Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie

Najpopularniejsze kierunki studiów w LublinieNajpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie 2021/2022


1. Psychologia – 12,5 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych.
Nabywane umiejętności:

Kierunek Psychologia, realizowany na UMCS w Lublinie, pozwala w trakcie nauki zgłębić mechanizmy i przyczyny postępowań człowieka, podstawy prawidłowej analizy psychologicznej, rozpoznawać zaburzenia rozwojowe pacjentów w każdym wieku czy metod przeciwdziałania problemom społecznym.

Absolwenci kierunku mogą rozpocząć pracę kliniczną, znaleźć zatrudnienie w szpitalach, sądownictwie, placówkach szkolno-wychowawczych, pełnić funkcje doradcze w instytucjach lub z powodzeniem prowadzić prywatny gabinet pomocy psychologicznej.

 

2. Lekarsko-dentystyczny – 12 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Cena za studia niestacjonarne: 18 000zł/rok studiów
Nabywane umiejętności:

Studia na kierunku Lekarsko-dentystycznym, obejmują zarówno przedmioty ogólne z chemią, fizjologią czy anatomią człowieka, przedmioty ogólnomedyczne jak i kierunkowe stomatologiczne. Duża ilość zajęć praktycznych, umożliwia zdobycie umiejętności przeprowadzania zabiegów i leczenia stomatologicznego każdej dziedziny dentystycznej, procedur medycznych, prawidłowej diagnozy, profilaktyki zdrowotnej czy planowania leczenia.

Studia na kierunku, pozwalają pojąć samodzielną pracę lekarza dentysty na oddziałach klinicznych, w ośrodkach opieki zdrowotnej czy prowadząc prywatny gabinet stomatologiczny.

 

3. Finanse i rachunkowość – 10,4 kandydata na jedno miejsce, Politechnika Lubelska

 

Czas trwania studiów: 3 lata – licencjackie studia I-ego stopnia
Tryby studiów: stacjonarne    
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Kierunek Finanse i Rachunkowość, cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem. Nauka na kierunku wyposaża absolwentów w narzędzia i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych czy dużych przedsiębiorstw.

Kończący studia, przygotowani są do obejmowania kierowniczych stanowisk związanych z prowadzeniem rachunków, doradztwem inwestycyjnym czy podatkowym. Znajomość przepisów prawnych, zasad prowadzenia ksiąg finansowych i pozyskiwania funduszy, są atrakcyjne dla każdego pracodawcy. 

 

4. Weterynaria - 10 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Czas trwania studiów: 5,5 roku – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne, niestacjonarne    
Cena za studia niestacjonarne: 5 000zł/rok studiów
Nabywane umiejętności:

Uzyskując tytuł magistra weterynarii, absolwenci posiadają szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu chorób zwierząt, ich przyczyn, profilaktyki, prawidłowej diagnozy i metod leczenia.

Dzięki zdobytej wiedzy, są świadomi problematyki związanej z higieną, pielęgnacją i hodowlą zwierząt każdego gatunku oraz przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, klinikach zwierząt, laboratoriach, oddziałach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej czy przedsiębiorstwach związanych z produkcją żywności i produktów zwierzęcych.

 

5. Analityka weterynaryjna - 10 kandydatów na jedno miejsce, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Czas trwania studiów: 5 lat – jednolite studia magisterskie
Tryby studiów: stacjonarne    
Cena za studia niestacjonarne: brak studiów niestacjonarnych
Nabywane umiejętności:

Nowatorski kierunek studiów – Analityka Weterynaryjna, realizowany przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, pozwala absolwentom na zdobycie poszukiwanych na rynku weterynaryjnym umiejętności.

Nauka wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności związane z prawidłową pracą nad materiałem diagnostycznym przeznaczonym do badań laboratoryjnych, poznać czynności i procedury przeprowadzane w weterynaryjnych jednostkach badawczych, przygotowanie do obsługi wyspecjalizowanej, nowoczesnej aparatury laboratoryjno-diagnostycznej i samodzielnego prowadzenia dokumentacji badawczej i analitycznej.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Lublinie 2021.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie 2020/2021


Najpopularniejsze kierunki studiów w Lublinie
 

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - 13,09 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym trwają 5 lat (10) semestrów, są to jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej, absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy lekarza dentysty. Studia przygotowują do podjęcia samodzielnej pracy lekarza dentysty, kierowania zespołem stomatologicznym i pracy naukowo-badawczej. W trakcie nauki, studenci zdobywają nie tylko obszerną wiedzę kierunkową z zakresu stomatologii, ale podczas licznych praktyk zawodowych uczą się diagnostyki, kontaktu z pacjentem, wykonywania zabiegów i operacji. Po zakończeniu studiów, przyszli stomatolodzy odbywają staż podyplomowy i przystępują do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który uprawnia do uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

Lekarze dentyści mogą specjalizować się w takich dziedzinach stomatologicznych jak ortodoncja – zajmująca się między innymi leczeniem wad zgryzu z wykorzystaniem aparatów ortodontycznych, protetyka stomatologiczna – zajmująca się między innymi uzupełnieniami uzębienia z wykorzystaniem protez, chirurgii stomatologicznej, stomatologię zachowawczą z endodoncją czy inną z 9 specjalizacji.

Studia płatne na kierunku, to obecnie koszt 18 990 zł/semestr.

 

2. Psychologa - 10,46 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek Psychologia na UMCS w Lublinie, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 5 lat i prowadzona jest w formie stacjonarnej – dziennej oraz niestacjonarnej (zaocznej - płatnej). W trakcie nauki studenci zdobywają obszerną wiedzę związaną z mechanizmami wpływającymi na ludzkie zachowania i psychikę, poznają naturę człowieka i motywy jego postępowania, zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne w przyszłej pracy psychologa.

Studenci mogą wybrać własną ścieżkę rozwoju, decydując się na specjalności takie jak psychologia kliniczna – związana z psychoterapią, rehabilitacją i pomocą psychologiczną na oddziałach szpitalnych; psychologia rodziny – zajmująca się diagnozowaniem i wykrywaniem problemów w funkcjonowaniu rodzin; psychologia społeczna – z psychologią środowiskową, perswazji oraz zarządzaniem kryzysowym i zasobami ludzkimi; psychologia wspomagania rozwoju i edukacji – z diagnozowaniem i terapią zaburzeń w szkołach i placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Opłata studia na kierunku Psychologia w formie niestacjonarnej wynosi 1900 zł/semestr.

 

3. Kierunek Lekarski - 8,91 kandydata na jedno miejsce, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek Lekarski oferowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, to jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu lekarza – równoznacznego z tytułem magistra. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (w formie odpłatnej). Przyszli lekarze, w trakcie nauki zdobywają wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych, około medycznych i kierunkowych nauk medycznych związanych z wykonywaniem odpowiedzialnej pracy lekarza. Wydział Lekarski, ze względu na specyfikę studiów, kładzie również duży nacisk na umiejętności praktyczne studentów, którzy odbywają wielogodzinne praktyki zawodowe na specjalistycznych oddziałach szpitalnych i klinicznych.

Po zdaniu państwowego egzaminu, do którego podchodzą absolwenci kierunku, mogą kontynuować naukę wybierając drogę specjalizacyjną lub Szkołę Doktorską. Absolwenci kierunku Lekarskiego mogą specjalizować się w ponad 70 dziedzinach medycznych takich jak transplantologia kliniczna – związana z przeszczepianiem narządów, diabetologia – zajmująca się leczeniem schorzeń związanych z cukrzycą, choroby płuc czy chirurgia klatki piersiowej.

Płatna forma studiowania kierunku, to obecnie koszt 18 000 zł/semestr.

 

Zobacz również: Ranking popularności kierunków studiów w Lublinie 2020.


Data publikacji: 28.11.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin