Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Po jakich kierunkach studiów najtrudniej znaleźć pracę w Lublinie?

Po jakich kierunkach studiów najtrudniej znaleźć pracę w Lublinie?Stosunkowo niskie bezrobocie w kraju, na poziomie 2,6%, w skali kraju rozkłada się nierównomiernie. Decydując się na konkretny kierunek studiów, trzeba brać pod uwagę, że w Lublinie stopa bezrobocia przekracza 5% i dyplomy ukończenia studiów wyższych, obarczone są w pewnych branżach większym ryzykiem możliwości zatrudnienia.

Z drugiej strony, absolwenci studiów wyższych, mogą wykorzystać dodatkowe umiejętności zdobyte w trakcie nauki, ułatwiające poruszanie się na rynku pracy.

 

1. Archeologia

Większość osób wybierających Archeologię jako kierunek studiów, wiąże swoją przyszłą pracę przy prestiżowych wykopaliskach. Jednak duża konkurencja i problemy z pozyskaniem środków na badania sprawia, że absolwenci kierunku, wykorzystując wiedzę związana z klasyfikacją i konserwacją eksponatów oraz wiedzę historyczną.

Absolwenci podejmują zatrudnienie w muzeach, Archiwach Państwowych, instytucjach oświatowo-kulturalnych, a często pozostają na uczelni kontynuując pracę naukową, ucząc przedmiotu lub prowadząc działalność publicystyczną.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie Poradnikpracownika.pl - Praca po archeologii.

Jeśli chcesz podjąć naukę na tym kierunku, zobacz Archeologię w Lublinie - 1 uczelnia.

 

2. Socjologia

Rozbudowany dział nauk społecznych, jakim jest socjologia, otwiera absolwentom różnorodne drogi kariery zawodowej. Wnikliwa obserwacja zmian zachodzących w społeczeństwie, świadomość zjawisk patologicznych, problematyki wychowawczej, poruszanie się w przepisach prawnych oświatowych, rodzinnych i pracowniczych to umiejętności które zyskują przyszli socjologowie.

Absolwenci socjologii znajdują zatrudnienie na szczeblach administracji centralnej i samorządowej, zajmować kierownicze stanowiska w działach odpowiedzialnych za politykę społeczną, zdrowotną i oświatową, a nawet w sektorze prywatnym analizującym dynamikę rozwoju i nastroje społeczne.

Więcej na ten temat znajdziesz na stronie Indeed.com - Praca po socjologii.

Jeżeli interesują cię studia socjologiczne, sprawdź Socjologię w Lublinie - 4 uczelnie.

 

3. Politologia

Studia zgłębiające całokształt działań politycznych, wpływ polityki na społeczeństwo, zależności polityki lokalnej, centralnej i międzynarodowej – do niedawna kojarzone były wyłącznie z pracą w biurach poselskich, doradztwem politycznym czy działalnością przy partiach politycznych.

Okazuje się, że zdobyte w trakcie nauki umiejętności są poszukiwane również w dużych przedsiębiorstwach, korporacjach finansowych i instytucjach państwowych. Zarządzanie zespołami ludzi, szybka ocena sytuacji międzynarodowej i podejmowanie kluczowych decyzji pod presją czasu, to kompetencje umożliwiające zajmowanie kierowniczych stanowisk administracyjnych. 

Więcej informacji na ten temat, znajdziesz na stronie Aplikuj.pl - Praca po politologii.

Jeśli chcesz zacząć studiować ten kierunek, sprawdź Politologię w Lublinie - 2 uczelnie.

 

4. Filozofia

Przez dłuższy czas Filozofia, uważana była za kierunek związany z przyszłą pracą naukową przy uczelni i działalnością wydawniczą, ściśle związaną ze studiowanym przedmiotem. Filozofia zajmuje się próbą odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania świata i życiem człowieka we współczesnym społeczeństwie.

Krytyczna analiza zachodzących zjawisk, umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej w dziennikarstwie, mediach popularno-naukowych, a także dużych firmach diagnozujących nastroje rynkowe i prognozujących zachowania społeczne.

Więcej o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku, znajdziesz na stronie Indeed.com - Zatrudnienie po Filozofii.

Jeśli chcesz podjąć naukę na tym kierunku, zobacz Filozofię w Lublinie - 2 uczelnie.

 

5. Stosunki Międzynarodowe

Szeroki zakres studiów, oferowany na kierunku Stosunki Międzynarodowe, pozwala zrozumieć zależności wynikające z relacji międzypaństwowych na poziomie gospodarczym, politycznym jak i społecznym. Takie umiejętności umożliwiają absolwentom różnorodność zatrudnienia.

Duże firmy z personelem międzynarodowym, korporacje działające w handlu zagranicznym, czy instytucje i organy samorządowe coraz chętniej zatrudniają fachowców doskonale znających problematykę kontaktów międzynarodowych. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie rta.com.pl - Praca po ukończeniu stosunków międzynarodowych.

Jeśli chcesz studiować ten kierunek studiów, zobacz Stosunki Międzynarodowe w Lublinie - 3 uczelnie.


Data publikacji: 12.12.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin