Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Stosunki Międzynarodowe - 3 uczelnie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Stosunki międzynarodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Stosunki Międzynarodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Stosunki międzynarodowe

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem stosunki międzynarodowe w Lublinie

Kierunek Stosunki międzynarodowe na Uczelniach publicznych w Lublinie 2022 /2023 - zasady rekrutacji
Stosunki międzynarodowe - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku stosunki międzynarodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie
zdjecie
Kierunek stosunki międzynarodowe na UMCS w Lublinie realizowany jest na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Są to dwustopniowe studia, w skład których wchodzi trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. Na studiach pierwszego stopnia studenci mają do wyboru cztery specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, integracja europejska, studia regionu Pacyfiku oraz stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej. Studenci na drugim stopniu mogą się natomiast kształcić w takich specjalizacjach, jak pozaeuropejskie studia regionalne, projekty międzynarodowe, dyplomacja ekonomiczna oraz międzynarodowy marketing terytorialny. Kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe łączy wiedzę teoretyczną z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych z nauką praktycznych umiejętności. W trakcie nauki studenci uczestniczą w ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, a także praktykach i stażach zawodowych, w trakcie których mogą poznać swój przyszły zawód od strony praktycznej. Wysoki poziom nauczania oraz możliwość wyboru spośród wielu specjalności gwarantują, że absolwenci będą kompleksowo przygotowani do pracy w swoich specjalizacjach. Katolicki Uniwersytet Lubelski
zdjecie
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na KUL realizowane są dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie absolwenci mogą zdecydować się na kontynuację kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Studia dostarczają uporządkowanej, szerokiej wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji, relacji wewnętrznych i zewnętrznych w Unii Europejskiej, a także międzynarodowych stosunków politycznych i kulturowych. Kształcenie obejmuje również naukę praktycznych umiejętności, między innymi odpowiedniej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania problemów oraz prognozowania działań w zakresie stosunków międzynarodowych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, a zajęcia praktyczne mają z doświadczonymi specjalistami – praktykami. Dużym atutem kierunku jest możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych instytucjach i organizacjach. Absolwenci studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, są zarówno teoretycznie, jak i praktycznie przygotowani do pracy w jednostkach publicznych, organizacjach i firmach międzynarodowych oraz w różnych sektorach gospodarki. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
zdjecie
Kierunek stosunki międzynarodowe można studiować w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w ramach studiów licencjackich pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. Celem kształcenia jest integrowanie studentów z całego świata, rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku, nauka analizowania zdarzeń, zjawisk i procesów, które występują w stosunkach międzynarodowych. Studenci uczą się również procesów wymiany gospodarczej, nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych, poznają środowiska o zróżnicowanej kulturze. Kształcenie jest tak zaplanowane, aby oprócz teoretycznych przedmiotów ogólnych i kierunkowych, w programie znalazły się również zajęcia praktyczne – warsztaty, ćwiczenia i seminaria. Dzięki temu absolwenci stosunków międzynarodowych kończą studia nie tylko wyposażeni w wiedzę, ale również w szereg kompetencji i kwalifikacji. Nauka na kierunku stosunki międzynarodowe odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, która dba o zachowanie jak najwyższych standardów kształcenia. Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lublinie. Oferta edukacyjna na kierunku: Europeistyka w Lublinie.Zobacz więcej: studia w Lublinie na kierunku Politologia.

Zobacz uczelnie na mapie w Lublinie