Lista najpopularniejszych kierunków - Gdańsk 2023 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
33.7 Kierunek lekarsko-dentystyczny Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
19.6 Zarządzanie (w jęz. angielskim) Politechnika Gdańska (PG)
18.12 Ekonomia Politechnika Gdańska (PG)
14.4 Kierunek Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
13.47 Zarządzanie inżynierskie Politechnika Gdańska (PG)
12.87 Gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska (PG)
11.9 Psychologia zdrowia Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
11.54 Analityka gospodarcza Politechnika Gdańska (PG)
10.93 Zarządzanie i inżynieria produkcji Politechnika Gdańska (PG)
10.1 Fizjoterapia Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)


Ranking archiwalny

Lista najpopularniejszych kierunków - Gdańsk 2022 ROK (pod względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
24 Kierunek lekarsko-dentystyczny Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
15.44 Informatyka, profil ogólnoakademicki Uniwersytet Gdański (UG)
14.2 Kryminologia Uniwersytet Gdański (UG)
12.43 Filologia angielska Uniwersytet Gdański (UG)
11.13 Gospodarka przestrzenna Politechnika Gdańska (PG)
11.02 Psychologia Uniwersytet Gdański (UG)
11 Fizjoterapia Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
11 Kierunek Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)
10.87 Ekonomia Politechnika Gdańska (PG)
9.66 Grafika, II stopnia Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku


Ranking popularności kierunków 2023 - Gdańsk

Top 5 najbardziej popularnych kierunków w Gdańsku w 2023 roku

1. Lekarsko-dentystyczny - ponad 33 kandydatów na miejsce - Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny ma za zadanie wyposażyć studenta zarówno w ogólnę wiedzę z obszaru medycyny, jak i w wiedzę rozszerzoną z zakresu stomatologii i jej pochodnych. Absolwent po ukończeniu tego kierunku jest gotowy do prowadzenia samodzielnej, profesjonalnej opieki dentystycznej.

Po studiach istnieje wiele możliwości zatrudnienia, np. w państwowych oraz prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, różnego rodzaju instytutach naukowych. 

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na GUMed.

2. Zarządzanie (w jęz. angielskim) - ponad 19 kandydatów na miejsce - Politechnika Gdańska

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Studia na kierunku Zarządzanie oferują kompleksowe wykształcenie w zakresie prowadzenia i rozwijania organizacji. Program łączy wiedzę z ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, finansów i strategii biznesowej.

Kursy kładą nacisk na rozwijanie umiejętności lidera, zdolności negocjacyjnych oraz komunikacyjnych. Edukacja przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach w różnych sektorach rynku, zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych.

Zobacz więcej: Zarządzanie na PG.

 

3. Ekonomia - ponad 18 kandydatów na miejsce - Politechnika Gdańska

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Studia na kierunku Ekonomia zapewniają solidne fundamenty w zakresie teorii ekonomicznej, analizy rynków oraz polityki gospodarczej. Program obejmuje mikroekonomię, makroekonomię, ekonometrię, finanse oraz zarządzanie.

Studenci uczą się interpretować i prognozować trendy gospodarcze, analizować dane oraz podejmować decyzje ekonomiczne. Kierunek kształci specjalistów zdolnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w skali globalnej i lokalnej.

Zobacz więcej: Ekonomia na PG.

 

4. Kierunek lekarski - ponad 14 kandydatów na miejsce - Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku lekarskim przygotowują do zawodu lekarza, oferując gruntowną wiedzę z anatomii, fizjologii, biochemii, farmakologii oraz różnych dziedzin medycyny, takich jak chirurgia, pediatria, ginekologia i psychiatria.

Program łączy teorię z praktycznym szkoleniem klinicznym, w tym staże i praktyki w szpitalach. Studenci uczą się diagnozowania i leczenia chorób, prowadzenia badań oraz opieki nad pacjentem. Kierunek rozwija umiejętności komunikacyjne, decyzyjne i etyczne, niezbędne w pracy lekarza.

​​​​​​Zobacz więcej: Lekarski na GUMed.

 

5. Zarządzanie inżynierskie - ponad 13 kandydatów na miejsce - Politechnika Gdańska

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia
 

Studia na kierunku Zarządzanie Inżynierskie łączą wiedzę techniczną z zarządzaniem, przygotowując do efektywnej organizacji projektów i procesów w przedsiębiorstwach technologicznych. Program obejmuje zarządzanie projektami, analizę systemów produkcyjnych, zarządzanie jakością.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie optymalizacji procesów, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, a także analizy finansowej. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze technologicznym i produkcyjnym.

Zobacz więcej: Zarządzanie inżynierskie na PG.

ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w Gdańsku

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Gdańsk