Collegium Humanum - Filia w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 27

Collegium Humanum w Lublinie to jedna z filii warszawskiej szkoły wyższej o tej samej nazwie, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 r. Uczelnia kładzie duży nacisk na umiędzynarodowienie programów edukacyjnych, co zaskutkowało powstaniem wydziałów zamiejscowych, jak np. ten w Lublinie, a także filii zagranicznych - w Czechach, na Słowacji i w Uzbekistanie

Dzięki szeregu członkostw w międzynarodowych organizacjach (PRME – program skupiający biznesowe uczelnie, prowadzony pod zwierzchnictwem ONZ, międzynarodowe akredytacje CEEMAN i BGA) oraz przynależności do najbardziej prestiżowych krajowych instytucji, np. Polskiej Federacji Szpitali, studenci zyskują większe możliwości zdobycia pracy na rynku zagranicznym. Absolwenci Colegium Humanum, zdobywają niezbędne umiejętności praktyczne, dlatego też z powodzeniem zasilają polską oraz zagraniczną kadrę gospodarczo-biznesową i polityczną.

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 12

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie jest jedna z najbardziej nowoczesnych uczelni wyższych oferujących kształcenie w takich dziedzinach, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Oferta uczelni to ciągle to nowe kierunki oraz specjalności, wśród których znajdziemy studia dualne na kierunkach cyberbezpieczeństwo, analiza danych oraz programowanie. Wśród wielu kierunków studiów w ostatnim czasie znalazła się pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Dzięki temu studenci mają pewność, że nie tylko kształcą się w odpowiednich zawodach, ale także po skończeniu nauki znajda pracę właśnie w tych kierunkach. 

Rozbudowane laboratoria oraz podmioty, które mają wspomagać naukę to dodatkowy atut uczelni. Bardzo dobre warunki dydaktyczne i wykwalifikowana kadra sprawiają, że WSEI jest bardzo popularną uczelnią w Lublinie. Szkoła stawia na pierwszym miejscu na wiedze i umiejętności swoich studentów, które w przyszłości zostaną przez nich w pełni wykorzystane.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 44

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie należy do najstarszych uczelni niepublicznych w mieście. Jednak mimo to zainteresowanie studentów ta uczelnia nie spada z roku na rok a wręcz przeciwnie. Bogata oraz niezwykle różnorodna oferta kształcenia uczelni sprawia, że
każdy z absolwentów szkoły średniej znajdzie interesujący i odpowiedni dla siebie kierunek studiów. Kształcenie odbywa się według europejskich standardów edukacyjnych. Praktyczna wiedza przekazywana jest przez przyjazną kadrę dydaktyczną. Dobrze wyposażone pracownie pomagają w prowadzeniu zajęć praktycznych. 

Nauka na wszystkich kierunkach, jakie oferuje uczelnia, czyli Administracja, Dziennikarstwo, Transport, Finanse i rachunkowość a ostatnio także Kryminologia, odbywa się z dużym naciskiem na zdobycie umiejętności praktycznych przez studentów. Mają oni możliwość odbycia wielu szkoleń, kursów oraz warsztatów, które praktycznie przygotowują do wykonywania przyszłego zawodu. Wybór WSPA to najlepsze rozwiązanie dla każdego.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Uczelnia niepubliczna weszła na rynek wraz z nowym millenium. Od 2000 roku wprowadzono 4 specjalności ekonomiczne, odpowiadające na potrzeby gospodarki wolnorynkowej. Dziś, uczelnia liczy już 6,5 tysiąca studentów. Od czasu otwarcia uczelni, dyplom jednostki zyskało 33 tysiące absolwentów. Infrastruktura uczelni oraz współpraca z przedsiębiorstwami w regionie, sprzyja wykorzystaniu zasobów dostępnych w laboratoriach wśród których dostępna jest drukarka 3D, pomieszczenia do badań z zakresu psychologii transportu, elektroencefalografy, systemy do rejestracji audio-video oraz sala z lustrem weneckim sprzyjająca badaniom.

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu to oferta badań dla przedsiębiorstwa w zakresie wytrzymałości materiałów i mechaniki uszkodzeń środków transportu oraz dostęp do komputerowych symulacji systemów mechanicznych. W rankingu szkół wyższych magazynu „Perspektywy” w latach 2017-2018 uczelnia zajmowała 18 i 22 miejsce na 254 uczelnie poddane ewaluacji. W 2018 roku uczelnia otrzymała zaszczytną nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii Uczelnia przyszłości, konkurs pod patronatem Urzędu Patentowego.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

uczelnia prywatna WSPiA Lublin

Uczelnia jest jedną z najstarszych, niepublicznych jednostek oferujących studia wyższe od 1998 roku. Oferta uczelni odpowiedziała na zmiany rynkowe oraz potrzeby gospodarki w zakresie kształcenia specjalistów zarządzania przedsiębiorstwem. Uczelnia posiada filię jednostki w Wodzisławiu Śląskim. W latach kolejnych, rozszerzono ofertę studiów o kierunki inżynierskie. Możliwość udziału studentów w międzynarodowych programach rozwijających kompetencje językowe oraz świadomość kulturową, odpowiadają na potrzeby globalizującego się rynku pracy.

Ponadto, solidne zaplecze wspierające rozwój studentów w dostępie do biblioteki, otwartość na cyfrowe formy edukacji, działalność kół naukowych to kompleks poszerzającej się oferty dla studentów. Poza studiami, szeroka oferta szkoleń odpowiadająca na potrzeby pracodawców w regionie. Lokalny rynek wspierany jest poprzez ofertę usług rozwojowych dostępną w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Udział znaczących pracodawców w Radach Konsultacyjnych uczelni, to bieżąca strategia dopasowania procesu kształcenia do aktualnego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Uczelnia z powodzeniem kształci studentów od 20 lat. W ofercie uczelni kierunki odpowiadające na potrzeby rynku w zakresie kadr medycznych średniego szczebla: pielęgniarek, fizjoterapeutów. Ponadto promowanie rozwoju specjalistów kosmetologii i wychowania fizycznego, odpowiada na konkurencyjność rosnącego sektora usług z zakresu zdrowia i urody. Akademickie Centrum Fizjoterapii oraz Akademickie Centrum Animaloterapii to warunki sprzyjające rozwijaniu kompetencji studentów w korzystaniu z komplementarnych form oddziaływania na człowieka.

Praktyczne warsztaty jako symulacje pracy w przyszłym zawodzie, zachęcają do wyboru kierunków zawodowych. Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w otoczeniu zielonego pejzażu i korzystnego mikroklimatu to baza uczelni dla promowania rozwoju w przyrodniczym otoczeniu. Studenci kierunku turystyka i rekreacja, korzystając z lokalnych walorów regionu, mają szansę przygotować się do pracy w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Oferta zakwaterowania dla studentów, pozwala na uczestnictwo w studenckim życiu Lublina.

Jeśli interesują Cię także uczelnie publiczne odwiedź stronę - publiczne szkoły wyższe lublin i zapoznaj się z ofertą 6 placówek.