Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Galeria Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Progi Punktowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Filologia angielska 82
Psychologia 66
Kryminologia 59
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska 55
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska (bez znajomości j. niemieckiego i j. rosyjskiego) 51
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska 48
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka 48
Matematyka 47
Geografia 47
Historia 45
Prawo 45
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem 45
Filologia polska 43
Biotechnologia 42
Biologia 41
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków 40
Germanistyka 38
Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym) 36
Socjologia 35
Turystyka i rekreacja 35
Wojskoznawstwo 35
Mechatronika 35
Logopedia 35
Edytorstwo 34
Stosunki międzynarodowe 34
Ekonomia 33
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 32
Wychowanie fizyczne 29
Bezpieczeństwo i higiena pracy 29
Bezpieczeństwo narodowe 29
Informatyka 29
Kulturoznawstwo 29
Pedagogika 29
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) 29
Prawo w biznesie 28
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną 28
Administracja 27
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 25
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 24

Progi punktowe na UKW - Ogólne informacje

Top 10 kierunków z najwyższymi progami punktowymi na UKW w 2023 roku

 

1. Filologia angielska - próg minimalny: 82 punkty


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Filologia angielska to kierunek skupiający się na języku, literaturze i kulturze anglojęzycznego świata. Studenci zgłębiają strukturę, historię i ewolucję języka angielskiego oraz analizują kluczowe dzieła literatury. To także poznanie kontekstu kulturowego, historycznego i społecznego, który kształtuje ten język.

Studia pozwalają rozwijać umiejętności komunikacji, krytycznego myślenia i analizy tekstu. Absolwenci często znajdują zatrudnienie jako nauczyciele, tłumacze, redaktorzy lub specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej.

Zobacz więcej: Filologia angielska na UKW.

2. Psychologia - próg minimalny: 66 punktów


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Psychologia to interdyscyplinarna nauka o ludzkim zachowaniu i procesach poznawczych. Studenci zgłębiają teorie, badania i metody analizy psychologicznej. Uczą się rozumieć ludzką psychikę, emocje i myśli.

Kierunek rozwija umiejętności badawcze, diagnostyczne i terapeutyczne. Absolwenci pracują w wielu dziedzinach, w tym w edukacji, biznesie, opiece zdrowotnej i poradnictwie, pomagając ludziom lepiej zrozumieć siebie i innych oraz poprawić jakość życia.

Zobacz więcej: Psychologia na UKW.

3. Kryminologia - próg minimalny: 59 punktów


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kryminologia to nauka badająca przestępczość i jej przyczyny. Studenci zgłębiają teorie przestępczości, systemy karno-sądowe i metody profilaktyki. Kierunek rozwija umiejętności analizy danych kryminalnych, zrozumienia psychologii przestępców i ofiar oraz oceny skuteczności działań penitencjarnych.

Absolwenci mogą pracować w organach ścigania, służbach więziennych, jak również w instytucjach zajmujących się profilaktyką i polityką kryminalną. To także przydatna wiedza w pracy w mediach i organizacjach społecznych.

Zobacz więcej: Kryminologia na UKW.

4. Lingwistyka stosowana angielsko-arabska - próg minimalny: 55 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska to interdyscyplinarny kierunek skupiający się na analizie, zrozumieniu i praktycznym zastosowaniach języka angielskiego i arabskiego. Studenci rozwijają umiejętności tłumaczenia, komunikacji międzykulturowej oraz analizy lingwistycznej w kontekście obu języków.

Kierunek przygotowuje do pracy jako tłumacze, nauczyciele języków obcych, specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej lub w sferze dyplomacji i relacji międzynarodowych, gdzie znajomość tych dwóch języków jest nieoceniona.

Zobacz więcej: Lingwistyka stosowana angielsko-arabska na UKW.

5. Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska - próg minimalny: 51 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska to innowacyjny kierunek, który koncentruje się na badaniu, zrozumieniu i wykorzystaniu praktycznym języka rosyjskiego i chińskiego. Studenci rozwijają umiejętności tłumaczenia, komunikacji międzykulturowej oraz analizy językowej w odniesieniu do obu języków.

Program przygotowuje absolwentów do kariery jako tłumacze, nauczyciele języków obcych, specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej, a także do pracy w dziedzinie dyplomacji i stosunków międzynarodowych, gdzie biegła znajomość tych dwóch języków jest bardzo przydatna. 

Zobacz więcej: Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska na UKW.

6. Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska - próg minimalny: 48 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska to kierunek skupiający się na praktycznym zastosowaniu języka angielskiego i rosyjskiego. Studenci rozwijają umiejętności tłumaczenia, interpretacji kulturowej i analizy lingwistycznej.

Przygotowuje do pracy jako tłumacze, specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej, nauczyciele języków obcych lub redaktorzy. Kierunek otwiera drzwi do wielu zawodów związanym z międzynarodowymi relacjami i kulturą, gdzie znajomość tych dwóch języków jest kluczowa.

Zobacz więcej: Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska na UKW.

7. Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka - próg minimalny: 48 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka to fascynujący kierunek, który poświęcony jest praktycznemu wykorzystaniu języka angielskiego i niemieckiego. Studenci rozwijają umiejętności tłumaczenia, analizy kulturowej i językowej oraz doskonalą swoje zdolności komunikacyjne.

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako tłumacze, specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej, nauczyciele języków obcych czy redaktorzy. Ten kierunek otwiera szerokie spektrum zawodowych możliwości w obszarze międzynarodowych relacji i kultury, gdzie biegła znajomość obu tych języków jest niezwykle ceniona.

Zobacz więcej: Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka na UKW.

8. Matematyka - próg minimalny: 47 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Matematyka to nauka zajmująca się abstrakcyjnymi strukturami, liczbami, wzorami i rozwiązywaniem problemów. Studenci rozwijają umiejętności logicznego myślenia, analizy danych i rozwiązywania trudnych problemów matematycznych.

Kierunek przygotowuje do pracy w naukach ścisłych, informatyce, finansach, statystyce, a także w różnych dziedzinach, gdzie umiejętność analizy i modelowania danych jest kluczowa. Matematyka jest fundamentalną dziedziną, która wpływa na rozwój technologii i nauki.

Zobacz więcej: Matematyka na UKW.

9. Geografia - próg minimalny: 47 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Geografia to nauka badająca zróżnicowanie i interakcje między ludźmi a środowiskiem. Studenci zgłębiają wiedzę o klimacie, glebach, urbanizacji, i procesach społecznych na świecie. Kierunek kształtuje umiejętność analizy przestrzeni, zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania problemów globalnych.

Absolwenci pracują w badaniach terenowych, analizie danych, edukacji, planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska. Geografia jest kluczowym obszarem w zrozumieniu wyzwań współczesnego świata.

Zobacz więcej: Geografia na UKW.

10. Humanistyka drugiej generacji - próg minimalny: 46 punktów


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Studia Humanistyka drugiej generacji to program kształcenia skoncentrowany na badaniu i projektowaniu gier komputerowych. Studenci rozwijają umiejętności związane z tworzeniem gier, w tym projektowanie, narrację, grafikę i programowanie.

Jednak ich podejście jest interdyscyplinarne, ponieważ kładą nacisk na zrozumienie ludzkiego zachowania, kultury i społeczeństwa, co pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych i angażujących gier. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle gier, mediach, edukacji i innych dziedzinach, gdzie gry są wykorzystywane w celach rozrywkowych lub edukacyjnych.

Zobacz więcej: Humanistyka drugiej generacji na UKW.

ikonka kierunki studiów

Zobacz progi punktowe na innych uczelniach w Bydgoszczy