Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz 2022 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
4.98 Prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
4.62 Kryminologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
4.62 Psychologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
3.55 Filologia angielska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.2 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
2.02 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.73 Ekonomia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.62 Prawo w biznesie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)


Lista najpopularniejszych kierunków - Bydgoszcz 2021 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
2.85 Prawo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.43 Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.35 Informatyka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.24 Ekonomia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.23 Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.22 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.17 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.13 Prawo w biznesie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.13 Filologia polska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)
1.1 Socjologia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW)


ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w innych miastach

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bydgoszcz