Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana do życia w 1998 roku. W kolejnych latach nowosądecka uczelnia zawodowa utworzyła nowe Instytuty oferujące kolejne kierunki studiów. W pierwszym 10-cioleciu działalności, Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii 9 wykładanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość kształcenia. Nowosądecka uczelnia nawiązała szereg kontaktów z krakowskimi, krajowymi i zagranicznymi uczelniami, w tym między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Śląską oraz uniwersytetami z Węgier, Słowacji czy Włoszech. 

Współpraca ta umożliwiła ponad połowie studentów nowosądeckiej szkoły wyższej podjęcie studiów w dużych uczelniach Małopolski i realizację studiów poza granicami kraju, dzięki programowi Erasmus+. Uczelnia kształci studentów w ramach sześciu Instytutów oferujących studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University) to jedna z pierwszych, prywatnych uczelni, jaka powstała w Polsce. Założona w 1991 roku uczelnia oferuje studentom studia pierwszego, drugiego stopnia (licencjackie, magisterskie, jednolite) oraz późniejsze kształcenie na studiach podyplomowych. Do wyboru kandydatów są 4 kierunki: Informatyka, Zarządzanie, Prawo i Psychologia. Szkoła od lat współpracuje z amerykańską uczelnią National Louis University, co przekłada się na innowacyjne programy nauczania, których priorytetem jest nauka praktyczna. 

Niewątpliwą zaletą Wyższej Szkoły Biznesu jest jej rozwój technologiczny, czego przykładem jest rozbudowana platforma e-learningowa Cloud Academy, pozwalająca efektywnie kształcić na odległość. Ponadto uczelnia oferuje swoim studentom aż 12 zróżnicowanych tematycznie kół naukowych oraz organizacji studenckich.

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

JM Rektorem dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem, prof. PWSZ

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu logo

- JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY KIERUNEK STUDIÓW DLA SIEBIE ?
Rektor: Każdy wybór wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wybór kierunku studiów spośród bogatej oferty wielu uczelni nie będzie łatwy. Już na tym etapie, Drogi Kandydacie, decydujesz o swojej przyszłości. Zatem najważniejsze jest, by Twoja decyzja była samodzielna. Nie kieruj się oczekiwaniami rodziców, modą, wspólnym studiowaniem z koleżanką lub kolegą. Twoje wykształcenie to Twoja przyszłość i Twoje życie!
- ZATEM CZYM SIĘ KIEROWAĆ ?
Rektor: Kieruj się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami i własnymi predyspozycjami. Odpowiedz sobie na pytania: w czym jesteś najlepszy; co lubisz robić; gdzie wolisz pracować: przy biurku, przy komputerze; z dorosłymi, z dziećmi, z chorymi; w dużym zakładzie pracy, na własn...

Zobacz uczelnie na mapie w Nowym Sączu