Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Marketing - 6 uczelni

Collegium Humanum - Filia w Lublinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Neuromarketing

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Politechnika Lubelska (PL) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Marketing i komunikacja rynkowa

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. E-marketing usług turystycznych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

spec. Marketing i zarządzanie w turystyce

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

spec. Marketing medialny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

spec. Marketing polityczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

spec. Międzynarodowy marketing terytorialny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Marketing i zarządzanie produkcją żywności

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

E-biznes i nowoczesne formy marketingu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Lubelska Akademia WSEI (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Psychologia w reklamie i marketingu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

zakres Marketing

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od 5400zł

zakres Zarządzanie marką i strategie marketingowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5400zł od od od 5400zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia Marketing w Lublinie - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku marketing w Lublinie?

  Kierunek Marketing, realizowany jest w Lublinie, na wszystkich rodzajach studiów wyższych, oferując zarówno studia licencjackie, magisterskie II-ego stopnia jak i jednolite studia magisterskie.
   
  Studia licencjackie I-ego stopnia, kończą się po 3-letniej nauce (6 semestrów), obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
   
  Posiadając dyplom ukończenia minimum studiów I-ego stopnia (licencjat/inżynier), można kontynuować naukę na studiach magisterskich II-ego stopnia, na których nauka trwa najczęściej 2 lata i pozwala uzyskać tytuł magistra.
   
  Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów), po zakończeniu nauki i obronie pracy magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.
 • Jakie są koszty studiów na kierunku marketing w Lublinie?

  Marketing jest dosyć popularnym kierunkiem studiów w Lublinie, dlatego dostępny jest w formie studiów dziennych i zaocznych również na uczelniach niepublicznych.
   
  Niestacjonarna forma nauki i większość prywatnych uczelni, wymaga wniesienia opłaty za czesne, które oscylują w wysokości 3000zł-6000zł. Najdroższa szkoła nie musi być zarazem najlepszą, dlatego warto sprawdzić listy rankingowe uczelni, programy studiów i możliwości przyszłego zatrudnienia, nie kierując się jedynie wysokością czesnego.
   
  Przykładowe opłaty pobierane za 1 rok studiów na kierunku Marketing w Lublinie:
   
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji - od 3420 zł
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji - od 4200 zł
  • Politechnika Lubelska - od 4900 zł
 • Na których uczelniach mogę studiować marketing stacjonarnie w Lublinie?

  Studia stacjonarne, to tradycyjna i najpopularniejsza forma nauki. Wykłady, ćwiczenia i seminaria, realizowane są w gmachach uczelnianych od poniedziałku do piątku, pozostawiając studentom wolne soboty i niedziele. Intensywna praca przez cały tydzień, daje prawdopodobnie najlepsze wyniki i o dużo łatwiej można zaznajomić się z nawet dużymi porcjami materiału.
   
  Studia stacjonarne (dzienne), to nauka od godzin rannych do popołudniowych, dlatego wielu studentów poszukuje pracy zmianowej i zdalnej, nie rezygnując z zajęć. Studia dzienne na kierunku Marketing, dostępne są na 3 uczelniach publicznych w Lublinie:
   
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
   
  Także 3 niepubliczne lubelskie uczelnie oferują Marketing stacjonarnie, np.:
   
  • Collegium Humanum - Filia w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
   
  Pełną bazę uczelni wyższych oferujących naukę na tym kierunku w Lublinie znajdziesz na stronie Marketing w Lublinie - 6 uczelni.
 • Na których uczelniach mogę studiować marketing niestacjonarnie w Lublinie?

  Studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym), są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób pracujących i studentów planujących podjęcie pełnowymiarowego zatrudnienia w trakcie nauki.
   
  Taka forma studiów odbywa się w formie weekendowych zjazdów (sobota-niedziela) oraz zajęć z wykorzystaniem internetowych platform edukacyjnych.Dzięki takiemu rozwiązaniu, praktycznie cały tydzień można przeznaczyć na pracę, spotykając się z wykładowcami tylko w weekendy.
   
  Planując studiowanie marketingu w Lublinie w formie zaocznej, znajdziemy taką ofertę na 3 uczelniach publicznych:
   
  • Politechnika Lubelska,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
   
  Również 3 niepubliczne prowadzą kierunek Marketing zaocznie, np.:
   
  • Collegium Humanum - Filia w Lublinie,
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Jakie są specjalizacje na kierunku marketing w Lublinie?

  Marketing jest obecnie bardzo szeroką dziedziną, dlatego, można zadecydować o przyszłej ścieżce zawodowej, wybierając kierunek studiów. W Lublinie, dostępne są studia marketingowe na kierunkach takich jak: Marketing i zarządzanie sprzedażą, Psychologia w reklamie i marketingu, E-biznes i nowoczesne formy marketingu czy Marketing i zarządzanie produkcją żywności.
   
  Studiując kierunki marketingowe, w toku nauki można zdecydować się o rozwijaniu konkretnych specjalności związanych z przyszłym zatrudnieniem, najczęściej wybierane moduły specjalizacyjne na kierunku to:
   
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą,
  • Marketing i zarządzanie produkcją żywności,
  • Handel zagraniczny,
  • E-biznes i nowoczesne formy marketingu,
  • Menadżer produktu.
 • Jaką wiedzę zdobędę na kierunku marketing w Lublinie?

  Studia na kierunkach marketingowych, przygotowują do samodzielnej pracy analitycznej, wyposażają w umiejętności pozyskiwania i badania danych związanych z promocją produktów, zwiększaniem zasięgów firmy czy nawet psychologii zachowań konsumenckich.
   
  Znajomość rynku, kampanie reklamowe i długoterminowe akcje zaplanowane na zwiększenie zysków i pozyskanie sponsorów, mogą okazać się cennymi umiejętnościami zarówno dla prywatnych przedsiębiorstw jak i sektora samorządowego. Psychologia nabywcy, rola reklamy i akcje promocyjne oraz szereg kompetencji miękkich charakteryzują kierunek studiów marketingowych.
   
  Przykładowe przedmioty spotykane na kierunku to:
   
  • Event marketing,
  • Podstawy marketingu,
  • Grafika komputerowa,
  • Podstawy ekonomii,
  • Public relations & marketing,
  • Social media marketing,
  • Zarządzanie sprzedażą.
   
  Więcej znajdziesz na stronie Wykształcenie w marketingu.
 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku marketing w Lublinie?

  Coraz więcej firm, przedsiębiorstw i instytucji poszukuje doświadczonych specjalistów marketingu, starając się zwiększać swoje zasięgi między innymi w sieci.

  Długofalowe działania promocyjne mogą poprawić pozycję na rynku, zwiększyć rozpoznawalność marki i przełożyć się na zyski.

  Dlatego w Lublinie, absolwenci Marketingu, mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze handlowo-usługowym, zarządzać zespołami promocyjnymi w korporacjach, zajmować stanowiska samorządowe czy rozpocząć działalność związaną z prowadzeniem kont na portalach społecznościowych, pracować w reklamie i specjalizować się w kontaktach z mediami.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Co robić po studiach z marketingu?.

 • Jakie są plusy i minusy pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu w Lublinie?

  Zawód specjalisty ds. marketingu, wymaga dużego poświęcenia i związany jest z ciągłym badaniem rynku, kreatywnością i analizą danych. Pracując na takim stanowisku w Lublinie, trzeba liczyć się z częstymi wyjazdami, kursami i kontaktami z klientem.

  Trzeba przyznać, że praca ta wiąże się z satysfakcjonującymi zarobkami i pewną stabilnością zatrudnienia, są to zazwyczaj działania długofalowe i kampanie reklamowe rozłożone w czasie.

  Praca nadgodzinowa, ciągła presja czasu i odpowiedzialność za powodzenie projektu mogą być uciążliwe, ale wysokie zarobki i kontakt ze światem celebrytów wynagradzają takie niedogodności. 

  Więcej na ten temat przeczytasz na stronie Praca marketera - plusy i minusy.

 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku administracja w Lublinie?

  Proces rekrutacyjny może być nieco odmienny na każdej z lubelskich uczelni, ale większość szkół wyższych, w pierwszej kolejności przyjmuje osoby, które dobrze poradziły sobie na egzaminie dojrzałości.
   
  Warto wcześniej sprawdzić jakie przedmioty są najwyżej punktowane w trakcie przyjęć i zdawać je na maturze, najlepiej w formie rozszerzonej, co skutkuje większą liczbą punktów rekrutacyjnych. Większość uczelni w Lublinie, podczas przyjęć na studia na kierunek Marketing, bierze pod uwagę wyniki maturalne z takich przedmiotów jak:
   
  • Język polski,
  • Język obcy,
  • Geografia, 
  • Informatyka, 
  • Matematyka, 
  • Wiedza o społeczeństwie 

   

  Więcej na temat egzaminu dojrzałości znajdziesz na stronie Wszystko na temat matury.

Studia na kierunku Marketing w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Marketing w Lublinie

Marketing to wciąż rozwijająca się branża, która potrzebuje coraz to więcej specjalistów w tym zakresie. Sporo polskich uczelni posiada już w swojej ofercie kierunki i specjalności z nią związane. W Lublinie uczelni wyższych z kierunkiem bądź specjalnością marketingową jest aż 6 - 3 publiczne i 3 prywatne.1. Marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej
Forma studiów: studia I stopnia (licencjackie)

Tryb studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Specjalności: bez specjalności.

Więcej informacji na temat rekrutacji na ten kierunek znajdziesz na stronie Zasady rekrutacji - Marketing i komunikacja rynkowa na PL.


Studia w Lublinie na kierunku Marketing - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

Konrad
Mocno wahałem się nad marketingiem i administracją, bo kończyłem licencjat z marketingu a oba kierunki mnie interesują. W końcu zdecydowałem się jednak na administrację, bo stwierdziłem, że pozwoli mi to poszerzyć możliwości znalezienia pracy. Szukałem też odpowiedniej dla siebie formy, po licencjacie chciałem spróbować czegoś nowego. Znalazłem ofertę studiów online, właśnie z administracji, na WSKZ. Co prawda jestem z Torunia, ale zajęcia są całkowicie zdalnie, więc mogę bez problemu studiować.