Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe studia w Lublinie

Najdroższe studia w Lublinie1. Kierunek Lekarsko-dentystyczny - 18 000 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym, maja formę jednolitych studiów magisterskich, trwających 5 lat. Po zakończeniu nauki, absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy lekarza dentysty.

Nauka obejmuje zarówno przedmioty ogólne takie jak anatomia, fizjologia człowieka czy farmacja oraz przedmioty kierunkowe i specjalistyczne, związane ze specyfiką studiów, na których zdobywana jest wiedza między innymi z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej, pedodoncji, stomatologii zachowawczej czy protetyki.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach klinicznych, gdzie studenci przeprowadzają zabiegi na pacjentach, zdobywając umiejętności praktyczne.

Zasady rekrutacji: Kierunek Lekarsko-dentystyczny na UM w Lublinie.

Zobacz również: Lekarsko-dentystyczny w Lublinie - 2 uczelnie.

 

2. Kierunek Lekarski - 16 500 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kierunek lekarski należy do najcięższych i najdłużej trwających studiów. Nauka na kierunku trwa 6 lat (12 semestrów), w trakcie których przekazywana jest wiedza ogólno akademicka, anatomia człowieka, przedmioty medyczne z działami takimi jak pediatria, chirurgia, okulistyka czy kardiologia.

W trakcie licznych zajęć praktycznych, studenci uczą się podstaw prawidłowej diagnozy medycznej, postępowania z pacjentem, samodzielnego planowania leczenia, przeprowadzania zabiegów i bardziej skomplikowanych operacji ratujących zdrowie i życie.

Kończąc studia, absolwenci otrzymują tytuł lekarza i mogą rozpocząć naukę specjalizacyjną w ramach wybranego działu medycyny.

Zasady rekrutacji: Kierunek Lekarski na UM w Lublinie.

Zobacz również: Lekarski w Lublinie - 2 uczelnie.

 

3. Farmacja - 10 500 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Farmacja jest kierunkiem jednolitych studiów magisterskich z 5 letnią nauką. Interdyscyplinarna nauka pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych czy medycznych.

Absolwenci w trakcie nauki zdobywają wiedzę z związaną z produkcją, wytwarzaniem i laboratoryjnym przygotowywaniem leków i produktów medycznych, poznają zasady ich prawidłowego przechowywania, transportu czy prawnych uwarunkowań wprowadzania produktów leczniczych do obrotu.

Zdobyta w toku studiów wiedza pozwala absolwentom samodzielnie prowadzić punkty apteczne i hurtownie medyczne, lub pracować w firmach farmaceutycznych produkujących leki.

Zasady rekrutacji: Farmacja na UM w Lublinie.

 

4. Techniki dentystyczne - 9 000 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Techniki dentystyczne są kierunkiem studiów dwustopniowych, umożliwiając absolwentom studiów licencjackich kontynuację nauki na poziomie magisterskim, nauka trwa 3 lata na studiach I stopnia i 2 lata na studiach uzupełniających II stopnia.

Nauka na kierunku pozwala zdobyć umiejętności i wiedzę związaną z przygotowaniem protez zębowych, aparatów ortodontycznych czy uzupełnień porcelanowych.

Absolwenci kierunku prowadzą najczęściej własne pracownie technik dentystycznych, gdzie współpracując ze stomatologami wykonują i naprawiają konstrukcje wypełnień protetycznych, aparaty dentystyczne czy protezy zębowe.

Zasady rekrutacji: Techniki dentystyczne na UM w Lublinie.

 

5. Położnictwo - 4 500 zł/semestr - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Położnictwo, to kierunek studiów dostępny w ramach studiów licencjackich I stopnia z 3 letnią nauką oraz magisterskie studia II stopnia z nauką trwającą 2 lata.

Jako kierunek z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w programie nauczania oferuje zdobycie wiedzy medycznej związanej z położnictwem, prowadzeniem ciąży, opieką nad kobietami ciężarnymi i specjalistyczną opieką nad matkami i noworodkami.

Zdobyte w trakcie zajęć praktycznych umiejętności oraz znajomość tematyki związanej z przebiegiem ciąży i porodem, przygotowują do pracy w szpitalach i klinikach, ośrodkach opieki zdrowotnej, oddziałach położniczych czy zakładach opieki społecznej.

Zasady rekrutacji: Położnictwo na UM w Lublinie.

Zobacz również: Położnictwo w Lublinie - 2 uczelnie.


Data publikacji: 29.03.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin