Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najtańsze studia w Lublinie

Najtańsze studia w Lublinie1. Ekonomia - 1600 zł/semestr Lubelska Akademia WSEI

 

Studia ekonomiczne, oferowane są na studiach I stopnia licencjackich oraz magisterskich studiach uzupełniających II stopnia. Nauka na kierunku trwa 3 lata w przypadku studiów licencjackich i 2 lata na studiach II stopnia.

Jest to kierunek oferujący zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu mikro- i makroekonomii, bankowości, finansowania instytucji.

Studenci poznają również podstawy prawa gospodarczego czy prowadzenia finansowej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami w branży bankowej, instytucjach gospodarczych i skarbowych oraz sektorze prywatnym działającym jako kierownicy działów finansowych.

Zasady rekrutacji: Ekonomia na Lubelskiej Akademii WSEI

Zobacz również: Ekonomia w Lublinie - 5 uczelni

 

2. Administracja - 1700 zł/semestr Lubelska Akademia WSEI

 

Administracja, to kierunek dostępny na studiach licencjackich z 3 letnią nauką oraz magisterskich studiach uzupełniających, które trwają 2 lata. Studia na kierunkach administracyjnych, przygotowują absolwentów do przyszłej pracy urzędniczej. 

Wykłady i ćwiczenia praktyczne obejmują zagadnienia zawiązane z funkcjonowaniem instytucji państwowych, prawa administracyjnego i prawa pracy, opracowywania i prawidłowej interpretacji pism urzędowych.

Absolwenci umieją wykorzystywać nowoczesne urządzenia informatyczne wykorzystywane w pracy administracyjnej, znają podstawy obsługi zamówień publicznych czy finansowania organizacji pozarządowych.

Zasady rekrutacji: Administracja na Lubelskiej Akademii WSEI

Zobacz również: Administracja w Lublinie - 4 uczelnie

 

3. Prawo - 2000 zł/semestr Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie UMCS

 

Kierunki prawnicze, dostępne są na wszystkich stopniach studiów wyższych. 

Nauka na studiach licencjackich trwa 3 lata, studia magisterskie II stopnia – 2 lata, a jednolite studia magisterskie 5 lat.

Studenci mogą wybrać wyspecjalizowane kierunki takie jak Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, kierunek Prawno-biznesowy czy kierunek Prawno-administracyjny.

Nauka na kierunkach prawniczych pozwala zdobyć obszerną wiedzę w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego czy uwarunkowań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

W ramach wybranej specjalizacji, można przygotować się do przyszłej pracy prawniczej przy instytucjach państwowych lub prowadzenia własnej kancelarii prawnej.

Zasady rekrutacji: Prawo na UMCS

Zobacz również: Prawo w Lublinie - 2 uczelnie

 

4. Socjologia - 2100 zł/semestr Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji WSPA

 

Socjologia to kierunek dwustopniowych studiów wyższych z możliwością podjęcia nauki na trwających 3 lata studiach licencjackich, bądź 2 letnich studiach magisterskich uzupełniających II stopnia.

Tematyka kierunku zajmuje się głównie przemianami społecznymi, relacjami zachodzącymi pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi, uwarunkowaniami kulturowymi czy regulacją zachowań społecznych i polityką społeczną.

Absolwenci kierunku, zdobytą wiedzę wykorzystują jako specjaliści analiz rynku, zachowań konsumenckich i badania opinii publicznej, prowadzą zajęcia coachingowe, prowadza doradztwo wizerunkowe, zasilają działy HR

Zasady rekrutacji: Socjologia na WSPA

Zobacz również: Socjologia w Lublinie - 4 uczelnie

 

5. Prawo kanoniczne - 2640 zł/semestr Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Kierunek Prawo kanoniczne ma formę jednolitych studiów magisterskich, na których nauka trwa z reguły 5 lat (10 semestrów). Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć wiedzę na temat przepisów prawnych kościoła, historii prawa kościelnego czy aspektów etycznych stosowania prawa.

W toku nauki, poruszane są zagadnienia związane nie tylko z prawem kanonicznym, ale również z podstawami prawa rodzinnego, cywilnego, filozofia prawa czy etyką zawodu prawnika.

Najczęściej wybieranymi specjalizacjami przez studentów jest moduł administracyjno-sądowy i kanoniczno-cywilny, przydatne zarówno w pracy prawniczej przy instytucjach kościelnych jak i świeckich.

Zasady rekrutacji: Prawo kanoniczne na KUL


Data publikacji: 29.03.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin