Lista najpopularniejszych kierunków - Lublin 2021 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
16.19 Kryminologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
12.48 Psychologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
10.4 Finanse i Rachunkowość Politechnika Lubelska (PL) Politechnika Lubelska (PL)
10 Analityka weterynaryjna Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
10 Weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
9 Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
7.3 Zarządzanie Politechnika Lubelska (PL) Politechnika Lubelska (PL)
6.96 Finanse i rachunkowość Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
6.72 Anglistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
6.39 Zarządzanie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - Lublin 2020 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
8.91 Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
6.28 Analityka medyczna Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5.04 Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3.74 Farmacja Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3.59 Położnictwo Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3.05 Pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3.02 Ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny w Lublinie
1.4 Zdrowie publiczne Uniwersytet Medyczny w Lublinie
6.72 Anglistyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
6.39 Zarządzanie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie


Ranking popularności kierunków 2021 - Lublin

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Lublinie w 2022 roku

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny - ponad 13,26 kandydatów na 1 miejsce - UM Lublin

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny ma za zadanie przygotować studentów do pracy z pacjentami, a także w instytutach badawczo-naukowych. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia zarówno zagadnienia z ogólnej wiedzy medycznej, jak i szczegółowych aspektów związanych ze stomatologią czy ortodoncją.

Poza wykładami oraz zajęciami teoretycznymi, studenci mają okazję zaznajomienia się z praktyką pracy lekarza stomatologa. Wszystko to dzięki nowoczesnym klinikom oraz odpowiednio przystosowanym salom ćwiczeniowym, które pomogą przyszłym dentystom zapoznać się ze sprzętem i specyfiką pracy.

Zobacz więcej: Kierunek lekarsko-dentystyczny na UM w Lublinie.

 

2. Kryminologia - 12 kandydatów na 1 miejsce - UMCS w Lublinie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: I stopnia, II stopnia

Kryminologia to interdyscyplinarny kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii. Dzięki niemu student zdobywa wiedzę na temat różnych zjawisk społecznych, które mają realny wpływ na przestępczość. Studenci poznają m.in. genezę zachowań przestępczych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar czy reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Po studiach można pracować w organach wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych czy w laboratoriach kryminalnych, a także w organach administracji publicznej.

Zobacz więcej: Kryminologia na UMCS w Lublinie.

 

3. Psychologia - 10,13 kandydatów na 1 miejsce - UM Lublin

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Psychologia nie należy do najłatwiejszych kierunków studiów. Pomimo tego, od wielu lat utrzymuje się wysoko na liście tych najpopularniejszych. Jest to również związane z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy. W trakcie kształcenia studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi ludzką psychiką, mechanizmami jej działania.

W celu ukierunkowania studenta, uczelnia stworzyła do ich wyboru trzy specjalizacje, tj. Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna oraz Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji.

Zobacz więcej: Psychologia na UM w Lublinie.

 

4. Kierunek lekarski - 9,17 kandydatów na 1 miejsce - UM Lublin

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek lekarski jest doskonałym wyborem dla prawdziwych pasjonatów takimi naukami jak np. biologia, chemia lub fizyka. Dodatkowo idealnego kandydata musi również cechować wysoki poziom empatii i odpowiedzialności.

Program kształcenia przygotowuje studentów nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale również praktycznym. Zdobyta wiedza przełoży się na umiejętności związane z prawidłową diagnostyką i terapią poszczególnych chorób oraz użytkowaniem zaawansowanego sprzętu medycznego.

Zobacz więcej: Kierunek lekarski na UM w Lublinie.

 

5. Analityka weterynaryjna - 9,01 kandydatów na 1 miejsce - UP Lublin

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Jest to kierunek obejmujący szczegółową wiedzę z zakresu weterynarii. Program w dużej mierze uwzględnia naukę nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych. Studenci uczą się również praktycznych umiejętności, np. jak prawidłowo pobierać i zabezpieczać materiał do badań.

Ponadto w doskonale wyposażonych pracowniach poznają oni nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Absolwenci Analityki weterynaryjnej mogą podjąć zatrudnienie m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych czy klinikach weterynaryjnych.

Zobacz więcej: Analityka weterynaryjna na UP w Lublinie.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Lublinie w 2021 roku

1. Psychologia - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Studium ludzkiej psychologii przyciąga wielu pasjonatów. Ten kierunek od lat jest na liście najpopularniejszych, a duże zapotrzebowanie na specjalistów sprawia, że po ukończeniu studiów łatwo się odnaleźć na rynku pracy.

Nauka obejmuje zagadnienia związane z psychologią, ludzką motywacją, wpływem środowiska na kształtowanie osób. Studenci mają do wyboru jedną z bardziej kierunkowych specjalizacji: psychologia kliniczna, społeczna, psychologia wspomagania rozwoju i edukacji.

 

2. Lekarsko-dentystyczny - ponad 12 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

To kierunek, który ma przygotować studentów głównie do pracy z pacjentami, choć nie tylko. Dentyści często wybierają też karierę w instytutach badawczych. Nauka na kierunku skupia się wokół ogólnej wiedzy medycznej, zagadnień związanych z stomatologią, ortodoncją.

W czasie nauki, studenci uczą się poprawnej diagnozy i dobierania najlepszego leczenia. Dzięki zajęciom w nowoczesnych klinikach i dobrze wyposażonych salach, mogą poznać nowoczesne sprzęty, jakie będą niezbędne w pracy.

 

3. Finanse i rachunkowość - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce - Politechnika Lubelska

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia, studia II stopnia

Na tym kierunku, studenci zdobywają gruntową wiedzę na temat ekonomii, finansów i rachunkowości. Przedmioty dotyczą statystyki opisowej, prawa gospodarczego, a także znajomość rynków międzynarodowych.

Podczas zajęć ćwiczone są takie umiejętności jak prowadzenie audytu firmy, zdolności analitycznego myślenia, a także prognozowania sytuacji gospodarczych. Absolwenci tego kierunku pracują w korporacjach, jako analitycy finansowi. Z powodzeniem prowadzą też własne firmy, którymi samodzielnie zarządzają.

Zobacz więcej: Finanse i rachunkowość na PL w Lublinie.

 

4. Weterynaria - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Weterynaria to kierunek dla tych, którym los zwierząt nie jest obcy. To wiedza na temat anatomii zwierząt, diagnostyki chorób, a także związana z profilaktyką. Zajęcia dotyczą też tematyki związanej z higieną produktów pochodzenia zwierzęcego. Na tym kierunku, duży nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie wiedzy.

Studenci pracują w nowoczesnych laboratoriach, a także podczas zajęć z współpracującymi hodowlami zwierząt. Absolwenci mogą wykonywać zawód weterynarza, pracować w klinikach leczenia zwierząt lub prowadzić własne. Inna ścieżka kariery obejmuje pracę naukowo-badawczą.

Zobacz więcej: Weterynaria na UP w Lublinie.

 

5. Analityka weterynaryjna - 10 kandydatów na 1 miejsce - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Ten kierunek to szczegółowe stadium weterynaryjne, gdzie sporo wiedzy dotyczy nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych. Podczas nauki studenci uczą się jak prawidłowo pobierać i zabezpieczać materiał do badań.

W nowoczesnych pracowniach mogą poznać nowoczesną aparaturę diagnostyczną, a także tajniki prowadzenia dokumentacji medycznej. Absolwenci tego kierunku pracują w ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach, klinikach weterynaryjnych.
 

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin