Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. mazowieckie - 97 uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 6

Kierunki: 3

Opinie: 10

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to niepubliczna uczelnia, której misją jest kształcenie nowoczesnych kadr w dziedzinach związanych ze zdrowiem, medycyną, odżywianiem, technologią żywności czy chemią. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich, a także na studiach podyplomowych. Uczelnia oferuje szereg kursów i szkoleń, które pozwalają na rozwijanie kompetencji zawodowych. Misją uczelni jest przygotowanie studentów pod każdym względem do funkcjonowania na zmieniającym się i wymagającym rynku pracy. Programy nauczania na wszystkich kierunkach studiów są konsultowane z otoczeniem biznesowym. Studenci kształcą się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, nowoczesnych pracowniach i laboratoriach. Mają możliwość realizacji praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, ośrodkach i instytucjach w Warszawie. Kształcenie jest realizowane przez wykwalifikowanych wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i praktyków w poszczególnych dziedzinach. Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i są cenionymi przez pracodawców specjalistami. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 12

Opinie: 9

Ciechanowska publiczna uczelnia zawodowa, została powołana do życia na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów 24-VII-2001r., pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Wraz z wyborem patrona, uczelnia zmieniła nazwę na obecnie funkcjonującą: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Rozwój uczelni i nawiązanie licznych kontaktów z przedstawicielami nauki i biznesu, nie tylko z regionu, pozwoliło uzyskać placówce wysoki status wśród mazowieckich uczelni. W 2011r., uczelnia została wyróżniona medalem "Pro Masovia", w uznaniu dużego wpływu na rozwój kultury i gospodarki Mazowsza. Dynamiczny rozwój placówki pozwolił otworzyć nowe kierunki i Wydział Zamiejscowy w Mławie. Polska Komisja Akredytacyjna, szczególnie wysoko oceniła kierunki inżynieryjne oferowane przez ciechanowską uczelnię. Przy placówce działają liczne Studenckie Koła Naukowe, a członkowie uczelnianego AZS, zajmują czołowe miejsca podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Uczelnia oferuje nowoczesne kierunki studiów, związane zarówno z naukami o zdrowiu jak i technikami IT, dostosowując program edukacyjny do oczekiwań studentów i wymogów współczesnego rynku. Obecnie studia w Państwowej Uczelni Zawodowej, odbywają się w ramach trzech wydziałów i filii zamiejscowej w Mławie, na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich i studiach podyplomowych.  

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)

Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Galeria Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 6

Opinie: 14

Polsko-Japońska Akademia technik Komputerowych jest niepubliczną uczelnią wyższa, która powstała w 1994 roku. Założyła ją Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Stawia przede wszystkim na jakość kształcenia, innowacyjne rozwiązania i dostosowanie kierunków i programów studiów do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb rynku pracy. W strukturze organizacyjnej PJATK znajdują się: Wydział Informatyki. Wydział Sztuki Nowych Mediów, Wydział Zarządzania Informacją oraz Wydział Kultury Japonii. Kształcenie jest realizowane w nowoczesnej bazie dydaktycznej, świetnie wyposażonych pracowniach. Studenci mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach, brać udział w ciekawych projektach, a także korzystać z wymiany międzynarodowej. Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych świetnie sobie radzą po ukończeniu uczelni, znajdując satysfakcjonujące zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 1

Kierunki: 10

Opinie: 10

Warszawska Szkoła Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą, która działa na warszawskim rynku edukacyjnym od kilkunastu lat. Uczelnia prowadzi kształcenie w różnych obszarach zarządzania, marketingu, logistyki, finansów oraz ekonomii. Dostępne są studia licencjackie, magisterskie, a także studia podyplomowe i duży wybór dodatkowych kursów i szkoleń. Misją uczelni jest wykształcenie nowoczesnych kadr specjalistów, którzy będą odpowiadali zapotrzebowaniu wymagającego rynku pracy. Uczelnia współpracuje z otoczeniem biznesu, które ma udział w tworzeniu programów nauczania. Studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach w Warszawie i okolicach. Kształcenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców oraz nauczycieli – praktyków z poszczególnych obszarów zarządzania. Wysoki poziom kształcenia, innowacyjne programy nauczania i przyjazna atmosfera sprawiają, że nauka w Warszawskiej Szkole Zarządzania cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a absolwenci polecają wybór właśnie tej uczelni. 

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

Galeria Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Galeria Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Galeria Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Galeria Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Galeria Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Galeria Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki: 11

Europejska Uczelnia w Warszawie to niepubliczna uczelnia wyższa założona w 2007 roku. Uczelnia działa zgodnie z koncepcją mikrouniwersytetu, prowadzi kształcenie w naukach humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych. Dostępne są studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie, realizowane w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie odbywa się z dbałością o najwyższe standardy nauczania oraz naukę praktycznych umiejętności. Uczelnia współpracuje z firmami i instytucjami, jest na bieżąco, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych branżach. Programy nauczania są tak skonstruowane, aby zapewniać kształcenie w tych dziedzinach, w których specjaliści są nieustannie poszukiwani. Studenci mają możliwość kształcenia się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej, mogą brać udział w wielu zajęciach dodatkowych, szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach. Dzięki temu rozwijają nie tylko wiedzę, ale również indywidualne zainteresowania. Europejska Uczelnia w Warszawie pod każdym względem jest szkołą przyjazną studentom. 

Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie (VIZJA) ( zobacz więcej )

01-030 Warszawa

ul. Pawia 55

tel.:

22 536 54 11
22 624 41 42 - biuro rekrutacji

ikonka email do uczelni

rekrutacja@vizja.pl

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Warszawie ( zobacz więcej )

01-513 Warszawa

ul. Felińskiego 15

tel.:

(22) 244 16 06

ikonka email do uczelni

warszawa@ahe.lodz.pl

Akademia Teatralna (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza ( zobacz więcej )

00-246 Warszawa

ul. Miodowa 22/24

tel.:

22 831-02-16 w 133, 22 831-02-16 w 135

ikonka email do uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( zobacz więcej )

00-968 Warszawa

ul. Marymoncka 34

tel.:

22 834 76 67, 22 865 10 80

ikonka email do uczelni

rekrutacja@awf.edu.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT) ( zobacz więcej )

00-246 Warszawa

ul. Miodowa 21c

tel.:

22 831-95-97

ikonka email do uczelni

chat@chat.edu.pl

Collegium Verum ( zobacz więcej )

02-778 Warszawa

ul. Marii Grzegorzewskiej 10

tel.:

22 644-07-97, 22 644-04-55

ikonka email do uczelni

collegium@verum.edu.pl