Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kul.pl

Politechnika Lubelska (PL) ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

ul. Nadbystrzycka 38d

tel.:

81 536 66 32, 81 538-11-32

ikonka email do uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

ul. Akademicka 15

tel.:

81 445-66-45, 81 445-68-85

ikonka email do uczelni


Uczelnie publiczne(państwowe) w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wybór tej uczelni to szlak historii dawnej Akademii Lekarskiej z tradycją kształcenia medycyny oraz farmacji od 1944 roku. W murach tej jednej z pierwszych uczelni publicznych im. Marii Curie Skłodowskiej, kształcono przyszłych lekarzy, takich jak Ludwik Hirszfeld będący pionierem polskiej immunologii. U schyłku okresu wojennego, pierwsza rekrutacja na kierunek lekarski oferowała 200 miejsc o które ubiegało się 460 kandydatów na studia. Pierwsze absolutorium absolwentów kierunku lekarskiego odbyło się w 1949 roku. Studia lekarskie trwały 4 lata.

Po reformie kształcenia, od 1956 roku edukacja trwa 6 lat. W latach kolejnych, uczelnia zyskiwała prawo do nadawania stopnia doktora również na kierunku farmacji. Kolejne dekady to utworzenie specjalistycznych klinik oraz oddziałów. W roku 1969 nastąpiła inauguracja pierwszego roku Studium Pielęgniarskiego w Lublinie. Od 2003 roku, uczelnia na mocy ustawy z 4 grudnia 2002 r. zyskała nazwę Akademia Medyczna im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego, który był pierwszym rektorem uczelni, chirurgiem, pełniącym funkcję kierownika kliniki chirurgii na uczelni w latach 1944-1945. Od roku 2008 uczelnia stała się Uniwersytetem Medycznym.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma obecnie w swoich struktura 4 wydziały: Lekarski I z Oddziałem Stomatologicznym, Lekarski II z Oddziałem Anglojęzycznym, Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Uczelnia kształci na kilkunastu kierunkach zarówno w ramach studiów jednolitych, jak i dwustopniowych. Kandydaci na studia mają do wyboru takie kierunki, jak: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, techniki dentystyczne, biomedycyna, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy dietetyka. W skład struktur uczelni wchodzą oddziały kliniczne w trzech lubelskich szpitalach. Studenci mają więc bogate zaplecze do praktycznej nauki zawodu.

Uniwersytet posiada doskonałą bazę akademicką oraz zaplecze mieszkalne dla studentów. Studenci Uniwersytetu Medycznego mają możliwość udziału w wielu organizacjach studenckich, są to między innymi Młodzi Medycy, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii. Uczelnia uczestniczy również w programie Erasmus+, a studenci mają możliwość wyjazdów na wymiany do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Holandii czy Danii i tam odbywać część swojego kształcenia.


Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieUczelnia od daty jej utworzenia w 1955 roku, liczy już 69 lat. Wraz z tradycjami uniwersyteckimi w powojennym Lublinie od 1944 roku, kształtowano tu pierwsze wzorce akademickie w obszarze przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. W latach 50-tych do 70-tych W okresie socrealizmu, uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Rolniczej, następnie Akademii Rolniczej.

Dziś Uniwersytet Przyrodniczy liczy blisko 80 katedr oraz instytutów w szerokiej specjalizacji 6 wydziałów. Aktualnie, w murach Uniwersytetu zyskano prestiżowe tytuły Lubelskiego lidera innowacji oraz uczelni odpowiedzialnej społecznie. Użyteczność technologii oraz innowacje, stanowiące dorobek kadry naukowej uczelni sprzyjają środowisku naturalnemu, lokalnym dobrym praktykom w zakresie hodowli oraz ogrodnictwa.

Uczelnia współpracuje ze środowiskiem przedsiębiorstw w zakresie oferty badawczej . Doradztwo rolnicze oraz nowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska to praktyczne obszary nauki, kierowane do środowiska zawodowo zajmującego się uprawą lub hodowlą. Nowoczesna technologia w laboratoriach, gospodarstwach doświadczalnych, klinikach weterynaryjnych umożliwia transfer wiedzy skierowany na kształcenie współczesnych specjalistów w zakresie wielu kierunków.

Studenci Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie mają do dyspozycji doskonałą bazę lokalową, wsparcie profesjonalnej kadry naukowej, a także możliwość udziału w licznych organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, które prężnie działają na uczelni. Uniwersytet swoją ofertę kształcenia stale modyfikuje, konsultuje z przedstawicielami biznesu, dzięki czemu jest w stanie zaoferować kształcenie kadr, których wykształcenie będzie odpowiadało potrzebom różnych sektorów gospodarki, zarówno w Lublinie i regionie, jak i w całym kraju. Poza licznymi kierunkami i specjalnościami kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i inżynierskich, w ofercie Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie znajdziemy również bogatą ofertę jednorocznych lub dwuletnich studiów podyplomowych, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji osobom już posiadającym wyższe wykształcenie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w LublinieTradycje akademickie rozpoczęły się w tej uczelni od początków tradycji akademickich w powojennym Lublinie. Począwszy od 1944 roku, uczelnia zebrała naukowców z wielu specjalizacji, co pozwoliło na ukształtowanie się odrębnych uczelni, katedr, następnie instytutów i oddziałów specjalizujących się w kształtowaniu struktury uniwersyteckiej otwartej dla nauki. Liderem tego kaganka akademickich zmian był zoolog, później polityk Henryk Raabe, który doczekał się upamiętnienia swojej społecznej aktywności w zakresie utrwalania tradycji akademickich w Lublinie. Imieniem tego pierwszego rektora uczelni, nazwano ulicę zarówno w Lublinie jak i w Warszawie. Symboliczną ławkę ku pamięci tej postaci umieszczono również na terenie Uniwersytetu w Lubinie, tuż przed gmachem rektoratu.

Pierwotnie uczelnia liczyła 4 wydziały z których w kolejnych dekadach, wyodrębniono Akademię Lekarską oraz Wyższą Szkołę Rolniczą. Aktualnie uczelnia liczy 11 wydziałów oraz 12 wydział zamiejscowy w Puławach.

Oferta kształcenia jest bardzo rozbudowana i różnorodna, studenci mają do wyboru kierunki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. Wśród 80 kierunków i 150 specjalności każdy kandydat, który chce dostać się na studia, z pewnością znajdzie coś dla siebie. W skład struktur uczelni wchodzi również rozbudowana Biblioteka Główna UMCS, a także Chata Żaka, czyli Akademickie Centrum Kultury, które organizuje koncerty, wystawy, spotkania kulturalne oraz wiele zajęć twórczych dla studentów i nie tylko. Na UMCS prężnie działa też ośrodek sportu i akademickie drużyny sportowe, koła naukowe oraz organizacje studenckie. Studenci poza kształceniem kierunkowym mają więc możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz stawiania pierwszych kroków zawodowych w wybranej przez siebie dyscyplinie.

Mało kto wie, że absolwentem Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni jest dziennikarz radiowy Hieronim „Hirek” Wrona oraz prezenterka pogody Dorota Gardias. Uczelnię ukończyła również polityk Zyta Gilowska, a także wiele osób, które znamy z pierwszych stron gazet.

Politechnika LubelskaHistoria uczelni technicznej rozpoczyna się w 1953 roku w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. Wtedy to działalność rozpoczął wydział mechaniczny z miejscem dla 107 studentów. W kolejnych latach zasoby kadry naukowej, pozwalały na uruchomienie kolejnych wydziałów pod nazwą Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Od 1977 roku uczelnia nosiła nazwę Politechniki Lubelskiej.

Dziś na 6 wydziałach oferta kształcenia zapewnia zdobycie deficytowych na rynku zawodów. Studenci kształcą się na tych kierunkach i specjalnościach, które są realnie poszukiwane na rynku pracy i odpowiadają na zapotrzebowanie różnych sektorów krajowej gospodarki. Nauka odbywa się na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu absolwenci politechniki są cenionymi w swojej branży specjalistami. Uczelnia posiada Inkubator Przedsiębiorczości, sprzyjający komercjalizacji wyników badań i projektów. Działalność rzecznika patentowego na uczelni, sprzyja inicjowaniu zgłaszania wniosków dotyczących wynalazków technicznych lub wzorów naukowych w celu pozyskania patentów lub praw ochronnych w nauce. W roku 2018 uczelnia otrzymała 65 decyzji z patentem na wynalazek, co potwierdza wysoką aktywność badawczą i przedsiębiorczą środowiska akademickiego. Ponadto uczelnia od 2016r. posiada Centrum Informatyczne z oprogramowaniem naukowo-technicznym MATLAB i Simulink.


Katolicki Uniwersytet LubelskiW roku 2018 uczelnia obchodziła 100-lecie działalności akademickiej. Obecnie uczelnia kształci studentów na 8 wydziałach. Od 1918 roku misją uczelni jest łączenie idei służby Bogu i Ojczyźnie, co wyraża patronat uczelni oraz zaangażowanie środowiska akademickiego w kształtowanie myśli katolickiej. Poza kształceniem teologii, filozofii edukacja prawa oraz nauk humanistycznych, społecznych ma przygotować specjalistów krzewiących tradycję uczelni. Szeroka infrastruktura uczelni łączy ofertę kształcenia z promowaniem historii uczelni i regionu.

Dworek Staropolski należący do uczelni to miejsce zaadoptowane do pracy twórczej, spotkań naukowych wraz z noclegiem. Dom Pracy Twórczej Rajchertówka w Kazimierzu Dolnym to uczelniany obiekt zachęcający do wypoczynku i pracy w otoczeniu przyrody. Studenci odnajdą w zasobach uczelni siłownię, korty i salę sportów walki. Absolwentami tej uczelni, są zarówno wybitne osoby duchowne i świeckie. Wydział prawa kanonicznego ukończył ks. Kardynał Stefan Wyszyński. W uniwersyteckim muzeum nieodpłatny wstęp. Do zobaczenia barokowe rzeźby ołtarzowe oraz dzieła nowożytnej plastyki sakralnej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski może poszczycić się całą plejadą znanych absolwentów, wśród których są nie tylko osoby duchowne, te jednak warto wymienić w pierwszej kolejności. Najbardziej znanym absolwentem uczelni jest oczywiście papież Jan Paweł II, a także kardynałowie Stefan Wyszyński, Józef Życiński, Kazimierz Nycz. Uczelnię ukończył również polityk Bogdan Borusewicz, poeta Edward Stachura, pisarka Anna kamieńska oraz pisarz Wiesław Myśliwski.

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie

Seminarium duchowne w Lublinie kształci księży dla archidiecezji lubelskiej kościoła rzymskokatolickiego. W seminarium uczy się około 130 osób. Studenci seminarium są jednocześnie studentami, a później absolwentami Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Seminarium korzysta więc z bazy lokalowej oraz kadry dydaktycznej uniwersytetu.


Jeśli interesują Cię także uczelnie niepubliczne odwiedź stronę - prywatne szkoły wyższe lublin.