Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

W 1999r., uczelnia rozpoczęła swoją działalność, prowadząc studia I-ego i II-ego stopnia na kierunkach wychowania fizycznego i administracji. Pruszkowska uczelnia cieszy się coraz większą popularnością, gromadząc co roku coraz większą liczbę studentów. Starając się o jak najwyższy poziom edukacyjny, pruszkowska szkoła wyższa, zatrudnia najlepszą kadrę profesorów, doktorów i wykładowców, przekraczając znacznie normy wyznaczone przez Ministra Edukacji. Doskonała infrastruktura sportowa Pruszkowa oraz własne laboratoria i obiekty, pozwalają studentom poznać praktyczną stronę zawodu. 

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywne opinie na temat jakości procesu kształcenia. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów, uczelnia daje możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i czynne uprawianie ulubionych dyscyplin podczas edukacji oraz wyjazdy na obozy sportowo-rekreacyjne. Po zakończeniu nauki, absolwenci oprócz dyplomu ukończenia studiów, otrzymują legitymację instruktorską lub dyplom trenera II klasy wybranej dyscypliny sportowej.

Zobacz uczelnie na mapie w Pruszkowie