Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (Publiczna)

Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 14

Ciechanowska publiczna uczelnia zawodowa, została powołana do życia w 2001r., pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Wraz z wyborem patrona, uczelnia zmieniła nazwę na obecnie funkcjonującą: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W 2011r., uczelnia została wyróżniona medalem "Pro Masovia", w uznaniu dużego wpływu na rozwój kultury i gospodarki Mazowsza. Dynamiczny rozwój placówki pozwolił otworzyć nowe kierunki i Wydział Zamiejscowy w Mławie. Polska Komisja Akredytacyjna, szczególnie wysoko oceniła kierunki inżynieryjne oferowane przez ciechanowską uczelnię. 

Przy placówce działają liczne Studenckie Koła Naukowe, a członkowie uczelnianego AZS, zajmują czołowe miejsca podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Uczelnia oferuje nowoczesne kierunki studiów, związane zarówno z naukami o zdrowiu jak i technikami IT, dostosowując program edukacyjny do oczekiwań studentów i wymogów współczesnego rynku. Obecnie studia w Państwowej Uczelni Zawodowej, odbywają się w ramach trzech wydziałów i filii zamiejscowej w Mławie, na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich i studiach podyplomowych.  

Zobacz uczelnie na mapie w Ciechanowie