Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Studia I i II stopnia

61-755 Poznań

ul. E. Estkowskiego 6

tel.:

61 850 47 76

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Logistyka

Cena za semestr od 1975zł od 1975zł od od

Zarządzanie

Cena za semestr od 1975zł od od od 1975zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Studia I i II stopnia

00-653 Warszawa

ul. Nowowiejska 20

tel.:

22 629 60 70, 22 234 74 12

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Biogospodarka

Cena za semestr od od 0zł od od

Inżynieria Środowiska

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Ochrona Środowiska

Cena za semestr od od 0zł od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

20-209 Lublin

Projektowa 4

tel.:

81 749 17 70, 81 749 17 77

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Mechatronika ( studia dofinansowane z EFS)

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

40-555 Katowice

ul. Rolna 43

tel.:

32 202 50 34

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Architektura

Cena za semestr od od 3650zł od od 3650zł

Architektura Wnętrz

Cena za semestr od 3250zł od od od 3250zł

Budownictwo

Cena za semestr od od 1850zł od od 1850zł

Gospodarka Przestrzenna

Cena za semestr od od 1850zł od od

Grafika

Cena za semestr od od od 2650zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne