Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) z siedzibą w Lublinie ( zobacz więcej )

20-102 Lublin

ul. Zamojska 47

tel.:

81 531 85 56

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsns.lublin.pl

podania@wsns.lublin.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie ( zobacz więcej )

20-816 Lublin

ul. Choiny 2

tel.:

81 740 72 40, 81 740 25 04

ikonka email do uczelni

info@wssp.edu.pl

infoenglish@pol.edu.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Uczelnia niepubliczna weszła na rynek wraz z nowym millenium. Od 2000 roku wprowadzono 4 specjalności ekonomiczne, odpowiadające na potrzeby gospodarki wolnorynkowej. Dziś, uczelnia liczy już 6,5 tysiąca studentów. Od czasu otwarcia uczelni, dyplom jednostki zyskało 33 tysiące absolwentów. Infrastruktura uczelni oraz współpraca z przedsiębiorstwami w regionie, sprzyja wykorzystaniu zasobów dostępnych w laboratoriach wśród których dostępna jest drukarka 3D, pomieszczenia do badań z zakresu psychologii transportu, elektroencefalografy, systemy do rejestracji audio-video oraz sala z lustrem weneckim sprzyjająca badaniom.

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu to oferta badań dla przedsiębiorstwa w zakresie wytrzymałości materiałów i mechaniki uszkodzeń środków transportu oraz dostęp do komputerowych symulacji systemów mechanicznych. W rankingu szkół wyższych magazynu „Perspektywy” w latach 2017-2018 uczelnia zajmowała 18 i 22 miejsce na 254 uczelnie poddane ewaluacji. W 2018 roku uczelnia otrzymała zaszczytną nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii Uczelnia przyszłości, konkurs pod patronatem Urzędu Patentowego.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

uczelnia prywatna WSPiA Lublin

Uczelnia jest jedną z najstarszych, niepublicznych jednostek oferujących studia wyższe od 1998 roku. Oferta uczelni odpowiedziała na zmiany rynkowe oraz potrzeby gospodarki w zakresie kształcenia specjalistów zarządzania przedsiębiorstwem. Uczelnia posiada filię jednostki w Wodzisławiu Śląskim. W latach kolejnych, rozszerzono ofertę studiów o kierunki inżynierskie. Możliwość udziału studentów w międzynarodowych programach rozwijających kompetencje językowe oraz świadomość kulturową, odpowiadają na potrzeby globalizującego się rynku pracy.

Ponadto, solidne zaplecze wspierające rozwój studentów w dostępie do biblioteki, otwartość na cyfrowe formy edukacji, działalność kół naukowych to kompleks poszerzającej się oferty dla studentów. Poza studiami, szeroka oferta szkoleń odpowiadająca na potrzeby pracodawców w regionie. Lokalny rynek wspierany jest poprzez ofertę usług rozwojowych dostępną w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Udział znaczących pracodawców w Radach Konsultacyjnych uczelni, to bieżąca strategia dopasowania procesu kształcenia do aktualnego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Uczelnia z powodzeniem kształci studentów od 20 lat. W ofercie uczelni kierunki odpowiadające na potrzeby rynku w zakresie kadr medycznych średniego szczebla: pielęgniarek, fizjoterapeutów. Ponadto promowanie rozwoju specjalistów kosmetologii i wychowania fizycznego, odpowiada na konkurencyjność rosnącego sektora usług z zakresu zdrowia i urody. Akademickie Centrum Fizjoterapii oraz Akademickie Centrum Animaloterapii to warunki sprzyjające rozwijaniu kompetencji studentów w korzystaniu z komplementarnych form oddziaływania na człowieka.

Praktyczne warsztaty jako symulacje pracy w przyszłym zawodzie, zachęcają do wyboru kierunków zawodowych. Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w otoczeniu zielonego pejzażu i korzystnego mikroklimatu to baza uczelni dla promowania rozwoju w przyrodniczym otoczeniu. Studenci kierunku turystyka i rekreacja, korzystając z lokalnych walorów regionu, mają szansę przygotować się do pracy w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Oferta zakwaterowania dla studentów, pozwala na uczestnictwo w studenckim życiu Lublina.

Jeśli interesują Cię także uczelnie publiczne odwiedź stronę - publiczne szkoły wyższe lublin i zapoznaj się z ofertą 6 placówek.