki azjatyckie. 

Więcej informacji o kierunku: Międzynarodowe stosunki gospodarcze na UMCS

 

3. E-edytorstwo i techniki redakcyjne (studia I stopnia)

 

Kierunek e-edytorstwo i techniki redakcyjne to nowa pozycja w ofercie edukacyjnej UMCS. Studia przygotowują do pracy w charakterze edytora, korektora, projektanta stron internetowych i grafika komputerowego.

Studenci zdobywają również wiedzę na temat opracowywania książek czy ebooków. Program nauczania nastawiony jest na zajęcia praktyczne w trakcie, których można zdobyć szeroką wiedzę z różnych obszarów. 

Więcej informacji o kierunku: E-edytorstwo i techniki redakcyjne na UMCS

 

4. Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne (studia I stopnia)

 

Studia śródziemnomorskie to zupełnie nowa propozycja edukacyjna dostępna w ofercie UMCS. Kierunek skierowany jest do miłośników podróży i osób zaciekawionych kulturą państw południowych.

W trakcie studiów można zdobyć szeroką wiedzę oraz brać udział w zajęciach z wykładowcami z innych państw. Na studentów czeka również wiele zajęć praktycznych oraz możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do innego państwa. 

Więcej informacji o kierunku: Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne na UMCS

 

5. Technical Physics (fizyka techniczna) (studia I stopnia inżynierskie)

 

Technical Phycics to kierunek studiów inżynieryjnych, które są w pełni prowadzone w języku angielskim. Studia pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy technicznej. W ramach kierunku realizowane są specjalności: fizyka medyczna, fizyka obliczeniowa oraz nowoczesne materiały i techniki pomiarowe.

W zależności od wybranej specjalizacji możliwe jest zdobycie kompetencji z konkretnego obszaru, aby następnie podjąć zatrudnienie w charakterze inżyniera

Więcej informacji o kierunku: Technical Physics (fizyka techniczna) na UMCS

 

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

1. Psychologia (jednolite magisterskie)

 

Studia na kierunku psychologia pozwalają na zdobycie wiedzy z obszaru profilaktyki i terapii psychologicznej. W trakcie 5 lat nauki możliwe jest zdobycie wszystkich niezbędnych kompetencji do pracy w charakterze psychologa i udzielania pomocy osobom z różnego rodzaju problemami. W trakcie nauki możliwe jest również odbycie praktyki zawodowej, która pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie do pracy i poznanie specyfiki wykonywanego zawodu. 

Więcej informacji o kierunku: Psychologia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

Nowe kierunki studiów na lubelskich uczelniach 2021/2022

 

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski


Katolicki Uniwersytet Lubelski
 

1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – (Studia II stopnia)

 

Jest to kierunek, który umożliwia zdobycie umiejętności profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty do spraw komunikacji społecznych. Na kierunku mamy możliwość odbywania praktyk oraz zajęć teoretycznych.

Wszystko zgodnie z rynkiem pracy i zainteresowaniami uczniów. Absolwent po tym kierunku podejmie prace, jako: dziennikarz, specjalista ds. promocji i komunikacji  czy specjalista ds. marketingu internetowego.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni: https://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/dziennikarstwo-komunikacja-spoleczna/

 

2. Komunikacja Społeczna w języku angielskim – (Studia I stopnia i jednolite magisterskie)

 

To kierunek umożliwiający wykonywanie pracy dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych oraz zawodów pokrewnych taki jak: specjalista public relations, specjalista do spraw promocji i komunikacji czy rzecznik prasowy.

Studia gwarantują odbywanie praktyk i staży obowiązkowych w mediach tradycyjnych i internetowych. Kierunek gwarantuje zdobycie kompetencji z zakresu komunikacji społecznej i języka angielskiego.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni: https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-grupa-w-jezyku-angielskim/


3. Italianistyka - (Studia I stopnia i jednolite magisterskie)

 

Studia te umożliwiają podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu czy w jednostkach administracji publicznej i samorządowych prowadzących współpracę za granicą. Absolwent zdobędzie niezbędne umiejętności takie jak język włoski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz szeroką wiedze o literaturze, historii i kulturze Włoch.

Studenci odbywają praktyki i staże związanych z potrzebami ryku i zainteresowaniami.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/italianistyka/

 

4. Pielęgniarstwo - (studia I stopnia i jednolite magisterskie)

 

Kierunek ten to idealne perspektywy na dalsze życie zawodowe. Umożliwia otrzymanie dyplomu pielęgniarstwa licencjata uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwent zdobywa szeroką wiedze z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą.

Można po tym kierunku samodzielnie wykonywać zawód pielęgniarki. Studenci odbywają praktyki staże związane z potrzebami rynku i zainteresowaniami. Praktyki odbywają się na oddziałach w warunkach klinicznych.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/pielegniarstwo/

 

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

1. Ekorehabilitacja - (studia I stopnia)

 

Jedyny unikatowy kierunek w Polsce. Idealny do poszukiwania pracy teraz i w przeszłości. Kierunek ten wychodzi naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania obszarów o wybitnych walorach środowiskowych.

Jeśli chodzi o przedmioty to znajdziemy takie jak: sylwoterapia, hortiterapia, hipoterapia, apifitoterapia, dogoterapia. Student otrzyma również szerokie zaplecze zawodowe. Będzie mógł wykonywać zajęcia związane z hortiterapia czy dogoterapią w pracy z ludźmi.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni: https://up.lublin.pl/rekrutacja/ekorehabilitacja/

 

2. Enologia i Cydrownictwo - (studia I stopnia)

 

Ciekawy kierunek, który ma coraz większe znaczenie gospodarcze. Towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw. Kierunek został stworzony z myślą o zapotrzebowaniu. Kształci on specjalistów z zakresu upraw i produkcji win.

Nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne. Jeśli chodzi o przedmioty to znajdziemy miedzy innymi: botanika, chemia i biochemia, fizjologia roślin, żywienie roślin i inne kierunkowe. Absolwenci mogą w przyszłości być właścicielami winnic, konsultantami czy brokerami win.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni:  https://up.lublin.pl/rekrutacja/enologia-i-cydrownictwo/

 

3. Pszczelarstwo w Agroekosystemach – (studia I stopnia)

 

Ciekawy, unikatowy kierunek. Pozwala zdobyć wiedzę dotyczącej prowadzenia działalności pszczelarskiej. Absolwenci poznają szeroką wiedze z wykorzystania pszczół w dzisiejszym świecie. Studenci uczą się między innymi: funkcjonalnej morfologiianatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego. Można potem pracować, jako pszczelarza czy zajmować się hodowlą pszczół.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://up.lublin.pl/rekrutacja/pszczelarstwo-w-agroekosystemach/

 

  • Politechnika Lubelska

 


Politechnika Lubelska
 

1. Inżynieria multimedialna - (Studia I i II Stopnia inżynierskie)


Kierunek kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Można je podjąć stacjonarnie i niestacjonarnie. Prowadzone są bez specjalności. Jest to nowo kierunek, który łączy wiedzę z obszarów nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych. Daje szerokie możliwości rozwoju i umiejętności.

Miedzy innymi: uzyskanie wiedzy jak tworzyć oprogramowanie, zapoznanie z grafiką komputerową i animacją, uzyskanie podstaw z wiedzy komunikacji i mediów oraz jak tworzyć multimedialne prezentacje i animacje. Po tym kierunku możemy podjąć prace, jako projektant, montażysta czy inżynier multimediów.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni: https://studia.pl/kierunek/inzynieria-multimediow-politechnika-lubelska/

 

2. Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice – (Studia I stopnia inżynierskie)

 

Studia te możemy podjąć w trybie stacjonarny. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu kompetencje inżynierskie z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz programowania, czyli najatrakcyjniejsze umiejętności dla przyszłego pracodawcy.

To znakomity start dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności analizowania, promowania i elektroniki w jednym. Absolwenci mogą po tym kierunku podjąć prace między innymi, jako: inżynier konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, konsultant do spraw technicznych czy specjalista informatyk.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://studia.pl/kierunek/inzynierskie-zastosowania-informatyki-elektrotechnika-politechnika-lubelska/

 

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 


Nowe kierunki studiów w Lublinie

 

1. Pedagogika resocjalizacyjna – studia licencjackie I-ego stopnia i magisterskie uzupełniające II-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej, nauka na kierunku w zależności od stopnia trwa 3 lata lub 1,5 roku. Studenci uczą się kierować grupą wychowawczą, reagować odpowiednio na sytuacje kryzysowe i wdrażać proces resocjalizacyjny, wybierając specjalizację pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną lub z socjoterapią. Absolwenci kierunku uzyskują możliwość zatrudnienia w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych, jako kuratorzy sądowi czy pracownicy aresztów śledczych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj UMCS - Kierunek ppedagogika resocjalizacyjna

 

2. Italianistyka – studia I-ego stopnia (inżynierskie) w formie stacjonarnej. Studia dają możliwość intensywnej nauki języka włoskiego i francuskiego, uczą podstawy tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tym medycznych i sporządzania korespondencji w języku obcym. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w międzynarodowych przedsiębiorstwach, handlu zagranicznym, biurach tłumaczeń i jako piloci wycieczek zagranicznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj UMCS - Kierunek Italianistyka 

 

3. Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – stacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia. Nauka na kierunku pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kartografii wojskowej, terenoznawstwa z elementami geodezji czy geograficznego uwarunkowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Absolwenci kierunku, najczęściej podejmują pracę w organach administracji, służbach mundurowych czy centrach zarządzania antykryzysowego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

 

4. Nauczanie fizyki i informatyki – stacjonarne i zaoczne studia I-ego stopnia licencjackie i studia magisterskie II-ego stopnia. W trakcie trwającej 3-lata nauki, studenci poznają specyfikę zawodu nauczyciela, zdobywają kompetencje dydaktyczne i nowatorski program nauczania fizyki doświadczalnej i nowoczesnych technik informatycznych. Absolwenci kierunku najczęściej znajdują pracę w szkolnictwie jako nauczyciele, korepetytorzy informatyki i fizyki, pracownicy instytutów badawczych czy firmach informatycznych wdrażających nowatorskie rozwiązania informatyczne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Nauczanie fizyki i informatyki

 

5. Data Science – stacjonarne studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia. Studenci kierunku, w trakcie nauki zdobywają wiedzę na temat programowania, analizy danych dostępnych w sieci czy specjalistycznego języka obcego wykorzystywanego w biznesie. Absolwenci kierunku poszukiwani są w branżach IT, jako specjaliści w firmach prowadzących działalność w sieci czy konsultanci w jednostkach administracyjnych i organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Data Science

 

6. Administracja i zarządzanie publiczne – studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej, z możliwością wyboru specjalizacji w kierunkach Administracji Rządowej lub Lokalnej i Regionalnej. Studenci w trakcie nauki zdobywają umiejętności przydatne w przyszłej pracy w administracji każdego szczebla, poznają podstawowe zasady ekonomiczne i prawne spółek i instytucji handlowych. Dyplomowani absolwenci kierunku, poszukiwani są w starostwach, urzędach, izbach skarbowych, przedsiębiorstwach i instytucjach pozarządowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Administracja i zarządzanie publiczne  

 

7. Ekologia Miasta – to innowacyjny kierunek studiów inżynierskich I-ego stopnia, prowadzony w formie stacjonarnej w trakcie 3,5 letniej nauki (7 semestrów). Nauka na kierunku obejmuje zagadnienia hydrologiczne, ekologiczne czy gospodarki przestrzennej miasta. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, biurach projektowych gospodarki przestrzennej czy organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Ekologia Miasta 

 

8. Analityka środowiskowa i przemysłowa3,5 letnie studia inżynierskie, prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Kierunek łączy nauki przyrodnicze, rolnicze i techniczne, przygotowując absolwentów do samodzielnej analizy dostępnych w danym środowisku zasobów czy wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych na potrzeby różnorodnych gałęzi przemysłu. Absolwenci kierunku najczęściej podejmują pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach jako analitycy ochrony środowiska czy laboratoriach i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Analityka środowiskowa i przemysłowa


Data publikacji: 27.06.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin