Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Lublinie

Nowe kierunki studiów w LublinieNowe kierunki studiów na lubelskich uczelniach 2022/2023

Katolicki Uniwersytet Lubelski


Katolicki Uniwersytet Lubelski
 

1.Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – ( Studia II stopnia)

Jest to kierunek, który umożliwia zdobycie umiejętności profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty do spraw komunikacji społecznych. Na kierunku mamy możliwość odbywania praktyk oraz zajęć teoretycznych. Wszystko zgodnie z rynkiem pracy i zainteresowaniami uczniów. Absolwent po tym kierunku podejmie prace, jako: dziennikarz, specjalista ds. promocji i komunikacji  czy specjalista ds. marketingu internetowego.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni. https://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/dziennikarstwo-komunikacja-spoleczna/


2.Komunikacja Społeczna w języku angielskim – (Studia I stopnia i jednolite magisterskie)

To kierunek umożliwiający wykonywanie pracy dziennikarza w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych oraz zawodów pokrewnych taki jak: specjalista public relations, specjalista do spraw promocji i komunikacji czy rzecznik prasowy. Studia gwarantują odbywanie praktyk i staży obowiązkowych w mediach tradycyjnych i internetowych. Kierunek gwarantuje zdobycie kompetencji z zakresu komunikacji społecznej i języka angielskiego.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-grupa-w-jezyku-angielskim/


3. Italianistyka - ( Studia I stopnia i jednolite magisterskie )

Studia te umożliwiają podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu czy w jednostkach administracji publicznej i samorządowych prowadzących współpracę za granicą. Absolwent zdobędzie niezbędne umiejętności takie jak język włoski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz szeroką wiedze o literaturze, historii i kulturze Włoch. Studenci odbywają praktyki i staże związanych z potrzebami ryku i zainteresowaniami.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/italianistyka/


4.Pielęgniarstwo - ( studia I stopnia i jednolite magisterskie )

Kierunek ten to idealne perspektywy na dalsze życie zawodowe. Umożliwia otrzymanie dyplomu pielęgniarstwa licencjata uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Absolwent zdobywa szeroką wiedze z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą. Mogę po tym kierunku samodzielnie wykonywać zawód pielęgniarki. Studenci odbywają praktyki staże związane z potrzebami rynku i zainteresowaniami. Praktyki odbywają się na oddziałach w warunkach klinicznych.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/pielegniarstwo/

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

1.Ekorehabilitacja - ( studia I stopnia )

Jedyny unikatowy kierunek w Polsce. Idealny do poszukiwania pracy teraz i w przeszłości. Kierunek ten wychodzi naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania obszarów o wybitnych walorach środowiskowych. Jeśli chodzi o przedmioty to znajdziemy takie jak: sylwoterapia, hortiterapia, hipoterapia, apifitoterapia, dogoterapia. Student otrzyma również szerokie zaplecze zawodowe. Będą mogli wykonywać zajęcia związane z hortiterapia czy dogoterapią w pracy z ludźmi.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://up.lublin.pl/rekrutacja/ekorehabilitacja/


2.Enologia i Cydrownictwo - ( studia I stopnia )

Ciekawy kierunek, który ma coraz większe znaczenie gospodarcze. Towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw. Kierunek został stworzony z myślą o zapotrzebowaniu. Kształci on specjalistów z zakresu upraw i produkcji win. Nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne. Jeśli chodzi o przedmioty to znajdziemy miedzy innymi: botanika, chemia i biochemia, fizjologia roślin, żywienie roślin i inne kierunkowe.
Absolwenci mogę w przyszłości być właścicielami winnic, konsultantami czy brokerami win.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://up.lublin.pl/rekrutacja/enologia-i-cydrownictwo/


3.Pszczelarstwo w Agroekosystemach –( studia I stopnia)

Ciekawy, unikatowy kierunek. Pozwala zdobyć wiedzę dotyczącej prowadzenia działalności pszczelarskiej. Absolwenci poznają szeroką wiedze z wykorzystania pszczół w dzisiejszym świecie. Studenci uczą się między innymi: funkcjonalnej morfologiianatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego. Mogę potem pracować, jako pszczelarza czy zajmować się hodowlą pszczół.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://up.lublin.pl/rekrutacja/pszczelarstwo-w-agroekosystemach/

 

Politechnika Lubelska

 


Politechnika Lubelska
 

Inżynieria multimedialna - ( Studia I i II Stopnia inżynierskie)


Kierunek kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Można je podjąć stacjonarnie i niestacjonarnie. Prowadzone są bez specjalności. Jest to nowo kierunek, który łączy wiedzę z obszarów nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych. Daje szerokie możliwości rozwoju i umiejętności. Miedzy innymi: uzyskanie wiedzy jak tworzyć oprogramowanie, zapoznanie z grafiką komputerową i animacją, uzyskanie podstaw z wiedzy komunikacji i mediów oraz jak tworzyć multimedialne prezentacje i animacje. Po tym kierunku możemy podjąć prace, jako projektant, montażysta czy inżynier multimediów.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://studia.pl/kierunek/inzynieria-multimediow-politechnika-lubelska/


Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice – ( Studia I stopnia inżynierskie)

Studia te możemy podjąć w trybie stacjonarny. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu kompetencje inżynierskie z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz programowania, czyli najatrakcyjniejsze umiejętności dla przyszłego pracodawcy. To znakomity start dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności analizowania, promowania i elektroniki w jednym. Absolwenci mogą po tym kierunku podjąć prace między innymi, jako: inżynier konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, konsultant do spraw technicznych czy specjalista informatyk.
Jeśli chcesz poznać więcej informacji, to kliknij link do uczelni https://studia.pl/kierunek/inzynierskie-zastosowania-informatyki-elektrotechnika-politechnika-lubelska/

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 


Nowe kierunki studiów w Lublinie


 

1. Pedagogika resocjalizacyjna – studia licencjackie I-ego stopnia i magisterskie uzupełniające II-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej, nauka na kierunku w zależności od stopnia trwa 3 lata lub 1,5 roku. Studenci uczą się kierować grupą wychowawczą, reagować odpowiednio na sytuacje kryzysowe i wdrażać proces resocjalizacyjny, wybierając specjalizację pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną lub z socjoterapią. Absolwenci kierunku uzyskują możliwość zatrudnienia w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych, jako kuratorzy sądowi czy pracownicy aresztów śledczych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj UMCS - Kierunek ppedagogika resocjalizacyjna


2. Italianistyka – studia I-ego stopnia (inżynierskie) w formie stacjonarnej. Studia dają możliwość intensywnej nauki języka włoskiego i francuskiego, uczą podstawy tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tym medycznych i sporządzania korespondencji w języku obcym. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w międzynarodowych przedsiębiorstwach, handlu zagranicznym, biurach tłumaczeń i jako piloci wycieczek zagranicznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj UMCS - Kierunek Italianistyka 3. Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe – stacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia. Nauka na kierunku pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kartografii wojskowej, terenoznawstwa z elementami geodezji czy geograficznego uwarunkowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Absolwenci kierunku, najczęściej podejmują pracę w organach administracji, służbach mundurowych czy centrach zarządzania antykryzysowego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
 

4. Nauczanie fizyki i informatyki – stacjonarne i zaoczne studia I-ego stopnia licencjackie i studia magisterskie II-ego stopnia. W trakcie trwającej 3-lata nauki, studenci poznają specyfikę zawodu nauczyciela, zdobywają kompetencje dydaktyczne i nowatorski program nauczania fizyki doświadczalnej i nowoczesnych technik informatycznych. Absolwenci kierunku najczęściej znajdują pracę w szkolnictwie jako nauczyciele, korepetytorzy informatyki i fizyki, pracownicy instytutów badawczych czy firmach informatycznych wdrażających nowatorskie rozwiązania informatyczne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Nauczanie fizyki i informatyki


5. Data Science – stacjonarne studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia. Studenci kierunku, w trakcie nauki zdobywają wiedzę na temat programowania, analizy danych dostępnych w sieci czy specjalistycznego języka obcego wykorzystywanego w biznesie. Absolwenci kierunku poszukiwani są w branżach IT, jako specjaliści w firmach prowadzących działalność w sieci czy konsultanci w jednostkach administracyjnych i organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Data Science


6. Administracja i zarządzanie publiczne – studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej, z możliwością wyboru specjalizacji w kierunkach Administracji Rządowej lub Lokalnej i Regionalnej. Studenci w trakcie nauki zdobywają umiejętności przydatne w przyszłej pracy w administracji każdego szczebla, poznają podstawowe zasady ekonomiczne i prawne spółek i instytucji handlowych. Dyplomowani absolwenci kierunku, poszukiwani są w starostwach, urzędach, izbach skarbowych, przedsiębiorstwach i instytucjach pozarządowych.


Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Administracja i zarządzanie publiczne  


7. Ekologia Miasta – to innowacyjny kierunek studiów inżynierskich I-ego stopnia, prowadzony w formie stacjonarnej w trakcie 3,5 letniej nauki (7 semestrów). Nauka na kierunku obejmuje zagadnienia hydrologiczne, ekologiczne czy gospodarki przestrzennej miasta. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, biurach projektowych gospodarki przestrzennej czy organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Ekologia Miasta 
 

8. Analityka środowiskowa i przemysłowa3,5 letnie studia inżynierskie, prowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Kierunek łączy nauki przyrodnicze, rolnicze i techniczne, przygotowując absolwentów do samodzielnej analizy dostępnych w danym środowisku zasobów czy wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych na potrzeby różnorodnych gałęzi przemysłu. Absolwenci kierunku najczęściej podejmują pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach jako analitycy ochrony środowiska czy laboratoriach i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  UMCS - Analityka środowiskowa i przemysłowa
 


Data publikacji: 03.02.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin