Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie
Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie
 

1. 13,09 kandydata na jedno miejsce, kierunek: lekarsko-dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym trwają 5 lat (10) semestrów, są to jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej, absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy lekarza dentysty. Studia przygotowują do podjęcia samodzielnej pracy lekarza dentysty, kierowania zespołem stomatologicznym i pracy naukowo-badawczej. W trakcie nauki, studenci zdobywają nie tylko obszerną wiedzę kierunkową z zakresu stomatologii, ale podczas licznych praktyk zawodowych uczą się diagnostyki, kontaktu z pacjentem, wykonywania zabiegów i operacji. Po zakończeniu studiów, przyszli stomatolodzy odbywają staż podyplomowy i przystępują do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który uprawnia do uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

Uzyskanie wysokiej liczby punktów na egzaminie, pozwala kontynuować naukę na Studiach Doktorskich i podjęcie kształcenia specjalizacyjnego. Lekarze dentyści mogą specjalizować się w takich dziedzinach stomatologicznych jak ortodoncja – zajmująca się między innymi leczeniem wad zgryzu z wykorzystaniem aparatów ortodontycznych, protetyka stomatologiczna – zajmująca się między innymi uzupełnieniami uzębienia z wykorzystaniem protez, chirurgii stomatologicznej, stomatologię zachowawczą z endodoncją czy inną z 9 specjalizacji. Studia płatne na kierunku, to obecnie koszt 18990zł/semestr.
Więcej informacji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Kierunek lekarsko-dentystyczny 

 


2. 10,46 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Psychologia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek Psychologia na UMCS w Lublinie, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 5 lat i prowadzona jest w formie stacjonarnej – dziennej oraz niestacjonarnej (zaocznej - płatnej). W trakcie nauki studenci zdobywają obszerną wiedzę związaną z mechanizmami wpływającymi na ludzkie zachowania i psychikę, poznają naturę człowieka i motywy jego postępowania, zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne w przyszłej pracy psychologa.

Studenci mogą wybrać własną ścieżkę rozwoju, decydując się na specjalności takie jak psychologia kliniczna – związana z psychoterapią, rehabilitacją i pomocą psychologiczną na oddziałach szpitalnych; psychologia rodziny – zajmująca się diagnozowaniem i wykrywaniem problemów w funkcjonowaniu rodzin; psychologia społeczna – z psychologią środowiskową, perswazji oraz zarządzaniem kryzysowym i zasobami ludzkimi; psychologia wspomagania rozwoju i edukacji – z diagnozowaniem i terapią zaburzeń w szkołach i placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych. Opłata studia na kierunku Psychologia w formie niestacjonarnej wynosi 1900zł/semestr.
Więcej informacji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Kierunek psychologia3. 8,91 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Lekarski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek Lekarski oferowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu lekarza – równoznacznego z tytułem magistra. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (w formie odpłatnej). Przyszli lekarze, w trakcie nauki zdobywają wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych, około medycznych i kierunkowych nauk medycznych związanych z wykonywaniem odpowiedzialnej pracy lekarza. Wydział Lekarski, ze względu na specyfikę studiów, kładzie również duży nacisk na umiejętności praktyczne studentów, którzy odbywają wielogodzinne praktyki zawodowe na specjalistycznych oddziałach szpitalnych i klinicznych.

Po zdaniu państwowego egzaminu, do którego podchodzą absolwenci kierunku, mogą kontynuować naukę wybierając drogę specjalizacyjną lub Szkołę Doktorską. Absolwenci kierunku Lekarskiego mogą specjalizować się w ponad 70 dziedzinach medycznych takich jak transplantologia kliniczna – związana z przeszczepianiem narządów, diabetologia – zajmująca się leczeniem schorzeń związanych z cukrzycą, choroby płuc czy chirurgia klatki piersiowej. Płatna forma studiowania kierunku, to obecnie koszt 18000/semestr.
Więcej informacji: Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Kierunek lekarski 


Data publikacji: 06.09.2021
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin