Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Praca dla studentów w Lublinie

Praca dla studentów w Lublinie1. Jak pogodzić studia z pracą?
 

Bez względu na to, czy studia odbywają się w formie dziennej stacjonarnej, czy zaocznej, aby połączyć naukę z praca niezbędna będzie doskonała organizacja czasu i wybór pracy niekolidującej z systemem nauki. Dużym wyzwaniem jest rozpoczęcie pracy podczas studiów dziennych, stacjonarnych. Można jednak znaleźć coraz więcej branż umożliwiających pracę w systemie zmianowym, co jest dobrym rozwiązaniem dla studentów „dziennych”, którzy mogą pracować po zajęciach na uczelni. Studiując w systemie zaocznym, z wykładami weekendowymi, praktycznie cały tydzień można poświęcić na pracę bez uszczerbku na nauce.

Coraz więcej uczelni w Lublinie , wprowadza możliwość studiowania w systemie e-learningowym, który nie wymaga stałej obecności na zajęciach, a materiały dostępne są na platformach edukacyjnych w Internecie, studiując w takim trybie, również dużą część wolnego czasu można poświęcić na pracę. Dobrym rozwiązaniem dla osób uczących się, jest również podjęcie pracy zdalnej lub pracując na umowę o dzieło, gdzie pracodawca nie wymaga stałej obecności i przepracowania konkretnej liczby godzin, zainteresowany jest jedynie efektem pracy.

Więcej pomocnych informacji znajdziesz tutaj:
Jak pogodzić studia dzienne i pracę? Czy to w ogóle możliwe?


 

2. Biura karier na uczelniach w Lublinie

 

Działające przy niemal każdej uczelni wyższej w Lublinie Biura Karier, to jednostki mające na celu aktywizację zawodową studentów i absolwentów, pierwsza tego typu instytucja w kraju powstała w 1993r. przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie Biura Karier obecne są w ponad 200 wyższych uczelniach państwowych i prywatnych, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na profesjonalna pomoc zawodową wśród studentów. Akademickie Biura Karier, w myśl ustawy z 20 kwietnia 2004r., działają na rzecz promocji zatrudnienia, prowadzą doradztwo zawodowe i pomagają studentom odnaleźć się i poruszać po współczesnym rynku pracy.

Działalność biura pomaga spersonalizować studentowi indywidualną drogę kariery zawodowej, pomaga w przygotowaniu odpowiednich dokumentów wymaganych przez pracodawcę, pozwala odpowiednio przygotować się do rozmów rekrutacyjnych, gromadzi dane o aktualnych ofertach pracy związanych z kierunkiem studiów, ułatwia rozpoczęcie praktyk zawodowych i staży podyplomowych. Biura Karier mają obowiązek śledzenia ścieżki zawodowej absolwentów oraz analizę rynku pracy pod katem kierunków studiów, co często przekłada się na dostosowanie programu nauczania i tworzenie nowych kierunków studiów – zgodnych z oczekiwaniami pracodawców.

 


Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Lublin

 

Biura Karier Lublin
 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: Biuro Karier - UMCS
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: Biuro Karier - WSEI
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie: Biuro Karier - WSSP
Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Biuro Karier - UM 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie: Biuro Karier - KUL
Politechnika Lubelska: Biuro Karier - PL
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Biuro Karier - UP

 

 

3. Oferty pracy dla studentów w Lublinie.
 

Najprostszą odpowiedzią na pytanie o atrakcyjność studentów na rynku pracy jest stwierdzenie, że zatrudnienie studenta kosztuje pracodawcę po prostu mniej. Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, nie generuje dla pracodawcy wysokich kosztów związanych ze składkami odprowadzanymi do ZUS – co ma miejsce w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Dodatkowo studenci chętnie uczą się nowych rzeczy, potrafią szybko zaklimatyzować się do warunków panujących w firmie i otwarci są na innowacje i nowoczesne rozwiązania wprowadzane przez pracodawców.

Kreatywność i nowatorskie podejście do rozwiązywania napotkanych problemów, to również cecha przypisywana studentom, bardzo poszukiwana na nowoczesnym rynku pracy, osoby uczące się w dużej mierze zaznajomione są z nowoczesnymi technologiami, informatyzacją i ogólną znajomością zagadnień informatycznych, dlatego skraca się czas przygotowania ich do wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach. Większoś studentów podejmujących pracę może zaoferować dużo większą mobilność i elastyczne godziny pracy w przeciwieństwie do etatowych pracowników, dodatkowe godziny pracy czy praca o nietypowych porach nie stanowi dla studentów większej przeszkody.
 

Praca dla studentów w Lublinie:

 

Oferty pracy dla studenta w Lublinie w portalu OLX: Praca - OLX
Oferty pracy dla studenta w Lublinie w portalu jooble.org:  Praca - Jooble
Oferty pracy dla studenta w Lublinie w portalu indeed.com: Praca - Indeed
Oferty pracy dla studenta w Lublinie w portalu pracuj.pl:Praca - Pracuj
Oferty pracy dla studenta w Lublinie w portalu InfoPraca.pl: Praca - InfoPraca


 

4. Praca zdalna jako alternatywa pracy stacjonarnej dla studentów w Lublinie.
 

Jedną z najlepszych alternatyw przy podjęciu przez studenta pracy jest opcja pracy zdalnej oferowana przez coraz więcej branż. Jak pokazał okres pandemii, jest wiele zawodów, które można wykonywać za pośrednictwem internetu, którą można wykonywać również w swoim domu i w odpowiadających pracownikowi godzinach. Najczęściej ofert pracy zdalnej dla studentów dotyczą pracy związanej z udzielaniem korepetycji, rozliczeniami finansowymi czy edytorstwem.

Najwięcej ofert skierowanych jest dla tłumaczy języków obcych i korektorów sprawdzających jakość i poprawność tekstów, pracując w tej branży można dużo lepiej skupić się we własnym domu niż podczas wizyty w biurze. Wielu studentów podejmuje pracę zdalną jako graficy komputerowi, prywatny sprzęt pasjonatów tej dziedziny jest często dużo lepszy i wydajniejszy niż ten dostępny u zleceniodawcy. Ciekawą propozycją jest też praca copywritera, który przygotowuje teksty dla kampanii reklamowych, opisy produktów lub artykuły na strony internetowe. Dużą zaletą pracy zdalnej jest możliwość ustalenia własnych godzin pracy, studenci wybierający taka formę pracy mogą zorganizować swój czas, dzieląc go odpowiednio na prace zarobkową i naukę.

 

Oferty pracy zdalnej znajdziesz tutaj:
 

Praca Zdalna w Lublinie - OLX
Praca Zdalna w Lublinie - Money.pl
Praca Zdalna w Lublinie - Pracuj.pl

 

Jakie zalety ma internetowy Kreator CV?


Data publikacji: 28.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin