Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. mazowieckie - 97 uczelni

Uczelnia Łazarskiego

Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 18

Opinie: 8

Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. Celem jej powstania było przygotowanie rozbudowanej i nowoczesnej oferty kształcenia, która spełniałaby oczekiwania nie tylko studentów, ale również rynku pracy. Na przestrzeni lat uczelnia wypracowała świetne standardy nauczania i cieszy się dużą renomą wśród kandydatów na studia, a także w środowisku akademickim. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonują trzy wydziały: Wydział Medyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, duży wybór studiów podyplomowych, a także kształcenie w języku angielskim. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, a także możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności w czasie kursów, szkoleń czy w udziale w atrakcyjnych projektach naukowych i badawczych. Kształcenie na uczelni Łazarskiego pozwala na zdobycie wykształcenia wyższego, dzięki któremu absolwenci są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 5

Kierunki: 14

Opinie: 10

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie powstała w 1999 roku i jest uczelnią niepubliczną, oferującą kształcenie w naukach medycznych oraz społecznych. Od początku istnienia uczelnia stawiała na jakość kształcenia i dopasowanie oferty do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach takich, jak dietetyka, kosmetologia oraz pedagogika. Studenci kształcą się w niewielkich grupach, kształcenie kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu. Do dyspozycji studentów jest rozbudowana baza dydaktyczna, a także wykwalifikowana kadra naukowa. W jej skład wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści praktycy w danych obszarach. Studia na Uczelni Społeczno-Medycznej cieszą się popularnością wśród studentów, którzy doceniają nie tylko wysoki poziom nauczania, ale również przyjazną atmosferę i możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań. Absolwenci studiów świetnie radzą sobie w życiu zawodowym i są bardzo dobrze przygotowani do pracy w wybranych specjalnościach. 

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Galeria Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 3

Opinie: 10

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest niepubliczną uczelnią wyższą, która powstała z połączenia trzech innych uczelni: warszawskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz łódzkiej Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa. Jest to uczelnia biznesowa nastawiona na kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr z obszarów hotelarstwa, turystyki oraz zarządzania biznesem w tej dziedzinie. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także wiele studiów podyplomowych, kursów językowych i dodatkowych szkoleń, dzięki którym studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje w wybranym obszarze. Kształcenie na wszystkich studiach skupia się na nauce praktycznych umiejętności. Studenci uczą się pod okiem wykwalifikowane kadry wykładowców, wśród których wielu jest specjalistów – ekspertów w konkretnych dziedzinach. Ukończenie uczelni otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zawodowe w wybranej branży. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Galeria Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 15

Opinie: 13

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest największa polską uczelnią medyczną. Na wszystkich rodzajach studiów kształci aktualnie ponad 10 tysięcy studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 5 Wydziałów: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu, Medyczny. Kształcenie realizowane jest na 17 kierunkach w języku polskim, trzech w języku angielskim, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Poza studiami, uczelnia realizuje kształcenie ustawiczne, pozwala na dokształcanie się w wybranych kierunkach oraz specjalizacje. Od początku istnienia WUM stawia na stały rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, dzięki czemu powstały takie obiekty, jak Centrum Badań Przedklinicznych, Szpital Pediatryczny, centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. Studenci WUM mają doskonałe warunki do zdobywania wykształcenia i praktycznej nauki zawodu. Kształcą się pod okiem wybitnych specjalistów, a ukończenie studiów otwiera im wiele możliwości zawodowych. 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Rehabilitacji (WSR) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 4

Opinie: 2

Wyższa Szkoła Rehabilitacji rozpoczęła swoją działalność 22 lutego 2007 r. Nauka na tej uczelni koncentruje się na zdobyciu specjalistycznej ale przede wszystkim praktycznej wiedzy z zakresu: rehabilitacji, ratownictwa medycznego, psychologii medycznej oraz dietetyki. Wykwalifikowana kadra akademicka, która składa się doświadczonych wykładowców oraz z praktyków zawodu kieruje się w pracy i dydaktyce tradycjami konstancińskiej szkoły rehabilitacji oraz innowacyjnymi metodami ratownictwa medycznego. Uczelnia gwarantuję naukę na najwyższym poziomie, czego przykładem jest możliwość odbywania praktyk w najbardziej prestiżowych placówkach medycznych w Warszawie. Ponadto na Uczelni stworzono Centrum Szkoleń WSR, które w swojej ofercie zawiera różnorodne kursy podnoszenia kwalifikacji zaadresowane do fizjoterapeutów, dietetyków, pedagogów oraz ratowników medycznych. Oferta wielu ścieżek rozwoju, w których nauczają wybitni lekarze i specjaliści, ułatwia wybór studiów przyszłym studentom.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Galeria Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 3

Opinie: 10

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska powstał w 1961 roku. Pod obecną nazwą funkcjonuje jednak dopiero od 2016 roku. Powstał z połączenia kilku innych wydziałów, co pozwoliło na zaoferowanie studentom rozbudowanej oferty kształcenia. Wydział kształci na studiach technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Wśród kierunków realizowanych w jednostce warto wymienić inżynierię środowiska, ochronę środowiska oraz biotechnologię. Wydział dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną, nowoczesnymi i bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami. Poza działalnością ściśle dydaktyczną, realizuje również szereg prac badawczych i naukowych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. W trakcie nauki nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia terenowe. Dzięki temu absolwenci wydziału są kompleksowo przygotowani w wybranej specjalizacji i świetnie odnajdują się na rynku pracy. 

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Galeria Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 9

Kierunki: 39

Opinie: 12

Akademia Pedagogiki Specjalnej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce, założoną w 1922 roku przez Marię Grzegorzewską. Pierwotnym celem działalności uczelni było przygotowanie kadr pedagogicznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Aktualnie uczelnia kształci w naukach pedagogicznych i społecznych na wielu kierunkach i specjalnościach do wyboru. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich. Bardzo bogata jest również oferta studiów podyplomowych, które pozwalają na podwyższenie kwalifikacji w konkretnej dziedzinie. Akademia Pedagogiki Specjalnej zapewnia kształcenie według najwyższych standardów akademickich i nowoczesnych programów nauczania. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie oraz wykwalifikowanych nauczycieli, nie tylko wykładowców akademickich, ale również specjalistów – praktyków z różnych obszarów nauk pedagogicznych. 

Collegium Humanum

Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Galeria Collegium Humanum
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 5

Warszawska szkoła wyższa, rozpoczęła swoją działalność w 2018r., uzyskując wpis do rejestru niepublicznych uczelni wyższych, od 26-X-2018r., funkcjonuje pod obecną nazwą jako Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Od początku swojego istnienia, uczelnia kładzie duży nacisk na umiędzynarodowienie programów edukacyjnych, dzięki czemu oprócz wydziałów zamiejscowych w Rzeszowie i Poznaniu, otworzono również Filie zagraniczne w Czechach, na Słowacji i Uzbekistanie. Nowoczesne metody dydaktyczne, powstały w oparciu o zachodnie standardy, jakość edukacyjną potwierdza członkostwo w wielu międzynarodowych organizacjach takich jak PRME – program skupiający biznesowe uczelnie wyższe, prowadzony pod zwierzchnictwem ONZ, międzynarodowe akredytacje CEEMAN i BGA oraz przynależność do prestiżowych krajowych instytucji, takich jak Polska Federacja Szpitali czy Północna Izba Gospodarcza. Absolwenci warszawskiej uczelni, zdobywają szereg umiejętności praktycznych, dlatego z powodzeniem zasilają kadrę gospodarczo-biznesową i polityczną, nie tylko na krajowym rynku. 

Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Menedżerska (WSM) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 12

Opinie: 4

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą, która na warszawskim rynku edukacyjnym działa od 1995 roku. Prowadzi kształcenie nie tylko w Warszawie, ale również na zamiejscowych wydziałach w Bełchatowie i Ciechanowie. Na wszystkich kierunkach studiów kształci się obecnie około 8 tysięcy studentów. W ofercie kształcenia znajdują się takie kierunki, jak prawo, zarządzanie, europeistyka, a także inne kierunki z nauk społecznych. Dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia, studia magisterskie. Nie brakuje również studiów podyplomowych, które pozwalają na podwyższenie kwalifikacji czy zdobycie specjalizacji w konkretnej tematyce. Studenci Wyższej Szkoły menadżerskiej doceniają nie tylko jakość kształcenia, ale również przyjazną atmosferę oraz świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną. Mają możliwość nauki pod okiem najlepszych wykładowców oraz realizowania praktyk w renomowanych firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią. 

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie

Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Galeria Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 2

Collegium Bobolanum jest katolicką uczelnią wyższą, która powstała w 1988 roku i do 2020 roku funkcjonowała jako Papieski Wydział Teologiczny. Uczelnia działa na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Rządem a Episkopatem Polski. Jednostka oferuje kształcenie na studiach licencjackich na kierunku pedagogika, a także studia magisterskie teologiczne. Dodatkowo posiada w swojej ofercie także studia podyplomowe. Collegium Bobolanum oferuje również Otwarte Studium Akademickie, w ramach którego można uczęszczać na wybrane wykłady z teologii, politologii czy duchowości, a także uczyć się łaciny, greki czy języka hebrajskiego. Dużym atutem kształcenia na uczelni jest wysoki poziom nauczania, świetna kadra nauczycieli akademickich, a także przyjazna atmosfera. Do dyspozycji studentów jest świetnie wyposażona Biblioteka Bobolanum, w której znajduje się kilkaset tysięcy pozycji książkowych i nie tylko. Studenci i absolwenci doceniają jakość kształcenia, a także możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań, uczestniczenia w ciekawych kursach dodatkowych czy praktykach.