Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Białystok Kierunek Zarządzanie - 4 uczelnie

Uniwersytet w Białymstoku (UWB) ( zobacz więcej )

15-328 Białystok

ul. Świerkowa 20 B

tel.:

85 745-70-00, 85 745-70-53, 85 745-70-80

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE) w Białymstoku ( zobacz więcej )

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 14/3

tel.:

85 652 00 24, 85 652 09 97

ikonka email do uczelni

wse@wse.edu.pl

dziekanat@wse.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku ( zobacz więcej )

15-472 Białystok

ul. Ciepła 40

tel.:

85 678-58-46, 85 675-01-68 w 346

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsfiz.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie w Białymstoku

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Politechnika Białostocka (PB) 2500 zł
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku od 400 zł od 400 zł /Semestr

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Zarządzanie w mieście Białystok

Studia na kierunku Zarządzanie w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem zarządzanie w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Limity miejsc w 2020 r.:
Studia pierwszego stopnia: 75
Studia drugiego stopnia 60

zdjecieStudia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku to kształcenie dwustopniowe – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Oba stopnie realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie kształcenia studenci poznają szeroką wiedzę na temat zjawisk zachodzących w nowoczesnych organizacjach, poznają metody i narzędzia służące do zarządzania projektami, finansami, kapitałem ludzkim, a także sytuacjami kryzysowymi. W programie nauczania znajdują się nie tylko teoretyczne przedmioty kierunkowe oraz specjalizacyjne, ale również sporo zajęć praktycznych: ćwiczeń, warsztatów, seminariów, a także spotkań z ludźmi biznesu, którzy dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem oraz bogatą, opartą na praktyce wiedzą. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowana kadra dydaktyczna, a także dobrze rozwinięte zaplecze bytowe gwarantują, że studia kompleksowo przygotowują do pracy w wybranym obszarze zarządzania, a absolwenci kierunku bez problemu odnajdują się na wymagającym rynku pracy.

Politechnika Białostocka

Progi punktowe w 2020 r.:
zarządzanie: 50 pkt
zarządzanie i inżynieria produkcji: 50pkt
zarządzanie i inżynieria usług: 50 pkt

zdjecieKierunek zarządzanie na Politechnice Białostockiej realizowany jest w ramach trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Oba stopnie można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Studenci pierwszego stopnia mają do wyboru dwie specjalności: marketing internetowy w biznesie oraz narzędzia analityczne w zarządzaniu. Na drugim stopniu do wyboru są takie specjalności, jak: zarządzanie produktem i sprzedażą, rachunkowość i zarządzanie finansami, zarządzanie w biznesie oraz smart and innovative business. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii, poznają prawne i ekonomiczne zasady rządzące przedsiębiorstwami, uczą się rozpoznawania oraz rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi oraz informacyjnymi. Oprócz wiedzy teoretycznej, kształcenie obejmuje również naukę praktycznych umiejętności związanych z wybraną specjalizacją.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

zdjecieZarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji to kierunek studiów podyplomowych oferowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. W trakcie kształcenia przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wdrażania, doskonalenia i projektowania systemów zarządzania bhp, a także ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania w organizacji. Studia trwają dwa semestry, są realizowane w trybie zaocznym w formie weekendowych zjazdów. Kształcenie w dużym stopniu skupia się na nauce praktycznych umiejętności, które pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści-praktycy w konkretnych obszarach i dziedzinach zarządzania organizacją oraz bezpieczeństwem pracy. Absolwenci studiów podyplomowych są kompleksowo przygotowani do nowych zadań zawodowych.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Administracja.

Oferta kształcenia na kierunku: Marketing w Białymstoku.

Zobacz więcej: studia w Białymstoku na kierunku Prawo.

Studia w Białymstoku na kierunku Zarządzanie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje